Otaguj pytania - wiosna 2006

1. Rozsiew raka jelita grubego najczęściej dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Najskuteczniejszą metodą wykrywania raka jelita grubego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Ognisko w trzonie kręgowym, wykryte przypadkowo w badaniu MR o wysokim sygnale w obrazach T1 i T2 zależnych najczęściej odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Najczęstszy nowotwór zatok obocznych nosa to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Zwapnienia w sutku, które nie wymagają weryfikacji mikroskopowej to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Torbiel olejowa to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Kostniak zarodkowy (osteoblastoma) jest pierwotnym guzem kostnym, najczęściej występującym:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Zmiana kostna, która najczęściej występuje wtórnie w innych zmianach pierwotnych kości to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Radial scar oznacza:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Osteoartropatia przerostowa to choroba towarzysząca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Skrót TNM oznacza:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Do oceny zaawansowania pierwotnego raka płuca konieczne są następujące badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Przypadkowo wykryty pojedynczy guzek w płucu o średnicy 15 mm jest wskazaniem do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Nawracające zmiany zapalne w płucu u pacjenta palacza tytoniu w wieku50-60 lat są wskazaniem do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Podaj prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka wątrobowokomórkowego (HCC):
1) w większości przypadków HCC pojawia się w wątrobie;
2) często towarzyszy mu podwyższenie poziomu alfa-fetoproteiny w surowicy;
3) występuje najczęściej u młodych kobiet (20-30 rok życia);
4) jest guzem słabo unaczynionym;
5) wykonanie badania TK wielofazowego (z fazą tętniczą) zwiększa czułość metody w wykrywaniu tego nowotworu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Śledziona cechuje się następującym wzmocnieniem kontrastowym w badaniu TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Pierwotny rak płuca na zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej może manifestować się w postaci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Przerzuty do wątroby cechują się:
1) zawsze podwyższoną echogenicznością w badaniu USG;
2) unaczynieniem od tętnicy wątrobowej;
3) podwyższoną lub obniżoną echogenicznością;
4) prowadzą zawsze do poszerzenia dróg żółciowych;
5) są najczęstszymi nowotworami złośliwymi wątroby.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. W stłuszczeniu wątroby w badaniu TK obserwuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Przyczyną niedrożności dróg żółciowych nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Wiek kostny określamy na podstawie zdjęcia rentgenowskiego kości:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Badanie TK w wykrywaniu urazów śledziony cechuje się czułością:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Torbiel wrodzona płuc może być:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Rak trzustki o średnicy > 20 mm w badaniu TK po podaniu środka kontrastowego występuje w postaci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Lymphangitis carcinomatosa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Nerka radiologicznie „niema” to nerka, która w czasie urografii nie wydziela moczu cieniującego w ciągu pierwszych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Zespół Caroliego jest to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Wada płuca polegająca na obecności fragmentu płuca, który nie wykazuje łączności z pozostałymi częściami płuc i posiada własne duże naczynie wychodzące od aorty lub jej rozgałęzień, najczęściej dotycząca płata dolnego lewego płuca to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Przyczyną pogrubienia ściany pęcherzyka żółciowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Endoskopowa ultrasonografia jest metodą o najwyższej czułości w diagnostyce:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Naczyniak jamisty wątroby charakteryzuje się w wielofazowym badaniu TK następującym elementem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Podczas badania USG, rak pęcherzyka żółciowego cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Guzkowy przerost wątroby (FNH) najczęściej występuje u:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. I faza sarkoidozy w obrazie radiologicznym klatki piersiowej charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej może wystąpić w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Przy złamaniu oczodołu typu rozprężającego (blow-out) podstawowym badaniem u pacjentów z objawami klinicznymi jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Objaw „vertebra plana” występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Obficie unaczyniony guz w obrębie nosogardzieli w badaniu TK i MR charakteryzujący się wczesnym, silnym efektem wzmocnienia kontrastowego, występujący niemal wyłącznie u dorastających chłopców to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Charakterystyczne dla przewlekłego zapalenia w badaniu TK zmiany morfologiczne w trzustce to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Na zdjęciu radiologicznym kości obu rąk widoczne są liczne, małe, okrągłe ogniska istoty zbitej w kości gąbczastej, układające się symetrycznie dookoła stawów. Obraz rtg jest typowy dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Guz olbrzymiokomórkowy (osteoklastoma) kręgosłupa w badaniu radiologicznym cechuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. W badaniu rentgenowskim w przynasadzie bliższej kości ramiennej rozrzedzenie i ścieńczenie kory bez cech nowotworzenia tkanki chrzęstnej lub kostnej jest typowy dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Mięsak Ewing’a w badaniu radiologicznym cechuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Angiomiolipoma, mieszany guz mezenchymalny zawierający w swoim składzie tkankę tłuszczową, naczynia, nietypowe włókna mięśniowe jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Trwałe upośledzenie czynności dolnego zwieracza przełyku cechuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Guz miejscowo złośliwy umiejscowiony w okolicy podstawno-czaszkowej i krzyżowo-ogonowej o dużym stopniu naciekania, ze zwapnieniami, przechodzący przez tarcze międzykręgowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Które z objawów radiologicznych są typowe dla guzów złośliwych kości?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Kostniak kostninowy (osteoid osteoma) cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Właściwa metoda obrazowania lub diagnostyki zmian sutka to - wskaż nieprawidłową odpowiedź:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Na zdjęciu radiologicznym układu szkieletowego widoczna jest osteoskleroza, brak zróżnicowania na istotę zbitą i gąbczastą. Obraz rtg typowy dla choroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Które z objawów klinicznych są charakterystyczne dla guzów złośliwych kości?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Cechy złośliwości zmiany w obrazie mammograficznym to - wskaż nieprawidłową odpowiedź:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Rozlane lub ograniczone zwiększenie gęstości piersi, retrakcje więzadeł i/lub brodawki, siateczkowate utkanie tkanki podskórnej, pogrubienie skóry w badaniu mammograficznym to cechy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Zmiana spikularna, zwykle umiejscowiona powierzchownie o różnym wyglądzie w zależności od projekcji, z okrągłym przejaśnieniem w centrum zmiany i krótkimi szerokimi wypustkami w obrazie mammograficznym to najprawdopodobniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Które z poniższych stwierdzeń opisujących aparat mammograficzny jest nieprawidłowe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Ziarniniakowatość Wegenera zaliczana do pierwotnych układowych zapaleń małych i średnich naczyń może w obrębie klatki piersiowej dawać obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Rozstrzenia oskrzeli w badaniu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR) rozpoznajemy, gdy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Pogrubienie opon mózgowo-rdzeniowych i ich silne wzmocnienie kontrastowe widoczne w badaniu MR może być spowodowane przez:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. W obrazie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR) proteinozy płucnej występują zawsze:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Dynamiczne badanie angio-TK, wykonano za pomocą wielorzędowej tomografii komputerowej, w przypadku podejrzenia zatorowości płucnej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Jednostronne zmniejszenie ruchomości przepony może występować w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Radio- i chemioterapia stosowane w leczeniu nowotworów mogą powodować następujące zmiany widoczne w badaniu MR:
1) ogniskowe uszkodzenie istoty białej;
2) rozlane uszkodzenie istoty białej;
3) zmiany guzopodobne, z efektem masy i wzmocnieniem kontrastowym;
4) ogniska krwotoczne;
5) zwapnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Zespół następujących cech stwierdzonych w badaniu MR:
- poszerzenie komór bocznych i ich nierówny zarys od stron bocznych,
- wąski pas istoty białej okołokomorowej z pogłębieniem rowków sklepistości, które dochodzą niemal do bocznych zarysów komór,
- hiperintensywny sygnał w obrazach T2-zależnych (FLAIR i SE) z okołokomorowej istoty białej,
jest typowy dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Hiperintensywna w obrazach T1-zależnych bez wzmocnienia kontrastowego zmiana przy ścianie gałki ocznej może odpowiadać:
1) zapaleniu;           3) siatkówczakowi;
2) wynaczynionej krwi pod siatkówką;     4) czerniakowi.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Około 3 tygodni po szczepieniu przeciw WZW-B u 57-letniej kobiety wystąpiły gwałtowne zaburzenia neurologiczne. W badaniu MR głowy stwierdzono liczne, różnej wielkości obszary hiperintensywne w obrazach T2-zależnych (FLAIR i SE). Niektóre z nich były otoczone strefą obrzęku i uległy wzmocnieniu kontrastowemu. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. U 36-letniej kobiety diagnozowanej przez ortopedę z powodu zaburzeń chodu wykonano badanie MR lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa. Poza zmianami zwyrodnieniowymi krążków międzykręgowych L4/L5 i L5/S1 uwidoczniono hiperintensywne w obrazach T2-zależnych ognisko w stożku rdzenia, niewidoczne w obrazach t1-zależnych, bez wzmocnienia kontrastowego. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Do oceny postępu mielinizacji istoty białej w badaniu MR najbardziej przydatne są obrazy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. O osteodiscitis (spondylodiscitis) w badaniu MR świadczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Kliniczne podejrzenie arytmogennej dyslazji prawej komory serca można potwierdzić, jeżeli w badaniu MR stwierdza się następujące objawy:
1) powiększenie lewego przedsionka i prawej komory;
2) falę zwrotną przez zastawkę trójdzielną;
3) powiększenie prawego przedsionka i prawej komory;
4) zaburzenia kurczliwości prawej komory;
5) tkankę tłuszczową w ścianie prawej komory;
6) ubytek w przegrodzie międzykomorowej;
7) ścieczenie ściany prawej komory.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Badanie MR w fazie i w przeciwfazie wykonuje się dla potwierdzenia obecności:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Metodą potwierdzenia obecności lipidów w zmianach patologicznych stwierdzonych w badaniu MR jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Na podstawie następujących objawów w badaniu MR:
- warstwa łącząca ściany trzonu macicy na całej swojej długości ma szerokość powyżej 12 mm,
- warstwa łącząca jest odcinkowo znacznie poszerzona, tworząc obraz ubogosygnałowego, eliptycznego tworu,
możemy postawić rozpoznanie kliniczne:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Rezonans magnetyczny jest jedyną radiologiczną metodą rozpoznania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Niemowlę 7-miesięczne przyjęte zostało do szpitala z podejrzeniem przebytych urazów nieprzypadkowych (w następstwie potrząsania). Koniecznym stało się wiec określenie stopnia uszkodzenia OUN. Które z poniższych badań obrazowych uznasz za właściwe w tym przypadku?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Chłopiec 8-letni doznał urazu głowy (upadek z wysokości około 1 metra). Po urazie nie obserwowano nudności, wymiotów, ani też ogniskowych objawów neurologicznych. Jakie badania obrazowe należałoby wykonać?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Rak gruczołu krokowego w badaniu MR jest widoczny:
1) najlepiej w obrazach T1-zależnych;
2) najlepiej w obrazach T2-zależnych;
3) jako ognisko hipointensywne na tle hiperintensywnej strefy obwodowej w obrazach T2-zależnych;
4) jako ognisko hiperintensywne na tle hipointensywnej strefy obwodowej w obrazach T2-zależnych;
5) jako ognisko hipointensywne na tle hiperintensywnej części centralnej w obrazach T1-zależnych;
6) jako ognisko hiperintensywne na tle hipointensywnej części centralnej w obrazach T1-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Chłopiec 3-letni został przyjęty do szpitala z powodu wyraźnego, obustronnego wytrzeszczu i guza jamy brzusznej. Które z poniższych patologii jest najbardziej prawdopodobna w tym przypadku?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Rozedma śródmiąższowa płuc:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Chłopiec 10-letni został przyjęty do szpitala z powodu narastającej duszności. Wykonano zdjęcie rtg klatki piersiowej i wykryto lewostronną prężną odmę opłucnej. U dzieci może ona być powikłaniem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Oto 12-miesięczne niemowlę, obserwowane z powodu powtarzających się drgawek. Wykonano TK głowy (ciemiączko było już zarośnięte) i na skanach wykonanych przed podaniem środka cieniującego znaleziono liczne, zwapniałe guzki w podwyściółkowej części obu komór bocznych. Gdybyś chciał rozpoznać stwardnienie guzowate u tego pacjenta, które z poniższych twierdzeń mógłbyś odrzucić?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Złamania żeber spotykane są bardzo często jak następstwo urazów nieprzypadkowych u dzieci. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Oto podstawowe informacje dotyczące jednego z najczęściej występujących guzów kości u dzieci i młodzieży:
- jest guzem złośliwym, zbudowanym z małych, okrągłych komórek,
- rozwija się najczęściej w kościach płaskich lub w kościach długich na pograniczu trzonu i przynasady,
- najczęściej widywany jest u chorych w drugiej dekadzie życia,
- rozwija się wyjątkowo rzadko u dzieci poniżej 5 roku życia.
Guzem tym najprawdopodobniej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Kilkuletnie dziecko badane było z powodu skrócenia i zniekształcenia obu przedramion. Badanie rtg wykazało brak obu kości promieniowych, hipoplazję kciuków, a także niedorozwój kości łokciowch. Hipoplazja lub aplazja kości promieniowej może towarzyszyć: (które z poniższych twierdzeń jest najmniej prawdopodobne?)1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Noworodek 7-dniowy płci męskiej, leczony z powodu niewydolności nerek. Badanie USG wykazało znacznego stopnia wodonercze obu nerek ze znacznym poszerzeniem moczowodów oraz wyraźny przerost ściany pęcherza moczowego. Które z poniższych rozpoznań byłoby najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Chłopiec 6-letni doznał urazu kończyny górnej prawej (upadek na wyprostowaną kończynę). Wykonano zdjęcie przedramienia, nadgarstka i ręki prawej. Stwierdzono złamanie dalszego odcinka k. promieniowej. Szczelina złamania przechodziła przez zewnętrzną część nasady dalszej, prostopadle przez chrząstkę nasadową i skośnie przez fragment przynasady. Który typ złamania
(wg Saltera-Harrisa) rozpoznajesz?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. U dziewczynki 2-letniej wykonano badanie usg jamy brzusznej z powodu zakażenia układu moczowego i uwidoczniono układ kielichowo miedniczkowy nerki lewej, w której przednio-tylny wymiar miedniczki nerkowej wynosił 8 mm. Poza tym obraz narządów jamy brzusznej był prawidłowy. Które z poniższych badań należałoby wykonać chcąc wykluczyć lub potwierdzić istnienie przeszkody w odpływie moczu?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Dwunastodniowy noworodek został przyjęty na obserwację z powodu niewielkich zaburzeń oddychania. Badanie rtg klatki piersiowej nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Badanie USG jamy brzusznej wykazało obecność nieprawidłowej masy (torbielowatej, z wyraźną torebką) w okolicy nadnerkowej lewej. Które z poniższych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. U 2 tygodniowego noworodka, obserwowanej z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej, wykonano zdjęcie rtg klatki piersiowej. Stwierdzono skrajnego stopnia powiększenie serca. Oceniając krążenie płucne, choć było to trudne ze względu na stopień powiększenia serca, wykluczono cechy nadmiernego przepływu płucnego i zastoju żylnego w małym krążeniu. Które z poniższych rozpoznań, jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. U dziecka 3-letniego wykonano zdjęcie rtg klatki piersiowej, podejrzewając zapalenie płuc. Po stronie lewej, nadprzeponowo, stwierdzono rozległy twór, z poziomem płynu, cienkościenny. Które z poniższych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. U 7-dniowego wcześniaka, urodzonego z masą ciała ok. 2500 g., rozpoznano martwicze zapalenie jelit. Wykonano badanie usg i zdjęcie rtg jamy brzusznej. Który z poniższych objawów jest niecharakterystyczny dla rozpoznania NEC?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Dziecko 13-miesięczne przyjęto do szpitala z powodu epizodów krztuszenia się i zaburzeń połykania. Który z poniższych powodów jest najmniej prawdopodobny jako przyczyna powyższych dolegliwości?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Noworodek 1 dniowy, masa urodzeniowa ok. 4 300 g. Bezpośrednio po urodzeniu wystąpiły narastające objawy niewydolności oddechowej. Zaintubowany, zainicjowano oddychanie przy pomocy respiratora. Wykonano zdjęcie rtg klatki piersiowej i rozpoznano zespół aspiracji wodami płodowymi i smółką. Który z poniższych objawów jest najmniej prawdopodobny dla rozpoznania zespołu MAS?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Lity, niezłośliwy guz jajnika ze współtowarzyszącym wodobrzuszem i płynem w jamie opłucnowej nasuwa podejrzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. U dziecka 3-letniego, badanego z powodu sinicy i tzw. „szmeru w sercu”, podejrzewając wadę wrodzoną serca, wykonano echokardiografię i zdjęcie rtg klatki piersiowej. Rozpoznano zespół Fallota. Które z poniższych twierdzeń jest niecharakterystyczne dla powyższej wady?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Prawdziwe są zdania dotyczące torbieli skórzastej (dermoidalna):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Gruczolistość mięśnia macicy to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Rak szyjki macicy daje najczęściej przerzuty do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. W diagnostyce raka kosmówki (chorioncarcinoma) nie jest konieczne obrazowanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. W zespole policystycznych jajników:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Ziarniszczak (folliculoma) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. W przypadku raka szyjki macicy prawdą jest, że:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Wybierz odpowiedź nieprawdziwą dotyczącą choroby Leśniowskiego-Crohna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Prawdą jest, że:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Torbiele Nabotha to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Wybierz zdanie nieprawdziwe, dotyczące raka głowy trzustki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Torbiel rzekoma trzustki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Naczyniak wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Cechą typową dla ostrego zapalenia trzustki nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. W USG dopplerowskim istotne hemodynamicznie zwężenie tętnicy nerkowej cechuje:
1) zwiększenie prędkości przepływu krwi w miejscu zwężenia > 60 cm/s;
2) zwiększenie wartości współczynnika RAR (renal aortic ratio) > 2;
3) zwiększenie wartości współczynnika RAR (renal aortic ratio) > 3,5;
4) zwężenie > 60% światła naczynia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Prawdziwe są następujące zdania:
1) zmiany o długim czasie relaksacji T1 są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych;
2) zmiany o długim czasie relaksacji T1 są hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
3) zmiany o długim czasie relaksacji T2 są hiperintensywne w obrazach T2-zależnych;
4) zmiany o długim czasie relaksacji T2 są hipointensywne w obrazach T2-zależnych;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Wybierz zdanie prawdziwe dotyczące techniki hydrografii MR, stosowanej m.in. w diagnostyce dróg żółciowych (MRCP - magnetic resonance cholangiopancreatography):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. W badaniu MR podwyższona intensywność sygnału w obrazach T1-zależnych nie jest typowa dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. W badaniu MR, najlepsze obrazy tętnic nerkowych uzyskuje się przy pomocy następującej techniki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Największą swoistością w rozpoznawaniu angiomolipoma nerki cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Nagrodę Nobla za osiągnięcia dotyczące wykorzystania techniki rezonansu magnetycznego w medycynie, w roku 2003, otrzymali:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Wlew dwukontrastowy jelita grubego jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Guzy chromochłonne (pheochromocytoma) w około 10% są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. U chorego z rozpoznanym nowotworem umiejscowionym poza nadnerczem, u którego uwidoczniono również guz nadnercza, prawdopodobieństwo, że jest to przerzut wynosi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Do bogato unaczynionych guzów wątroby zalicza się:
1) rak wątrobowokomórkowy;     3) przerzut raka nerki;
2) przerzut raka jelita grubego;     4) cholangiocarcinoma.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Gruczolaki kory nadnerczy zazwyczaj cechują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy