Otaguj pytania - jesień 2005

1. Najczęstsze guzy wewnątrzgałkowe - czerniak u dorosłych i siatkówczak u dzieci - w badaniu MR mają zwykle:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Badanie mielo-TK wykonuje się zwykle:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. W obrazie MR zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgów (typ II) objawiają się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Zmiany zapalne w mózgowiu rozwijające się zwykle w przyśrodkowych częściach jednego lub obu płatów skroniowych oraz w płatach czołowych są charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Wskaźnik komorowo-czaszkowy (Evansa) wyraża stosunek:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Przerzuty do mózgowia hiperdensyjne w obrazie TK, często zawierające ogniska krwawienia pochodzą z:
1) czerniaka;         4) raka nerki;
2) gruczolakoraka okrężnicy;    5) nabłoniaka kosmówkowego.
3) kostniaka mięsakowatego;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie, w której gałki blade i istota czarna wykazują zwiększoną zawartość żelaza, co powoduje powstanie obrazu „tygrysiego oka” jest choroba:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Ocenie wgłobienia podstawy czaszki na zdjęciach przeglądowych służą:
1) linia Chamberlaina;       4) linia Boogarda;
2) linia McGregora;       5) linia siodłowo-potyliczna Twinninga.
3) linia dwubrzuśćcowa Fischgolda;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące tętniaków wewnątrzczaszkowych:
1) rzadko lokalizują się w miejscach podziałów tętnic;
2) tętniaki workowate są częściej spotykane niż tętniaki wrzecionowate;
3) w przypadku tętniaków olbrzymich klasyczna angiografia umożliwia dokładniejszą ocenę ich wielkości niż badanie TK;
4) najczęstszą lokalizacją tętniaka jest tętnica łącząca przednia;
5) stanowią najczęstszą przyczynę samoistnych krwawień podpajęczynówkowych;
6) tętniaki mykotyczne najczęściej występują w głównych pniach tętniczych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Skala Steinhoffa dotyczy oceny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Obecność świeżej krwi w zbiornikach: okalającym, żyły wielkiej i/lub blaszki czworaczej sugeruje pęknięcia tętniaka tętnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Jedną z ostatnich nowości w dziedzinie stentowania tętnic jest wprowadzenie stentów powlekanych lekami (drug eluting stents), których lokalne uwalnianie do krwi zapobiega nawrotom zwężeń w mechanizmie hyperlazji śródbłonka. Stosowanie takich stentów ma szczególne znaczenie w poszerzaniu tętnic:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Podwyższenie współczynnika osłabienia promieniowania kory i istoty białej mózgowia w badaniu TK, z towarzyszącą redukcją przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych, jest charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. W zabiegach poszerzania tętnic nerkowych stosuje w znacznej większości przypadków stenty rozprężane na balonie - wskazaniem do implantacji stentu naczyniowego do tętnicy nerkowej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Do zabiegów stentowania naczyń używane są obecnie dwa typy stentów: samorozprężalne i rozprężane na balonie. Które z poniższych stwierdzeń odpowiada/odpowiadają prawidłowemu doborowi średnicy stentów naczyniowych w stosunku do średnicy poszerzanych tętnic?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Chemoembolizacja to zabieg polegający na wprowadzeniu do obszaru unaczynienia zamykanej tętnicy leków, najczęściej z grupy cytostatyków wraz z materiałem embolizacyjnym. Chemoembolizację najczęściej wykorzystuje się w leczeniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. W większości zabiegów środnaczyniowego poszerzania tętnic obowiązuje zasada: najpierw angioplastyka balonowa, a w przypadku powikłań lub braku satysfakcjonującego wyniku - implantacja stentu naczyniowego. Odstępstwem od tej zasady jest stosowanie stentów we wszystkich przypadkach zwężeń (primary stenting) tętnic:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Implantacja filtru przeciwzatorowego do żyły głównej dolnej jest metodą radiologii zabiegowej stosowaną w zapobieganiu zatorowości płucnej. Którego z wyszczególnionych poniżej zjawisk nie zalicza się do powikłań implantacji filtrów?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Zaznacz prawdziwe stwierdzenie dotyczące śródnaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej, czyli zabiegów implantacji stentgraftów aortalnych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Względna skuteczność biologiczna to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mięśniaków macicy jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Zespół Mirizzi to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Embolizacja mięśniaków macicy polega na trwałym (obustronnym) zamknięciu tętnic macicznych; najczęściej stosowanym materiałem embolizacyjnym stosowanym w tym zabiegu jest/są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Zjawisko anihilacji wykorzystywane w czasie badań PET polega na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. W TK obraz charakterystycznej centralnej blizny łącznotkankowej występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zmian ogniskowych wątroby jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Które stwierdzenia dotyczące torbieli nerek są prawdziwe?
1) zwapnienia występują w 5-10% torbieli nerek;
2) zwapnienia występują w 1-3 % torbieli nerek;
3) ogniskowe zgrubienia ściany torbieli są wskazaniem do weryfikacji histopatologicznej;
4) hiperdensyjne w KT torbiele nerek mają często związek z przebytym krwawieniem.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Stenoza bezwzględna części centralnej kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym jest rozpoznawana przy wartości wymiaru strzałkowego kanału kręgowego poniżej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ureterocele jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat stwardnienia rozsianego są nieprawdziwe?
1) zmiany w obrębie mózgu zlokalizowane są głównie podkorowo;
2) ogniska demielinizacyjne są szczególnie dobrze widoczne w sekwencji FLAIR;
3) ogniska mogą lokalizować się w ciele modzelowatym;
4) ogniska demielinizacyjne nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu;
5) w rdzeniu kręgowym zmiany najczęściej zajmują odcinek szyjny i stożek rdzeniowy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Którą/które kolumnę/kolumny kręgosłupa obejmuje złamanie Chance'a?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Do wad dysraficznych utajonych należą wszystkie wymienione wady, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Angiogenezę w guzach wewnątrzczaszkowych można ocenić za pomocą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. W malformacji Arnolda-Chiariego typu 2 występują następujące spośród wymienionych poniżej zmian:
1) mała, nisko położona komora IV;
2) przepuklina oponowo-mózgowa w okolicy potylicznej;
3) brak przegrody przezroczystej;
4) czaszka listwowata (craniolacunia);
5) poszerzenie zlepu międzywzgórzowego (massa intermedia).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Leczeniem z wyboru w zespole Goldblatta jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Do przedoperacyjnej embolizacji bogato unaczynionych guzów w regionie twarzoczaszki zastosujesz najlepiej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Embolizacja tętnicy nerkowej ma zastosowanie w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Skuteczność przeciwzatorową współczesnych filtrów do żyły głównej dolnej ocenia się na około:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. W naczyniowym badaniu tomograficznym rezonansu magnetycznego metodą napływową (time of flight TOF):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Dawka pochłonięta [grey] jest miarą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Ucisk piersi stosowany w mammografii nie powoduje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Wprowadzenie do ustroju związku zawierającego paramagnetyk (np. gadolinium) powoduje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Przy badaniu mammograficznym sutka o gęstym utkaniu (np. po radioterapii) stosuje się anodę rodową lub filtr rodowy, gdyż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. W radiologii pediatrycznej zaleca się stosowanie folii wzmacniających o:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Przy koncentrycznym przeroście lewej komory serca względnie największe pogrubienie zachodzi w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Przy badaniach małych dzieci (zalecenia mówią o wieku do 5 lat) można rezygnować z użycia kratki przeciwrozproszeniowej, gdyż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Rozdzielczość geometryczna (ostrość) (spatial resolution) uzyskiwanego w radiografii obrazu rejestrowanego metodą błona - folia
nie zależy od:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Jakie zjawisko i dlaczego nie występuje podczas oddziaływania stosowanego w diagnostyce medycznej promieniowania rentgenowskiego z tkanką pacjenta?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Dawka ekspozycyjna [C/kg] jest miarą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Ocena czynności komór i zastawek serca oraz przepływu krwi przez serce jest możliwa w technice:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Dwupłatkowa zastawka aortalna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. W porównaniu z tetralogią, w pentalogii Fallota występuje dodatkowo:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Zwężenie istotne tętnicy wieńcowej, to zwężenie obejmujące powyżej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. W przypadku amyloidozy serca w badaniu echokardiograficznym można stwierdzić:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. „Pierzaste”, zazębione zarysy sylwetki serca mogą być objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. U dziewczynki 2-letniej wykonano kolejne badanie usg jamy brzusznej z powodu zakażenia układu moczowego i uwidoczniono układ kielichowo-miedniczkowy nerki lewej (przednio-tylny wymiar miedniczki tej nerki wynosił 5 mm). Poza tym obraz narządów jamy brzusznej był prawidłowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń, dotyczących diagnostyki obrazowej zakażenia układu moczowego, jest nieprawidłowe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. W arytmogennej dysplazji prawej komory obszary dysplastyczne w mięśniu serca są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Przyczyną pojawienia się płynu w worku osierdziowym może być:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. U dziecka 2-letniego, badanego z powodu miernego stopnia sinicy i tzw. „szmeru w sercu”, wykonano zdjęcie klatki piersiowej, podejrzewając wadę wrodzoną serca. Rozpoznano zespół Fallota. Które z niżej wymienionych twierdzeń nie jest charakterystyczne dla powyższej wady?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. U 2-dniowego noworodka urodzonego z masą ciała ok. 4000 g (u matki w czasie ciąży rozpoznano cukrzycę), wystąpiły objawy ostrej niewydolności oddechowej. Na podstawie obrazu rtg klatki piersiowej rozpoznano zespół aspiracji smółki. W przebiegu jego leczenia wystąpić mogą liczne powikłania. Które z niżej wymienionych powikłań nie występuje u noworodków w pierwszych dniach życia?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Śluzaki serca występują najczęściej w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. U dziecka 2-miesięcznego wykonano USG przezciemiączkowe z powodu szybkiego przyrostu obwodu głowy. Badanie wykazało cechy wodogłowia trójkomorowego oraz obecność torbielowatego tworu, położonego w linii pośrodkowej, wykazującego cechy turbulentnego przepływu w badaniu dopplerowskim. Rozpoznano malformację żyły Galena. Które z niżej wymienionych twierdzeń
nie jest charakterystyczne dla powyższej wady?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. U dziewczynki 16-letniej, obserwowanej z powodu pierwotnego braku miesiączki, wykonano badanie USG jamy brzusznej, stwierdzając „torbielowaty twór” w okolicy zapęcherzowej. Rozpoznano: hematometrocolpos. Które z niżej wymienionych twierdzeń nie jest charakterystyczne dla tej wady?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. U 5-dniowego wcześniaka, urodzonego z masą ciała ok. 2000 g, rozpoznano martwicze zapalenie jelit. Zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej wykonywane są dla monitorowania stanu narządów jamy brzusznej w tych przypadkach. Który z niżej wymienionych objawów jest wskazaniem do nagłej operacji?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. U dziecka 14-miesięcznego na zdjęciu rtg klatki piersiowej, wykryto po stronie prawej, w przyśrodkowej części klatki piersiowej litą masę, bez zwapnień, powodującą zwężenie tylnych odcinków trzech żeber. Rozpoznano zwojak zarodkowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń jest charakterystyczne dla powyższego nowotworu?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. U dwuletniego dziecka, badanego z powodu nawracających zakażeń układu oddechowego, na kolejnym zdjęciu klatki piersiowej stwierdzono „zagęszczenia miąższowe” w dolnym, lewym płacie. Uznano, że zmiana ta może odpowiadać sekwestracji. Który z niżej wymienionych objawów uznaje się za charakterystyczny dla tej wady?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. U trzydniowego dziecka zauważono guz brzucha. Wykonano natychmiast badania laboratoryjne i stwierdzono podwyższony poziom amin katecholowych w dobowej zbiórce moczu. Zanim przystąpisz do badania USG jamy brzusznej możesz już podejrzewać, że guzem tym jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Badanie USG wykonane u ciężarnej wykazało dużą ilość wód płodowych. Może być to związane z wadami płodu. Która z niżej wymienionych patologii łączy się z polyhydramnios?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Przewlekła choroba przebiegająca z zaburzeniem przebudowy kostnej, powiększeniem kości i jej zniekształceniem w wyniku rozmiękania, zajmującej często kręgosłup lędźwiowy i miednicę, w przebiegu której może dojść do rozwoju mięsaka, która rozwija się u osób w średnim wieku i starszych, to obraz radiologiczny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Badanie USG wykonane u ciężarnej wykazało zbyt małą ilość wód płodowych. Może być to związane z wadami płodu. Która z niżej wymienionych patologii łączy się z oligohydramnios?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Mięsaka Ewinga należy różnicować głównie z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Nadmierna proliferacja kości w miejscu przyczepu więzadeł i ścięgien do kości, która rozwija się głównie u mężczyzn w 40 roku życia i starszych, obejmująca więzadło podłużne przednie oraz głównie tylne, przebiegająca z zachowaniem wysokości przestrzeni międzykręgowej i brakiem zarośnięcia stawów międzykręgowych i stawów krzyżowo-biodrowych, której występowanie wiąże się z cukrzycą, to obraz kliniczny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. U dwuletniego dziecka z guzem brzucha stwierdzono podwyższony poziom proteiny płodowej (alfa-fetoproteina). Zanim przystąpisz do badania USG jamy brzusznej, możesz już podejrzewać, że guzem tym jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Ocena skostnień pozaszkieletowych (myositis ossificans) w TK ma na celu:
1) wykrycie zmian;
2) ocenę stopnia dojrzałości;
3) stosunek zmian w stosunku do mięśni, nerwów i naczyń;
4) ocenę ich okołostawowej lub/i przystawowej lokalizacji;
5) ocenę przedoperacyjną zmian.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Badanie TK jest rzadko wykonywane w codziennej diagnostyce klinicznej złamań kości tworzących staw łokciowy ze względu na niewielką ruchomość w stawie, co uniemożliwia prawidłowe ustawienie kończyny do badania. Rozwiązaniem tego problemu jest:
1) jednoczasowa ocena RTG i TK;
2) ocena zmian po kilku dniach, kiedy ustąpią znaczne dolegliwości bólowe;
3) wykonanie badania po podaniu leków przeciwbólowych, co pozwoli na prawidłowe ułożenie kończyny do badania;
4) wykonanie badania technika spiralną, bardzo cienkimi warstwami i na wielorzędowym aparacie, co pozwala na wykonanie wysokiej jakości rekonstrukcji w dowolnej płaszczyźnie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Wskazaniem do badania TK układu kostnoszkieletowego są:
1) ocena stanu kości u pacjenta po urazie wielonarządowym;
2) brak zrostu kostnego;
3) złamania skomplikowanych anatomicznie struktur (np. nadgarstek, staw skokowy);
4) ocena złamań u pacjentów z niejednoznacznym obrazem badania RTG;
5) złamania wieloodłamowe;
6) martwica kostno-chrzęstna;
7) planowanie przedoperacyjne oraz pooperacyjna ocena zmian.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Stożek rotatorów można najlepiej zobrazować w badaniu:
1) usg;  2) artrografii TK;  3) artrografii MR;  4) MR;  5) TK.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Wykonanie badania TK w złamaniu plateau piszczeli (powierzchni stawowej w stawie kolanowym) ma na celu:
1) ocenę stopnia kompresji plateau piszczeli;
2) uniknięcie częstego niedoszacowania zmian na zdjęciach RTG;
3) ocenę uszkodzeń wyniosłości międzykłykciowych;
4) ocenę złamań złożonych plateau piszczeli.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. O stenozie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa mówimy wówczas, gdy powierzchnia przekroju jest mniejsza niż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Choroba Pannera to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Ogniskowy przerost wątroby focal nodular hyperplasia - wskaż cechy charakterystyczne:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Guzy pierwotne wątroby niekiedy samoistnie pękające to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Przy podejrzeniu urazu śledziony fałszywym jest twierdzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Mięsak zaotrzewnowy nie jest w momencie rozpoznania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Najczęściej spotykanymi przerzutami w trzustce są przerzuty raka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Raki wysepek trzustkowych są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Nerki gąbczaste w badaniach obrazowych nie charakteryzują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Rak komórek nabłonka dróg żółciowych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Rak gruczołowy trzustki zazwyczaj ma:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. W algorytmie diagnostycznym guza chromochłonnego (pheochromocytoma) należy unikać jednego z niżej wymienionych zaleceń:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Raki kory nadnerczy są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Pneumatosis intestinalis:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Badaniem z wyboru po urazie jąder jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Skręt okrężnicy występuje najczęściej w następującej kolejności:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Zakrzepica jakich naczyń jest najczęściej spotykanym wczesnym powikłaniem naczyniowym przeszczepu wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Zespół pasa bezpieczeństwa - tak nazywane są powikłania pourazowe polegające na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Jakim guzom pierwotnym wątroby towarzyszy zakrzepica żylna?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Część przerzutów do wątroby w fazie tętniczej (TK,MR) jest bardziej unaczyniona od prawidłowego miąższu tego narządu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Obraz zmian w obrębie klp występujący w ziarniniakowatości Wegenera to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Wtórne, samoistne odmy opłucnowe nie występują w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Włóknienie miąższu płuc o największym nasileniu w częściach dolnych występuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Obszary delikatnych zagęszczeń pęcherzykowych o wyglądzie szkła mlecznego w obrazie HRCT miąższu płucnego pojawiają się w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Do guzów przedniego śródpiersia nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Zwapnienia w węzłach chłonnych śródpiersia mogą występować w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Naciek zapalny pęcherzykowy płata dolnego płuca prawego charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Obrazem rtg sarkoidozy w II stadium rozwoju choroby są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. W zespole MacLeoda (Swyera i Jamesa) nie stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. W klasyfikacji TNM guzów płuc, uwidocznione w badaniu TK powiększone węzły chłonne podostrogowe należą do stadium:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Który z poniższych nowotworów nie daje przerzutów osteoblastycznych do kości?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Makrozwapnienie typu ziarnka kukurydzy (pop-corn) w pojedynczym guzku płuca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Badanie MR nie znajduje zastosowania w diagnostyce różnicowej guzów kości z powodu braku możliwości oceny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Najistotniejszą cechą przemawiającą za łagodnym charakterem pojedynczego guzka w miąższu płuc jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, przeprowadzona w oparciu o badania obrazowe to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących pojedynczego guzka w płucu jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Najczęściej występujące nowotwory twarzoczaszki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Dobrze ograniczone ognisko osteolityczne, związane z warstwą korową kości, występujące u dzieci bez objawów klinicznych i ulegające samowyleczeniu to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Dla prawidłowej oceny stopnia zaawansowania ziarnicy konieczne są następujące badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Rak pęcherzykowy płuc może występować w postaci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

121. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

122. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy