Otaguj pytania - jesień 2012

1. W raku błony śluzowej macicy przerzuty do węzłów chłonnych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Objawem patognomicznym łagodnego torbielowatego potworniaka w jajniku jest/są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Grubość endometrium ocenianego w badaniu usg mierzona prostopadle do osi długiej macicy waha się w zależności od wieku i fazy cyklu menstruacyjnego. Wybierz stwierdzenie prawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Jakie badanie najdokładniej określa wielkość, liczbę i położenie mięśniaków macicy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Wybierz stwierdzenie fałszywe dotyczące kości zęba obrotnika:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Cherubinizm:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Szkliwiak (ameloblastoma/adamantinoma):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Metodą odznaczającą się największą czułością i swoistością w wykrywaniu zmian przerzutowych w węzłach chłonnych szyi jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Pacjent 20-letni po przebytej infekcji górnych dróg oddechowych wyczuł zmianę guzowatą zlokalizowaną na szyi po stronie prawej tuż poniżej kąta żuchwy, położoną do przodu w stosunku do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Zmiana jest nadal wyczuwalna mimo całkowitego ustąpienia objawów infekcji i jest niebolesna. W badaniach obrazowych u tego pacjenta można spodziewać się uwidocznienia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Naczyniakowłókniak młodzieńczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Najczęstszy nowotwór złośliwy zatok to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Do torbieli śluzowej zatok (mucocele) odnoszą się wszystkie poniższe stwierdzenia, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Powikłania zapalenia zatok to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Kompleks ujściowo-przewodowy to główny obszar odpływu wydzieliny błon śluzowych zatok. Stanowi go:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Odmiana ujściowo-przewodowa niedrożności zatok i jamy nosowej obejmuje zatokę szczękową, komórki sitowe przednie i środkowe oraz zatokę czołową. Taka lokalizacja zmian:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Aspiracja krtaniowa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Trzeciorzędowe fale perystaltyczne:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Penetracja krtaniowa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Do miarodajnej oceny nosogardła najlepszą metodą jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Wskaż zdanie prawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Guzek w płucu, który pojawia się po ponad 2 latach od rozpoznania nowotworu złośliwego poza klatką piersiową niemal zawsze odpowiada pierwotnemu guzowi płuca a nie zmianie przerzutowej. Wyjątek od tej reguły stanowi :1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Dane epidemiologiczne przemawiające za złośliwym charakterem pojedynczego guzka w płucu to wszystkie, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Objaw powietrznego bronchogramu występuje typowo w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Jakie objawy na zdjęciu rtg można stwierdzić przy zakażeniu wąglikiem?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. W przypadku tętniaka aorty brzusznej wskazaniem do planowego zabiegu jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Najczęstszym wskazaniem do arteriografii tętnic oskrzelowych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Zwyrodnienie (dysplazja) włóknisto-mięśniowe tętnic nerkowych jest najczęstszą przyczyną nadciśnienia tętniczego u chorych przed 40 rokiem życia. W badaniu angiograficznym daje typowo obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Najczęstszą przyczyną tętniaków aorty piersiowej jest/są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Wskaż stwierdzenie fałszywe: bezpośrednimi dowodami uszkodzenia aorty piersiowej stwierdzanymi w badaniu TK są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Urazy aorty piersiowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Jeśli w badaniu usg brzucha nie można uwidocznić trzustki, należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Na radiogramie klatki piersiowej w projekcji bocznej można ocenić pasmo tchawiczo-przełykowe, które w warunkach prawidłowych nie powinno przekraczać 5mm grubości. Jego pogrubienie jest najczęściej związane z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Które z poniższych cech określających pierwotnego chłoniaka OUN jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Które z niżej wymienionych schorzeń neurodegeneracyjnych powoduje zanik jąder ogoniastych dając w badaniach obrazowych charakterystyczne poszerzenie rogów czołowych komór bocznych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Które spośród wymienionych cech charakteryzujących CPM (central pontine myelinolysis - centralną mielinolizę mostu) jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Zwapnienia występujące tylko okołokomorowo sugerują wrodzone zakażenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Które z poniższych zmian ogniskowych OUN mają charakter torbielowaty, z obecnością przyściennego guzka, ulegającemu silnemu wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego?
1) naczyniak płodowy włośniczkowy;      4) neurocytoma;
2) gwiaździak włosowato-komórkowy;    5) rdzeniak płodowy.
3) torbiel koloidowa;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Około 10% przerzutów do OUN wykazuje tendencję do krwawienia. Przerzuty z których z niżej wymienionych nowotworów wykazują tendencję do krwawienia?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Które spośród niżej wymienionych cech charakteryzują torbiel naskórzastą?
1) szczyt występowania 20-30 rż;
2) w obrazowaniu MR, obrazy T1, 2 wykazują intensywność sygnału podobną do płynu mózgowo-rdzeniowego;
3) najczęściej występuje w linii środkowej ciała;
4) w DWI jest hiperintensywna;
5) stanowi ok. 1 % wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych;
6) w obrazowaniu TK i MR wykazuje intensywność sygnału podobną do tkanki tłuszczowej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. U 11-letniego chłopca stwierdzono patologiczne złamanie szyjki kości udowej z jej zniekształceniem w kształcie „laski pasterza” oraz rozległą zmianę o wyglądzie matowego szkła zlokalizowaną w przednim odcinku VI żebra po stronie lewej. Obraz ten typowy jest dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Dziecko przedwcześnie urodzone (27 Hbd) z niewydolnością oddechową. Na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej stwierdzono: małą objętość płuc, drobnoziarniste zagęszczenia (objaw matowej szyby), bronchogram powietrzny, obecność intubacyjnej rurki dotchawiczej. Jaka patologia nasuwa się jako rozpoznanie w pierwszej kolejności?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Jaki powikłanie naczyniowe często towarzyszy zapaleniu trzustki?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Która z niżej wymienionych patologii trzustki nie wykazuje silnego unaczynienia i znacznego wzmocnienia w fazie tętniczej badania TK?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. W obrębie głowy trzustki uwidoczniono w badaniu TK zmianę składającą się z 10 cienkościennych torbieli o łącznej średnicy mniejszej niż 20 mm z bogato unaczynionymi przegrodami oraz centralną blizną włóknistą ze zwapnieniami. Opisany obraz TK sugeruje rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Naczyniem biegnącym wzdłuż tylnego brzegu trzonu trzustki, które niekiedy ułatwia identyfikację tego narządu w badaniu USG jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. W przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki obraz narządu w badaniu TK może wykazywać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Pułapka powietrzna spowodowana zaaspirowaniem ciała obcego przez dziecko charakteryzuje się w obrazie rtg klatki piersiowej (faza wdechu) następującymi objawami odpowiadającymi niedrożności średniego stopnia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Które z kryteriów zajęcia dużych naczyń krwionośnych przez raka trzustki w badaniu TK świadczą o nieoperacyjności?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Do poszerzenia przewodu trzustkowego wraz w torbielowatym poszerzeniem przewodów trzustkowych dodatkowych dochodzi w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Badaniem z wyboru przy klinicznym podejrzeniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Trzustka położona jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Który z guzów złośliwych wątroby może ze względu na charakter wzmocnienia kontrastowego w badaniu TK imitować naczyniaka jamistego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. U pacjenta z podejrzeniem choroby Rendu-Oslera-Webera w badaniu TK jamy brzusznej należy spodziewać się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. W silnie stłuszczałej wątrobie typowe przerzuty raka jelita grubego w badaniu TK bez podania środka kontrastowego najczęściej są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Płat ogoniasty wątroby to w mianownictwie Couinauda segment:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. W przebiegu biernego przekrwienia wątroby, w odróżnieniu od zespołu Budda-Chariego, żyła główna dolna i żyły wątrobowe są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Zmiany ogniskowe w wątrobie cechuje różny charakter unaczynienia. Przerzuty którego z niżej wymienionych nowotworów nie należą do bogato unaczynionych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Łagodny guz wątroby stwierdzony u noworodka z koagulopatią, wrodzoną wadą serca i mnogimi naczyniakami skórnymi to najprawdopodobniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Prawdziwym stwierdzeniem dla typowej torbieli sutka jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zmian w wątrobie w badaniu TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Choroba Caroliego w badaniach obrazowych charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Projekcja dolinowa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Rutynowo sutek obrazowany jest w mammografii w następujących projekcjach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Za złośliwym charakterem mikrozwapnień w sutku przemawia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Dla zmiany o charakterze torbieli olejowej nie jest prawdą, że:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Na obecność cech niedokrwienia mózgu w fazie nadostrej i ostrej wskazują wszystkie wymienione, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Wśród objawów „zespołu dziecka maltretowanego” wyróżnia się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Proszę wskazać prawidłowe zdanie na temat badania MR piersi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Przepływ wysokooporowy widuje się w prawidłowych tętnicach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. W badaniu usg zdrowego płuca przy niezwiększonej ilości płynu w opłucnej obserwuje się wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Krwiak podtwardówkowy najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Rak przejściowokomórkowy występuje najczęściej w obrębie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Wklinowanie haka hipokampa, w którym przyśrodkowa część płata skroniowego przesuwa się przyśrodkowo ponad wolną krawędź namiotu móżdżku najczęściej wiąże się z niedokrwieniem w zakresie tętnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. W niedrożności jelita grubego niezależnie do poziomu obstrukcji największemu poszerzeniu ulega:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. U pacjenta z ciężką niewydolnością wątroby przeprowadzono TIPS. W kontrolnym badaniu angio-TK najpewniej uwidocznione zostanie zespolenie pomiędzy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Refluks pęcherzowo-moczowodowy potwierdza się w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Które z wymienionych rodzajów złogów występujących w drogach moczowych „nie cieniują” w badaniu TK bez kontrastu?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Objaw Riglera obserwowany w badaniu rtg j. brzusznej jest charakterystyczny dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. W przypadku stwierdzenia objawów triady Riglera w badaniu rtg jamy brzusznej należy podejrzewać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do przyzwojaka bębenkowego (paraganglioma tympanicum, chemodectoma tympanicum):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Objaw „kieliszka do szampana” w urografii wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do śluzaka serca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. W diagnostyce różnicowej płynu w osierdziu w badaniu TK wykorzystuje się pomiar gęstości w skali Hounsfielda, wyrażany w jednostkach Hounsfielda (HU). Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do nabytego perlaka części wiotkiej błony bębenkowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do typowych relacji anatomicznych wielkich naczyń i struktur serca w badaniu TK w przekroju poprzecznym na poziomie początkowego odcinka aorty wstępującej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. U pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki w tomografii komputerowej rozpoznano mnogie zbiorniki płynowe pozatrzustkowe, niedrożność żyły śledzionowej oraz martwicę miąższu trzustki zajmującą 80% narządu. W ocenie ciężkości ostrego zapalenia trzustki w skali CTSI (Balthazar, 1990) należy w danym przypadku przypisać poniższy wynik (ilość punktów):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do choroby Crohna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do gruczolakoraka trzustki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. U 13-letniego chłopca na wykonanym z powodu urazu zdjęciu RTG stawu kolanowego stwierdzono w przynasadzie dalszej kości udowej niewielką zmianę o charakterze owalnego przejaśnienia w warstwie korowej kości, otoczonego cienkim rąbkiem sklerotycznym. Nie stwierdzono obecności rozdęcia kości ani odczynów okostnowych. Taki obraz radiologiczny wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do wyspiaka trzustki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Wartością minimalną wskaźnika sercowo-klatkowego, powyżej której można rozpoznać powiększenie serca na zdjęciu PA jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. W obrębie kości długich mięsak Ewinga zajmuje najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Objawem zastoju żylnego w krążeniu płucnym na zdjęciu rentgenowskim w projekcji PA jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Do objawów zezłośliwienia wyrośli chrzęstno-kostnej należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. W przypadku kręgozmyku prawdziwego:
1) obecna jest spondyloliza;
2) nie stwierdza się spondylolizy;
3) uskok na linii wyrostków kolczystych widoczny jest powyżej przemieszczonego kręgu;
4) uskok na linii wyrostków kolczystych widoczny jest poniżej przemieszczonego kręgu;
5) zawsze obecny jest ześlizg przynajmniej III stopnia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Mianem złamania Segonda, które bardzo często wiąże się z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, łąkotki bocznej i torebki stawowej, określa się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Zwichnięciu głowy kości promieniowej najczęściej towarzyszy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. U 48-letniej kobiety wykonano badanie MR barku z powodu dolegliwości bólowych i osłabienia siły mięśniowej, szczególnie w zakresie odwodzenia kończyny. Badanie uwidoczniło uszkodzenie typu SLAP z towarzyszącą dużą torbielą okołoobrąbkową wpuklającą się w obręb wcięcia łopatki oraz zanik mięśni nad- i podgrzebieniowego. Obraz odpowiada zespołowi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące pourazowego kostniejącego zapalenia mięśni (myositis ossificans):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Największą wartość diagnostyczną w rozpoznawaniu uszkodzenia stawu barkowego typu Perthesa posiada metoda:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Uszkodzeniem wskazującym na przebyte zwichnięcie przednie stawu ramiennego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. U 41-letniej pacjentki na zdjęciu rentgenowskim wykonanym z powodu utrzymujących się dolegliwości bólowych stwierdzono podchrzęstną, linijną strefę przejaśnienia (tzw. objaw półksiężyca) w głowie kości udowej z niewielkim spłaszczeniem jej powierzchni stawowej. Obraz ten wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Z wtórnych jąder kostnienia dalszego odcinka kości ramiennej najpóźniej pojawia się jądro:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Histerosalpinografię w połączeniu z USG, TK i MR stosuje się w diagnostyce:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Wskaz zdanie fałszywe dotyczące diagnostyki mammograficznej inwazyjnego przewodowego raka sutka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Typ III rozwarstwienia aorty wg DeBakeya stwierdza się, gdy rozwarstwienie obejmuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Badanie USG określane skrótem FAST to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Obraz USG powietrza w drogach żółciowych pochodzenia jatrogennego cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Wskaż fałszywą cechę obrazu ultrasonograficznego zwężenia odźwiernika u niemowląt z powodu przerostu mięśnia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Naczyniaki wątroby, zbudowane z sieci drobnych naczyń krwionośnych, w badaniu USG charakteryzują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Przy istotnym hemodynamicznie zwężeniu tętnicy nerkowej w ostium w tętnicach międzypłatowych w badaniu USG należy spodziewać się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. W lewostronnym zespole podkradania należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Wertebroplastyka to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Typowym wskazaniem do implantacji stentgraftu piersiowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Typowym wskazaniem do implantacji stentu szyjnego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Typowym wskazaniem do implantacji stentu nerkowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Typowym wskazaniem do pilnej embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Najwyższą skuteczność w udrożnieniu niedrożnej tętnicy mózgowej w udarze niedokrwiennym wykazuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Leczenie metodą embolizacji stosowane jest w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy