Otaguj pytania - jesień 2003

1. Arteria lusoria to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Zespół Klipella-Feila to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. W metodzie diagnostycznej MR technika EPI to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. W tomografii komputerowej współczynnik pochłaniania wody i powietrza w skali Hounsfielda wynosi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Podczas trwania badania rentgenowskiego pacjent otrzymuje dawkę promieniowania, którego wartość jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. W badaniach MR technika TOF (time of flight) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Skutek oddziaływania paramagnetycznego środka kontrastowego używanego w badaniach MR to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Podstawową częścią składową tomografu rezonansu magnetycznego jest magnes o wartości indukcji pola magnetycznego z przedziału:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Wczesna postać choroby Legg-Calve-Perthesa w obrazie MR charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Najskuteczniejszą metodą wczesnego rozpoznania choroby Legg-Calve-Perthesa jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Mikrozwapnienia w przypadkach raka przewodowego in situ (DCIS) sutka znajdujemy w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Prawidłowe postępowanie w przypadku blizny promienistej w sutku (radial scar) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Który z poniższych objawów dotyczących nabytego zwężenia zastawki mitralnej jest nieprawdziwy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa wykonano u pacjenta zdjęcie rtg odcinka lędźwiowego kręgosłupa, które wykazało cechy dyskopatii na poziomie L5/S1 oraz w obrębie trzonu L4 pogrubiały rysunek beleczkowy w postaci pionowych prążków. W badaniu MR obszar ten cechował się wysoką intensywnością sygnału w obrazach T1 i T2 - zależnych i uległ wzmocnieniu kontrastowemu. Zaznacz prawidłową odpowiedź:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Objawem niedodmy płata górnego płuca prawego na zdjęciu rtg klatki piersiowej nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Które z poniższych stwierdzeń odnoszących się do rakowiaków oskrzela nie jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Do poradni zgłosił się 15-letni chłopiec, u którego pojawił się nagle silny ból lewego jądra połączony z obrzękiem. W krótkim czasie dołączył się ból podbrzusza i wymioty. Podstawowym badaniem, które należy w tym przypadku wykonać jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. U 35-letniej pacjentki z rozpoznanym stwardnieniem guzowatym wykonano badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej z powodu bólu brzucha i krwiomoczu, które pojawiły się przed kilkoma dniami. Badanie wykazało obecność w górnym biegunie nerki prawej okrągłego otworu o średnicy około 30 mm o wysokiej echogeniczności. Pozostałe narządy jamy brzusznej przedstawiały się prawidłowo. Diagnostykę poszerzono o KT nerki prawej, w którym opisywana zmiana miała - 50 j.H i nie ulegała wzmocnieniu kontrastowemu. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Metodą z wyboru dla potwierdzenia rozpoznania rozstrzeni oskrzeli jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Przełyk Barretta najczęściej powstaje w tle:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Guzy miedniczek nerkowych to najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Złamania awulsyjne kości powstają zwykle:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. W obrazowaniu struktur kostnych cz. skalistej kości skroniowej metodą z wyboru jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Do grupy drobnokomórkowych nowotworów kości zalicza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Który z wymienionych zespołów występuje w zaburzeniach chromosomalnych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Która z wymienionych kości nadgarstka tworzy staw z podstawą pierwszej kości śródręcza?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Które wtórne jądro kostnienia pojawia się w kości ramiennej ostatnie?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Bezpowietrzność miąższu płucnego spowodowana jest przez:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. W przebiegu grzybicy przełyku jego perystaltyka jest następująca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Zespołowi Gardnera mogą towarzyszyć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Obraz „kija bambusowego” charakterystyczny jest dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Która z metod nieinwazyjnych jest najbardziej użyteczna w rozpoznawaniu wad wrodzonych serca?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Który z wymienionych rodzajów polipów okrężnicy nie jest polipem dziedziczonym?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Które z metod diagnostyki obrazowej wykazują dominującą czułość w rozpoznawaniu nowotworów nadnerczy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Zmiany dysplastyczne najczęściej występują w t. nerkowej. W której z wymienionych tętnic dysplazja zajmuje drugie miejsce pod względem częstości występowania?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Która z metod jest najbardziej czułą w ocenie rozrostu raka endometrium?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Co jest przyczyną pojawienia się w organizmie człowieka zwiększonej liczby rodników?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Który z objawów rtg niewydolności krążenia płucnego występuje najwcześniej i najczęściej u chorych na zwężenie zastawki mitralnej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Który z objawów rtg pylicy azbestowej płuc jest znamienny dla rozpoznania tej choroby?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Wybierz nieprawdziwe twierdzenie dotyczące żyły nieparzystej (vena azygos):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Uszkodzenia tchawicy i oskrzeli występują u ofiar ciężkich wypadków, gdy główna siła urazu działa na przednią ścianę klatki piersiowej. Ściana tchawicy ulega zazwyczaj rozerwaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Bezpośrednim objawem mikrogruczolaka przysadki w badaniu MR jest wykazanie obecności ogniska hipointensywnego w miąższu przedniego płata przysadki w sekwencji dynamicznej, bezpośrednio po podaniu środka kontrastowego. Do objawów pośrednich mogą należeć wszystkie z niżej podanych, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Cechą charakterystyczną obrazu pankreatocholangiografii wstecznej w przewlekłym zapaleniu trzustki nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Do objawów pośrednich na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i przeglądowych jamy brzusznej, które mogą sugerować ostre zapalenie trzustki nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Jednoznaczne rozpoznanie wariantu rozwojowego w postaci trzustki pierścieniowatej umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Charakterystycznymi objawami w obrazie ultrasonograficznym tarczycy u chorych z chorobą Gravesa-Basedowa są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Tłuszczaki jelita grubego stanowią drugi w kolejności, najczęściej występujący po gruczolakach, nowotwór jelita grubego. Wybierz stwierdzenie, które nie odnosi się do tłuszczaka jelita grubego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Objawem pośrednim ropnia w jamie brzusznej na zdjęciu rentgenowskim nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Do późnych następstw przewlekłego zapalenia trzustki należy/ą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Zawały śledziony nie występują w przebiegu następującej choroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Przerzuty do śledziony są względnie rzadkie i są zwykle skojarzone z przerzutami do innych narządów. W ultrasonografii stwierdza się w tych przypadkach obecność różnej wielkości, przeważnie hipoechogenicznych, litych ognisk w miąższu śledziony. Wybierz jedno twierdzenie, które jest nieprawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Wybierz nieprawdziwe twierdzenie dotyczące gruczolaka wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W ultrasonograficznej diagnostyce różnicowej pozapalnej pseudotorbieli trzustki należy wziąć pod uwagę wszystkie jednostki chorobowe, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Gaz w drogach żółciowych widoczny na zdjęciu rentgenowskim lub w badaniu KT nie może być wynikiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Która z wymienionych wad serca i naczyń powoduje przeciążenie objętościowe prawej komory:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Która z wymienionych wad nie wchodzi w skład zespołu czworaczego Fallota:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Zwiększenie utlenowania krwi w prawej komorze występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Żyła nieparzysta przejmuje funkcję żyły głównej dolnej w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Która z wymienionych wad serca powoduje przeciążenie oporowe lewej komory:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. W którym z wymienionych zespołów występuje prawo-lewy przeciek wewnątrzsercowy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Która z wymienionych wad serca powoduje przeciążenie objętościowe prawego przedsionka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Różnice między zaburzeniami rozwojowymi, a wadami rozwojowymi kości dotyczą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. W jakim schorzeniu wystepuje wzmożenie ruchomości przepony:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Jedna z postaci odcinkowej niedrożności porażennej jelit dająca objaw tzw. „pętli na straży” występuje w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej guz śródpiersia środkowo-tylnego o regularnych zarysach, jednolicie pochłaniający promieniowanie rentgenowskie z towarzyszącymi anomaliami rozwojowymi układu kostnego (najczęściej kręgosłupa), to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Obraz „gniazd jaskółczych” w KT na przekrojach osiowych płuca mogą dawać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. W przypadku raka oskrzela dolnego płata płuca lewego należy się spodziewać przerzutów do węzłów chłonnych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Najczęstsze umiejscowienie sekwestracji płuca dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Która z zalet systemu spiralnej tomografii komputerowej służy najlepszemu obrazowaniu naczyń (angio-CT):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Który z wymienionych przykładów szczególnych zastosowań systemu wysokiej rozdzielczości (HRCT) w diagnostyce jest błędny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Promieniowanie rozproszone najlepiej zwalczają:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Prawo izometrii Cieszyńskiego odnosi się do zdjęć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Prawo paralaksy stosuje się przy zdjęciach rentgenowskich:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Folie wzmacniające z pierwiastkami ziem rzadkich powodują:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Kontrast obrazu rentgenowskiego nie zależy od:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Badanie usg jamy brzusznej wykonane u 6-letniego chłopca nie wykazało obecności śledziony. Rozpoznano asplenię. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. U 10-letniego dziecka rozpoznano agenezję płuca prawego. Które z wymienionych niżej wad nie wystepują w skojarzeniu z agenezją płuca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. U kilkunastogodzinnego noworodka, urodzonego cięciem „cesarskim”, z prawidłową masą ciała, wystąpiły miernie nasilone objawy ostrej niewydolności oddechowej. Matka tego noworodka w czasie ciąży chorowała na cukrzycę. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało niewielkie zmiany pęcherzykowe w dolnych częściach płuc i ślad płynu w jamach opłucnowych. Zaproponuj właściwe rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Stwierdzenie u kilkuletniego dziecka: opóźnienia umysłowego, głuchoty, małogłowia i zwapnień wewnątrzczaszkowych wskazywać może na przebyte zakażenie w życiu płodowym:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. U 8-letniego dziecka rozpoznano wgłobienie krętniczo-kątnicze, któremu poza objawami brzusznymi towarzyszyły: zmiany skórne (plamica), objawy zapalenia dużych stawów i krwiomocz. Jakie zaproponujesz rozpoznanie?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. 8-letnie dziecko skierowano do szpitala z powodu przewlekłych bólów kończyn i kręgosłupa. Stwierdzono również krwiak okularowy. Powyższe objawy najprawdopodobniej są następstwem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. U 4-miesięcznego niemowlęcia wystąpiło, wśród objawów choroby gorączkowej, bolesne obrzmienie części miękkich kończyn i klatki piersiowej. Badanie rentgenowskie wykazało: rozległe nawarstwienia okostnowe obojczyków, żuchwy, żeber i kości podudzi. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. 12-letni chłopiec doznał udaru mózgowego. Którą z niżej wymienionych przyczyn należy wykluczyć w pierwszej kolejności?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. U dwudniowego noworodka, urodzonego z masą ciała ok. 1500 g., stwierdzono odmę opłucnową. Jest ona najprawdopodobniej powikłaniem jednego z następujących stanów:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. U dwutygodniowego noworodka wykonałeś badanie przezciemiączkowe z powodu epizodu niedotlenienia w okresie okołoporodowym. Stwierdziłeś prawidłowy obraz mózgu. Który z podanych niżej objawów nie należy do kryteriów, na podstawie których rozpoznaje się prawidłowy obraz ultrasonograficzny oun?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Który z poniższych stanów chorobowych występuje najczęściej u wcześniaków:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. U kilkuletniego dziecka, leczonego z powodu zakażenia układu moczowego, istnieje konieczność wykonania diagnostyki obrazowej. Które z niżej wymienionych badań winno być bezwzględnie wykonane w pierwszej kolejności:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Podane niżej twierdzenia dotyczące krwiaka nadnercza u noworodka są prawdziwe, z wyjątkiem tego, że:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. U kilkuletniego dziecka nagle wystąpiła odma opłucnowa lewostronna. Na zdjęciu klatki piersiowej poza objawami odmy opłucnowej stwierdzono zmianę osteolityczną w jednym z żeber. Podaj najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. U 7-letniego dziecka, na zdjęciu klatki piersiowej wykonanym z powodu zakażenia układu oddechowego, stwierdzono „torbielowatą zmianę w żebrze”. Najczęstszą jej przyczyną u dzieci jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Zaznacz ten spośród wymienionych niżej nowotworów złośliwych jamy brzusznej, który występuje najrzadziej w wieku dziecięcym:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Na zdjęciu czaszki, wykonanym u dziecka 5-letniego z powodu urazu, stwierdzono bardzo silnie wykształcone kostki dodatkowe (ossa Wormiana) w szwach czaszkowych. Są one często spotykane w poniższych zespołach chorobowych u dzieci, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. U 15-letniego dziecka po niewielkim urazie (upadek z wysokości 1m), wykonano zdjęcie kręgosłupa i stwierdzono znacznego stopnia klinowate spłaszczenie trzonu kręgu Th3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Które z niżej wymienionych rodzajów złamań występują rzadko u dzieci?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. U dziecka 8-miesięcznego lekarz Izby Przyjęć uznał, że zmiany w częściach miękkich kończyn i tułowia są wynikiem maltretowania. Które z niżej wymienionych złamań są najmniej charakterystyczne dla urazów nieprzypadkowych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Najczęstszą przyczyną jednostronnego powiększenia wnęki płucnej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. W badaniu MR po operacji krążka międzykręgowego blizna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Raki sutka są najczęściej zlokalizowane:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Którego z wymienionych badań nie zastosujesz w rozpoznawaniu zatorowości płuc:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Tylny płat przysadki mózgowej w obrazach rezonansu magnetycznego T1 zależnych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Ocena choroby krążka międzykręgowego jest obecnie najlepsza w badaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Najczulszą metodą wykrywania naczyniaków wątroby jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Poszerzenie przewodów żółciowych zewnątrz- i wewnątrzwątrobowych z towarzyszącymi polimorficznymi zmianami torbielowatymi miąższu wątroby obserwujemy w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Przedwczesne zamknięcie szwu wieńcowego jest powodem powstania czaszki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Bezpośrednim objawem raka sutka w mammografii jest/są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Które z niżej wymienionych stwierdzeń jest najbardziej charakterystyczne dla pierwotnej nadczynności przytarczyc?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących raka pęcherza moczowego jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Rak gruczołu krokowego występuje najczęściej w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Zespół Pageta-Schröettera to zakrzepica:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Termin złamanie „blow-out fracture” odnosi się do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Który z poniższych objawów jest najmniej charakterystyczny dla colitis ulcerosa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Tłuszczak w OUN charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Reflux pęcherzowo-moczowodowy towarzyszy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Siatkowate skupisko naczyń z szerokim naczyniem doprowadzającym i odprowadzającym to angiograficzny obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Tętniaki wrodzone mózgu umiejscawiają się najczęściej na tętnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Choroba Köhlera I to martwica aseptyczna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Bezwzględnym wskazaniem do galaktografii jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Który z nowotworów najczęściej występuje w jelicie krętym?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Najczęściej występujące guzy śródrdzeniowe to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy