Otaguj pytania - wiosna 2014

1. Choroba Caroliego cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Do bogato unaczynionych guzów wątroby zalicza się:
1) raka wątrobowokomórkowego;
2) przerzut raka jelita grubego;
3) przerzut raka nerki;
4) cholangiocarcinoma.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące przerzutów do nadnerczy:
1) w TK jednofazowym cechują się niską gęstością (< +10 j.H.);
2) w TK jednofazowym cechują się wysoką gęstością (> +10 j.H.);
3) w TK stwierdza się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego wykazują obniżenie intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego nie wykazują obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Naczyniak wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Wymień cechy typowe dla choroby Leśniowskiego-Crohna:
1) zmiany o charakterze skokowym (nieciągłym);
2) zmiany o charakterze ciągłym;
3) obecność przetok;
4) obecność zwężeń jelitowych;
5) zmiany zawsze obejmują odbytnicę.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Do guzów śródpiersia przedniego należą wszystkie, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Do klasycznych objawów radiologicznych niedrożności jelitowej żółciowej na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej zalicza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Cechą typową dla ostrego zapalenia trzustki nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Objaw „ruchomego ziarniniaka” - jest rzadko występującym, ale bardzo charakterystycznym objawem obserwowanym na radiogramie płuc w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Obraz plastra miodu to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Bogato unaczynione węzły śródpiersia są typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Najczęstszym objawem płucnej manifestacji RZS są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Zastosowanie badania HRCT płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi płuc to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Objaw pączkującego drzewa to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Zakrzepowo-zatorowe przewlekłe nadciśnienie płucne objawia się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Zacienienie typu matowej szyby jest efektem:
1) wypełnienia pęcherzyków płynem wysokobiałkowym;
2) zwłóknienia pęcherzyków;
3) „zagęszczenia” rysunku naczyniowego w związku z pogorszeniem powietrzności miąższu;
4) pogrubienia przegród pęcherzykowych;
5) dysproporcji pomiędzy prawidłowym miąższem płuc, który wydaje się zacieniony w porównaniu z sąsiadującymi obszarami rozedmowymi.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Po wyjściowym badaniu TK układu moczowego bez wzmocnienia kontrastowego zawsze należy wykonać badanie z dożylnym podaniem środka cieniującego, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Przerzuty do nerek najczęściej pochodzą z raka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Pacjentka lat 34 zgłosiła się do lekarza ginekologa z objawami bolesnego miesiączkowania, bolesnością w czasie stosunku i niepłodnością. Objawy te nie są wskazaniem do wykonania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące łagodnych gruczolaków nadnerczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Rozpoznanie zajęcia węzłów chłonnych w raku szyjki macicy w badaniu MR jak i TK opiera się na stwierdzeniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Do typowych lokalizacji rozlanych urazów aksonalnych (diffusion axonal injuries) nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące stwardnienia rozsianego:
1) zmiany zajmują wyłącznie istotę białą;
2) do typowych lokalizacji należy okolica okołokomorowa;
3) do typowych lokalizacji należą podkorowe włókna istoty białej;
4) zmiany w rdzeniu kręgowym występują wyjątkowo;
5) charakterystycznym objawem są „palce Dawsona”.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Wrodzone wady żeńskich narządów płciowych klasyfikuje się na podstawie badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Do guzów wewnątrzkanałowych zewnątrzrdzeniowych wewnątrzoponowych nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. W zmianach zwyrodnieniowych typu I wg Modica sygnał objętych zmianami części trzonów kręgowych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Następujące stwierdzenia na temat torbieli kieszonki Rathkego są prawdziwe:
1) są zlokalizowane wewnątrzsiodłowo;
2) są zlokalizowane powyżej przysadki, w okolicy nadsiodłowej;
3) są zawsze hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
4) sygnał w obrazach T2-zależnych może być różny, w zależności od zawartości torbieli;
5) ulegają jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące oponiaka (meningioma):
1) ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
2) nie występują w nim zwapnienia;
3) w spektroskopii MR ma podwyższone stężenie choliny;
4) w spektroskopii MR ma podwyższone stężenie alaniny;
5) zajmuje istotę korową mózgowia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Następujące stwierdzenia dotyczące malformacji Chiariego (Arnolda-Chiariego) typ 2 są prawdziwe:
1) tylny dół czaszki jest powiększony;
2) tylny dół czaszki jest zmniejszony;
3) w niemal wszystkich przypadkach malformacji towarzyszy przepuklina oponowo-rdzeniowa;
4) w malformacji tej nie występują zmiany w kościach sklepienia czaszki;
5) jednym z charakterystycznych objawów jest stożkowaty kształt pokrywy śródmózgowia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Do charakterystycznych objawów gwiaździaka anaplastycznego w badaniu MR nie należy:
1) rozległa okołoguzowa strefa obrzękowa;
2) brak wzmocnienia kontrastowego;
3) w perfuzji MR podwyższenie wartości CBV w obrębie guza i w strefie okołoguzowej;
4) obniżenie wartości wskaźnika Cho/Cr w spektroskopii MR;
5) obniżenie wartości wskaźnika NAA/Cr w spektroskopii MR.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. W zespole Dandy-Walkera w obrazie MR występują następujące cechy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Następujące stwierdzenia dotyczące rdzeniaka płodowego (medulloblastoma) są prawdziwe:
1) typową lokalizacją jest robak móżdżku;
2) jest guzem o niskim stopniu złośliwości;
3) większość rdzeniaków płodowych występuje u dzieci do 8. roku życia;
4) rdzeniak płodowy może powodować przerzuty drogą płynu mózgowo-rdzeniowego;
5) przerzuty drogą płynu mózgowo-rdzeniowego nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Projekcją predysponowaną do uwidocznienia złamania kości łódeczkowatej na zdjęciu rentgenowskim jest projekcja:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Badania rtg i MR stawu kolanowego u młodej kobiety z rumieniem przewlekłym wędrującym w wywiadzie i okresowo pojawiającym się wysiękiem dostawowym oraz obrzękiem tkanek miękkich wykazały okołostawową osteoporozę, wysięk stawowy przemieszczający ku przodowi łąkotkę przyśrodkową, przerośnięte fałdy maziówki o kształcie wstążki oraz płyn maziowy w obrębie ciała tłuszczowego podrzepkowego. Wykonane badania wskazują na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Do radiologicznych objawów dny moczanowej nie zalicza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. U starszej kobiety z rozpoznaną chorobą Pageta stwierdzono raka jelita grubego. Jednocześnie badaniem TK w objętych od lat chorobą kości kulszowej, biodrowej i łonowej uwidoczniono rozległe kościotworzenie, osteolizę oraz destrukcję warstwy korowej i dużą masę miękkotkankową. Obraz ten odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Na zdjęciach rentgenowskich stawu ramiennego 40-letniej kobiety uskarżającej się na przewlekły ból tej okolicy stwierdzono masywne bezpostaciowe, jednolite zwapnienia w rzucie przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. Rozpoznaniem prawidłowym jest podejrzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Na zdjęciu rentgenowskim AP stawu skokowego wykonanym 7-letniemu dziecku po urazie stwierdzono:
* w części dalszej trzonu kości strzałkowej zmianę torbielowatą o zmniejszonym wysyceniu utkania kostnego;
* złamanie patologiczne w obrębie ww. zmiany z powstaniem odczynu okostnowego;
* w części środkowej zmiany mocno wysycany element istoty korowej (objaw „opadniętego odłamu”).
Rozpoznaniem prawidłowym jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Spośród wielu cech pojedynczych przerzutów nowotworowych widzianych na zdjęciach rentgenowskich najbardziej użytecznymi w różnicowaniu z guzami kości są:
1) brak współwystępowania guzów tkanek miękkich (bądź też guzy te są niewielkie);
2) brak towarzyszących odczynów okostnowych w przeważającej części przypadków;
3) destrukcja nasad łuków kręgowych;
4) brak wybiórczego zajęcia istoty korowej kości;
5) lokalizacja w szkielecie osiowym wyłącznie do poziomu stawów łokciowych i kolanowych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Na zdjęciu rentgenowskim części dalszej przedramienia wykonanym w SOR u dziecka po urazie widoczne jest wygięcie się grzbietowej warstwy korowej przynasady dalszej kości promieniowej. Objaw ten należy interpretować jako:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Wskaż mięsień niebędący częścią pierścienia rotatorów stawu ramiennego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Który z poniżej wymienionych guzów może powodować przerzuty do jajników?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Duża niejednorodna struktura z obecnością licznych bezpostaciowych zwapnień widoczna zapęcherzowo u pacjentki 75-letniej to najprawdopodobniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Wskaż fałszywe stwierdzenie odnoszące się do kosmówczaka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Guz Krukenberga to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Wskaż prawdziwe zdanie opisujące warunki anatomiczne żeńskiej miednicy mniejszej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące guzów jajnika:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące włókniakomięśniaków macicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Zespół TORCH oznacza fetopatie, do których należy:
1) różyczka;
2) cytomegalia;
3) rzeżączka;
4) opryszczka;
5) kiła.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Potworniak jest guzem jajnika zbudowanym z elementów więcej niż jednego listka zarodkowego, który ze względu na obraz radiologiczny może być różnicowany między innymi z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. W obrębie śródpiersia tylnego występuje:
1) neuroblastoma;
2) przepuklina przeponowa Bochdaleka;
3) torbiel bronchogenna;
4) nerwiakowłókniak;
5) guz tarczycy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Nowotwory wywodzące się z osłonek nerwów obwodowych:
1) występują jako guzy łagodne;
2) mogą być guzami pojedynczymi;
3) mogą występować jako forma złośliwa;
4) powodują deformacje kostne;
5) mogą być guzami mnogimi.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Wskaż najczęstszy guz wewnątrzrdzeniowy u dzieci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące guza Wilmsa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Jedno- lub obustronne zwapnienia położone wzdłuż zakrętów kory mózgowej występują w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zwojaka zarodkowego, neuroblastoma:
1) najczęstszy - pozaczaszkowy złośliwy guz lity, występujący u dzieci;
2) guz powoduje przerzuty np. do kości;
3) wyrasta z nadnerczy;
4) wyrasta ze splotów współczulnych;
5) często występują zwapnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. W charakterystyce neurofibromatozy typu 2 nieprawdziwe jest zdanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Tętniakowate poszerzenie w miejscu podziału naczyń, tętniaki tętnic nerkowych lub trzewnych są charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Zespół Takayasu charakteryzuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Tętniaki tętnic trzewnych występują najczęściej w tętnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Dla zapobiegania zatorowości mózgowej podczas zabiegu angioplastyki tętnicy szyjnej należy zastosować następujące metody:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące rozmieszczenia zmian w limphangioleiomiomatozie (LAM):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Bradykardia i asystolia mogą wystąpić u pacjenta podczas implantacji stentu do tętnicy szyjnej w konsekwencji:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Spośród poniższych czterech stwierdzeń dotyczących lokalizacji zmian w płucach wskaż zdanie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Bardzo liczne drobne zwapnienia rozsiane w pęcherzykach płucnych, relatywnie symetryczne, dające obraz „ burzy piaskowej” są charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Do najczęstszych objawów płucnych tocznia układowego rumieniowatego należą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu Goodpasture’a:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Objaw Westermarka to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Zespół Caplana to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Prawidłowe położenie końcówki cewnika Swana-Ganza to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące przepuklin przeponowych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Pourazowe uszkodzenie aorty piersiowej najczęściej lokalizuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Tchawica w kształcie pochwy szabli (aber Heath trachea) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Najczęściej występującym łagodnym nowotworem płuc jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Wskaż prawdziwą odpowiedź dotyczącą położenia guzków w prosówce gruźliczej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Guzki płuc w rozmiarze < 7 mm nazywane są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Typowa lokalizacja rozedmy środkowej części zrazika to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Broncholit to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Objaw kostki brukowej jest najbardziej charakterystyczny dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Najczęstszą lokalizacją sekwestru płucnego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Cechą charakterystyczną dla sekwestracji wewnątrzpłatowej nie jest/nie są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Prawa tętnica wieńcowa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Które zdanie charakteryzuje śródmięśniowy przebieg (mostek mięśniowy) tętnic wieńcowych w angiografii TK tętnic wieńcowych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. U mężczyzny, który 2 tygodnie wcześniej przeszedł ostry zawał mięśnia sercowego wystąpiły podwyższona temperatura i ból w klatce piersiowej. W RTG klatki piersiowej wykryto powiększenie cienia serca, w ECHO wykryto płyn w osierdziu. Które powikłanie ostrego zawału mięśnia sercowego należy rozpoznać u tego pacjenta?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. W rozpoznaniu różnicowym tętniczego nadciśnienia płucnego należy uwzględnić:
1) długotrwałe żylne nadciśnienie płucne;
2) wady z przeciekiem z prawa na lewo;
3) zatorowość płucną;
4) układowe zapalenie naczyń;
5) pierwotne nadciśnienie płucne.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Które stwierdzenie na temat wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Score) oznaczanego w TK jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Wskaż nieprawidłową odpowiedź: kardiomiopatie dzielone są na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące śluzaka serca:
1) jest najczęstszym pierwotnym nowotworem złośliwym serca u dzieci;
2) liczne śluzaki, przebarwienia skóry i nowotwory pozasercowe u młodszych pacjentów świadczą o zespole Carneya;
3) najczęściej lokalizuje się w lewym przedsionku, może być uszypułowany, powodować objawy hemodynamiczne i zatory obwodowe;
4) najczęściej zlokalizowany jest w miokardium lewej komory jako gładko odgraniczona owalna masa, intensywnie wzmacniająca się w badaniu opóźnionym po podaniu gadoliny;
5) najczęściej ma postać drobnych guzków zlokalizowanych w osierdziu; towarzyszy mu wysięk osierdziowy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Poszerzenie żyły nieparzystej > 6 mm na zdjęciu tylno -przednim w pozycji stojącej lub > 1 cm w pozycji leżącej nie jest wynikiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Nadciśnienie płucne nie powoduje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Pacjentka lat 28 uskarżająca się na nawrotowo występujące powiększenie prawego policzka skierowana została na badanie MR. Badanie ujawniło w tkance tłuszczowej wzdłuż powierzchni i przedniego brzegu mięśnia żwacza obecność nieregularnej podłużnej struktury o grubości 9 mm i długości 3,5 cm, niejednorodnej, charakteryzującej się w odniesieniu do tkanki tłuszczowej niewielkim obniżeniem sygnału w obrazach T1 i T2-zależnych (w sekwencji FSE/TSE). Wskaż właściwe rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące trzustki dwudzielnej (pancreas divisum):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące choroby Crohna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące naczyniakowłókniaka młodzieńczego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące brodawczaka odwróconego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące przewodu nosowego środkowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące torbieli Tornwaldta:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące przyzwojaka kłębka tętnicy szyjnej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące przestrzeni przygardłowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące perlaka przestrzeni Prussaka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Tkanka tłuszczowa obecna w naczyniakomięśniakotłuszczaku nerki (angiomyolipoma) cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące tzw. „nerki kitowej”:
1) jest jedną z radiologicznych postaci gruźlicy nerek;
2) odpowiada postaci torbielowatości nerek, w której występują mnogie torbiele zawierające gęstą treść;
3) jest związana z wrodzonym zwężeniem miedniczkowo-moczowodowym;
4) TK pozwala na dokładną ocenę zakresu zmian;
5) odpowiada zwapniałym masom serowatym wypełniającym układ kielichowo-miedniczkowy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Angiografia tętnic płucnych uważana była za złoty standard diagnostyki zatorowości płucnej. Aktualnie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Objawami ostrej zatorowości płucnej w badaniu TK są:
1) ubytki wypełnienia światła zakontrastowanego naczynia - tętnicy płucnej lub jej odgałęzień;
2) brak wzmocnienia kontrastowego naczynia - tętnicy płucnej lub jej odgałęzień - przy wypukłej granicy w kierunku odcinka bliższego naczynia;
3) serpentynowaty przebieg naczyń obwodowych;
4) hiperdensyjna skrzeplina na przebiegu tętnicy płucnej lub jej odgałęzień w przeglądowym badaniu TK;
5) obecność przyściennych zwapnień w tętnicach płucnych i ich odgałęzieniach;
6) liczne płytki niedodmy przy prawidłowo zakontrastowanych tętnicach płucnych;
7) poszerzenie żył płucnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Guzek Schmorla to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Typowy obraz naczyniaka trzonu w badaniu TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. W badaniu TK za łagodnym charakterem zmiany w nadnerczu przemawia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Przepuklina krążka międzykręgowego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Uwypuklenie krążka międzykręgowego („bulging”) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Dla bezwzględnej procentowej oceny wypłukiwania zmiany w nadnerczu protokół badania TK musi zawierać fazy:
1) opóźnioną po 7 min od podania środka kontrastowego;
2) żylną (po 60s);
3) tętniczą;
4) opóźnioną po 15 min od podania środka kontrastowego;
5) przed podaniem środka kontrastowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Cechy żółtakowatego przewlekłego zapalenia nerek w badaniu TK to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Guz Klatskina to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Wśród przyczyn małych nerek należy uwzględnić wszystkie wymienione, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Trzustka dwudzielna to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Jednolite zacienienie całego pola płucnego bez przemieszczenia struktur śródpiersia może mieć miejsce:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. W badaniach rezonansu magnetycznego mózgowia podwyższony sygnał w obrazach DWI świadczący o ograniczeniu dyfuzji:
1) jest pomocny w różnicowaniu martwicy popromiennej od wznowy guza nowotworowego;
2) może podwyższyć czułość badania MR w diagnostyce zmian pourazowych;
3) potwierdza przewlekły charakter udaru niedokrwiennego;
4) odpowiada ściśle obszarom zmienionej perfuzji (średniego czasu przepływu i objętości krwi mózgowej);
5) nie ma znaczenia w różnicowaniu ropni od guzów nowotworowych mózgu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. W sarkoidozie płuc:
1) śródmiąższowe zmiany mikroguzkowe przypominające prosówkę gruźliczą są łatwo rozpoznawalne w obrazie radiologicznym;
2) typowym objawem na zdjęciu radiologicznym jest powiększenie węzłów chłonnych tchawiczych po stronie prawej oraz obu wnęk;
3) powiększenie węzłów chłonnych śródpiersiowych bez powiększenia węzłów chłonnych wnęk powinno raczej sugerować przerzuty lub chłoniaka niż sarkoidozę;
4) najczęstsze zmiany śródmiąższowe to symetryczne zacienienia siateczkowo-guzkowe w środkowych i dolnych polach obu płuc;
5) zmiany radiologiczne w berylozie są niemożliwe do odróżnienia od występujących w sarkoidozie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Kilka rozsianych ognisk wysokosygnałowych w obrazach T1-zależnych widocznych w badaniu metodą rezonansu magnetycznego mózgowia może odpowiadać:
1) ostremu, rozsianemu zapaleniu mózgu;
2) przerzutom czerniaka;
3) mnogim naczyniakom jamistym;
4) plakom demielinizacyjnym w fazie aktywnej stwardnienia rozsianego;
5) ziarniniakom gruźliczym.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Wśród poniższych zdań charakteryzujących chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa wskaż zdanie nieprawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Guzem okolicy podgłośniowej krtani w przypadku którego w badaniu TK nie stwierdza się cech naciekania chrząstki tarczowatej najpewniej jest zmiana o charakterze:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy