Otaguj pytania - wiosna 2015

1. Przypadkowo stwierdzona w badaniu TK śródwięzadłowa torbielowata struktura w linii pośrodkowej między szczytem pęcherza moczowego a pępkiem to najpewniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Obraz TK zapalenia otrzewnej to:
1) wodobrzusze;
2) poszerzenie naczyń krezkowych;
3) podwyższony współczynnik osłabienia promieniowania tkanki tłuszczowej krezki;
4) pogrubiałe warstwy otrzewnej;
5) wzmocnienie warstw otrzewnej po podaniu środka cieniującego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Najczęstszym torbielowatym guzem krezki jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Rozwarstwienie aorty typu II wg De Bakeya obejmuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Które ze stwierdzeń dotyczących pęknięcia zewnątrzotrzewnowego pęcherza moczowego są prawdziwe?
1) związane jest z urazem penetrującym oraz złamaniem kości miednicy;
2) związane jest z urazem przez pasy bezpieczeństwa;
3) w pęknięciu prostym środek cieniujący przechodzi jedynie do przestrzeni okołopęcherzowej miednicy;
4) w pęknięciu złożonym środek cieniujący może przedostawać się w okolice ud, krocza, prącia;
5) jest częstsze niż wewnątrzotrzewnowe.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Pewien obszar krezki cechuje się podwyższonym współczynnikiem osłabienia promieniowania, może być ostro odgraniczony z wyraźną obwódką o wysokiej gęstości, może zawierać zwapnienia, przebieg naczyń krezkowych jest niezmieniony; zmiana występuje najczęściej u mężczyzn, zwykle jest wykrywana przypadkowo. Ten opis najlepiej charakteryzuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Najczęstszym złośliwym nowotworem miedniczki nerkowej jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Wolny płyn w jamie brzusznej o współczynniku osłabienia promieniowania > 40 j.H. nasuwa podejrzenie:
1) świeżego krwawienia;
2) wodobrzusza w przebiegu guza jajnika;
3) gruźliczego zapalenia otrzewnej;
4) wycieku żółci;
5) dużej niewydolności serca.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Które ze stwierdzeń dotyczących raka nerkowokomórkowego (RCC) jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Które dwa nowotwory najczęściej dają przerzuty do nadnerczy?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Które ze stwierdzeń dotyczących chłoniaka nerki jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Które ze stwierdzeń dotyczących onkocytoma jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Które stwierdzenia dotyczące ogniskowego przerostu guzkowego wątroby (FNH) są prawdziwe?
1) u kobiet dobrze udokumentowana jest zależność występowania FNH z przyjmowaniem androgenów, doustnych środków antykoncepcyjnych, a także z ciążą;
2) krwawienie do guza występuje w ok. 2/3 przypadków;
3) są bogato unaczynione tętniczo (mają bogate unaczynienie tętnicze);
4) ponad 50% zmian ma bliznę centralną - patognomoniczną dla FNH;
5) typowe jest wolne wypłukiwanie środka kontrastowego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. W różnicowaniu, powiększonych nerek należy wziąć pod uwagę wymienione niżej przyczyny, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Które stwierdzenia dotyczące gruczolaków wątroby są prawdziwe?
1) w 80% przypadków występuje kilka gruczolaków;
2) większość ma wielkość do 4 cm;
3) bardzo częste są zwapnienia w obrębie guza;
4) mogą być niejednorodne z powodu ognisk martwicy i krwawień do guza;
5) ze względu na charakterystykę wzmocnienia różnicowanie z dobrze zróżnicowanym HCC może być trudne.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. W klasyfikacji TNM guza wątrobowokomórkowego (HCC) bierze się pod uwagę wszystkie wymienione cechy, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Do charakterystycznych objawów stwardnienia rozsianego w badaniu MR nie należą:
1) mnogie ogniska okołokomorowe;
2) mnogie ogniska podkorowe (we włóknach podkorowych);
3) rozległy obrzęk wokół ognisk demielinizacyjnych;
4) efekt masy;
5) objaw „palców Dawsona”.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące gwiaździaka anaplastycznego:
1) zwykle ulega silnemu jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
2) zwykle ulega silnemu niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
3) w spektroskopii MR stwierdza się podwyższone stężenie choliny;
4) w spektroskopii MR stwierdza się obniżone stężenie mleczanów;
5) w perfuzji MR stwierdza się podwyższenie wartości objętości przepływającej krwi.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Do charakerystycznych cech choroby Alzheimera w badaniu MR należą:
1) rozlany zanik płatów czołowych;
2) zanik struktur hipokampa;
3) podwyższenie stężenia mioinozytolu w spektroskopii MR;
4) podwyższenie stężenia glutaminianów w spektroskopii MR;
5) zanik płatów potylicznych.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Najczęstszy złośliwy guz mózgu u dzieci, zlokalizowany podnamiotowo to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące badania TK lewego przedsionka wykonywanego w związku z planowaną ablacją ognisk arytmogennych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Do charakterystycznych cech skąpodrzewiaka (oligodendroglioma) nie należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. W anomalii Ebsteina nie występuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Oponiaki są charakterystyczne dla:
1) nerwiakowłókniakowatości typu 1;
2) nerwiakowłókniakowatości typu 2;
3) stwardnienia guzowatego;
4) zespołu von Hippel-Lindau;
5) zespołu Sturge-Webera.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. W malformacji Dandy-Walkera nie występuje:
1) powiększenie tylnej jamy;
2) wysokie położenie spływu zatok;
3) redukcja rezerwy płynowej otworu wielkiego;
4) hipoplazja robaka móżdżku;
5) niskie położenie migdałków móżdżku.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące guza Wilmsa:
1) najrzadszy nowotwór nerek u dzieci;
2) może być obustronny;
3) może być źródłem przerzutów;
4) występuje u dzieci starszych, powyżej 10 roku życia;
5) nie występują zwapnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Najczęstszy guz mózgu u dzieci, zlokalizowany podnamiotowo to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Nowotwory wywodzące się z osłonek nerwów obwodowych:
1) mogą ulegać transformacji w guzy złośliwe;
2) mogą być jednym z objawów fakomatoz;
3) charakteryzują się szybkim wzrostem;
4) mogą powodować deformacje kostne;
5) mogą być guzami pojedynczymi lub mnogimi.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Wrodzone wady serca z prawidłowym rysunkiem naczyniowym płuc to:
1) wrodzone zwężenie zastawek serca;
2) trylogia Fallota;
3) wrodzona niedomykalność zastawek serca;
4) zwężenie cieśni aorty;
5) tetralogia Fallota.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zwojaka zarodkowego, neuroblastoma:
1) nie zajmuje przestrzeni nadoponowej kanału kręgowego;
2) nie daje przerzutów;
3) wyrasta z nadnerczy;
4) wyrasta ze splotów współczulnych;
5) często występują zwapnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. W obrębie śródpiersia przedniego występuje:
1) torbiel limfatyczna;
2) przepuklina przeponowa Bochdaleka;
3) torbiel oskrzelopochodna;
4) guz tarczycy;
5) potworniak.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Do wrodzonych patologii płucnych należy:
1) ropień płuca;
2) pneumatocele;
3) wrodzona rozedma płatowa;
4) zespół Sweyera i Jamesa;
5) torbielowatość gruczolakowata.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące martwicy głowy kości udowej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. W rozpoznaniu różnicowym zmiany torbielowatej w głowie kości udowej u młodego mężczyzny z dolegliwościami bólowymi biodra trwającymi od kilku lat w następstwie urazu, czynnie uprawiającego sport (piłka nożna), należy rozważyć:
1) zmiany zapalne;
2) ziarniniak kwasochłonny;
3) geodę podchrzęstną;
4) desmoid korowy;
5) chrzęstniak zarodkowy.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące złamań bliższej części kości udowej:
1) przy podejrzeniu takiego rodzaju złamań wyjątkowo wystarczające może być wykonanie zdjęć w jednej projekcji;
2) złamania międzykrętarzowe z reguły zagrażają wystąpieniu martwicy głowy kości udowej;
3) złamania podkrętarzowe w przeciwieństwie do złamań szyjki kości udowej bardzo rzadko zagrażają martwicy głowy kości udowej dzięki dobremu unaczynieniu tego obszaru kości udowej;
4) złamania szyjki kości udowej często współistnieją ze zwichnięciem przednim w stawie biodrowym;
5) z powodu zagrażającej martwicy głowy kości udowej zawsze w przypadku takich złamań należy wykonać badanie MR.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Urazowe uszkodzenia ostre rdzenia kręgowego obejmują wszystkie poniższe stany, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące kręgozmyku zwyrodnieniowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. W diagnostyce ciężkich ostrych urazów kręgosłupa metodą wyjściową z wyboru jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. U chorych z podejrzeniem nawrotowej przepukliny należy wykonać badanie po dożylnym podaniu środka kontrastowego w celu:
1) różnicowania zmian w przebiegu blizny pooperacyjnej od zmian powodowanych nawrotem przepukliny krążka międzykręgowego;
2) badanie należy wykonać we wczesnym okresie pooperacyjnym w celu wykazania zmian pooperacyjnych ulegających silnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
3) wykrycia ewentualnych zmian malacyjnych rdzenia kręgowego;
4) najlepszej oceny wpływu przepukliny na struktury wewnątrzkanałowe;
5) podejrzenie nawrotu przepukliny krążka międzykręgowego jest przeciwwskazaniem do badania po dożylnym podaniu środka kontrastowego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Złamanie Jeffersona jest złamaniem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Wskazaniem do podania paramagnetycznych środków kontrastowych w badaniu MR kręgosłupa są:
1) w każdym przypadku w celu oceny stadium powstania przepukliny;
2) w przypadku podejrzenia pęknięcia pierścienia włóknistego (tzw. HIZ - high intensity zone);
3) w obrazowaniu przedoperacyjnym w celu dokładnej oceny stenozy kanału kręgowego;
4) w przypadkach pooperacyjnych w celu różnicowania blizny i nawrotowej przepukliny krążka międzykręgowego;
5) w celu różnicowania zmian zwyrodnieniowych z procesami nowotworowymi oraz zapalnym krążka.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zmian zwyrodnieniowych trzonów kręgowych - wg podziału Modica:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych:
1) metodą z wyboru jest badanie TK, gdyż lepiej uwidacznia zwapnienia i objaw próżniowy w krążku międzykręgowym;
2) badanie MR nie pozwala sprecyzować stopnia nasilenia zmian w samym krążku międzykręgowym;
3) pierwszym etapem zwyrodnienia jest odwodnienie widoczne jako obniżenie sygnału w obrazach T2-zależnych;
4) najistotniejsze pod względem klinicznym są przepukliny dokanałowe;
5) przepukliny dotrzonowe powstają w wyniku zmian pourazowych trzonów.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. W zespole konfliktu obrąbkowego stawu biodrowego (FAI) typu cam charakterystyczne są:
1) nadmierne kościotworzenie przy połączeniu głowy i szyjki kości udowej;
2) głęboka panewka, z „nadmiernym pokryciem” głowy;
3) uszkodzenie obrąbka panewki;
4) obecność zmiany włóknisto-kostnej w miejscu połączenia głowy kości udowej z szyjką;
5) wartości kąta alfa nie przekraczają 50 stopni.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zwichnięcia przejściowego rzepki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące uszkodzeń więzadeł i ścięgien stawu kolanowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Chrząstkę stawową można oceniać w następujących metodach, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Wskaż fałszywe zdanie na temat adamantinoma (szkliwiak):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące łąkotki dyskoidalnej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie/a dotyczące kostno-chrzęstnej martwicy oddzielającej stawu kolanowego:
1) jest częstym schorzeniem u młodych dorosłych, zwłaszcza płci męskiej;
2) najczęstszą lokalizacją jest część boczna kłykcia przyśrodkowego kości udowej;
3) jedynym objawem w późnych fazach choroby może być wysięk w stawie;
4) ważna jest ocena integralności wydzielonego fragmentu;
5) badanie MR pozwala jednoznacznie zróżnicować to schorzenie od zmian w przebiegu złamania kostno-chrzestnego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Objawem patognomonicznym dla łagodnego potworniaka torbielowatego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące złamania kości łódeczkowatej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące złamań przeciążeniowych kości krzyżowej:
1) mogą objawiać się jako plamiste lub linijne strefy sklerotyzacji w częściach bocznych kości krzyżowej, jedno- lub obustronnie;
2) warstwa korowa nigdy nie jest przerwana, co odróżnia je od „zwykłych” złamań;
3) należy je różnicować z przerzutami;
4) złamania obustronne powodują charakterystyczny „znak Hondy” w badaniu radioizotopowym;
5) w badaniu MR w obrazach T1- zależnych występuje rozlane podwyższenie sygnału, które sugeruje rozległą strefę obrzęku i krwotoku.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Wskaż zdanie fałszywe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Wskaż zdanie fałszywe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Najczęstszym guzem jajnika z komórek zarodkowych jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Wskaż zdanie fałszywe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Torbiele endometrialne:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Nietypowe torbiele funkcjonalne krwotoczne jajnika:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Różnicowanie ogniskowej gruczolistości wewnętrznej oraz mięśniaka macicy jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. U pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania stwierdzono w badaniu MR nieregularne pogrubienie warstwy łączącej macicy ponad 12 mm, z obecnością wysokosygnałowych ognisk w obrębie myometrium na obrazach w sekw. T2 zależnej, izointensywnych z myometrium na obrazach w sekw. T1 - zależnej. Obraz w pierwszej kolejności odpowiada:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące nowotworu śluzowo-brodawkowatego wewnątrzprzewodowego trzustki:
1) jest zmianą najczęściej umiejscowioną w ogonie trzustki;
2) powoduje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych;
3) charakterystyczny obraz MR to ognisko lite, silnie wzmacniające się po podaniu środka kontrastującego;
4) charakterystyczny obraz MR to ogniska płynowe pozostające w łączności z przewodami trzustkowymi;
5) jest zmianą najczęściej umiejscowioną w wyrostku haczykowatym.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Najdokładniej wielkość, liczbę oraz położenie mięśniaków określa badanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące stłuszczenia wątroby:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące rakowiaków:
1) stanowią ok. 1/3 nowotworów jelit;
2) powodują masywne włóknienia w obrębie jelita i krezki;
3) dają obraz typowego „ ogryzka jabłka” w enterografii (-) lub kolonografii-TK;
4) wywodzą się z komórek B warstwy mięśniowej ściany jelita;
5) objawy kliniczne w przebiegu rakowiaka mogą imitować chorobę Crohna.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem mezenchymalnym przewodu pokarmowego, w 60 -70% wywodzi się z żołądka, ale umiejscawia się także w jelicie cienkim, w przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy mniejszej. Najczęściej dotyczy chorych powyżej 50 roku życia. Guzy o średnicy mniejszej niż 5 cm w badaniu TK mają jednorodną gęstość i jednolite wzmocnienie po podaniu CM, natomiast zmiany większe zawierają ogniska krwotoczne, martwicę i niejednorodnie wzmacniają się po podaniu środka kontrastującego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące Pneumatosis intestinalis:
1) jest zawsze poważnym objawem chorobowym;
2) może być następstwem biopsji;
3) może wystąpić w przebiegu AIDS;
4) może towarzyszyć chorobom płuc powodującym uszkodzenie pęcherzyków płucnych.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. W dwóch trzecich przypadków jest chorobą idiopatyczną, w 12% jest skutkiem stosowania metysergidu i alkaloidu sporyszu. Objawami jej są ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nadciśnienie tętnicze i często niewydolność nerek. Zmiany lokalizują się w otoczeniu aorty, żyły głównej dolnej i moczowodów. Opis ten pasuje do:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Płyn w jamie otrzewnowej na zdjęciu przeglądowym rtg:
1) nie jest możliwy do rozpoznania na zdjęciu przeglądowym rtg wykonanym w pozycji leżącej;
2) można go rozpoznać, gdy jego objętość przekracza 250 ml;
3) można go rozpoznać, gdy zwiększony jest odstęp między pętlami jelita cienkiego;
4) można go rozpoznać, gdy są nieostre zarysy wątroby, śledziony i mięśni lędźwiowych;
5) można go rozpoznać na podstawie „objawu uszu psa”.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Wskaż twierdzenia fałszywe dotyczące plamicy wątroby:
1) plamica najczęściej występuje w przebiegu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, ale może być także powikłaniem niedokrwistości aplastycznej;
2) w badaniu TK w plamicy wątrobowej obserwuje się silnie wzmacniające się w fazie tętniczej zmiany ogniskowe, które pozostają umiarkowanie hiperdensyjne w fazie wrotnej;
3) w badaniu MRI w plamicy wątrobowej obserwuje się zmiany ogniskowe, które są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych bez podania środka kontrastującego dożylnie;
4) w plamicy wątrobowej istnieje duże ryzyko krwawienia z wytworzeniem wewnątrz- lub okołowątrobowych krwiaków;
5) w plamicy wątrobowej często dochodzi do zakrzepicy żyły wrotnej w przebiegu zespołu DIC.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Procesy patologiczne toczące się w torbie sieciowej mają zwykle punkt wyjścia z:
1) nerki;
2) nadnercza;
3) trzustki;
4) żołądka;
5) śledziony.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Nowotwory mózgu, np. rdzeniaki, chłoniaki i glejaki IV° mogą prezentować obniżony sygnał w obrazach T2-zależnych. Wynika to z:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Zmiany krwotoczne, hipointensywne w obrazach T2-zależnych, T2*-zależnych i SWI to zmiany:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Podwyższenie sygnału zwapnień w jądrach podkorowych półkul mózgu w obrazach T1-zależnych zachodzi w wyniku tzw. relaksacji powierzchniowej. Hiperintensywne w T1WI zwapnienia w jądrach są spotykane w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Metodą z wyboru do korekcji niewydolności żył szyjnych w celu leczenia stwardnienia rozsianego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Do typowych cech niedodmy okrągłej nie należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Do typowych nowotworów wewnątrzrdzeniowych rdzenia kręgowego należą następujące guzy, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Poniższe typy złamań kręgosłupa zajmują wszystkie 3 kolumny kręgosłupa, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące chłoniaka mózgowia:
1) jest hiperintensywny w obrazach T1-zależnych;
2) jest hipointensywny w obrazach T2-zależnych;
3) wykazuje restrykcję dyfuzji w DWI;
4) ulega niewielkiemu wzmocnieniu kontrastowemu;
5) ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Do zaburzeń migracji neuronalnej należą następujące wady rozwojowe, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące obrazowania w udarze niedokrwiennym mózgu:
1) w okresie nadostrym wartość ADC w obszarze niedokrwienia jest obniżona;
2) w perfuzji TK w obszarze penumbry objętość przepływu krwi, jest obniżona;
3) w okresie podostrym wartość ADC w obszarze niedokrwienia wzrasta, zbliżając się do wartości prawidłowej tkanki mózgu;
4) w okresie podostrym nie stwierdza się wzmocnienia kontrastowego w obszarze niedokrwienia;
5) ukrwotocznienie ogniska niedokrwienia występuje najczęściej w 6-8 dobie od początku udaru.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Za złośliwym charakterem zmiany ogniskowej w badaniu MR piersi przemawiają:
1) niski sygnał w obrazach T2;
2) wysoki sygnał w obrazach T2;
3) wysoki sygnał w obrazach T1 bez kontrastu;
4) nieregularne zarysy;
5) wzmacnianie się wewnętrznych przegród.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące malformacji Chiariego (Arnolda-Chiariego) typ 1:
1) migdałki móżdżku wpuklają się do kanału kręgowego;
2) nie występują nieprawidłowości kostne pogranicza czaszkowo-szyjnego;
3) w niemal wszystkich przypadkach malformacji towarzyszy przepuklina oponowo-rdzeniowa;
4) często współistnieje jamistość rdzenia kręgowego/wodordzenie (syringomielia/hydromielia);
5) charakterystyczną cechą jest czaszka listwowa (craniolacunia).
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Za procesem łagodnym w mammografii przemawiają zwapnienia:
1) typu skorupkowatego;
2) typu „prażona kukurydza”;
3) nieregularne, rozgałęziające się;
4) drobnoziarniste, rozmieszczone segmentalnie;
5) typu „tory kolejowe”.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Rak piersi w badaniu mammograficznym może mieć obraz:
1) spikularnego guzka;
2) zaburzenia architektury;
3) dobrze ograniczonego guzka;
4) skupiska punkcikowatych, na granicy widzialności, mikrozwapnień;
5) wzmożonej gęstości piersi z pogrubieniem skóry.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Za łagodnym charakterem zmiany ogniskowej w badaniu USG piersi przemawiają:
1) gładkie zarysy;
2) wzrost echogeniczności sąsiadującej tkanki tłuszczowej;
3) wzmocnienie za zmianą;
4) brak elastyczności;
5) brak odczynu desmoplastycznego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Zmiany złośliwe w badaniu MR piersi po podaniu środka kontrastowego typowo wykazują:
1) szybkie i silne wzmocnienie w fazie wczesnej;
2) powolne wysycanie się zmiany podczas całego badania dynamicznego;
3) wypłukiwanie się środka kontrastowego w fazie opóźnionej;
4) krzywą wzmocnienia typu „plateau”;
5) linijne wzmocnienie przewodu mlekowego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące klasyfikacji BI-RADS:
1) BI-RADS 4 - zmiana podejrzana, wskazana biopsja;
2) BI-RADS 1 - następne badanie kontrolne w trybie rutynowym;
3) BI-RADS 2 - następne badanie kontrolne w trybie przyspieszonym;
4) BI-RADS 0 - konieczne porównanie z badaniami poprzednimi i/lub wykonanie dalszych badań obrazowych.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. W mammografii guzek spikularny różnicuje się przede wszystkim z:
1) blizną skórną;
2) radial scar;
3) brodawką skórną;
4) martwicą tłuszczową.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Na prawidłowo wykonanym zdjęciu MMG w projekcji CC:
1) brodawka sutkowa powinna być wyrzutowana, ułożona pośrodkowo;
2) dobrze, jeśli uwidoczni się mięsień piersiowy;
3) odległość zmierzona od brodawki sutkowej do brzegu zdjęcia w osi centralnej piersi nie powinna się różnić więcej niż 1 cm od odległości brodawka sutkowa - mięsień piersiowy większy w linii poprowadzonej przez brodawkę sutkową prostopadle do mięśnia piersiowego większego w projekcji MLO;
4) musi uwidocznić się mięsień piersiowy.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Badanie rtg u noworodka z zarośnięciem przełyku oraz przetoką tchawiczo-przełykową do dalszego odcinka zarośniętego przełyku uwidoczni:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Wskaż prawidłową klasyfikację BI-RADS:
1) BI-RADS 1 - torbiel prosta, która uległa zmniejszeniu w obserwacji 3-letniej;
2) BI-RADS 5 - spikularna zmiana z mikrozwapnieniami, znany wynik biopsji - rak zrazikowy;
3) BI-RADS 2 - zmiana lita z nieregularnymi, dużymi zwapnieniami, w biopsji bez cech złośliwości, obraz stabilny w obserwacji 5-letniej;
4) BI-RADS 4 - ogniskowa zmiana lita o policyklicznych zarysach i wzmożonym przepływie naczyniowym.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Na prawidłowo wykonanym zdjęciu MMG w projekcji MLO:
1) brodawka sutkowa powinna być wyrzutowana;
2) jest widoczny mięsień piersiowy w kształcie trójkąta do poziomu wysokości brodawki sutkowej;
3) jest widoczny fragment tkanki podsutkowej.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. W jakim schorzeniu nie mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem występowania tętniaka tętnicy wieńcowej?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Wyróżnia się następujące kardiomiopatie, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. „Guz zlokalizowany w trójkącie komorowym, wywodzący się z nabłonka splotów naczyniówkowych, izo- lub hipointensywny w obrazach T1-zależnych, hiperintensywny w obrazach T2-zależnych”. Której z wymienionych zmian dotyczy powyższy opis?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Które stwierdzenia na temat wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Score) oznaczanego w TK są prawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. „Zlokalizowana w półkuli móżdżku, torbielowata zmiana z obecnością przyściennego guzka, silnie wzmacniająca się po podaniu środka kontrastowego u dorosłego”. Której z wymienionych zmian dotyczy powyższy opis?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Pacjent doznał uderzenia w okolicę czołową a następnie pojawiły się u niego głuchota, zawroty głowy, oczopląs i porażenie w zakresie twarzy. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną wystąpienia tych objawów?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. U pacjenta z niedokrwieniem w zakresie unaczynienia MCA najwcześniej widoczną w badaniach obrazowych mózgowia zmianą jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Do poszerzenia lejka przysadki może prowadzić:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Czego dotyczy uszkodzenie typu SLAP?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Co w badaniu perfuzji mózgu oznacza wskaźnik CBV?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Który przedział czasowy od momentu wystąpienia objawów odpowiada fazie podostrej udaru niedokrwiennego?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Do szpitala przyjęto 10-miesięczne niemowlę z następującymi objawami: narastający niepokój oraz powtarzające się wymioty, podczas których dziecko jest spocone i głośno krzyczy. W badaniu USG uwidoczniono objaw „tarczy strzelniczej”. Najwłaściwszym postępowaniem w tej sytuacji będzie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Wskaż cechę wyróżniającą zmiany występujące w przebiegu ADEM i SM w badaniu MR:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Choroba Caroliego to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Pogrubienie mięśni pozagałkowych można zaobserwować w przebiegu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Które zdanie dotyczące żylaków powrózka nasiennego jest prawdziwe?
1) w przypadku rozpoznania prawostronnych żylaków powinno się wykluczyć impresję żyły jądrowej przez guza;
2) żylaki powrózka najczęściej występują po lewej stronie;
3) żylaki powrózka najczęściej występują po prawej stronie;
4) żylaki powrózka najczęściej występują obustronnie;
5) spotykane są u 50% zdrowych mężczyzn.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Której jednostki chorobowej nie należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej masy nadsiodłowej ze zwapnieniami?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące dysplazji włóknisto-mięśniowej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Przetrwałe płodowe połączenia między pniem trzewnym i tętnicą krezkową górną to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Prawdopodobieństwo pęknięcia tętniaka aorty brzusznej o średnicy powyżej 6 cm w ciągu 5 lat wynosi:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Środkiem embolizującym powodującym czasowe zamknięcie naczynia jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Podczas zabiegu stentowania (CAS) tętnicy szyjnej wewnętrznej koniec długiego cewnika prowadzącego (koszulki) należy umieścić w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Do cech arteriograficznych DSA raka wątrobowo-komórkowego nie należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Najczęstsza lokalizacja tętniaków tętnic trzewnych to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Dla guzkowatego zapalenia tętnic charakterystyczne jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Wynaczynienie krwi w miejscu rozdarcia/perforacji w stentgrafcie lub na skutek nieszczelności między poszczególnymi elementami protezy określane jest jako przeciek typu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Malformacje naczyniowe i/lub naczyniaki oraz zmiany o charakterze mnogiej chrzęstniakowatości określane są jako zespół:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy