Otaguj pytania - jesień 2014

1. Która z poniższych cech nie jest typowa dla torbieli powikłanej nerki?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Stłuczenia płuc stwierdzone w TK wykonanym u pacjenta po około godzinie od wypadku komunikacyjnego powinny wycofać się w czasie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące ogniskowego przerostu guzkowego (FNH - focal nodular hyperplasia):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Które z poniższych zdań dotyczących choroby Leśniowskiego-Crohna jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Najbardziej typowe dla przewlekłego zapalenia trzustki są:
1) powiększenie trzustki;
2) zmniejszenie trzustki;
3) występowanie zwapnień w trzustce;
4) martwica trzustki;
5) wysięk wokół trzustki;
6) nieregularny przewód Wirsunga, ze zwężeniami i poszerzeniami.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Które z poniższych zdań dotyczących raka przejściowokomórkowego nerki są prawdziwe?
1) stanowi mniej niż 10% nowotworów nerki;
2) w około 30% guz wrasta do żyły nerkowej;
3) nierzadko obserwuje się postać wieloogniskową z towarzyszącymi ogniskami w moczowodzie lub pęcherzu moczowym;
4) w około 2/3 przypadków w guzie występują zwapnienia;
5) urografia, ureteropielografia i TK są stosowane do wykrywania tego guza.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. W badaniu MR podwyższona intensywność sygnału w obrazach T1-zależnych nie jest typowa dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zmian o krótkim czasie relaksacji:
1) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hipointensywne w obrazach T2-zależnych;
2) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hiperintensywne w obrazach T2-zależnych;
3) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
4) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące torbieli rzekomej trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące techniki hydrografii MR, stosowanej m.in. w diagnostyce dróg żółciowych (MRCP, magnetic resonance cholangiopancreatography):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Metodą obrazową z wyboru dla wczesnego rozpoznania opryszczkowego zapalenia mózgu jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Rak kory nadnerczy zazwyczaj cechuje się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. W badaniu HRCT mikroguzki o rozmieszczeniu przypadkowym występują w:
1) lymphangiosis carcinomatosa;
2) ostrym śródmiąższowym zapaleniu płuc;
3) rozsiewie nowotworowym drogą naczyń krwionośnych;
4) gruźlicy prosówkowej;
5) sarkoidozie.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. W około 10% guzy chromochłonne (pheochromocytoma):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. W badaniu TK klatki piersiowej węzły chłonne śródpiersia i wnęk w przebiegu sarkoidozy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Wskaż zdania prawdziwe dotyczące atrezji oskrzela:
1) u większości pacjentów z atrezją oskrzela występują nawracające zapalenia płuc;
2) najczęstszą lokalizacją zmian w przebiegu atrezji oskrzela jest segment szczytowo-tylny płata górnego płuca lewego;
3) w przebiegu atrezji oskrzela występuje nadmierne upowietrznienie płata lub segmentu płuca;
4) atrezja oskrzela wymaga chirurgicznego leczenia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Do słabo unaczynionych guzów wątroby zalicza się:
1) raka wątrobowokomórkowego;
2) cholangiocarcinoma (rak dróg żółciowych);
3) ogniskowy przerost guzkowy (FNH);
4) przerzuty raka trzustki (adenocarcinoma).
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Zespół Goodpasteure'a jest chorobą:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Które patologie powodują niedrożność żyły wrotnej?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Na zdjęciach mammografii widoczne są mikrozwapnienia, które z nich można podejrzewać o proces złośliwy?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Aby zapobiec wystąpieniu zatorowości mózgowej podczas zabiegu angioplastyki tętnicy szyjnej można zastosować następujące metody:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących choroby Pageta są prawdziwe?
1) najczęściej zajmuje miednicę, kość udową, czaszkę, kość piszczelową;
2) w fazie gorącej aktywnej dochodzi do zgrubienia warstwy korowej kości i pogrubienia rysunku beleczkowania kości gąbczastej;
3) w fazie późnej powstają przejaśnienia, które w kościach długich przypominają źdźbło trawy;
4) może dochodzić do łukowatego wygięcia kości długich;
5) powikłaniem może być złośliwy guz olbrzymiokomórkowy.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Podczas zabiegu angioplastyki i implantacji stentu do tętnicy szyjnej może wystąpić u pacjenta bradykardia i asystolia. Związane jest to z:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Typ A przetoki według podziału Barrowa to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Biopsja gruboigłowa wykonywana przezskórnie z powodu niewyczuwalnych palpacyjnie zmian ogniskowych w piersi ma przewagę nad biopsją cienkoigłową, ponieważ umożliwia:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Dla jakiego schorzenia charakterystyczne jest tętniakowate poszerzenie w miejscu podziału naczyń, tętniaki tętnic nerkowych lub trzewnych?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Do radiologicznych objawów RZS w obrębie kręgosłupa szyjnego nie zalicza się:
1) osteoporozy;
2) pionowego przemieszczenia zęba obrotnika;
3) nadżerek wyrostków kolczystych;
4) podwichnięcia trzonów kręgów;
5) kwadratowienia trzonów kręgów.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu w kolorze (TCCS) umożliwia ocenę:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Zdjęcie AP miednicy wykonane w celu wykluczenia zmian pourazowych u 20-letniej kobiety niezgłaszającej żadnych dolegliwości uwidoczniło w obrębie szyjki i głowy prawej kości udowej oraz nad panewką prawego stawu biodrowego ogniska przejaśnienia typu matowego szkła, bez zniekształceń kości. Do jakiej choroby najtrafniej pasuje poniższy opis?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Które z poniższych stwierdzeń opisują typowe objawy konfliktu obrąbkowego stawu biodrowego typu cam?
1) typowa jest głęboka panewka;
2) zniekształcenie głowy kości udowej z nadmiernym tworzeniem kości w miejscu połączenia szyjki i głowy;
3) kąt alfa przekracza 50 stopni;
4) na połączeniu szyjki i główki może występować tzw. zmiana włóknisto-kostna widoczna jako przejaśnienie na radiogramie;
5) głębokość panewki na przekrojach osiowych skośnych ma wartość ujemną.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Kategoria 0 w klasyfikacji BI-RADS dla mammografii to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Które ze stwierdzeń dotyczących uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej typu „rączki od wiadra” jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Młoda kobieta zgłasza nawracający ból i obrzęk stawu kolanowego. Kilka miesięcy wcześniej była opiekunem kolonii na Mazurach, po czym przebyła infekcję grypopodobną. Radiogram oraz badanie MR wykazały okołostawową osteoporozę, przerost błony maziowej przypominający wstążkę oraz płyn w ciele tłuszczowym podrzepkowym Hoffy. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Młody mężczyzna zgłasza bóle lewej pięty utrudniające chodzenie. Kilka tygodni przed wystąpieniem tych objawów przebył zapalenie cewki moczowej. Radiogram wykazał zmiany sklerotyczne, kłaczkowatą proliferację okostnej oraz nadżerki na tylnej i podeszwowej powierzchni kości piętowej. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Które ze stwierdzeń dotyczących choroby Kienböcka jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Które stwierdzenie dotyczące gruźliczego zapalenia kręgosłupa jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Tętniaki tętnic trzewnych najczęściej występują w tętnicy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Które ze zdań dotyczących włókniaka niekostniejącego (NOF) jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. U pacjentki z bolesnym obrzmieniem kolana badanie RTG wykazało zniszczenie szpary stawowej oraz nadżerki, natomiast w badaniu MR stwierdzono rozplem oraz obniżony sygnał maziówki w obrazach T1- i T2-zależnych z hemosyderynową otoczką. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Które stwierdzenie dotyczące przerzutów nowotworów złośliwych do kości jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Które ze zdań dotyczących zwichnięcia księżycowatego jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. U których pacjentów jest bezwzględnie wskazana pogłębiona diagnostyka z wykorzystaniem TK/MR?
1) u pacjenta z ZZSK, który po niegroźnym upadku skarży się na bóle pleców, a badanie RTG nie wykazało zmian pourazowych;
2) u 75-letniej kobiety chorującej na osteoporozę, która nie zgłasza objawów bólowych, jednak przypadkowo w badaniu RTG stwierdzono klinowate obniżenie kręgu Th8;
3) u 70-letniej kobiety zgłaszającej opasające bóle tułowia, w badaniu RTG niewielkiego stopnia klinowate obniżenie trzonu Th8, bez objawów neurologicznych;
4) u pacjenta z objawami niedowładu kończyn dolnych po urazie;
5) u pacjenta zgłaszającego bóle i ograniczenie ruchomości szyi, u którego badania RTG wykazały: szerokość szpary miedzy łukiem C1 a zębem C2 4mm oraz asymetrię szpar z boku zęba obrotnika (P>L) widoczną na zdjęciach na wprost, przy skręcie w lewo oraz przy skręcie w prawo.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Które ze zdań dotyczących zwichnięć stawu ramiennego jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Diagnostyka różnicowa rzekomego procesu permeacyjnego (obejmującego warstwę korową) obejmuje:
1) sarkoidozę;
2) agresywną osteoporozę;
3) zapalenie kości;
4) ziarniniaka kwasochłonnego;
5) zmiany popromienne.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Do chorób, w których występują geody kostne nie zalicza się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Na zdjęciach RTG typowe dla kolagenoz jest/są:
1) osteoporoza;
2) liczne nadżerki;
3) zanik tkanek miękkich;
4) zwapnienia w tkankach miękkich;
5) podokostnowa resorpcja kości.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. W chorobie tej dochodzi do rozwoju artropatii (typowo w stawie ramiennym, promieniowo-nadgarstkowym, rzepkowo-udowym, łokciowym lub śródręczno-paliczkowym) oraz chondrokalcynozy (najczęściej w stawie kolanowym, trójkątnej chrząstce włóknistej nadgarstka oraz w spojeniu łonowym). Opis ten pasuje do:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Które stwierdzenia dotyczące dny moczanowej są prawdziwe?
1) występują ogniskowe obszary obrzmienia tkanek miękkich;
2) typowe są nadżerki słabo odgraniczone z towarzyszącymi kępkami okostnej;
3) często występują zwapnienia w chrząstkach;
4) typowa jest osteoporoza;
5) rozmieszczenie zmian jest przypadkowe, ale typową lokalizacją zmian jest staw międzypaliczkowy palucha.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Które ze zdań opisujących łuszczycowe zapalenie stawów jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Jednostronne nadżerki stawów krzyżowo-biodrowych nasuwają podejrzenie przede wszystkim:
1) artropatii w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit;
2) zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
3) reaktywnego zapalenia stawów;
4) łuszczycowego zapalenia stawów;
5) jednostronnego zakażenia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Nadżerki w stawach krzyżowo-biodrowych mogą wystąpić w następujących chorobach:
1) chorobie zwyrodnieniowej;
2) dnie moczanowej;
3) toczniu rumieniowatym układowym;
4) chorobie Pageta;
5) chorobie Reitera.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Które z poniższych zdań charakteryzują zmiany kostne w nadczynności przytarczyc?
1) w nadczynności przytarczyc spowodowanej niewydolnością nerek może występować osteoskleroza;
2) podokostnowa resorpcja kości jest objawem patognomonicznym;
3) podokostnowa resorpcja kości - najbardziej wiarygodnym miejscem jej oceny jest powierzchnia łokciowa paliczków bliższych;
4) mogą występować torbielowate guzy kości;
5) w wyniku resorpcji może dochodzić do zniekształcenia trzonów, które przybierają typowy dla dystrofii nerkowej rybi kształt.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. 15-letni chłopiec zgłaszający ból uda miał wykonane zdjęcie RTG, które uwidoczniło osteosklerotyczną, związaną z warstwą korową, zmianę ogniskową z owalnym małym przejaśnieniem w jej obrębie. Badanie TK również uwidoczniło obszar osteosklerotyczny z owalnym przejaśnieniem. W scyntygrafii stwierdzono obszar zwiększonego wychwytu z drugim obszarem jeszcze większego wychwytu (odpowiadającym przejaśnieniu w RTG i TK). Prawidłowym rozpoznaniem jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące anatomii prawidłowej gruczołu krokowego w badaniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Wykryta w badaniu TK miednicy po podaniu środka kontrastowego grubościenna, wypełniona płynem masa zlokalizowana w przydatkach, obejmująca jajnik i poszerzony jajowód to najprawdopodobniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. U 30-letniej pacjentki badanej w tomografii komputerowej po urazie komunikacyjnym, przypadkowo w miednicy małej znaleziono zmianę ogniskową zawierającą dużą ilość tkanki tłuszczowej. Obraz taki sugeruje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące gruczolakoraka gruczołu krokowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. W badaniu MR torbiel czekoladowa w przebiegu endometriozy charakteryzuje się sygnałem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Która z metod obrazowych jest w stanie wiarygodnie stwierdzić obecność raka gruczołu krokowego?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. W ocenie histopatologicznej raka gruczołu krokowego stosuje się skalę:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Ognisko adenomyomatosis pęcherzyka żółciowego występuje najczęściej w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. W badaniu ultrasonograficznym cechą charakterystyczną nerki gąbczastej jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Podczas operacji transplantologicznej nerkę najczęściej przeszczepia się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Cechą charakterystyczną naczyniaków wątroby u dzieci jest to, że:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Ultrasonograficzną cechą zapalenia wyrostka robaczkowego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Wskaż prawdziwe zdanie opisujące obraz jajników:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Który z poniżej wymienionych guzów może powodować przerzuty do jajników?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące włókniaków macicy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Nieprawdziwym stwierdzeniem odnoszącym się do kosmówczaka jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Najczęstszą nieprawidłowością żyły głównej dolnej jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Na izbę przyjęć trafił 20-letni mężczyzna z bólem jądra, który wystąpił przed dwiema godzinami bez związku z urazem. Pacjent ma nudności, wymioty, w badaniu fizykalnym stwierdza się obrzęk połowy moszny, a uniesienie moszny ku górze nie powoduje zniesienia objawów. W badaniu usg bolesne jądro jest nieznacznie hipoechogeniczne, nie stwierdza się przepływu krwi w jego obrębie. Okoliczne węzły chłonne są niezmienione. Na podstawie powyższych objawów należy podejrzewać, że cierpi na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Złamanie Monteggia to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Guz tkanki kostnej występujący głównie u osób młodych; między 10. a 35. r.ż, głównie w kościach długich - najczęściej udowej i piszczelowej. Na zdjęciach rentgenowskich ma postać niewielkiego obszaru przejaśnienia (średnicy do 1 cm), czasami z osteosklerotycznym centrum. Klinicznie - ból o największym natężeniu w nocy, ustępujący nagle, około 20-25 min po podaniu salicylanów. Guzem tym jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Guz olbrzymiokomórkowy najczęściej występuje w przedziale wiekowym:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. W przypadku podejrzenia wznowy złośliwego nowotworu jajnika największą wartość diagnostyczną wykazuje badanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Palec młotkowaty, czyli palec baseballisty to określenie oznaczające:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Złamanie Segonda to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące włókniakomięśniaków macicy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Pacjent po urazie na nartach, opisuje „wygięcie podudzia na zewnątrz”. Rozpoznano „nieszczęśliwą triadę O’Donoghue”, należy się spodziewać uszkodzenia:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. W skład pierścienia rotatorów wchodzą cztery mięśnie, które przyczepiają się do części proksymalnej kości ramiennej:
1) mięsień podłopatkowy do guzka większego;
2) mięsień nadgrzebieniowy do guzka większego;
3) mięsień podgrzebieniowy do guzka mniejszego;
4) mięsień obły mniejszy do guzka większego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące zwichnięcia stawu ramiennego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Bolesna, powiększająca się masa w obrębie tkanek miękkich na wysokości uda u pacjenta z urazem uda prawego 4,5 tyg. temu. W badaniach rtg i TK zwracają uwagę brzeżne zwapnienia i skostnienia oraz przejrzyste centrum zmiany. Nie stwierdza się patologicznych odczynów okostnowych na wysokości zmiany. Zmiana w pierwszej kolejności może odpowiadać:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Złamanie Bennetta to złamanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Choroba Kienbocka to martwica kości:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Obecność hemosyderyny w obrębie rdzenia kręgowego jest charakterystyczna dla:
1) wyściółczaka rdzenia kręgowego;
2) gwiaździaka rdzenia kręgowego;
3) naczyniaka jamistego;
4) jamy hydrosyringomielicznej rdzenia;
5) ogniska demielinizacji.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Występowanie wszystkich wymienionych: zwapnienia, guzy korowe, guzki podwyściółkowe, gwiaździaki olbrzymiokomórkowe są charakterystyczne dla:
1) nerwiakowłókniakowatości typu 1;
2) nerwiakowłókniakowatości typu 2;
3) stwardnienia guzowatego;
4) zespołu von Hippel-Lindau;
5) zespołu Sturge Webera.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące nowotworów wywodzących się z osłonek nerwów obwodowych:
1) typowo są guzami złośliwymi;
2) mogą być jednym z objawów fakomatoz;
3) zwykle są źródłem przerzutów;
4) mogą powodować deformacje kostne;
5) mogą być guzami pojedynczymi lub mnogimi.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Najczęstszy guz mózgu u dzieci, zlokalizowany podnamiotowo to:
1) nerwiak nerwu słuchowego;
2) wyściółczak;
3) gwiaździak;
4) rdzeniak płodowy;
5) oponiak.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące guza Wilmsa:
1) to najrzadszy nowotwór nerek u dzieci;
2) może być obustronny;
3) nie daje przerzutów;
4) występuje u dzieci starszych, powyżej 10. roku życia;
5) nie występują zwapnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. W obrębie śródpiersia przedniego u dzieci występuje:
1) torbiel limfatyczna;
2) przepuklina przeponowa Bochdaleka;
3) torbiel neuroenterogenna;
4) guz tarczycy;
5) potworniak.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zwojaka zarodkowego neuroblastoma:
1) może zajmować kanał kręgowy;
2) nie daje przerzutów;
3) wyrasta z nadnerczy;
4) wyrasta ze splotów współczulnych;
5) często występują zwapnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. W malformacji Dandy-Walkera nie występuje:
1) powiększenie tylnej jamy;
2) wysokie położenie spływu zatok;
3) hipoplazja półkul móżdżku;
4) hipoplazja robaka móżdżku;
5) niskie położenie migdałków móżdżku.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Do wrodzonych patologii płucnych należy/ą:
1) ropień płuca;
2) pneumatocele;
3) wrodzone torbiele płucne;
4) zespół Swyera i Jamesa;
5) torbielowatość gruczolakowata.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Wrodzone wady serca z prawidłowym rysunkiem naczyniowym płuc to:
1) wrodzone zwężenie zastawek serca;
2) trylogia Fallota;
3) wrodzona niedomykalność zastawek serca;
4) zwężenie cieśni aorty;
5) przełożenie wielkich naczyń.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Wskaż zdanie prawdziwe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Jednostronne zmniejszenie rozmiarów wnęki płucnej może wystąpić w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Brak zwapnień w tętnicach wieńcowych w badaniu TK serca (Calcium Score=0) świadczy o:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące sekwestracji płucnej zewnątrzpłatowej:
1) drenaż krwi żylnej w sekwestracji zewnątrzpłatowej odbywa się przez żyły krążenia systemowego;
2) sekwestracja zewnątrzpłatowa w większości przypadków rozpoznawana jest u osób dorosłych;
3) sekwestracja zewnątrzpłatowa występuje trzykrotnie częściej niż postać wewnątrzpłatowa;
4) u pacjentów z sekwestracją zewnątrzpłatową często stwierdza się nawracające zapalenia płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. U 65-letniej kobiety z hipoglikemią w badaniu TK klatki piersiowej uwidoczniono dobrze ograniczony guz o densyjności tkanek miękkich, wykazujący łączność z opłucną. Guz ulega niejednorodnemu wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego oraz zmienia położenie przy zmianie pozycji ciała. Obraz w pierwszej kolejności odpowiada:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Redukcję dawki promieniowania w badaniu TK serca można osiągnąć poprzez:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Objaw tzw. „czarnej linii opłucnowej” w badaniu TKWR typowo występuje w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Jedynym bezpośrednim radiologicznym objawem niedodmy płatowej jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Centralne rozstrzenie oskrzeli występuje w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Przerzuty czerniaka złośliwego do mózgowia prezentują się jako hiperintensywne w obrazach T1-zależnych z powodu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Typ szkliwiakowaty czaszkogardlaka jest częściej spotykany u dzieci i ma postać torbielowatą lub lito-torbielowatą. Obszary hiperintensywne w obrazach T1-zależnych w obrębie tego guza wynikają z obecności:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. W diagnostyce endometriozy nie jest wskazane wykonanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące torbieli skórzastej (potworniaka dojrzałego):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Metodą z wyboru do wykrywania i oceny wielkości blizny pozawałowej mięśnia serca jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Objawem przemawiającym za złośliwym charakterem guza jajnika w TK jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Najlepszą metodą obrazowania gruczolistości wewnętrznej (adenomiomatozy) jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Spośród torbielowatych zmian gruczołu krokowego związek z wadami układu moczopłciowego wykazuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Symptomatologia mięśniaków macicy w badaniu MR i TK obejmuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Cechą świadczącą o nieoperacyjnym charakterze raka płuca w TK jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Rozsiane zmiany guzkowe o dystrybucji limfatycznej z towarzyszącym pogrubieniem zrębu centralnego, bez limfadenopatii odpowiadają sarkoidozie w stopniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Cechą aktywnych, podatnych na steroidoterapię zmian w przebiegu sarkoidozy w TKWR jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. U pacjenta w trzeciej dobie po urazie wielonarządowym z GSC 7 na zdjęciu przyłóżkowym klatki piersiowej stwierdzono nowe, plamiste, okołooskrzelowe zagęszczenia miąższowe w górnym płacie prawego płuca i w płatach dolnych obustronnie. Obraz w pierwszej kolejności budzi podejrzenie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Zmiany śródmiąższowe w płucach u pacjentów z twardziną mają najczęściej charakter:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. U 36-letniego, często podróżującego mężczyzny w trakcie diagnostyki w kierunku choroby pasożytniczej wystąpiła od kilku dni nasilająca się duszność ze stanami podgorączkowymi. W wykonanym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zdjęciu klatki piersiowej PA stwierdzono obustronne, plamiste, obwodowe zagęszczenia pęcherzykowe z wyraźnym zaoszczędzeniem przywnękowych części płuc (obraz „odwróconego obrzęku pęcherzykowego”). Obraz wskazuje na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Najlepszą metodą obrazową określania stopnia zaawansowania zmian węzłowych u pacjentów z rakiem płuca jest obecnie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy