Otaguj pytania - jesień 2013

1. Jako powikłanie kamicy nerkowej może wystąpić:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące zwężenia przełyku:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. 60-letni pacjent z chorobą Hippel-Landaua zgłosił się z objawami krwiomoczu i bólów w okolicy lędźwiowej. W badaniu TK jamy brzusznej wykazano w obrębie nerek wieloogniskowe, intensywnie wzmacniające się zmiany guzowate. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Najczęstszą przyczyną krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Przyczyną samoistnego krwawienia zaotrzewnowego nie jest/nie są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka gruczołowego jelita grubego:
1) wrasta koncentrycznie na odcinku ok. 2-6 cm powodując zwężenie światła jelita i owrzodzenie błony śluzowej;
2) w około 50% lokalizuje się w odbytnicy i przylegającej części esicy;
3) u około 40% pacjentów prowadzi do wgłobienia;
4) zajęciu odbytnicy towarzyszą głębokie owrzodzenia i liczne przetoki drążące do skóry;
5) u pacjentów z chorobą Leśniowskiego i Crohna, zespołem polipowatości rodzinnej i zespołem Peutza i Jeghersa istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia raka.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Najlepszą metodą obrazowania gruczolistości wewnętrznej (adenomiomatozy) jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Symptomatologia mięśniaków macicy w badaniu MR i TK obejmuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Badanie MR gruczołu krokowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Najbardziej przydatnymi obrazami w wykrywaniu i ocenie zaawansowania raka gruczołu krokowego w badaniu MR są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Objawem przemawiającym za złośliwym charakterem guza jajnika w TK jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Spośród torbielowatych zmian gruczołu krokowego związek z wadami układu moczowego wykazuje torbiel:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Najistotniejszymi obrazami dla oceny morfologii macicy i zmian rozrostowych w jej obrębie w badaniu MR są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące torbieli skórzastej jajnika (potworniaka dojrzałego):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. W diagnostyce endometriozy nie jest wskazane wykonanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Cechą świadczącą o nieoperacyjnym charakterze raka płuca w TK jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Najlepszą metodą obrazową określania stopnia zaawansowania zmian węzłowych u pacjentów z rakiem płuca jest obecnie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Rozsiane zmiany guzkowe o dystrybucji limfatycznej z towarzyszącym pogrubieniem zrębu centralnego, bez limfadenopatii odpowiadają sarkoidozie w stopniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Cechą aktywnych, podatnych na steroidoterapię zmian w przebiegu sarkoidozy w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR) jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Zmiany w węzłach chłonnych w sarkoidozie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Zmiany śródmiąższowe w płucach u pacjentów z twardziną mają najczęściej charakter:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. U pacjenta w trzeciej dobie po urazie wielonarządowym z GSC 7 na zdjęciu przyłóżkowym klatki piersiowej stwierdzono nowe, plamiste, okołooskrzelowe zagęszczenia miąższowe w górnym płacie prawego płuca i w płatach dolnych obustronnie. Obraz w pierwszej kolejności budzi podejrzenie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. U 36-letniego, często podróżującego mężczyzny w trakcie diagnostyki w kierunku choroby pasożytniczej wystąpiła od kilku dni nasilająca się duszność ze stanami podgorączkowymi. W wykonanym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zdjęciu klatki piersiowej PA stwierdzono obustronne, plamiste, obwodowe zagęszczenia pęcherzykowe z wyraźnym zaoszczędzeniem przywnękowych części płuc (obraz „odwróconego obrzęku pęcherzykowego”). Obraz wskazuje na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Ogniska stłuczenia płuc stwierdzone w TK wykonanym u pacjenta po około godzinie od wypadku komunikacyjnego powinny wycofać się w czasie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Spektrum dopplerowskie o kształcie parvus-tardus jest dowodem na istnienie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Podział wątroby na segmenty oparty jest o trzy płaszczyzny pionowe i dwie poprzeczne. Płaszczyzna pionowa przechodząca przez prawą żyłę wątrobową dzieli wątrobę na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. W badaniu TK prawidłowa grubość ściany żołądka (ściany żołądka w pełni rozdętej) wynosi:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Badaniem z wyboru przy podejrzeniu kamicy pęcherzyka żółciowego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Prekursorem gruczolakoraka pęcherza moczowego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Typowy obraz FNH w badaniu TK ma następujące cechy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Chorzy z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto obciążeni są ryzykiem wystąpienia w tarczycy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Skrzeplina w świetle żyły wrotnej w fazie ostrej w badaniach obrazowych jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Wczesne powikłania przeszczepu nerki najlepiej wykazuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Badaniem z wyboru przy podejrzeniu niedokrwienia jelita jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Embolizacja mięśniaka macicy powinna polegać na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Przerzuty do piersi daje najczęściej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. 50-letnia pacjentka z rozpoznaną i leczoną chorobą Hashimoto została przyjęta do szpitala z powodu stwierdzonego ambulatoryjnie w badaniu USG obustronnego wodonercza, bez ewidentnej kamicy nerkowej. W badaniu TK i MR w otoczeniu aorty i żyły głównej dolnej wykazano obecność pasmowatych zagęszczeń - hipodensyjnych w TK i hipointensywnych w obrazach T2 zależnych w badaniu MR. Obraz kliniczny i w badaniach obrazowych odpowiada najprawdopodobniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. 15-letni chłopiec miał wykonane badanie rtg stawu kolanowego z powodu urazu skrętnego, które nie wykazało zmian pourazowych, natomiast uwidoczniło zmianę ogniskową w obrębie przynasady bliższej kości piszczelowej, o sklerotycznym brzegu, związaną z warstwą korową kości, wykazującą niewielkie cechy ekspansji, bez odczynów okostnowych. Opisywana zmiana odpowiada:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Metodą protekcji przed zatorowością mózgową podczas zabiegu angioplastyki tętnicy szyjnej jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. U donoszonego noworodka urodzonego przez cięcie cesarskie z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej z objawami niewydolności oddechowej wykonano rtg klatki piersiowej, w którym uwidoczniono obustronny gruboziarnisty rysunek siateczkowo-grudkowy. Podczas porodu stwierdzono zielone zabarwienie wód płodowych. W oparciu o wywiad i dane obrazowe można rozpoznać:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Przy ocenie stawów biodrowych pod kątem ich wrodzonej dysplazji na zdjęciu rtg stosowane są wszystkie, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Podaj fałszywe twierdzenie dotyczące ureterocele:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Miejscem najczęstszego występowania tętniaków tętnic trzewnych jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. U noworodka, u którego stwierdzono wzdęcie brzucha oraz wymioty po każdej próbie karmienia wykonano zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej. W badaniu uwidoczniono rozdęcie żołądka i początkowego odcinka dwunastnicy, z niewielką ilością gazu w dalszych częściach przewodu pokarmowego. Najmniej prawdopodobną przyczyną tego obrazu jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. 10-miesięczne niemowlę zostało przyjęte do szpitala z powodu narastającego niepokoju oraz powtarzających się wymiotów, podczas których dziecko jest spocone i głośno krzyczy. W badaniu USG uwidoczniono objaw „tarczy strzelniczej”. Jakie powinno być dalsze postępowanie?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. U bezobjawowego 3-letniego chłopca stwierdzono w badaniu przedmiotowym jednostronną niebolesną masę w jamie brzusznej po stronie lewej. W badaniu USG uwidoczniono zmianę litą, wywodzącą się z nerki, dobrze odgraniczoną, z niewielkimi obszarami o obniżonej echogeniczności. Obraz w pierwszej kolejności wskazuje na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Badanie rtg u noworodka z zarośnięciem przełyku oraz przetoką tchawiczo-przełykową do dalszego odcinka zarośniętego przełyku uwidoczni:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Badanie rezonansu magnetycznego serca nie jest stosowane powszechnie w praktyce klinicznej w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Najczęściej występującym łagodnym pierwotnym guzem serca jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. W ocenie rzepki w badaniu rtg nie ma zastosowania projekcja:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Do powszechnie stosowanych badań obrazowych oceniających rezerwę wieńcową należą:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Uszkodzenie typu SLAP dotyczy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Na zdjęciu rtg w projekcji a-p w przypadku przedniego zwichnięcia stawu ramiennego głowa kości ramiennej znajduje się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Zespół Buforda to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Uszkodzenie Bankarta występujące po przednim zwichnięciu stawu ramiennego dotyczy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. W której części obojczyka najczęściej dochodzi do złamania?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. 15-letni pacjent zgłosił się do szpitala z powodu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi stwierdzonego podczas badania okresowego. W badaniu przedmiotowym stwierdzono ciśnienie tętnicze mierzone na kończynach górnych w wysokości 160/100 mmHg, natomiast na kończynach dolnych 110/90 mmHg. W badaniu rtg klatki piersiowej spodziewanymi objawami są wszystkie, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Pozycja ABER jest wykorzystywana w badaniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Objaw „podwójnego więzadła krzyżowego tylnego” świadczy o:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Który z typów budowy wyrostka barkowego łopatki (wg Biglianiego) wiąże się ze zwiększoną częstością rozerwania pierścienia rotatorów?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. W skład stożka rotatorów nie wchodzi ścięgno mięśnia:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Uszkodzenie typu Pellegriniego-Stieda widoczne na zdjęciu rtg w projekcji przednio-tylnej świadczy o przebytym uszkodzeniu więzadła:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Do spektrum kardiomiopatii przerostowej (HCM), które można uwidocznić w badaniu MR serca nie należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Obecność na zdjęciu rtg stawu kolanowego podchrzęstnego ogniska osteolitycznego ze sklerotyczną obwódką w obrębie obciążanej części kłykcia przyśrodkowego kości udowej u osoby starszej z wywiadem nagłego wystąpienia dolegliwości bólowych bez urazu odpowiada najpewniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Charakterystyczną lokalizacją zmian w kostno-chrzęstnej martwicy oddzielającej w stawie kolanowym jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Fragmentacja guzowatości piszczelowej oraz obrzęk tkanek miękkich w okolicy piszczelowego przyczepu więzadła rzepki występują w chorobie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Złamanie Segonda dotyczy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Typową lokalizacją dodatkowego jądra kostnienia rzepki, ułatwiającą odróżnienie anomalii rozwojowej od szczeliny złamania jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące anatomii prawidłowej gruczołu krokowego w badaniu MR:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące więzadła łąkotkowo-udowego przedniego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Który z wymienionych objawów w badaniu MR stawu kolanowego świadczy o pęknięciu łąkotki?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. W prawidłowym badaniu USG jajnik zdrowej kobiety nie powinien w żadnym wymiarze przekraczać:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. W ocenie histopatologicznej raka gruczołu krokowego stosuje się skalę:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Która z metod obrazowych jest w stanie wiarygodnie stwierdzić obecność raka gruczołu krokowego?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące gruczolakoraka gruczołu krokowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. U 30-letniej pacjentki badanej w tomografii komputerowej po urazie komunikacyjnym, przypadkowo w miednicy małej znaleziono zmianę ogniskową zawierającą dużą ilość tkanki tłuszczowej. Obraz taki sugeruje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. W badaniu perfuzji mózgu wskaźnik CBV oznacza:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Wykryta w badaniu TK miednicy po podaniu środka kontrastowego grubościenna, wypełniona płynem masa zlokalizowana w przydatkach, obejmująca jajnik i poszerzony jajowód to najprawdopodobniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Który przedział czasowy od momentu wystąpienia objawów uznaje się za fazę podostrą udaru niedokrwiennego mózgu?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. U pacjenta w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu wykonano badanie MR głowy. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące obrazów DWI i ADC w tym badaniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. W badaniu MR torbiel czekoladowa w przebiegu endometriozy charakteryzuje się sygnałem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Która z wymienionych jednostek chorobowych może prowadzić do poszerzenia lejka przysadki?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. U pacjenta po urazie głowy niewielkie objawy obrazowe w badaniu TK w stosunku do stanu klinicznego, a w badaniu MR w obrazach T2-zależnych cechy ukrwotocznienia na pograniczu istoty białej i szarej płatów czołowych to cechy charakterystyczne dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu pustego siodła:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Zanik płatów czołowych z poszerzeniem rogów przednich i dolnych komór bocznych, a w badaniu MRS cechy zmniejszenia liczby neuronów w tym obszarze to objawy charakterystyczne dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. W wykrywaniu którego z objawów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa TK ma przewagę nad MR:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Cechą odróżniającą zmiany występujące w przebiegu ADEM i SM w badaniu MR jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. U pacjenta z wywiadem przebytej przed 3 tygodniami choroby wirusowej oraz objawami porażenia połowiczego, w badaniu MR stwierdzono rozlane zmiany hiperintensywne w obrazach T2-zależnych zlokalizowane w istocie białej płatów potylicznych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. W zakażeniu wirusem opryszczki typu I zmiany w badaniu MR głowy lokalizują się przede wszystkim w obrębie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Naciekający, rozlany, złośliwy guz pochodzenia glejowego obejmujący co najmniej dwa płaty mózgu a często obustronny, zlokalizowany głównie w istocie białej półkul. Opis ten odpowiada:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Hipoplazja móżdżku, niedorozwój pnia mózgu, poszerzenie płynowych przestrzeni tylnego dołu czaszki przy zachowanych prawidłowych rozmiarach tylnego dołu czaszki to obraz charakterystyczny dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Cechą charakterystyczną stwierdzaną w badaniu TK głowy u dziecka, które przebyło radioterapię i chemioterapię z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące plak demielinizacyjnych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Guz zlokalizowany w trójkącie komorowym, wywodzący się z nabłonka splotów naczyniówkowych, izo- lub hipointensywny w obrazach T1-zależnych, hiperintensywny w obrazach T2-zależnych to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Gruczolak przysadki w porównaniu z prawidłową tkanką przysadki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące torbieli kieszonki Rathkego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. W badaniu usg przezciemiączkowym w obrębie prawej komory bocznej uzyskano obraz masy o podwyższonej echogeniczności, bez poszerzenia komory, w lewej komorze bocznej zmiana ograniczona do strefy podwyściółkowej, co odpowiada krwawieniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Zlokalizowana w półkuli móżdżku torbielowata zmiana z obecnością przyściennego guzka, silnie wzmacniająca się po podaniu środka kontrastowego odpowiada najprawdopodobniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Które ze stwierdzeń dotyczących wgłobienia jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące guza Wilmsa:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Nieprawdą jest, że w sekwestracji płuc:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Która informacja dotycząca mięsaka Ewinga jest nieprawdziwa?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Cechy hipowentylacji płuc w badaniu RTG, drobnoziarnisty obraz zmian, występowanie obustronne i bronchogram powietrzny, to klasyczny zespół objawów w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Najczęstszą przyczyną niedrożności u dzieci w pierwszym roku życia jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Nieprawdą jest, że w mukowiscydozie (cystic fibrosis):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Wskaż fałszywe zdanie dotyczące martwiczego zapalenia jelit u noworodków:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Kategoria BI-RADS 0 wg terminologii stosowanej w opisie mammografii to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Prawdą jest, że wylew krwawy do nadnercza u noworodka:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Widoczna na zdjęciu mammograficznym okrągła zmiana ogniskowa o gęstości co najmniej porównywalnej z tkanką gruczołową lub wyższej, niekiedy o nierównych zarysach, może sugerować:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Przezskórna biopsja gruboigłowa klinicznie niewyczuwalnych zmian ogniskowych w piersi jest lepsza niż biopsja cienkoigłowa, ponieważ umożliwia:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Moczowody w stosunku do nadpochwowej części szyjki macicy biegną:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Wskaż zdanie fałszywe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Analiza krzywych wzmocnienia kontrastowego poprawia swoistość badania MR piersi, pomaga w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych. Wskaż zdanie prawdziwe, dotyczące diagnostyki MR piersi w zmianie ogniskowej złośliwej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Do kryteriów TK naciekania przymacicza w badaniu TK należą:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Wskaż zdanie prawdziwe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Torbiele endometrialne:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Różnicowanie ogniskowej gruczolistości wewnętrznej oraz mięśniaka macicy jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. U pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania stwierdzono w badaniu MR nieregularne pogrubienie warstwy łączącej macicy ponad 12 mm, z obecnością wysokosygnałowych ognisk w obrębie myometrium w obrazach w obrazach T2-zależnych, izointensywnych, względem myometrium w obrazach T1-zależnych. Obraz w pierwszej kolejności odpowiada:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Najdokładniej wielkość, liczbę oraz położenie mięśniaków określa badanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Wskaż zdanie fałszywe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy