Otaguj pytania - wiosna 2012

1. Termin lipomatosis opisuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Najczęściej występującym złośliwym nowotworem pęcherza moczowego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Charakterystyczny obraz „ głowy kobry” lub „młodej cebulki” opisuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Przestrzeń Retziusa to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Najczęściej występującą zmianą dotyczącą moczownika jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Najczęściej występującym typem guzów gruczołu krokowego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Torbiele przewodu Mullera to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Współistnienie mnogich chrzęstniaków śródkostnych z naczyniakami tkanek miękkich to choroba:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące cherubinizmu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Która z poniższych zmian kostnych nie jest jednoznacznie łagodna?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące krwiaka śródmózgowego w formie nadostrej w obrazie MR:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Która z niżej wymienionych struktur nie wchodzi w skład więzadła pobocznego bocznego?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Mianem „nieszczęśliwej triady O’Donoghue’a” określane jest uszkodzenie stawu kolanowego, w którego skład wchodzi:
1) uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego;
2) pęknięcie więzadła poprzecznego;
3) rozerwanie rozcięgna rzepki;
4) pęknięcie łąkotki przyśrodkowej;
5) rozerwanie więzadła pobocznego przyśrodkowego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Fałd przyśrodkowy rzepki to:
1) pasmo włókniste rozciągające się od przyśrodkowej części torebki stawowej do rzepki;
2) struktura prawidłowa mogąca dawać objawy podobne do rozerwania łąkotki;
3) inna nazwa więzadła rzepkowo-udowego;
4) struktura patologiczna powodująca pęknięcie łąkotki przyśrodkowej;
5) prawidłowa struktura występująca u ponad połowy ludzi.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Więzadło Wrisberga to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Więzadło, które w zależności od przebiegu nazywane jest więzadłem Humphy’a lub więzadłem Wrisberga to więzadło:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Często używany w opisach badań MR stawów kolanowych skrót MCL dotyczy więzadła:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. W przebiegu rozerwania łąkotki typu „rączki od wiadra” wewnętrzna swobodna krawędź łąkotki ulega przemieszczeniu do następującej przestrzeni:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Przerzuty czerniaka do mózgu zawierające melaninę charakteryzują się w badaniu MR :eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Prawidłowe łąkotki stawu kolanowego w badaniu MR w obrazach T1 i T2- zależnych wykazują:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Uwidocznienie w obrębie łąkotki liniowego sygnału, który nie przerywa żadnej powierzchni stawowej jest objawem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące ropnia mózgu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. W celu prawidłowego zobrazowania stawu kolanowego w badaniu MR należy wykonać rotację:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Zmiany zapalno-demielinizacyjne rozpoczynające się w istocie białej płatów potylicznych, szerzące się ku przodowi, prowadzące do zaniku mózgu ze ścieńczeniem kory i poszerzeniem układu komorowego są charakterystyczne dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Cechą charakterystyczną gruźliczego zapalenia opon mózgowych nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Pacjent chory na limphangioleiomyomatozę to typowo:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Do oddziału ratunkowego trafił młody mężczyzna z objawami duszności, krwiopluciem, bólem w klatce piersiowej i krwiomoczem. Rozpoznano u niego zespół Goodpasture’a. Który z wymienionych poniżej objawów nie jest charakterystyczny dla tego schorzenia?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Rozlane uszkodzenie aksonalne (diffuse axonal injury) jest ciężkim pierwotnym uszkodzeniem neuronów u pacjentów z ostrym urazem głowy. Jeśli nie doszło do krwotoku, schorzenie to można rozpoznać uwidaczniając:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. W spektroskopii MR możliwe jest zróżnicowanie ognisk SM od zmian naczyniopochodnych, ponieważ:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Hiperdensyjna zmiana w badaniu TK, pogrubienie okostnej w miejscu przylegania guza, intensywne wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego, zakontrastowanie przylegającej do guza nacieczonej opony (tail sign) to objawy charakterystyczne dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Ubytki perfuzji płucnej w badaniu scyntygraficznym występują w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Ogniska (plaki) w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM) nie lokalizują się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące objawów stwardnienia rozsianego (SM) w badaniach obrazowych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Do objawów ostrej zatorowości płucnej w badaniu angio-TK zalicza się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Objaw Westermarka oznacza:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Zajęcie węzłów chłonnych w przebiegu chłoniaków w badaniu MR charakteryzuje się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Wymienione objawy radiologiczne: palce rękawiczki, obraz gniazd jaskółczych, objaw sygnetu występują w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące guzków płucnych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Uchyłek Zenkera zlokalizowany jest w przestrzeni:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zwapnień w obrębie guzków płucnych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Spośród poniższych stwierdzeń dotyczących gruczolaków ślinowych wskaż zdanie prawdziwe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Okole gantry w TK krtani powinno być równoległe do:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. U pacjenta stwierdzono w badaniu rtg obecność cienia okrągłego w obrębie lewego płuca. Obwodowa lokalizacja, nieregularne zarysy, spikularne wypustki, tendencja do naciekania otaczającego miąższu i włóknienie wokół guza to cechy wskazujące na nowotwór płuca o charakterze:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. O łagodnym charakterze guzka płuca świadczą wszystkie wymienione cechy, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Objaw Westermarka jest typowy dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. W przebiegu ARDS:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące obrzęku płuc:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Wskaż najczęstszą lokalizację torbieli oskrzelopochodnej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Obrzęk śródmiąższowy płuc w badaniu HRCT cechują wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Obecność okrągłej zmiany torbielowatej o gładkich granicach, widocznej w badaniu TK posiadającej zwapnienia i komponenty tłuszczowe, położonej w obrębie śródpiersia przedniego bez powiększonych węzłów chłonnych w obrębie klatki piersiowej odpowiada najpewniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. W obrębie śródpiersia przedniego u dorosłych najczęstszą zmianą patologiczną jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Otwór Morgagniego (trójkątna przestrzeń w obrębie przepony) zawiera w warunkach prawidłowych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W oknie aortalno-płucnym zawarte są wszystkie wymienione struktury, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Ustawienie parametrów okna ok. WW = 1500 i WL = -700 umożliwia optymalną ocenę:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Który z wymienionych typów /wg Andersona i D’Alonzo/ złamania zęba obrotnika ma charakter niestabilny?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Główne zmiany w pierwotnej chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa oceniane na podstawie badania rtg to niżej wymienione, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Cechy różnicujące chorobę Osgooda-Schlattera z jądrami kostnienia guzowatości kości piszczelowej to wymienione poniżej, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Wskaż wystarczające i najbardziej zasadne badanie do rozpoznania choroby Sindinga-Larsena-Johanssona:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Typ V złamania powierzchni stawowych kości piszczelowej wg Hohla to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Na zdjęciach mammografii widoczne są mikrozwapnienia. Jakie ich cechy mogą wskazywać na obecność procesu złośliwego?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Zaletą zdjęć powiększonych w mammografii jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu w kolorze (TCCS) umożliwia:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Zespół Goodpasture'a jest chorobą:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Choroba Moyamoya jest chorobą naczyń o etiologii:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Metodą obrazową z wyboru dla wczesnego rozpoznania opryszczkowego zapalenia mózgu jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Które patologie powodują niedrożność żyły wrotnej?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Diagnostyka różnicowa zmian patologicznych kąta mostowo-móżdżkowego obejmuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Spośród niżej wymienionych zmian wskaż należące do grupy nowotworów płuc o charakterze łagodnym i mezenchymalnym:
1) brodawczak płaskonabłonkowy;      4) nerwiakowłókniak;
2) hamartoma;             5) rakowiak.
3) tłuszczak;
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Odma śródpiersia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta. Wskaż przyczyny wystąpienia odmy śródpiersia:
1) mechaniczna wentylacja z dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych;
2) zespół Boerhaave;
3) guzy złośliwe tchawicy lub przełyku;
4) zakażenia (gruźlica, histoplazmoza);
5) wolny gaz w jamie otrzewnej lub przestrzeni zaotrzewnowej.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące tzw. linii Kerleya A,B lub C, które mogą być widoczne w badaniu rentgenowskim płuc:
1) linie Kerleya A są długie i biegną prosto w kierunku wnęk;
2) linie Kerleya B to linie poziome dochodzące do powierzchni opłucnej w okolicy kąta przeponowo-żebrowego;
3) linie Kerleya C tworzą delikatną siateczkę w obrębie płuc;
4) linie Kerleya obserwowane są w przypadkach śródmiąższowego obrzęku płuc;
5) linie Kerleya obserwowane są w przypadkach pęcherzykowego obrzęku płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Wskazaniami do wykonania badania MR klatki piersiowej są:
1) ocena chorób aorty u stabilnych pacjentów (rozwarstwienie, tętniak, krwiak śródścienny, zapalenie aorty);
2) ocena guzów górnej bruzdy;
3) ocena nacieku raka płuca na śródpiersie, naczynia oraz ścianę klatki piersiowej;
4) określenie stopnia zaawansowania raka płuca u pacjentów, u których nie można wykonać badania z dożylnym podaniem jodowego środka cieniującego (np. badania TK);
5) ocena guzów śródpiersia tylnego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Badanie radiologiczne klatki piersiowej jest pomocne w ocenie stopnia zaawansowania sarkoidozy. Które z poniższych stwierdzeń określających stadium sarkoidozy są nieprawdziwe?
1) stadium „0” to prawidłowy radiogram klatki piersiowej;
2) stadium „1” to obustronne powiększenie węzłów chłonnych wnęk;
3) stadium „1a” to powiększenie węzłów chłonnych prawostronne: przytchawiczych, tchawiczo-oskrzelowych i prawej wnęki oraz węzła wartowniczego nadobojczykowego prawego;
4) stadium „1b” to powiększenie węzłów chłonnych lewostronne: przytchawiczych, tchawiczo-oskrzelowych i lewej wnęki oraz węzła wartowniczego nadobojczykowego lewego;
5) stadium „2” to obustronne powiększenie węzłów chłonnych wnęk i choroba śródmiąższowa płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Badanie TK klatki piersiowej różnicuje ropniaka opłucnej i ropnia płuca. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące cech ropniaka opłucnej w TK i jego optymalnej metody leczenia:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Najczęstszym nowotworem pęcherza moczowego jest rak z nabłonka przejściowego. W obrazowaniu TK i MR obraz klasyfikowany w systemie TNM jako T3b odpowiada naciekaniu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Której kategorii wg klasyfikacji Bośniaka odpowiada poniższy obraz morfologiczny TK torbieli powikłanych nerek: grube, nieregularne zwapnienia, grube lub ulegające wzmocnieniu kontrastowemu przegrody, grubościenne i wielokomorowe, z guzkami przyściennymi, ze wskazaniami do leczenia chirurgicznego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Ogniskowe zmiany złośliwe wątroby mają w MR tendencję do niejednorodności, nieostrych brzegów, otaczającego obrzęku i martwicy centralnej. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące obrazowania w MR ww. zmian ogniskowych:
1) większość zmian ogniskowych jest hiperintensywna w obrazach T1-zależnych i hipointensywna w obrazach T2-zależnych;
2) hiperintensywność zmian ogniskowych w obrazach T1-zależnych może wynikać z obecności tłuszczu, krwi, treści bogatobiałkowej lub melaniny (w przypadku przerzutów czerniaka);
3) względna hiperintensywność zmiany ogniskowej w obrazach T1-zależnych może być spowodowana uogólnioną hipointensywnością wątroby spowodowaną obrzękiem lub odkładaniem się żelaza;
4) hipointensywność w obrazach T2-zależnych wynika najczęściej z włóknienia;
5) najczęściej przyczyną hipointensywności zmian ogniskowych wątroby w obrazach T2-zależnych jest ogniskowy przerost guzkowy wątroby (FNH).
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Cholangiopankreatografia MR jest metodą obrazowania dróg żółciowych wykorzystującą sekwencje silnie T2-zależne. Wskaż prawdziwe stwierdzenia:
1) metoda uwidacznia ciemne drogi żółciowe na tle jasnych otaczających tkanek miękkich;
2) metoda uwidacznia jasne drogi żółciowe na tle ciemnych otaczających tkanek miękkich;
3) otaczające nieruchome zbiorniki płynowe (wodobrzusze, torbiele wątroby i nerek) oraz złogi są widoczne w MR jako ciemne ubytki wypełnienia;
4) przyczyną występowania ubytków zakontraktowania dróg żółciowych mogą być pęcherzyki powietrza;
5) najczęstszą pozawątrobową przyczyną niedrożności dróg żółciowych o charakterze złośliwym jest rak głowy trzustki lub rak brodawki Vatera (XII-cy).
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Reguła tzw. „czterech dziesiątek” (10 % zmian - obustronnych, 10% zmian - poza narządem, 10% zmian złośliwych, 10% zmian rodzinnych) u pacjenta z wywiadem nadciśnienia tętniczego i bólów głowy, w patologii narządów jamy brzusznej dotyczy guza narządu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Wybierz torbielowatą chorobę nerek, w której zwykle torbiele nie są widoczne w badaniach obrazowych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. W obrębie segmentu IVb wątroby w pobliżu więzadła obłego widoczny jest czasami w badaniu TK w fazie tętniczej i żylno-wrotnej obszar hipodensyjny, powodujący trudności interpretacyjne. Przy ocenie ww. zmian należy myśleć przede wszystkim o:
1) ogniskowej zmianie niedokrwiennej miąższu wątroby z obecnością materiału zatorowego;
2) ognisku stłuszczenia miąższu;
3) ubytku perfuzji wynikającym ze zjawiska „trzeciego napływu” drogą układowych żył okołopępkowych;
4) zmianie typu naczyniaka żylnego;
5) zmianie typu torbieli wątroby.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. W lokalizacji zmian wewnątrzwątrobowych w badaniu TK pomocne jest oznaczenie segmentów wątroby wg klasyfikacji Couinauda. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące tego podziału:
1) żyła wątrobowa prawa oddziela segmenty VII i VIII;
2) pęcherzyk żółciowy w anatomicznej lokalizacji przylega do II segmentu wątroby;
3) prawa gałąź żyły wrotnej oddziela od siebie segmenty VII i VIII;
4) lewa gałąź żyły wrotnej oddziela od siebie segmenty IVa i IV b;
5) segment I (płat ogoniasty) leży pomiędzy szczeliną więzadła obłego od przodu i żyłą główną dolną od tyłu.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Wskaż objawy zmian pourazowych narządów jamy brzusznej w badaniu TK:
1) wewnątrzotrzewnowy zbiornik płynowy o gęstości ok. 30- 45 UH;
2) „skrzep wartowniczy”;
3) zbiornik wykrzepionej krwi (> 60 UH) przy uszkodzonym narządzie;
4) zaciekanie środka cieniującego do jamy otrzewnej i/lub zaotrzewnowej;
5) brak wzmocnienia narządu lub obszary słabszego wzmocnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Wybierz torbielowatą chorobę nerek występującą u małych chłopców:
1) torbielowatość typu I wg Pottera, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny;
2) nerka wielotorbielowata II typu wg Pottera;
3) torbielowatość typu III wg Pottera, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący;
4) torbielakogruczolak nerki.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Najczęstszymi pierwotnymi nowotworami przestrzeni zaotrzewnowej jest/są guzy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Gruczolaki nadnerczy to zmiany o gęstości do 10HU:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Najczęstszą przyczyną krwiaków zewnątrzotrzewnowych jest/są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Nieprawdą jest, że:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Obserwowane w angiografii tętniakowate poszerzenia w miejscu podziału naczyń, tętniaki w nerkach lub jelicie cienkim są charakterystyczne dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Płucne malformacje tętniczo-żylne:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Zespół Takayasu charakteryzuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Tętniaki tętnic trzewnych najczęściej występują w tętnicy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Rak wątrobowo-komórkowy w obrazie angiograficznym charakteryzuje się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Podczas zabiegu embolizacji mięśniaka macicy (UFE) powinno się wykonać:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Aby zapobiec wystąpieniu zatorowości mózgowej podczas zabiegu angioplastyki tętnicy szyjnej, można zastosować następujące metody:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Aby zapobiec wystąpieniu bradykardii i asystolii podczas zabiegu angioplastyki z implantacją stentu do tętnicy szyjnej, należy podać pacjentowi:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Podczas zabiegu angioplastyki i implantacji stentu do tętnicy szyjnej może wystąpić u pacjenta bradykardia i asystolia. Związane jest to z:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Przy ocenie w usg wielkości pęcherzyka żółciowego najważniejszymi i najbardziej wiarygodnymi pomiarami są.eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Ultrasonograficzne środki kontrastujące są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące badania TK lewego przedsionka wykonywanego w związku z planowaną ablacją ognisk arytmogennych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. W anomalii Ebsteina nie występuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. W diagnostyce kamicy nerek w badaniu usg kolorowy doppler:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące techniki obrazowania z zastosowaniem tłumienia sygnału tłuszczu (metodą FATSAT, SPIR) w badaniu MR jamy brzusznej i miednicy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące przewlekłego zapalenia trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące techniki obrazowania w fazie i przeciwfazie w badaniu MR jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące wyspiaka trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące gruczolakoraka trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. U pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki w tomografii komputerowej rozpoznano mnogie zbiorniki płynowe pozatrzustkowe, niedrożność żyły śledzionowej oraz martwicę miąższu trzustki zajmującą 40% narządu. W ocenie ciężkości ostrego zapalenia trzustki w skali CTSI (Balthazar, 1990) należy w danym przypadku przypisać poniższy wynik (liczbę punktów)eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące gruczolakotorbielaka śluzowego trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Tętniaki rzekome nie powstają z powodu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące gruczolakotorbielaka surowiczego trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące metody kissing balloon:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Do obecnie stosowanych technik embolizacji tętniaków mózgowych należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Łukiem Riolana nazywamy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Typ A przetoki według podziału Barrowa to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Do guzów złośliwych ślinianki przyusznej nie należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Obecność w widmie badania 1 H MRS piku alaniny z guza, któremu towarzyszy pogrubienie i nadmierne wzmocnienie kontrastowe opony twardej (dural tail), wskazuje na:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Objawem szerzenia się nacieku wzdłuż nerwów czaszkowych jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Nieprawdą jest, że:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Nieprawdą jest, że:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy