Otaguj pytania - jesień 2011

1. Do schorzeń dysmielinizacyjnych należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Przepuklina oponowo-rdzeniowa nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. U pacjenta, który zgłosił się do izby przyjęć po wystąpieniu nagłego, silnego bólu głowy, podstawowym badaniem obrazowym wykonywanym w celu wykluczenia krwawienia podpajęczynówkowego jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Który typ przetoki opony twardej niesie za sobą najwyższe ryzyko krwawienia?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Uraz stabilny kręgosłupa to wg klasyfikacji Denisa:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Wskaż zdanie nieprawidłowe:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Typowe powikłania urazów czaszkowo-mózgowych to wymienione poniżej, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Które z powikłań angioplastyki tt. nerkowych występuje najczęściej?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Które z tzw. 30 dniowych powikłań okołoproceduralnych będących następstwem angioplastyki i stentowania tt. szyjnych występuje najczęściej?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Przyczyny sprzyjające powstaniu tętniaka tt. trzewnych to wymienione poniżej, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Które z umiejscowienia przetok opony twardej występuje najczęściej?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych w badaniu MR mogą występować następujące zmiany w częściach trzonów kręgów przylegających do płytek granicznych (równoległe pasma o wysokiej lub niskiej intensywności sygnału):
1) zmiany typu I (zmiany zapalne i/lub ziarninowe) - to niski sygnał w T1, wysoki sygnał w T2;
2) zmiany typu I (zmiany zapalne i/lub ziarninowe) - to wysoki sygnał w T1, niski sygnał w T2;
3) zmiany typu II (zwyrodnienie tłuszczowe) - to wysoki sygnał w T1 i wysoki sygnał w T2;
4) zmiany typu III (zmiany typu osteosklerotycznego) - to niski sygnał w T1 i niski sygnał w T2;
5) zmiany typu III (zmiany typu osteosklerotycznego) - to wysoki sygnał w T1 i wysoki sygnał w T2.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące sekwestracji krążka międzykręgowego, której rozpoznanie jest bardzo istotne dla powodzenia zabiegu operacyjnego:
1) kluczowym elementem diagnostyki jest wykazanie położenia fragmentu krążka w oddaleniu od poziomu przestrzeni krążka międzykręgowego;
2) w badaniu TK rozpoznanie sekwestru stawia się na podstawie wykrycia struktury miękkotkankowej o gęstości tkankowej większej od gęstości worka oponowego;
3) w badaniu TK rozpoznanie sekwestru stawia się na podstawie wykrycia struktury miękkotkankowej o gęstości tkankowej mniejszej od gęstości worka oponowego;
4) wspólne odejście korzeni nerwowych oraz torbiel Tarlova i sekwestr krążka międzykręgowego mogą dawać zbliżone obrazy w TK, oraz mają identyczną gęstość tkankową jak gęstość tkankowa worka oponowego, co może powodować błędy diagnostyczne w TK;
5) wspólne odejście korzeni nerwowych ma charakterystyczny obraz w MR.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Złamanie ściany oczodołu z rozkawałkowaniem typu „blow-out” dotyczy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Guz Warthina to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Najważniejsza diagnostycznie grupa węzłów chłonnych szyi obejmująca spływ chłonki ze struktur głowy i szyi lokalizuje się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. W diagnostycznej ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych narządów szyi i głowy najważniejszą rolę odgrywa:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zaburzenia migracji komórkowej o nazwie heterotopia istoty szarej:
1) wyspy istoty szarej mogą być widoczne wszędzie pomiędzy warstwą wyściółkową i podkorową istoty białej;
2) we wszystkich sekwencjach MR sygnał jest taki sam jak prawidłowej istoty szarej;
3) ogniska istoty szarej nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu po gadolinie;
4) ogniska istoty szarej nie posiadają zwapnień;
5) ogniska istoty szarej posiadają zwapnienia podobnie jak ogniska heterotopowej istoty szarej w stwardnieniu guzowatym.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. U dzieci najczęstszym guzem móżdżku (ok. 2/3 wszystkich guzów) jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Zmiany wewnątrzmózgowe ze znacznym obrzękiem otaczającym
w istocie białej występują w przypadku:
1) torbieli koloidowej;     4) ropni;
2) stwardnienia rozsianego;   5) glejaka wielopostaciowego.
3) przerzutów;
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Zawał żylny (zakrzepica żylna) mózgowia - prawdziwe stwierdzenia to:
1) może dotyczyć każdej zatoki oponowej lub żył korowych;
2) najczęściej dotyczy zatoki poprzecznej, strzałkowej górnej, oraz jamistej;
3) zakrzep żylny (jako przyczyna zawału mózgowia) może być pośrednio widoczny jako ubytek wypełnienia w zatoce strzałkowej górnej w TK z kontrastem - tzw. objaw pustej delty, „empty delta sign”;
4) optymalne możliwości oceny niedrożności zatok oponowych daje połączenie MR spin echo ( SE) i wenografii MR;
5) ocena choroby żylnej mózgowia może być przeprowadzona na podstawie badania angio-TK mózgowia z opóźnieniem czasu skanowania po dożylnym podaniu środka cieniującego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Stwierdzenie u pacjenta po przeszczepie nerki, z neutropenią, guzkowych zagęszczeń otoczonych obszarami matowej szyby (objaw halo) w TK klatki piersiowej w pierwszej kolejności wskazuje na rozpoznanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Na zdjęciu AP klatki piersiowej sylwetka serca w porównaniu do zdjęcia PA:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. U 27-letniej kobiety, palaczki tytoniu, która zgłosiła się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu duszności, na zdjęciu RTG stwierdzono prawostronną, płaszczową odmę opłucnową oraz siateczkowate i obrączkowate zacienienia w górnych i środkowych polach płuc z możliwością obecności drobnych guzków. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Stwierdzenie w obrazie TKWR drobnych guzków rozmieszczonych wzdłuż opłucnej, szczelin międzypłatowych oraz pęczków naczyniowo-oskrzelowych wymaga uwzględnienia w diagnostyce różnicowej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. W okresowym badaniu RTG klatki piersiowej wykonanym u 57-letniego mężczyzny w projekcji PA i bocznej lewej stwierdzono w tylnym zachyłku przeponowo-żebrowym owalne dobrze odgraniczone zacienienie o wymiarach 3x5 cm szeroką podstawą związane z zarysem lewej kopuły przepony. Na dostarczonym do porównania zdjęciu profilowym sprzed 5-lat zmiana przedstawiała się i
dentycznie. Jest to najpewniej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Zagęszczenia miąższowe powodujące na zdjęciu PA zatarcie lewego zarysu sylwetki serca znajdują się głównie w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Widoczne na zdjęciu PA klatki piersiowej duże, trójkątne zacienienie w dolnym polu prawego płuca z zatarciem zarysu serca i całej kopuły przepony oraz obniżeniem szczeliny międzypłatowej poziomej wynika najpewniej z:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Najbardziej charakterystycznym objawem zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP) w TKWR są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Wiodącym objawem niespecyficznego śródmiąższowego zapalenia płuc (NSIP) w TKWR są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. W przypadku raka pęcherzyka żółciowego stwierdza się w badaniu obrazowym następujące cechy, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Wykładnikiem patomorfologicznym zespołu Marchiafava Bignami jest demielinizacja i martwica ciała modzelowatego; jakie cechy w badaniach obrazowych są typowe dla tego schorzenia?
1) trójwarstwowy obraz ciała modzelowatego w badaniu MR;
2) część centralna ciała modzelowatego hiperintensywna w obrazach T2;
3) całe ciało modzelowate jest hiperintensywne w obrazach T2;
4) mogą być obecne zmiany demielinizacyjne w obu półkulach mózgu;
5) obraz typowy dla centralnej mielinolizy mostu.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Po urazie trzustki w badaniu TK obserwuje się niżej wymienione cechy,z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Torbielowate przerzuty w płucach oraz wtręty otrzewnowe są charakterystyczne dla raka:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Cechami typowymi raka wątrobowokomórkowego są kolejno w fazie przed kontrastem, w fazie tętniczej i w fazie wrotno-miąższowej w badaniu TK:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Który z wymienionych przerzutów do wątroby nie jest zazwyczaj bogatounaczyniony?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Guzki dysplastyczne w odróżnieniu od guzków regeneracyjnych w przebiegu marskości wątroby:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. W jakim guzie wątroby występują zmiany podobne do blizny centralnej typowej dla ogniskowego przerostu wątroby (FNH)?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Objawami niedokrwienia jelit w badaniu TK są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Zwapnienia w nadnerczach u dorosłych najczęściej występują w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Zmiany najczęściej spotykane w tylnych częściach kręgów (łuk kręgowy) to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Na zdjęciu rentgenowskim bliższej części kości udowej u 12-letniego chłopca stwierdzono patologiczne złamanie szyjki kości udowej oraz zniekształcenie w kształcie „laski pasterza”, natomiast w obrębie przedniego odcinka VI żebra po stronie lewej stwierdzono rozległą zmianę o wyglądzie matowego szkła. Obraz ten typowy jest dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Radiologiczne objawy przemiany złośliwej kostniakochrzęstniaka obejmują:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Który z objawów rentgenowskich nie jest typowy dla pierwotnej nadczynności przytarczyc?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Które ze stwierdzeń dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) nie jest prawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Na ,,nieszczęśliwą triadę O'Donoghue”, będącą wynikiem zadziałania na staw kolanowy sił koślawiących, składają się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Do powikłań kostniaka kostninowego należą:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Objaw wstążki wyspy to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Które ze stwierdzeń dotyczących złamań kości skroniowych jest nieprawdziwe?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Typowe dla opryszczkowego zapalenia mózgu są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Plaki demielinizacyjne występujące w przebiegu stwardnienia rozsianego można różnicować z:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Lejek Saltzmana to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Do guzów wewnątrzczaszkowych zlokalizowanych wewnątrzkomorowo należą:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Charakterystyczne dla rozlanego uszkodzenia aksonalnego (DAI) są wszystkie, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Tętniak tętnicy szyjnej w odcinku jamistym może spowodować izolowane uszkodzenie nerwu:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Dla naczyniakowatości twarzowo-mózgowej (choroba Sturge-Webera) charakterystyczne jest występowanie niżej wymienionych zmian, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Chłopiec 5-letni od miesiąca skarży się na bóle głowy. W wykonanym badaniu TK głowy uwidoczniono litą masę położoną w linii środkowej wychodzącą z robaka móżdżku. Stwierdzono umiarkowane wzmocnienie kontrastowe masy guza. W badaniu stwierdzono, że guz w tylnej jamie powoduje powstanie ostrego wodogłowia (niska densyjność tkanki mózgowia okołokomorowo). Obraz zmiany pozwala na rozpoznanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Stwierdzenie nietypowego zacienienia z torbielowatymi tworami wypełnionymi powietrzem i płynem w dolnej części klatki piersiowej pozwala podejrzewać sekwestr. Dla rozpoznania sekwestru konieczne jest poszerzenie diagnostyki o następujące badanie:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Powikłaniem i przewlekłym następstwem zapaleń płuc u dzieci nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Najczęstszym „guzem” płuca u dzieci jest guz rzekomy. Zmiana taka to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Noworodek urodzony za pomocą cięcia cesarskiego wykonanego w trybie nagłym z powodu odklejenia łożyska. Tuż po porodzie noworodek blady, wiotki z głęboką bradykardią. W badaniu TK głowy wykonanym 48 godzin po porodzie stwierdzono tzw. ostry objaw odwrócenia. Obraz ten odpowiada:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Dziewczynka 14-letnia z dziedzicznym schorzeniem, u której obserwuje się progresję obustronnych zaburzeń słuchu. W badaniu MR uwidoczniono w kątach mostowo-móżdżkowych jednorodne masy ulegające wzmocnieniu po podaniu gadoliny, wypełniające poszerzone przewody słuchowe wewnętrzne. Jakie postawisz rozpoznanie?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Rodzice 3-letniego chłopca zauważyli w trakcie kąpieli guzowate uwypuklenie brzucha. W badaniu TK widoczna jest ogromna nie ulegająca wzmocnieniu po podaniu kontrastu masa o mieszanej gęstości tkankowej wychodząca z nerki prawej. Nie stwierdzono zwapnień. Widoczny jest ubytek wypełnienia w prawej żyle nerkowej i w żyle głównej dolnej, świadczący o inwazji guza. Pozostałe naczynia krwionośne są przemieszczone. Wątroba i nerka lewa wydają się być prawidłowe. Jakie jest rozpoznanie?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Komora IV poszerzona torbielowato wypełnia cały tylny dół czaszki powodując uniesienie namiotu móżdżku. Agenezja robaka móżdżku, hipoplazja móżdżku. Współistniejące wodogłowie. Może występować w połączeniu z innymi wadami ośrodkowego układu nerwowego i defektami linii środkowej twarzy i podniebienia. Powyższe cechy pozwalają rozpoznać:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Rak prostaty:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Przerzuty do nerek:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Gruźlica nerek - objawami radiologicznymi nie są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Angiomyolipoma:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Nerka gąbczasta:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Torbiele nerek:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Badanie dwukontrastowe jelita grubego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Rak przejściowokomórkowy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Rak nerkowokomórkowy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Objaw „kanapki” występuje:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Rakowiak:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Enterokliza to:
1) badanie dwukontrastowe jelita cienkiego;
2) wykonujemy je po doustnym podaniu roztworu wodnego środka kontrastowego;
3) w badaniu dwukontrastowym używana jest metyloceluloza;
4) enterokliza jest oceniana w obrazach RTG i TK;
5) nie oceniamy enteroklizy w badaniu MR.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Ogniskowe pogrubienie ściany żołądka w badaniach obrazowych może wynikać z obecności:
1) gruczolakoraka żołądka;       4) GIST;
2) chłoniaka żołądka;       5) AIDS.
3) przerzutów do żołądka;
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Uchyłek Meckela:
1) jest rzadką patologią (<5% populacji);
2) objawem klinicznym są zawsze smoliste stolce;
3) enterokliza jest podstawowym badaniem obrazowym w tej patologii;
4) występuje w okolicy zastawki krętniczo-kątniczej;
5) występuje na krezkowej powierzchni jelita cienkiego.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Guz liściasty sutka to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Nisza wrzodowa żołądka:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Torbiel olejowa sutka to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Żołądek operowany:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Guzy zrębowe żołądkowo-jelitowe są:
1) najczęściej występującymi guzami mezenchymalnymi przewodu pokarmowego;
2) w około 70% przypadków wywodzą się z jelita cienkiego;
3) podstawowym badaniem obrazowym w ich diagnostyce jest tomografia komputerowa;
4) ich wielkość i rodzaj wzmocnienia kontrastowego w TK nie ma znaczenia dla oceny złośliwości;
5) w badaniu dwukontrastowym żołądka należy je różnicować z rakiem polipowatym.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Przerzuty do sutka najczęściej występują z (podaj odpowiednią kolejność częstości występowania):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Hamartoma sutka jest guzem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Rak rdzeniasty sutka jest guzem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Jaka cecha obrazu USG nie jest typowa dla chłoniaczo zmienionego węzła chłonnego?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. W diagnostyce nowotworów w technice PET stosuje się radiofarmaceutyki umożliwiające ocenę:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Jak w badaniu USG wygląda chłoniak śledziony?eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Na obraz ultrasonograficzny zwężenia tętnicy nerki przeszczepionej składa się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Typowy obraz USG ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. W badaniu USG prawidłowy obraz tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA) różni się od tętnicy szyjnej zewnętrznej (ECA):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Znaczne powiększenie tarczycy zwłaszcza w wymiarze AP płatów i cieśni jest najbardziej typowe dla:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Do spektralnych objawów istotnego hemodynamicznie zwężenia tętnicy nie należy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. W przypadku wapnicy nerek w badaniu USG widoczne są:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Obraz niejednorodnej blaszki miażdżycowej z obszarem hipoechogenicznym lub bezechowym odpowiada najczęściej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Widoczna w badaniu USG obniżona echogeniczność miąższu wątroby nie występuje w:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Cechą charakterystyczną obrazu USG ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do torbieli skórzastej jajnika:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do laryngocele:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do endometriozy:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do nowotworów złośliwych głośni:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Przyczyną jednostronnie dużej nerki nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Wskaż prawidłowe zdanie dotyczące guza zrębowego żołądkowo-jelitowego (GIST):eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Do radiologicznych objawów twardziny przełyku zalicza się:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Wskaż cechy typowe dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:
1) zmiany asymetryczne, skokowe;   4) ciągłość zmian;
2) zwężone jelito kręte;     5) ryzyko zezłośliwienia;
3) zmiany obejmujące odbytnicę;   6) obecność przetok.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Cechy typowe dla ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Cechą typową dla ogniskowego przerostu guzkowego (FNH) nie jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Typ 3 wrodzonych torbieli dróg żółciowych (wg Todaniego), czyli choledochocele to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Guz chromochłonny nadnerczy cechuje się:
1) w USG: hipoechoenicznością;
2) w USG: hiperechogenicznością;
3) w TK: niską gęstością (< +10HU);
4) w TK: wysoką gęstością (> +10HU);
5) w MR: obniżonym sygnałem w obrazach T2-zależnych;
6) w MR: podwyższonym sygnałem w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka przejściowokomórkowego nerki:
1) stanowi mniej niż 10% nowotworów nerki;
2) w około 30% guz wrasta do żyły nerkowej;
3) nierzadko obserwuje się postać wieloogniskową z towarzyszącymi ogniskami w moczowodzie lub pęcherzu moczowym;
4) w około 2/3 przypadków w guzie występują zwapnienia;
5) urografia i ureteropielografia są podstawowymi metodami stosowanymi do wykrywania tego guza.
Prawidłowa odpowiedź to:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Wybierz nieprawdziwą przyczynę hiperintensywności zmian ogniskowych w wątrobie w obrazach T1-zależnych:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące zwłóknienia zaotrzewnowego:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące raka głowy trzustki:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Przy podejrzeniu mostków mięśniowych tętnic wieńcowych wybierzesz:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Najczęstszym guzem łagodnym serca jest:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Przyczynami wysięku osierdziowego mogą być wszystkie, z wyjątkiem:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Pozawałowy tętniak prawdziwy mięśnia serca:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych mierzonego metodą Agatstona za pomocą wielorzędowej tomografii komputerowej:eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy