Otaguj pytania - wiosna 2003

1. Chłopiec 12-letni z nadmierną masą ciała uskarżał się na ból i utykanie w lewym stawie biodrowym. Badanie kliniczne wykazało ograniczenie odwodzenia i rotacji wewnętrznej. Powyższy stan najprawdopodobniej jest następstwem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Embolizacja przewodu tętniczego Botala wykonywana jest u dzieci nawet w przypadkach stwierdzenia bardzo wąskiego przewodu, nie dającego zaburzeń hemodynamicznych. Jest to spowodowane możliwością wystąpienia jednego z niżej wymienionych powikłań:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Wczesne wykrycie ostrego zapalenia kości umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Stłuczenie kości można rozpoznać za pomocą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. U kilkuletniego dziecka nagle wystąpiła odma opłucnowa lewostronna. Na zdjęciu klatki piersiowej poza objawami odmy opłucnowej stwierdzono zmianę osteolityczną w jednym z żeber. Podaj najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. U dziecka płci żeńskiej stwierdzono: „niski wzrost”, nerkę podkowiastą, zwężenie cieśni aorty i dysgenezję jajników. Stan ten może odpowiadać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. U kilkuletniego dziecka stwierdzono przepływową wadę serca. Dziecko to w drugiej dobie życia operowane było z powodu atrezji dwunastnicy. Który z poniższych zespołów należałoby rozpoznać u badanego pacjenta?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Tzw. „niski wzrost” może być jednym z objawów dysplazji kostnych. Zaburzenia wzrastania kośćca na długość mogą być wynikiem skrócenia różnych części kości. Mianem dysplazji rizomelicznej określamy skrócenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. U dziecka 7-letniego, na zdjęciu klatki piersiowej wykonanym z powodu zakażenia układu oddechowego, stwierdzono „torbielowatą zmianę w żebrze”. Najczęstszą jej przyczyną u dzieci jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. U dziecka 15-letniego po niewielkim urazie (upadek z wysokości 1 m), wykonano zdjęcie kręgosłupa i stwierdzono znacznego stopnia klinowate spłaszczenie trzonu kręgu D3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. U dziecka 10-letniego, na zdjęciach podudzi wykonanych z powodu bólów kostnych, stwierdzono tzw. linie Parka. Wybierz
najbardziej prawdopodobne stwierdzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Dziecko 2-letnie zostało skierowane do badania z powodu wady rozwojowej rąk. Na zdjęciu obu rąk i przedramion stwierdzono brak pierwszych kości śródręcza, kciuków oraz niedorozwój kości promieniowych. Które z wyżej wymienionych wad towarzyszyć mogą niżej wymienionej patologii?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Na zdjęciu czaszki, wykonanym u dziecka 5-letniego z powodu urazu, stwierdzono bardzo silnie wykształcone kostki dodatkowe (ossa Wormiana) w szwach czaszkowych. Są one często spotykane w poniższych zespołach chorobowych u dzieci, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Które z wymienionych rodzajów złamań rzadko występują u dzieci?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. U dziecka 8-miesięcznego lekarz Izby Przyjęć uznał, że zmiany w częściach miękkich kończyn i tułowia są wynikiem maltretowania. Które z niżej wymienionych zmian są najmniej charakterystyczne dla urazów nieprzypadkowych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Obraz radiologiczny klatki piersiowej w I fazie sarkoidozy charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Obustronne występowanie glejaków nerwów wzrokowych jest patognomiczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Podstawowym badaniem u pacjentów z objawami klinicznymi złamania oczodołu typu rozprężającego (blow-out) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Stopa w artropatii cukrzycowej w badaniu rtg to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Obficie unaczyniony guz w obrębie nosogardzieli, w badaniu TK i MR charakteryzujący się wczesnym, silnym efektem wzmocnienia kontrastowego, występujący niemal wyłącznie u dorastających chłopców, to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Zmiany zwyrodnieniowe stawów w obrazie rtg charakteryzują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Przyczyną martwicy aseptycznej szyjki kości udowej u dorosłych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Ziarniniakowatość Wegenera zaliczana jest do pierwotnych układowych zapaleń naczyń, w którym umiejscowienie zmian dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Nerki znacznie powiększone, hiperechogeniczne, z brakiem zróżnicowania korowo-rdzeniowego w badaniu ultrasonograficznym, są charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Która z wymienionych wad wrodzonych wywołuje u dziecka sinicę od urodzenia?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. W której z wymienionych możliwości kierunek przepływu krwi w lewej tętnicy kręgowej jest odwrócony?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. W którym z urządzeń znajduje się tzw. soczewka elektronowa?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Która z wymienionych wad należy do grupy ubytków wyściółki wsierdziowej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. W tomografii komputerowej, po dożylnej injekcji środka cieniującego, stwierdza się hiperkoncentrację jodu w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Co to jest „cor triatriatum”?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Zwiększenie utlenowania krwi w tętnicy płucnej występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Zespół czworaczy Fallota to wada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Która z wymienionych wad serca powoduje przeciążenie oporowe lewego przedsionka?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Która z wymienionych wad serca i naczyń powoduje przeciążenie objętościowe prawej komory?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Powiększenie prawej komory serca występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Powiększenie lewej komory serca występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Zwiększenie utlenowania krwi w prawym przedsionku wystąpi w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Która z wymienionych wad serca powoduje przeciążenie objętościowe lewego przedsionka?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. W którym z wymienionych zespołów występuje prawo-lewy przeciek wewnątrzsercowy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Nawrót dolegliwości bólowych kręgosłupa po operacji „dysku” jest najczęściej spowodowany:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Różnica między zaburzeniami rozwojowymi a wadami rozwojowymi kości dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. W jakim schorzeniu występuje wzmożenie ruchomości przepony?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej guz śródpiersia środkowotylnego o regularnych zarysach, jednolicie pochłaniający promieniowanie rentgenowskie z towarzyszącymi anomaliami rozwojowymi układu kostnego, najczęściej kręgosłupa, to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Jaka metoda diagnostyczna najlepiej odzwierciedla zaawansowanie procesu nowotworowego w przypadku raka szyjki macicy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Obraz „gniazd jaskółczych” w TK na przekrojach osiowych płuca mogą dawać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Pankreatocholangiografia rezonansu magnetycznego, wykonana techniką ultraszybkich sekwencji (HASTE, RARE), łączy zalety:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Jedna z form odcinkowej niedrożności porażennej jelit, dającej objaw tzw. „pętli na straży”, występuje w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Wybierz nieprawdziwe twierdzenie dotyczące żyły nieparzystej (vena azygos):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Najczęstsze umiejscowienie sekwestracji płuca dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. W przypadku raka oskrzela dolnego płata płuca lewego należy się spodziewać przerzutów do węzłów chłonnych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Które z wymienionych przykładów szczególnych zastosowań systemu wysokiej rozdzielczości (HRCT) w diagnostyce jest błędne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W przypadku rozwoju tkanki tłuszczowej w śródpiersiu należy wziąć pod uwagę:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Termin „stłuczenie płuca” określa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Najczęstszą przyczyną ropnego zapalenia śródpiersia jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Wybierz twierdzenie, które nie dotyczy sekwestracji zewnątrzpłatowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Uszkodzenia tchawicy i oskrzeli występują u ofiar ciężkich wypadków, gdy główna siła urazu działa na przednią ścianę klatki piersiowej. Ściana tchawicy ulega zazwyczaj rozerwaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. W przypadku wykrycia przerzutów do nadnerczy, ogniska pierwotnego nie należy szukać w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Pewne rozpoznanie świeżego krwiaka śródpiersia można postawić na podstawie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Największą specyficznością, sięgającą ponad 90% w różnicowaniu pomiędzy łagodnymi guzami kory nadnerczy a guzami złośliwymi i chromochłonnymi, charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Do najczęściej występujących guzów śródpiersia należą wszystkie wymienione guzy, poza:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Wybierz nieprawdziwe twierdzenie, dotyczące guza chromochłonnego nadnerczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym guza śródsiodłowego ważną diagnostycznie informacją jest stosunek guza do wewnątrzjamistych odcinków tętnic szyjnych wewnętrznych. Najwięcej informacji uzyska się przez wykonanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Najbardziej precyzyjną ocenę stopnia destrukcji struktur kostnych siodła tureckiego u chorych z guzami śród- i nadsiodłowymi umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Prawidłowe wartości współczynnika osłabiania promieniowania nadnerczy w tomografii komputerowej, bez podania środka cieniującego wynoszą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Do cech charakterystycznych gruczolaka warstwy korowej nadnerczy nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Rozpoznanie hormonalnie czynnego gruczolaka nadnercza można postawić na podstawie cewnikowania żył nadnerczowych. Polega ono na wykazaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Napadowe nadciśnienie tętnicze, któremu towarzyszy zwiększone wydzielanie katecholamin i zwiększone wydalanie produktów ich przemiany (m.in. kwas wanilino-migdałowy), występuje w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Do objawów pośrednich na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i przeglądowych jamy brzusznej, które mogą sugerować ostre zapalenie trzustki, nie należą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Wyspiaki złośliwe należą do guzów bogato unaczynionych. W określeniu lokalizacji guza największe znaczenie odgrywa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Do cech charakterystycznych obrazu pankreatocholangiografii wstecznej w przewlekłym zapaleniu trzustki nie zalicza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Jednoznaczne rozpoznanie wariantu rozwojowego w postaci trzustki pierścieniowatej umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Obecność w guzkach tarczycy hipoechogenicznej obwódki jest spowodowana:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Najbardziej wiarygodna cecha ultrasonograficzna przerzutowych węzłów chłonnych w tkankach miękkich szyi to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Charakterystycznymi objawami w obrazie ultrasonograficznym tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Do klasycznych objawów żółciowej niedrożności jelit na przeglądowym rentgenogramie jamy brzusznej należą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Wybierz twierdzenie, które nie odnosi się do tłuszczaka jelita grubego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Objawem pośrednim ropnia w jamie brzusznej na zdjęciu rentgenowskim nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Duże znaczenie diagnostyczne ma odcinkowe, ograniczone zatarcie zarysu mięśnia biodrowo-lędźwiowego na rentgenogramie przeglądowym jamy brzusznej. Taki obraz spostrzega się w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Do późnych następstw przewlekłego zapalenia trzustki należy zaliczyć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Obecność na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej zwapnień bezpostaciowych, różnej wielkości i kształtu, skupionych blisko siebie
i położonych przykręgosłupowo w dolnym odcinku lędźwiowym, najprawdopodobniej wskazuje na obecność:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Zawał śledziony jest względnie częstym zjawiskiem, ponieważ śledziona jest zaopatrywana w krew tętniczą przez naczynia końcowe, nie posiadające krążenia obocznego. Zawały śledziony nie występują w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. W ultrasonograficznej diagnostyce różnicowej pozapalnej pseudotorbieli trzustki należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione jednostki chorobowe,z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. W badaniu ultrasonograficznym polip pęcherzyka żółciowego charakteryzuje się następującymi cechami:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Przerzuty do śledziony są względnie rzadkie; są one zwykle skojarzone z przerzutami do innych narządów. W ultrasonografii stwierdza się w tych przypadkach obecność różnej wielkości, przeważnie hipoechogenicznych, litych ognisk w miąższu śledziony. Wybierz twierdzenie, które jest nieprawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. „Diverticulosis coli” to termin określający:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Do opisu choroby Leśniowskiego-Crohna można odnieść wszystkie wymienione cechy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Wybierz nieprawdziwe twierdzenie dotyczące gruczolaka wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Zmiana ogniskowa o średnicy 2 cm, położona podtorebkowo w prawym płacie wątroby, hipodensyjna w porównaniu z otaczającym miąższem wątroby. W sekwencji dynamicznej po podaniu środka cieniującego ulega brzeżnemu wzmocnieniu. W opóźnionej sekwencji, 15 minut po podaniu środka cieniującego, jest izodensyjna w porównaniu z prawidłowym miąższem wątroby. Ten wynik badania TK wskazuje na obecność:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Szerokość prawidłowego przewodu wyprowadzającego trzustki (Wirsunga) w obrębie głowy nie powinna przekraczać 5 mm, a w dystalnym odcinku trzonu - 3 mm. Stopniowe poszerzanie się przewodu Wirsunga może być rezultatem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Urazowe uszkodzenie trzustki najczęściej występuje u:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. W skład lewego płata wątroby wchodzą segmenty:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Chory zgłosił się do szpitala z bezbolesną żółtaczką. Rozpoznano żółtaczkę zastoinową. Badaniem, które wnosi najwięcej informacji dla chirurga, jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Nerwiak nerwu przedsionkowo-ślimakowego, we wczesnej postaci mieszczący się w przewodzie słuchowym wewnętrznym, można rozpoznać za pomocą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego, z upośledzeniem ruchomości połowy krtani, występuje najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Nieostrość obrazu zależy od:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Gaz w drogach żółciowych, widoczny na zdjęciu rentgenowskim lub w badaniu TK, nie może być wynikiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Charakterystycznym objawem naczyniaka jamistego wątroby jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Guz wywodzący się z nabłonka przewodów żółciowych najczęściej rozwija się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Na rutynowym zdjęciu klatki piersiowej stwierdza się obecność cienia okrągłego o średnicy 10 mm, położonego podopłucnowo. Kolejnym badaniem obrazowym, zbliżającym do ustalenia charakteru guzka jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Do charakterystycznych cech ureterocele ektopowego, stwierdzanego w czasie urografii, nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Objawem niedodmy płata górnego płuca prawego na zdjęciu rtg klatki piersiowej nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Które z wymienionych stwierdzeń nie odnosi się do wrodzonych uchyłków pęcherza moczowego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Chłopiec lat 10 skarży się na silne bóle w okolicy lewego stawu biodrowego. W wywiadzie uraz tej okolicy. Badaniem klinicznym stwierdza się ograniczenie ruchomości stawu. Wynik konwencjonalnego badania rtg: podejrzenie obecności pasma przejaśnienia w szyjce kości udowej. W celu ustalenia rozpoznania należy wykonać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. W czasie badania MR kręgosłupa stwierdzono objawy sugerujące zmiany demielinizacyjne w rdzeniu kręgowym. Kolejnym badaniem, zbliżającym do prawidłowego rozpoznania jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Uchyłki nabyte cewki moczowej spotyka się najczęściej u:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Choroba Otto-Chrobaka charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Który z wymienionych objawów nie występuje w zespole Cushinga lub występuje bardzo rzadko?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Bolesność w tylno-przyśrodkowej części uda. W okolicy tej wyczuwalny przez powłoki guz wielkości pięści. Badanie histologiczne preparatu pobranego za pomocą biopsji: rhabdomyosarcoma. Które z wymienionych badań dostarcza najwięcej informacji o rozległości nowotworu?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Pierwiastek stosowany do ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym, to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Prawo paralaksy stosuje się w przypadku zdjęć rentgenowskich:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Która z wymienionych tkanek jest najbardziej promienioczuła?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Prawo Bergognie-Tribondeau dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Promieniowanie alfa powstaje wskutek emisji:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Promieniowanie rentgenowskie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. W metodzie diagnostycznej MR, techniki Gradient Echo charakteryzują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Który pierwiastek daje najmniejszy efekt fotoelektryczny?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. W czasie badania rentgenowskiego pacjent otrzymuje dawkę promieniowania, którego wartość jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Podstawową częścią składową tomografu rezonansu magnetycznego jest magnes o wartości indukcji pola magnetycznego z przedziału:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Rola systemu gradientowego tomografu MR polega na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy