Otaguj pytania - wiosna 2011

1. Chorobą, której przyczyną jest ucisk na żyły mogący powodować zakrzepicę nie jest zespół:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Zabieg wewnątrznaczyniowy polegający na połączeniu żyły wrotnej i jednej z żył wątrobowych to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Cholangiopankreatografia MR, podobnie jak mielografia MR:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Zwyrodnienie włóknisto-mięśniowe w obrazie angiograficznym charakteryzuje się obecnością:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Cechą typową dla przewlekłego zapalenia trzustki nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. W badaniu MR hipointensywność w obrazach T1-zależnych jest typowa dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Przerzuty do nadnerczy cechują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Które z poniższych metod cechują się najwyższą swoistością w różnicowaniu guzów nadnerczy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Wybierz nieprawdziwe stwierdzenie spośród czterech poniższych dotyczących onkocytoma nerki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. W ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego w badaniu USG zazwyczaj stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Rak jelita grubego rozwija się z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. W ektopii skrzyżowanej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. „Skokowy” charakter zmian, obecność przetok i zwężeń są charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. W obrazie usg ostrego zapalenia trzustki rozpoznanego klinicznie i biochemicznie najczęściej spotykaną cechą jest/są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Najczęściej spotykanym guzem pierwotnym krezki jelita cienkiego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Śledzionowe wszczepy tkankowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Przerzuty do trzustki o bardzo bogatym unaczynieniu (TK, MR) są najczęściej przerzutami:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Ocena zmian urazowych narządów okolicy krocza to przede wszystkim domena badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące czynnego krwawienia w jamie brzusznej po tępym urazie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Określenie stopnia operacyjności raka gruczołowego głowy trzustki opiera się najczęściej na określaniu obecności nacieku raka przy naczyniach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Rozpoznanie zatorowości płucnej przy pomocy TK opiera się na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Podstawowym celem badania FAST (focused abdominal sonograms for trauma) jest wykazanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Ogniskowy przerost wątroby (focal nodular hiperplasia - FNH) w obrazach TK w fazie przed podaniem kontrastu, w fazie tętniczej po podaniu kontrastu i w fazie miąższowej w 3 min po podaniu kontrastu najczęściej wykazuje w porówna-niu z pozostałym miąższem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Rak wątrobowo-komórkowy w obrazach TK w fazie przed podaniem kontrastu, w fazie tętniczej po podaniu kontrastu i w fazie miąższowej w 3 min po podaniu kontrastu najczęściej wykazuje w porównaniu z pozostałym miąższem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Jedne z typowych cech MR czaszkogardlaka to lokalizacja nad/śródsiodłowa, dominująca część torbielowata oraz wzmocnienie pokontrastowe torebki lub/i części litej guza. Cechy te, gdy nie wykonano TK, nakazują różnicowanie z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Do obrazowania perfuzji w rezonansie magnetycznym wykorzystuje się:
1) metody oparte na zastosowaniu zewnątrzpochodnych środków kontrastowych;
2) metodę obrazowania niespójnego ruchu w obrębie woksela;
3) metodę znakowania spinów krwi tętniczej;
4) technikę BOLD;
5) pomiary anizotropii dyfuzji.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. W ocenie kręgozmyku zwyrodnieniowego kręgosłupa i jego następstw wykorzystywane są:
1) boczne zdjęcie rentgenowskie;  2) badanie TK;  3) badanie MR.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. U chorego z ciężkimi zaburzeniami świadomości i drgawkami we wczesnej fazie choroby wykonano badanie MR, w którym stwierdzono w przyśrodkowych częściach obu płatów skroniowych i zakrętów obręczy symetryczne hiperintensywne zmiany T2 zależne, widoczne szczególnie w obrazie FLAIR. Opisywany obraz sugeruje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Podstawową techniką MR wykorzystywaną w wykrywaniu ognisk przewlekłego mikrokrwawienia w tkance mózgu jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Leukoarajoza mózgu możliwa jest możliwa do wykrycia badaniem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. U 43-letniego mężczyzny z omdleniami oraz bólami i zawrotami głowy, w wykonanym badaniu TK stwierdzono pojedyncze zwapnienie w móżdżku, w prawym jądrze ogoniastym oraz symetryczne zwapnienia w jądrach soczewkowatych i wzgórzach. W opisie badania można zasugerować:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Wymień najbardziej przydatną w diagnostyce różnicowej torbieli naskórkowej (epidermoid) sekwencję MR:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące zastosowania obrazowania MR do oceny serca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. U upośledzonego umysłowo pacjenta z napadami padaczkowymi w wywiadzie i znamionami naczyniowymi twarzy wykonano badanie MR aparatem niskopolowym, w którym stwierdzono jedynie asymetryczny zanik mózgu. Wykonaną diagnostykę obrazową należy w tym przypadku uzupełnić o:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące anatomii radiologicznej serca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. U pacjenta przed planowanym badaniem TK serca stwierdzono potrzebę podania beta-blokera. Którego z poniższych schorzeń nie trzeba wykluczyć przez podaniem leku pacjentowi?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych według Agatstona pozwala na stwierdzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. U 12-miesięcznego dziecka w badaniu MR wykonanym z powodu wymiotów i oczopląsu stwierdzono litotorbielowaty (z guzkiem przyściennym) guz robaka móżdżku wypełniający komorę IV-tą i ulegający silnemu wzmocnieniu pokontrastowemu oraz wodogłowie obturacyjne. Ponadto stwierdzono przerzuty do kanału kręgowego. Prawidłowe rozpoznanie brzmi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Najczęściej występującą postacią ubytku przegrody międzykomorowej jest ubytek:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Średnia objętość wyrzutowa komór serca wynosi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Stwierdzenie u noworodka przejaśnień w rzucie wątroby widocznych na zdjęciu przeglądowym rtg jamy brzusznej, pneumatoza ścian jelita, pogrubienie ścian jelita i zmniejszenie przypływu stwierdzane w badaniu dopplerowskim oraz krwawienia z odbytu są cechami umożliwiającymi rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Najczęstszą przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego u dzieci w wieku 5 miesięcy do 3 lat jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Objawy charakterystyczne choroby Leśniowskiego-Crohna to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Wrodzone zwężenie pnia płucnego na zdjęciu rtg wiąże się z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Arteria lusoria to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Niemetaliczne ciało obce w oskrzelu, słabo pochłaniające promieniowanie X na zdjęciu rtg często wywołuje objaw pośredni taki jak:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Zwapnienia mogą zawierać następujące zmiany śródpiersia:
1) torbiel skórzasta;       4) węzeł chłonny w pylicy krzemowej;
2) chłoniak;         5) torbiel osierdziowa.
3) węzeł chłonny w gruźlicy;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. W obrębie opłucnej mogą występować następujące guzy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. W śródpiersiu przednim mogą występować następujące guzy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Następujące twierdzenia dotyczące ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych (ARDS) są fałszywe:
1) w fazie 1 (wysiękowej) nie występują żadne zmiany w obrazie TK;
2) w fazie 2 (proliferacyjnej) może występować śródmiąższowa rozedma płuc;
3) w fazie 2 występują zmiany typu „matowej szyby”;
4) zmiany w ARDS zajmują głównie górne części płuc;
5) w fazie 3 dominują objawy śródmiąższowego włóknienia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Szerzenie się procesu nowotworowego drogą naczyń chłonnych (lymphangiosis carcinomatosa) może wystąpić w:
1) raku piersi;           4) raku żołądka;
2) raku płuca;           5) raku nerki.
3) kostniakomięsaku;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W chłoniakach zajmujących płuca mogą wystąpić poniższe zmiany, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące węzłów chłonnych w raku płuca:
1) za węzły nowotworowe uznaje się węzły, których długa oś przekracza 10 mm;
2) przerzuty do węzłów chłonnych po przeciwnej stronie śródpiersia niż guz pierwotny są częstsze w rakach lewego płuca;
3) węzły o charakterze zapalnym nigdy nie przekraczają 10 mm w krótkiej osi;
4) węzły o wymiarze poniżej 10 mm w krótkiej osi mogą zawierać komórki nowotworowe;
5) węzły o charakterze nowotworowym zmieniają kształt z owalnego na okrągły.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. W obrazie TK obszar niedodmy towarzyszący rakowi płuca po podaniu środka cieniującego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Rak prostaty:
1) występuje w strefie obwodowej gruczołu;
2) występuje w strefie centralnej gruczołu;
3) ma niski sygnał w obrazach T2-zależnych;
4) ma wysoki sygnał w obrazach T2-zależnych;
5) obrazy T1-zależne służą do oceny naciekania okołosterczowej tkanki tłuszczowej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Rozsiew raka jądra następuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. W raku pęcherza moczowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Endometrioza:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Torbiele Nabotha:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Urazy pęcherza moczowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Łagodny przerost gruczołu krokowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Rak szyjki macicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Gruczolakotorbielaki jajnika:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Które z poniższych typów mikrozwapnień odpowiada kategorii BI-RADS 4?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Które ze stwierdzeń dotyczących ginekomastii u mężczyzn nie jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Rak jajnika rozprzestrzenia się przede wszystkim przez:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. U pacjentki po urazie w badaniu mammograficznym stwierdzono spikularną zmianę z krótkimi i szerokimi wypustkami z okrągłym przejaśnieniem w centrum. Obraz ten typowy jest dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Zmiana złośliwa w obrazie USG charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Gruczolakowłókniak:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Najczęściej występującym rakiem sutka jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Badania rentgenodiagnostyczne są wykonywane przez:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Audyt kliniczny zewnętrzny wykonywany co najmniej raz na trzy lata w każdej jednostce wykonującej procedury medyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego przeprowadza zespół:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Na obrazie uzyskiwanym podczas procedury DSA (cyfrowej angiografii różnicowej) uwidaczniane są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. U małych dzieci zdjęcia rentgenowskie oraz prześwietlenia powinno się wykonywać bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, gdyż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Badania przesiewowe (skriningowe, populacyjne) z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (nie wymagające oddzielnego skierowania) mogą być wykonywane pod warunkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Klatka Faraday’a (osłona z blachy lub siatki miedzianej), w której umieszcza się aparat do obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego, ma na celu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Związek przyczynowo-skutkowy między napromienieniem a dysfunkcją tkanki żywej uwzględnia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. „Składa się głównie z tkanki tłuszczowej, jest najistotniejszą przestrzenią okolicy nadgnykowej szyi, ma kształt odwróconego stożka, od przodu i dołu graniczy z przestrzenią podżuchwową”. Podany opis dotyczy przestrzeni:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Badanie rtg kręgosłupa piersiowego wykonane po urazie pleców w wyniku upadku z drabiny wykazało kompresyjne obniżenie trzonu Th9 z klinowatym zniekształceniem przedniej części kręgu i prawidłowym przebiegiem linii kręgosłupowej tylnej. Opisujący radiolog zwrócił również uwagę na pogrubienie linii przykręgosłupowej, zapewne na skutek krwawienia i obrzęku. Wykonane badanie wskazuje na złamanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Typowy perlak nabyty ucha środkowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Projekcją predysponowaną do uwidocznienia złamań łopatki na zdjęciu rentgenowskim jest projekcja:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Metodą z wyboru w diagnostyce zespołu cieśni stępu jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Do radiologicznych objawów szpiczaka zalicza się:
1) uogólnioną osteoporozę ze złamaniami kompresyjnymi trzonów;
2) pojedyncze osteolityczne ogniska w kościach miednicy lub żeber;
3) mnogie osteolityczne ogniska w kręgosłupie i czaszce;
4) mieszane ogniska osteolityczno-osteosklerotyczne z reaktywną osteosklerotyzacją.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Na zdjęciach rentgenowskich wykonanych 7-letniemu dziecku stwierdzono następujące zmiany:
1) w kościach sklepienia czaszki ogniskową zmianę osteolityczną o ostro okonturowanych brzegach („otwór wykonany dziurkaczem”);
2) w obrębie żuchwy ogniskowe, duże zniszczenie kostne z charakterystycznym obrazem „pływającego zęba”;
3) zapadnięcie trzonu kręgu z powstaniem kręgu płaskiego.
Rozpoznaniem prawidłowym jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. W diagnostyce podejrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów należy wykonać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. W diagnostyce zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych najważniejszym badaniem jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Wyspa kostna (enostosis) wykryta przypadkowo badaniem rentgenowskim to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Zmiana w trzonie kręgu jest najczęściej:
1) torbielą tętniakowatą, kostniakiem kostninowym;  4) torbielą kostną;
2) naczyniakiem, ogniskiem szpiczaka mnogiego;   5) ogniskiem
3) chłoniakiem, histiocytozą X;          przerzutowym.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. U 50-letniego mężczyzny wykazano w badaniu RTG i MR zmiany osteolityczne w obrębie trzonu Th12 z zaoszczędzeniem nasady łuków. Z największym prawdopodobieństwem jest to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Kostniak kostninowy najczęściej zlokalizowany jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Niskie położenie rzepki może wskazywać na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Patognomonicznym objawem nadczynności przytarczyc jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Wskaż zdania prawdziwe dotyczące mięsaka Ewinga:
1) ognisko osteolityczne z niszczeniem permeacyjnym;
2) odczyny okostnowe występują najczęściej w postaci cebulkowatych nawarstwień;
3) może występować w każdej kości;
4) w kościach płaskich odczyny okostnowe mogą być nieobecne lub słabo zaznaczone;
5) badanie MR w najlepszym stopniu ocenia rozległość guza w kościach i tkankach miękkich.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. W złamaniach kości piętowej ważne jest poszukiwanie towarzyszącego złamania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Przerzutów osteosklerotycznych do kości nie powoduje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Gruźlicze zapalenie opon należy różnicować z następującymi jednostkami chorobowymi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Zanik tłuszczowy w mięśniu obłym mniejszym w badaniu MR stawu ramiennego, na skośnym obrazie T1-zależnym w płaszczyźnie strzałkowej pozwala na rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Dla zmian gruźliczych prawdziwe jest stwierdzenie:
1) nieprawidłowe wzmocnienie w zbiornikach podstawy mózgu;
2) badanie TK opon jest prawidłowe;
3) w 40-70% rtg klatki piersiowej prawidłowe, odczyn tuberkulinowy ujemny;
4) powikłaniem może być wodogłowie komunikujące;
5) zajęcie obwodowych części mózgu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Do guzów nadsiodłowych należą:
1) ziarniniak w przebiegu sarkoidozy;   4) hamartoma guza popielatego;
2) czaszkogardlak;       5) glejak nerwu wzrokowego.
3) histiocytoza;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Która z wymienionych chorób dysmielinizacyjnych charakteryzująca się wrodzonym niedoborem tiaminy histologicznie przypomina chorobę Wernickiego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Do chorób dysmielinizacyjnych należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Krwotok Dureta:
1) to krwotok w moście w linii środkowej;
2) jest charakterystyczną wtórną zmianą w pniu mózgu;
3) jest najczęstszym typem urazu pierwotnego pnia mózgu;
4) wiąże się z wklinowaniem przeznamiotowym zstępującym;
5) wiąże się z wklinowaniem przeznamiotowym wstępującym.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Dysplazja przegrodowo-wzrokowa (zespół Morsiera) charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Zmiana guzowa położona w linii pośrodkowej w komorze III między otworami Monro, ulega słabemu brzeżnemu wzmocnieniu kontrastowemu, w badaniu TK jest hiperdensyjna w stosunku do tkanki mózgowej. Zmiana ostro odgraniczona. Opis jest najbardziej charakterystyczny dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące objawu „pączkującego drzewa”:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe w odniesieniu do artropatii neurogennej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Wybierz stwierdzenia prawdziwe dotyczące urazów klatki piersiowej:
1) pourazowe pęknięcie przepony występuje częściej po stronie prawej;
2) pneumatocele to ograniczona odma opłucnowa;
3) rozerwanie oskrzela występuje najczęściej po stronie prawej w odległości ok. 2,5cm od ostrogi głównej;
4) częstym powikłaniem stłuczenia płuc jest zapalenie płuc;
5) torbiel rzekoma pourazowa zawsze wymaga interwencji chirurgicznej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Odma opłucnowa może stanowić powikłanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Spośród podanych poniżej stwierdzeń dotyczących sarkoidozy wybierz prawdziwe:
1) guzki są rozmieszczone wzdłuż pęczków naczyniowo-oskrzelowych, szczelin międzypłatowych i przegród międzyzrazikowych;
2) guzki są zlokalizowane podopłucnowo;
3) dla stadium I sarkoidozy typowe jest występowanie płynu w opłucnej;
4) występują zacienienia typu „matowej szyby”;
5) zmiany wykazują predylekcję do dolnych części płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest rzadką odmianą raka gruczołowego płuca. Dla tej odmiany raka charakterystyczny obraz w badaniu TK to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące zwapnień cechujących łagodne guzki płucne:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Przetoki tętniczo-żylne w płucach są typowe dla zespołu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Guz płuca zlokalizowany we wnęce to najczęściej:
1) gruczolakorak;       4) rak wielkokomórkowy;
2) rak płaskonabłonkowy;     5) rak pęcherzykowo-oskrzelikowy.
3) rak drobnokomórkowy;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Spośród niżej wymienionych, proszę wybrać zmiany płucne, dla których charakterystyczny jest rozpad:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Najczęściej występujący nowotwór zatok obocznych nosa i jamy nosowej to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Czerniak barwnikowy gałki ocznej jest:
1) w badaniu TK hipodensyjny w stosunku do ciała szklistego;
2) w badaniu TK ulega szybkiemu wzmocnieniu po podaniu iv środka cieniującego;
3) w badaniu MR hiperintensywny w stosunku do ciała szklistego w obrazach T1-zależnych;
4) w badaniu MR hipointensywny w stosunku do ciała szklistego w obrazach T2-zależnych;
5) w badaniu MR ulega wzmocnieniu po podaniu iv środka kontrastowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Guz tkanek miękkich szyi u pacjenta w piątej dekadzie życia może odpowiadać tłuszczakomięsakowi śluzowemu, jeżeli w badaniu MR widoczny jest:
1) „płynowy” sygnał zmiany w poszczególnych sekwencjach badania;
2) wzmocnienie po podaniu iv środka kontrastowego;
3) brak sygnału tkanki tłuszczowej w obrębie zmiany;
4) obecność przegród tkankowych;
5) odcinkowo niewyraźne granice guza.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. U kobiety w średnim wieku z jednostronnym wytrzeszczem i zaburzeniami wzroku stwierdzono w badaniu MR obecność wewnątrzstożkowego, dobrze ograniczonego guza bez cech naciekającego niszczenia kości, wykazującego jednolite wzmocnienie kontrastowe. Zmiana ta to najprawdopodobniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Które z wymienionych struktur nerwowych przechodzą przez szczelinę oczodołową górną?
1) nerw oczny;           4) nerw podoczodołowy;
2) nerw okoruchowy;         5) nerw wzrokowy.
3) nerw odwodzący;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy