Otaguj pytania - jesień 2010

1. Raki wątrobowo-komórkowe posiadają wymienione w badaniu TK cechy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Raki kory nadnerczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Objawami specyficznymi dla urazu trzustki w TK są wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Zmiany ogniskowe torbielowate w wątrobie o średnicy 5-15 mm, ze wzmacniającą się ścianą, lepiej widoczne jest w MR niż w TK. Zmiany takie występujące w liczbie kilkunastu, odpowiadają najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Urazy śledziony są najczęściej spotykanymi urazami narządów miąższowych u dorosłych. Które stwierdzenia mówiące o technice badania TK jest nieprawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Rak wątrobowo-komórkowy najczęściej występuje w wątrobie uprzednio zmienionej w przebiegu marskości. Najwcześniej w wątrobie marskiej raki te są widoczne:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Które stwierdzenia o naczyniakach śledziony nie są prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Torbielowate przerzuty w wątrobie i w płucach oraz wkręty otrzewnowe są charakterystyczne dla raka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Zawały lakunarne (zatokowe) występują najczęściej w obszarze:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Objawy takie jak: senność, zanik reakcji źrenic na światło, trudności w patrzeniu w górę sugerują zmiany niedokrwienne w zakresie unaczynienia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Arteria lusoria to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Wybierz zdanie nieprawidłowe dotyczące perforacji przełyku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Pacjent został przyjęty do szpitala z objawami osłabienia mięśni twarzy, trudnościami w mówieniu, zaburzeniami nastroju. U tego pacjenta spodziewamy się niedokrwienia w zakresie unaczynienia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Który z typów raka występujących w jelicie grubym wykazuje tendencję do tworzenia zwapnień zarówno w zmianie pierwotnej jak i przerzutach odległych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Najwcześniej widoczną w badaniach obrazowych mózgowia zmianą u pacjenta z niedokrwieniem w zakresie unaczynienia MCA, jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Ostry krwiak nadtwardówkowy w badaniu MR jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące krwiaka nadtwardówkowego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Najczęstszą przyczyną powstawania przetok szyjno-jamistych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Do schorzeń dysmielinizacyjnych należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Podwyższenie intensywności sygnału obrazach FLAIR, T2- i PD-zależnych w jądrach skorupy i ogoniastych oraz objawy „poduszki” i „kija hokejowego”, są typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Dla postawienia rozpoznania zespołu Dandy’ego - Walkera najmniej istotne jest stwierdzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Najważniejszą cechą, wymaganą do rozpoznania malformacji Arnolda-Chiariego typu III jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. U pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, w ciężkim stanie klinicznym, embolizacja jako metoda z wyboru, powinna być wykonana w leczeniu tętniaka tętnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. U pacjenta, który zgłosił się do izby przyjęć po wystąpieniu nagłego, silnego bólu głowy, podstawowym badaniem obrazowym wykonywanym w celu wykluczenia krwawienia podpajęczynówkowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. U 7-letniej dziewczynki, w badaniu MR stwierdzono torbielowaty guz móżdżku z przyściennym, silnie wzmacniającym się po podaniu środka kontrastowego guzkiem i towarzyszącym wodogłowiem. Morfologia guza jest typowa dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Krwiak śródmózgowy w obrazie MR I CT po 10 dniach od wystąpienia krwawienia (faza podostra późna) jest:
1) hipointensywny w obrazie T1-zależnym;
2) hipointensywny w obrazie T2-zależnym;
3) hiperintensywny w obrazie T1-zależnym;
4) hiperintensywny w obrazie T2 -zależnym;
5) hiperdensyjny;
6) hiperdensyjny w centrum z szeroką obwódką hipodensyjną lub izo/hipodensyjny.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Limfangioleiomatoza (LAM):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Guz w poszerzonym otworze żyły szyjnej, ulegający silnemu wzmocnieniu kontrastowemu, z typowym obrazem „pieprzu i soli” w obrazach T1- i T2-zależnych, histologicznie łagodny, rosnący miejscowo naciekająco, to najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Obraz szyby matowej w badaniu TKWR miąższu płucnego może być objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Do objawów przewlekłej zatorowości płucnej w badaniu angiograficznym TK należą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Centralnie umiejscowione rozstrzenia oskrzeli o największym nasileniu w górnych płatach płuc, zaczopowane treścią śluzową, o charakterystycznym w badaniu TK wyglądzie „palca w rękawiczce”, to obraz najczęściej spotykany w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Ognisko tkanki tłuszczowej w pojedynczym guzku płuca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Rozsiane zmiany guzkowe i guzowate w miąższu obu płuc, o największym nasileniu w grzbietowych częściach górnych płatów ,,wędrujące’’ w czasie długoletniej obserwacji radiologicznej w kierunku wnęk, to obraz przemawiający za:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Tkanka tłuszczowa obecna w myelolipoma (tłuszczaku szpiku) nadnerczy cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Wybierz prawdziwe twierdzenia dotyczące niewydolności kory nadnerczy:
1) jej przyczyną mogą być obustronne gruczolaki kory nadnerczy;
2) jej przyczyną może być obustronny krwotok do nadnerczy;
3) aby ujawniła się musi zostać zniszczone ≥ 90% kory nadnerczy;
4) jej przyczyną może być jednostronna gruźlica nadnerczy;
5) jej przyczyną mogą być obustronne guzy chromochłonne.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka kory nadnerczy:
1) w USG są to najczęściej guzy małe (< 5 cm), jednorodnie hipoechogeniczne;
2) w USG są to najczęściej guzy duże (> 5 cm), nierzadko o niejednorodnej echogeniczności;
3) w TK obserwuje się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego nie wykazuje obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego wykazuje obniżenie intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Obraz „głowy kobry” w urografii jest typowy dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Wskaż cechy typowe dla przewlekłego zapalenia trzustki:
1) obrzęk i powiększenie trzustki;
2) naciek zapalny w otaczającej trzustkę tkance tłuszczowej;
3) występowanie zwapnień w trzustce;
4) nieregularne zarysy przewodu trzustkowego (Wirsunga);
5) ropnie w przestrzeni zaotrzewnowej;
6) zwłóknienie i zmniejszenie trzustki.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Badanie dwukontrastowe jelita grubego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:
1) przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
2) choroby Leśniowskiego-Crohna;
3) megacolon toxicum;
4) zespołu Gardnera;
5) biopsji jelita cienkiego wykonanej przed 3 tygodniami;
6) ostrego zapalenia (perforacji) uchyłków jelita cienkiego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Spośród wymienionych guzów wątroby, bogate unaczynienie jest najbardziej typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Wybierz poprawną odpowiedź dotyczącą raka dróg żółciowych (cholangiocarcinoma):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Wybierz zdanie prawdziwe dotyczące przerostu kolumny nerkowej (słupa nerkowego):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Wymień cechy typowe dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:
1) zmiany o charakterze skokowym (nieciągłym);
2) zmiany o charakterze ciągłym;
3) obecność przetok;
4) obecność zwężeń jelitowych;
5) zmiany zawsze obejmują odbytnicę.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Badania przesiewowe (skriningowe) z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (nie wymagające oddzielnego skierowania), mogą być wykonywane pod warunkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Bez skierowania podpisanego przez lekarza można wykonywać badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Obrazy w ultrasonografii uzyskuje się dzięki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. W pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiedzialny jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Prędkość poruszania się fali dźwiękowej, będącej nośnikiem informacji obrazowej w ultrasonografii:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Radiologiczne obrazy cyfrowe - wyniki badań w radiologii klasycznej, otrzymywane zarówno w cyfrowej radiografii pośredniej (np. fosforowe płyty pamięciowe), jak i bezpośredniej (panele płaskie, przetworniki CCD i inne) mogą być interpretowane jedynie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Zwiększenie napięcia (kV) na lampie rentgenowskiej, a przez to zwiększenie energii kwantów promieniowania hamowania, powoduje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Dzięki zastosowaniu w radiografii klatki piersiowej: wysokiego napięcia rzędu 120 kV, krótkiego czasu ekspozycji (do 20 ms) oraz dużej odległości ognisko lampy - kaseta:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Przeciwwskazaniem do wykonania badania TK nie może być:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Inwazyjny rak zrazikowy:
1) stanowi 80-95% wszystkich inwazyjnych raków piersi;
2) w wielu przypadkach manifestuje się w postaci guza wyczuwalnego w badaniu klinicznym;
3) często jest obustronny;
4) w badaniu mammograficznym może nie być widoczny lub widoczny jest tylko w jednej projekcji;
5) najczęściej w badaniu mammograficznym manifestuje się jako dobrze widoczny guzek spikularny.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. W badaniu mammograficznym rak piersi może wystąpić jako:
1) asymetria tkanki gruczołowej;
2) zaburzenie architektury;
3) guzek spikularny;
4) guzek okrągły lub owalny o dużej gęstości;
5) skupiska mikrozwapnień.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Projekcja skośna w badaniu mammograficznym:
1) jest projekcją uzupełniająca w stosunku do projekcji CC;
2) jest projekcją podstawową w badaniu mammograficznym;
3) kąt lampy w projekcji skośnej jest ustawiony w zakresie 20-40%;
4) kąt lamy w projekcji skośnej jest ustawiony w zakresie 40-60%;
5) w projekcji tej widoczny jest cały gruczoł piersiowy, mięsień piersiowy, dół pachowy i fałd podsutkowy;
6) w projekcji tej widoczny jest cały gruczoł piersiowy oraz wyprojektowana brodawka sutkowa.
Fałszywe odpowiedzi to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Do guzów zewnątrzmózgowych (extraaxial tumors) nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Do zmian patologicznych zlokalizowanych typowo wewnątrzsiodłowo nie należy:
1) czaszkogardlak;       4) torbiel naskórzasta;
2) mikrogruczolak przysadki;    5) oponiak guzka siodła tureckiego.
3) torbiel kieszonki Rathkego;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. W złamaniu kręgosłupa typu Chance’a (pasów bezpieczeństwa) uszkodzeniu ulegają następujące kolumny kręgosłupa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Do typowych guzów wewnątrzczaszkowych u dzieci, nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Technika BOLD (blood oxygenation level dependent) ma zastosowanie w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Które z wymienionych na temat urazów czaszkowo-mózgowych są prawdziwe?
1) krwiak nadtwardówkowy ma kształt dwuwypukły;
2) przewlekły krwiak podtwardówkowy jest izodensyjny w badaniu TK;
3) krwiak podtwardówkowy ma kształt półksiężycowaty;
4) krwiak izointensywny w TK ma podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych badania MR z powodu obecności methemoglobiny;
5) stłuczenie mózgu ma podwyższony współczynnik osłabienia w badaniu TK.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Pośród wymienionych poniżej wskaż zdanie fałszywe dotyczące wzorca obrazu sonograficznego zapalenia nerek w fazie ostrej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Ultrasonograficzna próba uciskowa (ucisk głowicą na tkanki) jest stosowana w diagnostyce:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Następujące stwierdzenia dotyczące diagnostyki MR krwiaków śródmózgowych są fałszywe:
1) deoksyhemoglobina ma podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych;
2) methemoglobina ma obniżony sygnał w obrazach T2-zależnych;
3) methemoglobina ma podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych;
4) hemosyderyna ma obniżony sygnał w obrazach T2-zależnych i T2*-zależnych;
5) w ostrej fazie krwiaka (2-3 dni) charakterystyczna jest obecność methemoglobiny.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Pośród wymienionych poniżej wskaż zdanie fałszywe dotyczące wzorca obrazu sonograficznego przerzutów do wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Pośród wymienionych poniżej wskaż zdanie prawdziwe dotyczące obrazu sonograficznego chłoniaka nerki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Następujące stwierdzenia dotyczące udaru niedokrwiennego są prawdziwe:
1) świeże zmiany niedokrwienne nie powodują efektu masy;
2) w perfuzji TK znaczne obniżenie wartości CBF i CBV świadczy o nieodwracalnej martwicy;
3) w podostrym okresie udaru niedokrwiennego w obrazie MR obszaru niedokrwienia nie występuje wzmocnienie;
4) w badaniu DWI stwierdza się cechy restrykcji dyfuzji;
5) na mapie ADC sygnał świeżego zawału niedokrwiennego jest podwyższony.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Proszę wskazać działanie które może poprawić widoczność igły w trakcie zabiegu wykonywanego po kontrolą USG:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. W rozpoznawaniu w badaniu USG pęcherzyka żółciowego obkurczonego na złogach najbardziej pomocny/a jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Zapalenia naczyń obejmujące duże naczynia tętnicze to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Tętniaki tętnic trzewnych najczęściej występują w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Pacjentka lat 18, bez dolegliwości bólowych, zgłosiła się do lekarza dentysty ze zdjęciem pantomograficznym, na którym widoczne są dwa zatrzymane zęby przedtrzonowe górne prawe. W obrębie wyrostka zębodołowego w okolicy zatrzymanych zębów obecne jest ognisko intensywnego zacienienia przypominające „kość słoniową”, bez wyraźnej granicy przechodzące w prawidłową kość. Wykryta zmiana może odpowiadać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Podział rozwarstwienia aorty na typ A i typ B oraz typy I,II,II to klasyfikacje według:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Rycina przedstawia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. U pacjentki lat 39 z podejrzeniem zespołu Sjoegrena, badaniem obrazowym wykonanym w pierwszej kolejności powinno być badanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Próchnica zębów może dać obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. W badaniu echokardiograficznym 70-letniej pacjentki uwidoczniono niejednorodną zmianę miękkotkankową ściśle związaną z wsierdziem, zlokalizowaną tuż poniżej pierścienia zastawki dwudzielnej, obejmującą ponad połowę obwodu podstawnej części komory. W badaniu MR zmiana ta wykazywała niski sygnał w obrazach T1 i T2 zależnych (black blood) oraz w obrazach z saturacją tłuszczu. Masa nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu w sekwencji perfuzyjnej i w fazie późnej po 10 min. Podejrzewasz obecność:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Do czynników, które są przeciwwskazaniem do badania angio-TK tętnic wieńcowych, należą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Przyczyną zmniejszenia przepływu płucnego oraz zmniejszenia sylwetki serca jest:
1) niedożywienie;     4) przewlekła obturacyjna choroba płuc;
2) anomalia Ebsteina;     5) wady wrodzone serca z przeciekami
3) choroba Addisona;      prawo-lewymi.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Poniżej podano kilka stwierdzeń dotyczących raka moczowodu. Proszę wybrać zdanie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Tomografia komputerowa bez podania środka cieniującego jest uważana obecnie za najlepszą metodę wykrywania złogów moczowych. Spośród poniższych stwierdzeń proszę wybrać zdanie prawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. U młodej pacjentki stwierdzono w usg i KT mnogie torbielki oraz różnej wielkości guzy nerek o typie angiomyolipoma. Po obejrzeniu twarzy pacjentki i stwierdzeniu zmian skórnych celowe wydaje się rozszerzenie diagnostyki o:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. U pacjenta, który zgłosił się na Izbę Przyjęć z objawami kolki nerkowej, stwierdzono na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej płaszczyznowe zwapnienia w lokalizacji ścian pęcherza oraz dolnej części prawego moczowodu. Po przeprowadzeniu dodatkowego wywiadu okazało się, że mężczyzna pracował przez kilka lat jako misjonarz w południowym Sudanie. Jakie rozpoznanie wydaje się najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Który objaw nie jest typowy dla obrazu radiologicznego raka gruczołu krokowego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. W wykonanej tomografii jamy brzusznej u pacjenta z wykrytym w usg guzem prawej nerki potwierdzono obecność zmiany rozrostowej o dynamice wzmocnienia typowej dla ca clarocelullare (faza korowo-rdzeniowa i nefrograficzna) oraz wykryto dodatkowo owalny guzek w lewym nadnerczu wielkości 32 mm, o średniej ujemnej gęstości w fazie przedskontrastowej wynoszącej 35 j.H. Jakie powinno być dalsze postępowanie diagnostyczne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. U pacjenta lat 53, badanego ultrasonograficznie z powodu kamicy żółciowej, wykryto dodatkowo zmianę torbielowatą górnego bieguna prawej nerki wielkości 35mm. Na podstawie KT określono zmianę ogniskową jako IV kategorię wg Bosniaka. Jakie powinno być zalecenie radiologa co do dalszego postępowania?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Szybka i dosyć wczesna progresja zmian RTG w obszarze płuca po napromienianiu i chemoterapii z powodu neo malignum, skłania do rozpoznania jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. W jakim segmencie płuca zmiany zapalne w projekcji PA vel AP RTG płuc budzą podejrzenie guza wnęki?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Ustępowanie objawów radiologicznych płuca pourazowego przeciągające się do kilku miesięcy, przemawia za:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. W warunkach prawidłowych rysunek naczyniowy płuc na zdjęciach RTG jest widoczny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Zwapnienia węzłów chłonnych wnęk czy rozgałęzień tętnicy płucnej typu „skorupki jaja kurzego” lub obrączki, nie występują w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Objaw „ucha królika” występujący zwykle w płacie dolnym płuca w postaci obwodowo położonego guza łączącego się pasmowato z wnęką, dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Której z niżej wymienionych zmian w obrazie radiologicznym, nie można rozpoznać wyłącznie za pomocą metod i technik tego rodzaju obrazowania?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Zatory tłuszczowe płuc występują zwykle po złamaniach kończyn dolnych w czasie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Płuco jednostronnie jasne nie występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Spływ chłonki do węzłów chłonnych przytchawiczych po stronie prawej nie dotyczy obszaru płata:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Objaw muszki od fraka w badaniu MR kolana pomaga w rozpoznaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Wyrośl chrzęstno-kostna w obrazie RTG od pozostałych zmian przykostnych różni się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Za awulsyjne uszkodzenie kolca biodrowego przedniego dolnego odpowiedzialny jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Zatarcie szpar stawowych stawów nadgarstkowo-śródręcznych, zwłaszcza IV i V na zdjęciu PA może świadczyć o:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Przebudowa kostna w trzonie kości długiej naśladująca swym obrazem źdźbło trawy, występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Zwichnięcie okołoksiężycowate w obrazie RTG najlepiej widoczne jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Istotnym objawem radiologicznym odróżniającym dnę moczanową od chorób reumatoidalnych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Rezonans magnetyczny stawu kolanowego wykazuje destrukcję z fragmentacją powierzchni stawowych, przerost błony maziowej i organizujące się krwiaki w tkankach miękkich. Powyższy obraz może odpowiadać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Objaw pierścienia (sygnetu) na prawidłowo wykonanym zdjęciu nadgarstka w projekcji grzbietowo-dłoniowej, wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Objaw fragmentacji sklerotycznie przebudowanej powierzchni stawowej stawu kolanowego może odpowiadać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Zwojak zarodkowy - drugi co do częstotliwości występowania złośliwy guz jamy brzusznej u dzieci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Które wady serca charakteryzują się zwiększonym przepływem płucnym?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Wodonercze u noworodków i niemowląt najczęściej spowodowane jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Ureterocele to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Na podstawie wykonanej cystografii mikcyjnej rozpoznano odpływ pęcherzowo-moczowodowy III stopnia. Na wykonanych zdjęciach uwidoczniono:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Przy podejrzeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego najwięcej informacji do diagnostyki przed zabiegiem operacyjnym można uzyskać wykonując:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. U wcześniaka urodzonego siłami natury, z niską masą ciała, z Apgar 5 pkt. i nasilającą się niewydolnością oddechową, w badaniu rtg klatki piersiowej stwierdzono zmniejszenie przejrzystości całych pól płucnych z siateczkowato-ziarnistym rysunkiem, na tle którego widoczny jest bronchogram powietrzny. Biorąc pod uwagę dane kliniczne, w pierwszej kolejności obraz odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Który z opisów przedstawia cechy charakterystyczne włókniaka młodzieńczego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Złamania podokostnowe są charakterystyczne dla złamań:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. U dzieci donaczyniowe podanie pozytywnego środka cieniującego, w niektórych stanach chorobowych, wiąże się ze szczególnym ryzykiem powikłań. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródnaczyniowego podania środków cieniujących u noworodków jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Podczas wykonywania badania mammograficznego piersi o budowie tłuszczowej, ujawniono krwisty wyciek z brodawki. Przy negatywnym wyniku badania mammograficznego kolejnym krokiem powinno być:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Brak uwidocznienia w uzupełniającym badaniu MR piersi, zmiany co do charakteru której w uprzednio wykonanych badaniach USG i mammografii brak jest zgodności, jest wskazaniem do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Po dostarczeniu przez pacjentkę wyniku badania USG wykonanego poza naszą pracownią, z którego wynika że uwidoczniono w nim podejrzane skupisko mikrozwapnień, powinno się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Po uwidocznieniu w badaniu mammograficznym zmiany o typie struktury promienistej, w następnej kolejności powinno się zakwalifikować zmianę do grupy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy