Otaguj pytania - wiosna 2010

1. Jedyną przestrzenią znajdującą się wyłącznie w okolicy podgnykowej szyi jest przestrzeń:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Uchyłka Zenkera należy spodziewać się w przestrzeni:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Spośród poniższych stwierdzeń dotyczących gruczołów ślinowych prawdą jest, że:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Dla choroby Pageta typowe są wszystkie stwierdzenia poniższe, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Na rozpoznanie nerwiaka osłonkowego (schwannoma) wskazują wszystkie poniższe, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Proszę wskazać fałszywe zdanie na temat torbieli Tarlova:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego najlepiej obrazuje się w badaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Glejakowatość mózgu cechuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Najczęściej występującym wrodzonym guzem mózgowia jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Hiperdensyjność w badaniu TK cechuje przerzuty:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Stwierdzenie krwawienia do guza jest mało prawdopodobne w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Najczęstszą lokalizacją tętniaków workowatych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Ściany oczodołu nie ulegają uszkodzeniu w przebiegu złamania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Krwiak podtwardówkowy najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Wśród objawów „zespołu dziecka maltretowanego” najczęściej wyróżnia się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. W niedrożności jelita grubego niezależnie do poziomu obstrukcji największemu poszerzeniu ulega:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Niewielkich rozmiarów guzek o charakterze HCC posiada wszystkie wymienione cechy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Ubytek perfuzji w obrębie miąższu wątroby w okolicy więzadła obłego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Najczęstszą przyczyną megacolon toxicum jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. U pacjenta z masywnym krwiopluciem przeprowadzono zabieg embolizacji, co doprowadziło do ustąpienia objawów. Dokonano embolizacji najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. U niepalącego 50-letniego mężczyzny stwierdzono w badaniu rtg obecność cienia okrągłego w obrębie lewego płuca. Obwodowa lokalizacja, nieregularne zarysy, spikularne wypustki, tendencja do naciekania otaczającego miąższu i włóknienie wokół guza, to cechy wskazujące na nowotwór płuca o charakterze:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Na łagodny charakter guzka płuca wskazują wszystkie wymienione, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Objaw Westermarka jest typowy dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Obrzęk śródmiąższowy płuc w badaniu HRCT cechują wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Proszę wskazać prawdziwe zdanie dotyczące obrzęku płuc:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. U 30-letniej kobiety w badaniu TK uwidoczniono obecność gładko okonturowanej okrągłej zmiany torbielowatej, z obecnością zwapnień i komponentów tłuszczowych, położonej w obrębie śródpiersia przedniego. Nie uwidoczniono patologicznych węzłów chłonnych w obrębie klatki piersiowej ani przestrzeni zaotrzewnowej. Opisywana zmiana odpowiada najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Najczęściej występującą zmianą patologiczną w obrębie śródpiersia przedniego u dorosłych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. W oknie aortalno-płucnym mieszczą się wszystkie wymienione struktury, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Otwór Morgagniego (trójkątna przestrzeń w obrębie przepony) zawiera w warunkach prawidłowych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Ustawienie parametrów okna ok. WW = 1500 i WL = -700 umożliwia optymalną ocenę:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Pacjent lat 23. W badaniach TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym stwierdzono: w jądrze hipodensyjne masy tkankowe ulegające mniejszemu zakontrastowaniu w porównaniu z otaczającymi prawidłowymi tkankami jądra. Powiększone węzły chłonne okołoaortalne i miedniczne. Ogniska meta do wątroby i miąższu płuc. Podwyższone markery LDH, AFP, beta hCG. W wywiadzie od
8 miesięcy niebolesny guz jądra. Obraz TK miednicy mniejszej odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Pacjent lat 35. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzono niewielkiego stopnia symetryczne powiększenie gruczołu krokowego z obwodowymi i nieregularnymi obszarami hipodensyjnymi. Obszary hipodensyjne ulegają brzeżnemu wzmocnieniu kontrastowemu, wychodzą poza gruczoł krokowy i przekraczają przeponę miednicy, dochodzą do podstawy prącia. W wywiadzie chory na cukrzycę z upośledzoną odpornością z objawami klinicznymi; ból w miednicy mniejszej, gorączka, utrudnione i bolesne oddawanie moczu. Obrazy TK miednicy mniejszej odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Pacjentka lat 30. W badaniu TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym stwierdzono w jajniku i jajowodzie wieloogniskowe tubularne struktury wypełnione płynem które powodują przemieszczenie krezki jajowodu ,a przyległe obrysy macicy uległy zatarciu. Pogrubiałe okoliczne więzadła i powięzie .Po podaniu środka kontrastującego ściany struktur tubularnych uległy wzmocnieniu
kontrastowemu. W wywiadzie podwyższona temperatura, ból dołem brzucha. Obraz TK miednicy mniejszej odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Pacjentka 30 zgłosiła się na badanie TK wielofazowe klatki piersiowej jamy brzusznej miednicy mniejszej. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzono guz w znacznie powiększonej macicy w obrębie endometrium i myometrium o niejednorodnej gęstości. W fazie tętniczej w obrębie guza uwidoczniły się liczne naczynia kosmkowate, oraz znacznie poszerzone tętnice maciczne. Jajniki bez zmian. Marker beta-hCG w surowicy znacznie podwyższony. W badaniu TK jamy brzusznej i klatki piersiowej stwierdzono bogato unaczynione ogniska przerzutowe w wątrobie, miąższu płuc. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Pacjentka lat 45. W badaniu wielofazowym TK miednicy mniejszej i jamy brzusznej ze środkiem kontrastującym stwierdzono nacieczenia siateczkowato-guzkowe krezki i sieci większej, ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W jamie brzusznej i jamie Douglasa duża ilość płynu. Powiększone węzły chłonne biodrowe wewnętrzne, zewnętrzne oraz przyaortalne kształtu okrągłego, ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. Guzki w trzustce, śledzionie, nadnerczach, nerkach, kościach. Obraz TK miednicy mniejszej i jamy brzusznej odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Pacjentka lat 63. W badaniu TK wielofazowym jamy brzusznej i miednicy mniejszej stwierdzono guz w poszerzonej jamie macicy o strukturze hipodensyjnej. Macica o zatartych obrysach zewnętrznych, brak przestrzeni tłuszczowych pomiędzy sąsiednimi narządami (odbytnica i pęcherz moczowy). Zatarcie zarysów mięśni zasłonowych i gruszkowatych. Obustronne wodonercze i poszerzenie moczowodów na całej długości. Powiększone węzły chłonne okołoaortalne i miedniczne. W wywiadzie pacjentka otyła z cukrzycą, dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Pacjentka lat 48. W badaniu TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym stwierdzono torbiel w jajniku lewym o średnicy 120mm o niejednorodnej gęstości (obszary hiperdensyjne i o gęstości wody). Torebka torbieli grubości do 3 mm bez wtrętów i zgrubień wewnętrznych. Marker Ca 125 w normie. W wywiadzie bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhea), bolesność w czasie stosunku (dyspareunia), niepłodność. Wyżej opisany przypadek odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Pacjentka lat 41. W badaniu TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym stwierdzono powiększenie jajnika prawego o średnicy 65mm.Jajnik w całości wypełniony treścią o gęstości tkanki tłuszczowej z przyściennymi guzkami zawierającymi zwapnienia. Po podaniu środka kontrastującego nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Obraz TK torbieli jajnika odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Krzywe wzmocnienia kontrastowego poprawiają swoistość badania MR piersi. Większość raków inwazyjnych wykazuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. W mikoplazmatycznym zapaleniu płuc zmiany:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Wskazaniem do wykonania badania ultrasonograficznego piersi nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zmiany wykrytej w mammografii:
1) zmiany w piersi, które bez wątpienia zawierają tłuszcz są łagodne;
2) torbiele olejowe powstają w następstwie martwicy tłuszczowej;
3) tłuszczaki wyglądają podobnie jak torbiele olejowe;
4) torbiele mleczne występują u kobiet karmiących;
5) otaczająca struktura piersi może być zniekształcona ze względu na efekt masy spowodowany przez tłuszczaka.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. 45-letniej pacjentce wykonano mammografię, w której wykazano zaburzenie architektury w jednej projekcji w piersi prawej (wykluczono bliznę). Następnie wykonano zdjęcia celowane z uciskiem w kilku projekcjach. Zmiana w projekcjach dodatkowych była powtarzalna lecz o niejasnej lokalizacji. W tym celu wykonano MR sutków z podaniem kontrastu. Zmiana wykazała niewielkie wzmocnienie. Jakie jest dalsze postępowanie?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Najczęstszym nowotworem pierwotnym, dającym przerzuty do piersi jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Cechami zespołu Budda i Chiari’ego w badaniach obrazowych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Który z objawów nie jest najczęściej spotykaną cechą gruczolakoraka przewodowego trzustki?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Skręt jądra jest najczęstszym powodem bólu w mosznie u pacjentów do 20. roku życia. Które z określeń dotyczących skrętu nie jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Najczęściej pękającymi samoistnie lub pod wpływem niewielkich urazów spośród guzów wątroby są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Zespół dziadka do orzechów charakteryzuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Różnicowanie w TK pomiędzy tętniakiem rzekomym a czynnym krwawieniem do miąższu wątroby polega na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Ostre niedokrwienie jelit:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Który z wymienionych objawów nie występuje w obrazach TK u pacjentów będących we wstrząsie?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W mucocoele wyrostka robaczkowego występują następujące cechy. Wskaż twierdzenie niewłaściwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Przeciwwskazaniem do zastosowania terapii trombiną w przypadku rozpoznania jatrogennego tętniaka rzekomego po cewnikowaniu tętnicy jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Położenie rąk wzdłuż tułowia przez pacjenta powoduje przeciętnie przy wstrzyknięciu kontrastu przez ż. odłokciową:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Granica pomiędzy segmentem 4 i 8 wątroby przebiega przez płaszczyznę biegnąca w osi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Który z objawów sonograficznych nie jest wymieniany jako charakterystyczny dla marskości wątroby?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. W warunkach normy echogeniczność narządów miąższowych nadbrzusza kształtuje się następująco:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Co może być przyczyną odcinkowego pogrubienia ściany pęcherza moczowego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Wskaż prawdziwe zdanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Wskaż zdanie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Prawdą jest, że:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Przerzuty do piramidy kości skroniowej najczęściej pochodzą z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Objawy odbiorczego upośledzenia słuchu lub nagła głuchota, wypadnięcie czynności przedsionka oraz niedowład lub porażenie nerwu VII spowodowane są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Angiografia TK tętnic wieńcowych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Narażenie na promieniowanie RTG w badaniach TK serca:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Który zestaw odpowiedzi na temat skrzeplin w sercu jest poprawny?
1) mogą być źródłem zatorów płucnych i obwodowych;
2) silnie wzmacniają się w TK po dożylnym podaniu środka kontrastowego;
3) widoczne są zwykle w rejonach upośledzonej kurczliwości, jak uszka przedsionków czy tętniak pozawałowy lewej komory serca;
4) cechują się wysoką intensywnością sygnału sekwencji T1 i T2 w MR;
5) nie ulegają wzmocnieniu w badaniu opóźnionym po podaniu Gadoliny, w sekwencji odwrócenia inwersji w MR.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. U młodego sportowca, z pozytywnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca, w MR uwidoczniono: nieposzerzoną lewą komorę serca; asymetryczne pogrubienie przegrody międzykomorowej w sąsiedztwie drogi odpływu; pogrubiała przegroda ma sygnał izontensywny w stosunku do pozostałej części mięśnia lewej komory i ulega niespecyficznemu wzmocnieniu w części centralnej w badaniu opóźnionym po podaniu Gadoliny. W sekwencji fazowo-kontrastowej MR stwierdzono zaburzenia rozkurczowego napełniania lewej komory, a w badaniu cine w trakcie skurczu, widoczne jest przednie przemieszczenie płatka zastawki mitralnej w kierunku przegrody międzykomorowej. Obraz MR wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Obraz „wiszącej kropli” na zdjęciu zatok obocznych nosa daje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Do objawów typowych dla raka głowy trzustki zaliczamy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Dziewczynka lat 12 miała wykonane zdjęcie pantomograficzne w ramach przygotowania do planowania leczenia ortodontycznego z powodu nieprawidłowego położenia kła górnego prawego. Dziecko nie zgłaszało żadnych dolegliwości ze strony zębów, w badaniu stomatologicznym nie stwierdzono zmian próchnicowych. Na otrzymanym zdjęciu pantomograficznym widoczne było dobrze odgra-niczone rozległe jednokomorowe przejaśnienie sięgające od wierzchołka korzenia dolnego lewego kła do korzenia bliższego pierwszego dolnego trzonowca lewego. Zmiana wpuklała się pomiędzy korzenie zębów do przegród międzyzębowych
w tym odcinku, bez cech resorpcji ani przemieszczenia korzeni. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie radiologiczne to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące guzów nadnercza:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Które z poniższych twierdzeń dotyczących obrazu MR w przeroście łagodnym stercza jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Dla obszarów ostrego niedokrwienia w obrazowaniu dyfuzyjnym charakterystyczne są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Cechy charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego (SM):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Przyczyną pęcherzyka truskawkowatego (kropkowanego) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Zmiana torbielowata nerki w badaniu TK o nieregularnych obrysach, z obecnością składnika litego wykazującego wzmocnienie kontrastowe, to w klasyfikacji Bosniaka zmiana:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Rak włóknisto-blaszkowaty wątroby (FLC) różni się od ogniskowego przerostu guzowatego (FNH):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Spośród wymienionych poniżej stwierdzeń dotyczących angiomyolipoma nerki wybierz prawidłowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. W badaniu TK klatki piersiowej bez podawania dożylnego środka kontrastowego tak zwane „okno śródpiersiowe” zawiera się w przedziałach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Występowanie licznych chrzęstniaków, dotyczące zazwyczaj jednej strony ciała i prowadzące do guzowatego obrzęku ręki, przedramienia lub nóg bez współistniejącej naczyniakowatości, to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Do powikłań stanów zapalnych zatok przynosowych wewnątrzoczodołowych należą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Wskazaniem do badania MR gruczołów piersiowych z podaniem środka kontrastowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Cechami charakterystycznymi łagodnych zwapnień występujących w sutkach są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Choroba Kohlera dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. W której z niżej wymienionych martwic jałowych kości uraz nie jest czynnikiem etiologicznym?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Spośród cech charakterystycznych dla colitis ulcerosa - wskaż nieprawidłową:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Włókniako-mięsak najczęściej lokalizuje się w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Najczęstsza lokalizacja tętniaków wewnątrzmózgowych to tętnica:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Naczyniaki płodowe oraz hamartoma występują w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Przepuklina oponowo-mózgowa (meningoencephalocele), najczęściej umiejscowiona jest w okolicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Spośród niżej wymienionych proszę wybrać zdanie fałszywe dotyczące oponiaków:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Nefrogram prążkowany w obrazie TK po dożylnym podaniu środka cieniującego spotykany jest w przypadkach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Badanie TK wątroby przed dożylnym podaniem środka cieniującego (przeglądowe) służy głównie do uwidocznienia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Obraz nasieniaka w badaniu USG to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Śluzak serca najczęściej lokalizuje się w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Rozsiana idiopatyczna hiperostoza układu kostnego-choroba Forestiera dot. zmian przede wszystkim w kręgosłupie i przypomina chorobę Bechterewa. Jakich jednak zmian brak jest w strukturach kręgosłupa?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Spośród raków, najczęściej przerzuty do kości daje rak:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Wyrośla kostno-chrzęstne są problem onkologicznym. Największe zagrożenie przemiany złośliwej występuje w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. W jakim odsetku występuje wtórny mięsak kostny w przebiegu zmian kostnych w chorobie Pageta (gorzej rokujących od pierwotnej postaci)?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. W Zespole Marfana - wrodzonych zaburzeń w powstawaniu kolagenu tkanki łącznej, nie występuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. W przebiegu nieprawidłowego magazynowania kwasu homogentyzynowego w obrębie tkanki łącznej - „ochronozie”, jaki objaw wydaje się być patognomoniczny w rozpoznaniu?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. W jakich kościach w przebiegu sarkoidozy należy doszukiwać się zmian niszczących, chociaż występują rzadko:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Bolesne podokostnowe zgrubienie warstwy korowej kości, najczęściej kości łokciowej i kości śródręcza występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Narażenie personelu wykonującego procedury radiologii zabiegowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Tak zwana klatka Faraday’a, którą otacza się pomieszczenia do badania metodą rezonansu magnetycznego, ma za zadania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Powietrze i kości są przeszkodą w obrazowaniu ultradźwiękowym, gdyż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Dawka, którą otrzymuje pacjent podczas jednofazowego badania TK klatki piersiowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Podczas badania tomografii komputerowej największą dawkę otrzymują narządy położone:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Bez skierowania podpisanego przez lekarza można wykonywać badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Stwierdzono jednostronną, niebolesną, szybko rosnącą masę w jamie brzusznej. W badaniu USG uwidoczniona dobrze ograniczona zmiana, w przeważającej części lita; widoczne obszary o obniżonej echogeniczności lub bezechowe wewnątrz guza odpowiadają ogniskom martwicy. Przed zabiegiem operacyjnym konieczna jest ocena żyły nerkowej, żyły głównej dolnej i prawego przedsionka
w celu wykluczenia wrastania masy guza do ich światła. Obraz powyższy najbardziej wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Odma pęcherzykowa ścian jelit (pneumatoza) widoczna na zdjęciu RTG jamy brzusznej, jest objawem typowym dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Stwierdzenie w badaniu TK jamy brzusznej zwapnień w guzie nadnercza u dziecka w wieku 1,5 r.ż. wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Zarośnięcie lub znaczne zwężenie dwunastnicy rozpoznajemy wykonując zdjęcie przeglądowe RTG jamy brzusznej na którym stwierdzamy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Agenezja lub hipoplazja robaka móżdżku, poszerzenie komory IV połączonej z torbielą tylnego dołu czaszki, wodogłowie, powiększenie tylnego dołu czaszki z położeniem spływu zatok żylnych i hipoplastycznego móżdżku powyżej szwu węgłowego są charakterystyczne dla zespołu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. U dzieci w niektórych stanach chorobowych donaczyniowe podanie pozytywnego środka cieniującego wiąże się ze szczególnym ryzykiem powikłań. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródnaczyniowego podania środków cieniujących u noworodków jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Noworodek, wcześniak wykazuje ostry zespół zaburzeń oddychania. Wykonujesz zdjęcie klatki piersiowej. Co decyduje o rozpoznaniu zespołu błon szklistych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Badaniem z wyboru dla oceny uszkodzeń chrząstek wzrostowych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. U wcześniaka urodzonego siłami natury, z niską masą ciała (waga 1000g), z Apgar 5 pkt., nasilającą się niewydolnością oddechową, w badaniu RTG klatki piersiowej stwierdzasz: płuca o małej objętości, ze zmniejszeniem przejrzystości całych pól płucnych, z siateczkowato - ziarnistym rysunkiem na tle którego widoczny jest bronchogram powietrzny. Biorąc pod uwagę dane kliniczne,
w pierwszej kolejności obraz ten odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Do wskazań do wykonania cystoureterografii mikcyjnej należą wszystkie, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy