Otaguj pytania - jesień 2009

1. Najczęstszym miejscem lokalizacji zmian w chorobie Pageta są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Która z poniższych odmian/anomalii rozwojowych tętnic wieńcowych może spowodować objawy niedokrwienia mięśnia sercowego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Powiększenie kąta podziału tchawicy, podwójny cień na tle sylwetki serca serca, przemieszczenie linii zachyłka azygo-przełykowego, zatarcie talii serca, uniesienie lewej wnęki i przemieszczenie przełyku ku tyłowi na zdjęciu RTG klatki piersiowej w projekcjach P/A i bocznej, to objawy poszerzenia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Brak wskazań do TK serca występuje w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Score), oznaczany wg Agatstona:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Poszerzenie pnia płucnego na zdjęciu RTG klatki piersiowej w projekcji P/A i liczne szerokie rozgałęzienia tętnicze widoczne od wnęk ku obwodowi płuc świadczą o następującej patologii krążenia płucnego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Przy wielu zaletach badania scyntygraficznego kości, badanie RTG niezmiennie jest wciąż bardzo ważne, gdyż przede wszystkim:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Jakie cechy morfologiczne wśród dużych guzów chrzęstnych nie nasuwają jednak podejrzeń zezłośliwienia?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Największe ryzyko przemiany złośliwej w chrzęstniakomięsaka występuje w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Najbardziej charakterystyczne cechy w obrazie rentgenowskim dla „krwiopochodnego plazmatyczno-komórkowego zapalenia kości”, to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Następujące radiograficzne cechy:
- zmiany w stawach krzyżowo-biodrowych
- kłaczkowate odczyny okostnowe
- grube syndesmofity i okołokręgosłupowe skostnienia
- zniekształcenia w stawach typu „ołówek w kubku”
są charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Spośród guzów i zmian guzopodobnych kości „Osteoid osteoma” w różnicowaniu z jaką podobną zmianą w obrazie RTG przeglądowym i badaniu tomograficznym, a zwłaszcza ze względu na budowę histologiczną, nastręcza najwięcej trudności:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. W czym należy upatrywać główną przyczynę częstego występowania martwicy głowy kości udowej lub braku, czy opóźnionego zrostu kostnego szyjki kości udowej w przebiegu złamań wewnątrztorebkowych bliższej części kości udowej (głowy lub szyjki kości udowej):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. W złamaniach kości piętowej (zwanych złamaniami kochanków) należy poszukiwać towarzyszącego złamania w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Na obrazie uzyskiwanym podczas procedury DSA (cyfrowej angiografii różnicowej) uwidaczniane są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. U małych dzieci zdjęcia rentgenowskie oraz prześwietlenia powinno się wykonywać bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, gdyż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Popromienne efekty niestochastyczne (deterministyczne) charakteryzują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Testy podstawowe, sprawdzające stabilność funkcjonowania wyposażenia radiologicznego, powinny być wykonywane przez:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Poniższy rysunek przedstawia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Audyt kliniczny zewnętrzny wykonywany co najmniej raz na trzy lata w każdej jednostce wykonującej procedury medyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego przeprowadza zespół:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Za ochronę radiologiczną w pracowni rentgenowskiej odpowiedzialny jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Klatka Faraday’a, w której umieszcza się aparat to obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego, ma na celu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Dobór właściwej wartości wysokiego napięcia (kV) do zakresu gęstości obrazowanych tkanek ma na celu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. W badaniu ultrasonograficznym cechami pozwalającymi odróżnić tętnicę szyjną zewnętrzną i wewnętrzną nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Proszę wskazać zdanie prawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Wskaż zdanie prawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. W przebiegu zespołu TSC (zespół stwardnienia guzowatego) zmiany nerkowe obserwowane są u 50% pacjentów i dotyczą występowania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. W przebiegu zespołu PTLD (post-transplant lymphoproliferative disorder) można oczekiwać następujących zmian możliwych do obrazowania w badaniu USG:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Kobieta w czasie wypadku uderzyła głową o tablicę rozdzielczą w samochodzie. Złamała odcinek szyjny kręgosłupa. Najprawdopodobniej w badaniach obrazowych stwierdzono:
1) rozsunięcie mas kręgu C1 i rozszczepienie pierścienia kostnego;
2) złamanie tylnych części kręgu C2;
3) zwykle przemieszczenie trzonu kręgu C2 w przód w stosunku do kręgu C3;
4) złamanie wyrostka kolczystego kręgu C6 lub C7;
5) złamanie zęba obrotnika.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Cechami mukopolisacharydoz na zdjęciach rentgenowskich są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Najczęściej stwierdzanym obrazem USG raka wątrobowokomórkowego (HCC) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Najbardziej charakterystyczne cechy rentgenowskie mięsaka chrzęstnego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Pośrednie objawy złamania to:
1) obrzęk tkanek miękkich;
2) zatarcie lub przemieszczenie pasm tłuszczowych;
3) odczyny okostnowe i śródkostne;
4) wysięk w stawie, wewnątrztorebkowy poziom tłuszcz-płyn;
5) wygięcie warstwy korowej, nieregularne narożniki przynasadowe.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Najlepszą metodą obrazową do oceny umiejscowienia ognisk dysplazji włóknistej kości jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Linia Hilgenreinera służąca do oceny wrodzonej dysplazji stawu biodrowego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące stawu kolanowego:
1) więzadło krzyżowe przednie (ACL) ma niski sygnał w obrazach T1- i wysoki w T2-zależnych;
2) więzadło krzyżowe tylne (PCL) przyczepia się do wewnętrznej powierzchni kłykcia przyśrodkowego kości udowej natomiast końcowy przyczep znajduje się w polu międzykłykciowym tylnym kości piszczelowej;
3) łąkotka przyśrodkowa jest większa i mniej ruchoma od łąkotki bocznej, dlatego jest w większym stopniu narażona na uszkodzenia przeciążeniowe;
4) łąkotka dyskoidalna rzadziej ulega uszkodzeniu niż łąkotka o typowej budowie;
5) więzadła łąkotkowo-udowe (MFL) przednie i tylne przyczepiają się do tylnego rogu łąkotki bocznej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Pacjentka lat 45 zgłosiła się do badania TK jamy brzusznej miednicy mniejszej z dolegliwościami bólowymi brzucha i podbrzusza. Podwyższony 20-krotnie marker Ca 125. W badaniu TK wielofazowym miednicy mniejszej i jamy brzusznej z podaniem doustnie i doodbytniczo środka kontrastowego stwierdzono:
- bez dożylnego podania środka kontrastowego stwierdzono masy tkankowe w postaci nieregularnych zgrubień, guzków w sąsiedztwie macicy, pęcherza moczowego, jelit które spowodowały zatarcie granic pomiędzy macicą, mięśniami zasłonowym i gruszkowatym. W/w guzkowo-siateczkowe uwidoczniły się również w jamie brzusznej w sąsiedztwie jelit, na powierzchni trzewnej wątroby i w jej wnęce, w krezce, w otrzewnej. Powiększone węzły chłonne okołoaortalne, krezkowe, biodrowe. Płyn w jamie Douglasa i między pętlami jelitowymi.
- po dożylnym podaniu środka kontrastującego nieregularne zgrubienie, guzki oraz węzły chłonne uległy wzmocnieniu kontrastowemu.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. 20-letni mężczyzna w czasie jazdy na nartach doznał urazu koślawiącego i rotacyjnego w obrębie stawu kolanowego. W badaniu rtg wykazano niewielkie boczne przemieszczenie kości piszczelowej i strzałkowej, bez cech złamań. W badaniu MR zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Wskaż stwierdzenie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Pacjentka lat 25 zgłosiła się do badania TK miednicy mniejszej z klinicznym podejrzeniem guza jajnika bez dolegliwości bólowych. W badaniu TK wielofazowym z podaniem doodbytniczo środka kontrastowego stwierdzono:
- bez dożylnego podania środka kontrastowego guz o średnicy 60 mm dobrze odgraniczony o budowie torbielowatej z cienkimi przegrodami o niskiej niejednorodnej gęstości (tkanki tłuszczowej) układające się warstwowo z przyściennym litym guzkiem w którym znajdowały się zwapnienia. Torebka guza równa, gładka.
- po podaniu dożylnym środka kontrastującego, zmiana lita nieznacznie uległa wzmocnieniu kontrastowemu.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Pacjentka lat 45, zgłosiła się do badania TK miednicy mniejszej z podejrzeniem guza jajnika stwierdzonym w badaniu klinicznym. W badaniu TK wielofazowym z podaniem doodbytniczo środka kontrastowego stwierdzono:
- bez dożylnego podania środka kontrastowego guz dobrze odgraniczony o budowie lito-torbielowatej, przeważała część torbielowata z licznymi cienkimi przegrodami. W części litej znajdowały się rozległe bezpostaciowe zwapnienia
- po podaniu dożylnym środka kontrastującego, zmiana lita uległa nieznacznie wzmocnieniu kontrastowemu.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Pacjentka lat 60, otyła z cukrzycą, leczona estrogenami (tamoksyfenem) zgłosiła się na badanie wielofazowe TK miednicy mniejszej z dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu i krwawieniami narządu rodnego -postmenopauzalnymi. W badaniu TK wielofazowym z podaniem doodbytniczo środka kontrastowego stwierdzono:
- bez dożylnego podania środka kontrastowego; macica powiększona o niejednorodnej gęstości o zatartych obrysach zewnętrznych, brak otaczającej tkanki tłuszczowej, zatarte granice mięśnia zasłonowego i gruszkowatego, brak otaczającej tkanki tłuszczowej, powiększone węzły chłonne miedniczne.
- po dożylnym podaniu środka kontrastującego masa guzowata macicy hipodensyjna ,niejednorodna, nacieka na pęcherz moczowy i odbytnicę.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Otyła pacjentka lat 35, zgłosiła się do badania TK miednicy mniejszej z dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu i podwyższoną temperaturą. W badaniu TK wielofazowym z podaniem doodbytniczo środka kontrastowego stwierdzono:
- bez dożylnego podania środka kontrastowego; w obrębie jajników i jajowodów wieloogniskowe torbielowate masy, częściowo wypełnione płynem. W tkankach okołojajnikowych nieregularne masy, pogrubiałe okoliczne więzadła i powięzie. Powiększone okoliczne węzły chłonne.
- po dożylnym podaniu środka kontrastującego pogrubiała ściana torbielowatych mas w obrębie jajowodów i jajników uległa wzmocnieniu kontrastowemu.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzono w pęcherzu moczowym równomierne, rozlane, gładkie pogrubienie błony śluzowej. Po podaniu środka kontrastującego błona śluzowa uległa silnemu, linijnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Na kolejne kontrolne badanie TK miednicy mniejszej zgłosił się pacjent, lat 75, po radykalnej cystectomii z limfadenektomią oraz usunięciem gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, z podwyższoną temperaturą i bólem w miednicy mniejszej. W badaniu TK wielofazowym z podaniem doodbytniczo środka kontrastowego:
- bez do żylnego podania środka kontrastowego stwierdzono w sąsiedztwie odtworzonego pęcherza z jelita grubego zbiornik płynu o gęstości 20-40 j.H.
- po podaniu dożylnym środka kontrastującego, torebka zbiornika uległa wzmocnieniu kontrastowemu.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Do badania TK miednicy mniejszej zgłosił się pacjent z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna. W badaniu TK oprócz zmian w jelicie typowych dla choroby Leśniowskiego-Crohna, stwierdzono w miednicy mniejszej stwierdzono masy tkankowe o gęstości tłuszczu z niewielką komponentą włóknistej tkanki łącznej. Masy tkankowe powodowały przemieszczenie i zwężenie odbytnicy, esicy, pęcherza moczowego i niewielkiego stopnia poszerzenie dróg moczowych. Przestrzeń przedkrzyżowa znacznie poszerzona. Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Pacjent lat 75 zgłosił się do badania TK miednicy mniejszej z krwiomoczem, bólem dołem brzucha. W badaniu TK miednicy wielofazowym z podaniem doodbytniczo środka kontrastowego:
- bez dożylnego podania środka kontrastowego stwierdzono guz w ścianie pęcherza moczowego w postaci wieloogniskowych, polipowatych mas. Guz naciekał całą grubość ściany pęcherza a proces szerzył się na otaczającą tkankę tłuszczową. Objętość pęcherza nie uległa zmianie. Stwierdzono powiększone okoliczne węzły chłonne o średnicy 5-10 mm.
- po podaniu dożylnym środka kontrastującego, w fazie miąższowej, guz uległ wzmocnieniu kontrastowemu, węzły chłonne okrągłe uległy nieznacznie wzmocnieniu kontrastowemu.
Obraz TK patologii miednicy mniejszej to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Pacjent z urazem miednicy mniejszej został skierowany do pracowni TK z krwiomoczem. W badaniu TK wielofazowym miednicy mniejszej stwierdzono w pęcherzu moczowym:
- bez podania środka kontrastującego przy wypełnionym pęcherzu moczowym ogniskowe, śródścienne obszary hipodensyjne o gęstości świeżej krwi,
- po podaniu środka kontrastującego w fazie późnej tj. po 12 minutach w/w obszary uwidoczniły się w pęcherzu jako ubytki wypełnienia.
Obraz TK patologii to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Dla infekcji wirusem Herpes w obrazie MR charakterystyczna jest lokalizacja zmian:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Następujące stwierdzenia dotyczące ostrego zawału niedokrwiennego są prawdziwe:
1) może być niewidoczny w TK w pierwszych godzinach po udarze;
2) w perfuzji TK przepływ przez strefę zawału (parametr CBF - cerebral blood flow) jest podwyższony;
3) ma obniżony sygnał w obrazowaniu dyfuzyjnym MR;
4) ma obniżony sygnał na mapie ADC;
5) może być niewidoczny w obrazach FLAIR w pierwszych godzinach po udarze.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Do malformacji naczyniowych (naczyniaków) wewnątrzczaszkowych należą następujące zmiany, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Następujące stwierdzenia dotyczące obrazu MR glejaków wysoko żróżnicowanych (I i II° WHO) są fałszywe:
1) ulegają silnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
2) towarzyszy im rozległy obrzęk okołoguzowy;
3) wykazują brak wzmocnienia lub słabe wzmocnienie kontrastowe;
4) wykazują niewielki efekt masy;
5) strefa obrzękowa jest niewielka lub nieobecna.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Do guzów wewnątrzkanałowych położonych wewnątrzrdzeniowo należą:
1) nerwiak;  2) wyściółczak;  3) oponiak;  4) gwiaździak;  5) nerwiakowłókniak.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W obrazie MR zmian zwyrodnieniowych trzonów kręgowych typu I wg Modica stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Następujące stwierdzenia dotyczące przepukliny oponowo-rdzeniowej są prawdziwe:
1) należy do grupy wad dysraficznych otwartych;
2) należy do grupy wad dysraficznych zamkniętych;
3) należy do grupy wad dysraficznych utajonych;
4) niemal w 100% przypadków współistnieje z nią malformacja Chiariego typu II;
5) niemal w 100% przypadków współistnieje z nią malformacja Chiariego typu I.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat czaszkogardlaków są fałszywe?
1) typowym umiejscowieniem jest okolica nadsiodłowa;
2) występują najczęściej w pierwszej lub drugiej dekadzie życia;
3) bardzo rzadko zawierają zwapnienia;
4) często zawierają torbiele;
5) w MR nie ulegają wzmocnieniu po podaniu kontrastu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Choroba Bourneville'a jest synonimem stwardnienia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Następujące stwierdzenia dotyczące spektroskopii MR w złoślliwych glejakach mózgu są prawdziwe:
1) stosunek NAA/Cr ulega zwiększeniu;
2) stosunek NAA/Cr ulega zmniejszeniu;
3) stosunek Cho/Cr ulega zwiększeniu;
4) stosunek Cho/Cr ulega zmniejszeniu;
5) stosunek Cho/Cr jest podobny jak w prawidłowej tkance mózgu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Wymień cechy typowe dla choroby Leśniowskiego-Crohna:
1) zmiany o charakterze skokowym (nieciągłym);
2) zmiany o charakterze ciągłym;
3) obecność przetok;
4) obecność zwężeń jelitowych;
5) zmiany zawsze obejmują odbytnicę.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Dla malformacji Dandy-Walkera nie jest typowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Wybierz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące gruczolaka wątroby:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. W badaniu MR hipointensywność w obrazach T2-zależnych jest najbardziej typowa dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące przerzutów do nadnerczy:
1) w TK jednofazowym cechują się niską gęstością (< +10 HU);
2) w TK jednofazowym cechują się wysoka gęstością (> +10 HU);
3) w TK stwierdza się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego wykazują obniżenie intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metoda przesunięcia chemicznego nie wykazują obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Prawdziwe są następujące zdania:
1) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
2) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych;
3) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hipointensywne w obrazach T2-zależnych;
4) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hiperintensywne w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące ektopii skrzyżowanej nerek:
1) jest wadą, w której nerka znajduje się po stronie przeciwnej;
2) często dochodzi do zrośnięcia się dolnych biegunów obu nerek;
3) często dochodzi do zrośnięcia dolnego bieguna nerki położonej prawidłowo z górnym biegunem nerki ektopicznej (nerka esowata);
4) moczowód nerki ektopicznej nie krzyżuje się z linią pośrodkową i uchodzi po tej samej stronie, po której znajduje się ta nerka;
5) moczowód nerki ektopicznej krzyżuje się z linią pośrodkową i uchodzi po stronie przeciwnej do tej nerki.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Spośród wymienionych guzów wątroby, bogate unaczynienie jest najbardziej typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Szpiczak mnogi w obrębie kręgosłupa cechuje się:
1) nierzadkimi złamaniami patologicznymi;
2) w MR - ogniskami hiperintensywnymi w obrazach T1-zależnych i hiperintensywnymi w obrazach T2-zależnych;
3) w MR - ogniskami hipointensywnymi w obrazach T1-zależnych i hiperintensywnymi w obrazach T2-zależnych;
4) w TK - zmianami osteolitycznymi;
5) w TK - zmianami osteosklerotycznymi.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Wybierz zdania prawdziwe dotyczące badania MR nerek:
1) cechuje się lepszym kontrastem tkankowym w porównaniu z TK;
2) cechuje się lepszą rozdzielczością przestrzenną w porównaniu z TK;
3) pozwala na ocenę wzmocnienia kontrastowego guzów, podobnie jak TK;
4) pozwala na stwierdzenie obecności tkanki tłuszczowej w niektórych guzach nerek;
5) pozwala na wyodrębnienie zmian o niskim współczynniku osłabienia promieniowania X.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. W obrazie radiologicznym płuc u dziecka najmniej prawdopodobna jest kompresja sąsiadujących struktur („efekt masy”) przez następującą zmianę:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Torbiele pajęczynówki u dzieci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Poniżej opisywane zmiany OUN: płytka szczelina międzypółkulowa bądź widoczna tylko w okolicy potylicznej oraz fuzja wzgórz i komór bocznych są podstawowymi objawami:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. U dziecka w wieku 18 miesięcy, z sinicą stwierdzono m. in.: serce w kształcie „sabota”, ze zmniejszonym rysunkiem naczyniowym i bardziej przejrzystymi płucami oraz tchawicę przemieszczoną w lewo. Obraz powyższy najbardziej wskazuje na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. U dziecka z nefrokalcynozą stwierdzono torbielowate przejaśnienia w kościach pokrywy czaszki. Lekarz radiolog zlecił wykonanie zdjęcia ręki i żuchwy podejrzewając:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Opóźniony wiek kostny i złuszczenie głowy kości udowej najprawdopodobniej może wystąpić w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. W wyniku urazu oczodołu poprzez uderzenie pięścią, u chłopca w badaniu TK stwierdzono między innymi: odmę oczodołu lewego, obecność struktur tłuszczowych w lewej zatoce szczękowej i zacienienie tej zatoki. Cechy powyższe wskazują najprawdopodobniej na złamanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. U 8-letniego chłopca na zdjęciu rentgenowskim kości piszczelowej zaobserwowano w przynasadzie rozdętą zmianę osteolityczną o jednolicie zmniejszonym wysyceniu i z niepewną obecnością delikatnych nawarstwień okostnowych. Obraz ten jest najmniej charakterystyczny dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. U 4-letniej dziewczynki stwierdzono pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego, obniżenie echogeniczności wątroby i obecność płynu w przestrzeni okołowątrobowej. Które z rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. U dziewczynki 9-letniej stwierdzono wielokomorową zmianę w obrębie trzustki, zawierającą treść płynną, wykazującą różnego stopnia echogeniczność. Zmiana jest najprawdopodobniej związana z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Która z chorób przewodu pokarmowego lub narządów miąższowych jamy brzusznej może powodować zmiany płucne o typie zarostowego zapalenia pęcherzyków płucnych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Rozstrzenie segmentowych i subsegmentowych rozgałęzień oskrzeli z zaleganiem czopów lepkiej wydzieliny są charakterystycznym objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Klasycznym objawem proteinozy pęcherzyków płucnych w badaniu KT jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Podczas biopsji klatki piersiowej pod kontrolą usg może wystąpić odma opłucnowa. Spośród niżej wymienionych proszę wybrać charakterystyczny obraz ultrasonograficzny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Która z wymienionych niżej jednostek chorobowych może powodować zwężenie tchawicy z uogólnionym pogrubieniem ściany?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Który z niżej wymienionych objawów nie jest typowy dla obrazu radiologicznego krwawienia pęcherzykowego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Stwierdzenie w KT u młodego pacjenta w trakcie długotrwałej terapii z powodu chłoniaka nieziarniczego rozlanych zmian o charakterze matowej szyby wymaga przede wszystkim wzięcia pod uwagę w różnicowaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Spośród niżej wymienionych proszę wybrać zestawienie zawierające przynajmniej dwa przeciwwskazania do biopsji klatki piersiowej pod kontrolą tomografii komputerowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Który z typów nowotworów płuc najczęściej występuje w postaci wieloogniskowej, często obustronnej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Przy podejrzeniu naczyniaka jamistego OUN badaniem z wyboru jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Proszę wybrać objaw pozwalający jednoznacznie odróżnić w KT sekwestrację wewnątrzpłatową od zewnątrzpłatowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Który z opisanych obrazów MR mózgu można stwierdzić u chorych na stwardnienie zanikowe boczne (SLA)?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Do obrazu MR uszkodzenia poradiacyjnego mózgu nie należy jedna z wymienionych poniżej cech.1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Która z poniżej wymienionych zmian ośrodkowego układu nerwowego, możliwych do zobrazowania badaniem MR nie jest wynikiem zakażenia wirusem HIV?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. W badaniu MR mózgu zasadniczo bezobjawowego pacjenta stwierdzono iż migdałki móżdżku sięgają 10 mm poniżej otworu wielkiego, a w uwidocznionej początkowej części szyjnego odcinka rdzenia kręgowego obecna jest jama hydromieliczna. Jest to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Zmiany degeneracyjne płata skroniowego (medial temporal sclerosis) z zanikiem hipokampa i zwiększeniem sygnału T2 zależnego w jego obrębie mogą być rozpoznawane w badaniach MR chorych na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. U pacjenta z przewlekłymi bólami głowy badanie MR uwidoczniło oponę twardą grubości 1-2 mm, z cechami wzmocnienia pokontrastowego. Wzmocnienie opony po podaniu gadolinu było nieciągłe, najwyraźniejsze w obrębie sklepienia,
a jego intensywność była mniejsza w porównaniu z zatoką jamistą. Poza tym obraz MR mózgu nie budził wątpliwości oceniającego badanie rezydenta. Opisane zmiany konsultujący specjalista radiolog ocenił jako:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. U 40-letniej, dotychczas zdrowej osoby z silnymi bólami głowy wykonano badanie TK, a następnie MR mózgu stwierdzając w obrębie tylnej jamy czaszki torbielowaty guz z wzmacniającym się po podaniu środka kontrastowego guzkiem przyściennym. Opisujący badanie zasugerował iż zmiana ma charakter przerzutowy. Jakie inne rozpoznanie należy również brać pod uwagę?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. U osoby z rozpoznaną chorobą Bourneville’a (stwardnieniem guzowatym) w kolejnych badaniach TK i MR mózgu stwierdzono znaczące powiększenie, zawierającego mnogie zwapnienia guzka położonego w okolicy otworu Monro oraz jego niejednorodne wzmocnienie pokontrastowe. Pozwala to na wysunięcie podejrzenia obecności:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Zmiany ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu białaczki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Badaniem z wyboru w diagnostyce śluzowiaka zatok przynosowych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Niedokrwienie jelita:
1) badaniem z wyboru jest wielorzędowa TK z podaniem środka cieniującego;
2) pogrubienie całego lub części obwodu ściany jelita > 5 mm;
3) śródścienny naciek o niskiej (obrzęk) lub wysokiej (krwiak) densyjności;
4) Pneumatosis intestinalis;
5) poszerzenie lub zakrzepica żył krezkowych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Twardzina układowa:
1) zajęcie płuc u ok. 90% pacjentów, ale tylko25% ma objawy kliniczne;
2) najbardziej czułe w wykrywaniu choroby są klasyczne radiogramy;
3) w HRCT pogrubienie przegród międzyzrazikowych, zacienienie typu matowej szyby i obraz plastra miodu;
4) u 50% pacjentów może być nadciśnienie płucne z poszerzeniem głównych tętnic płucnych z powiększeniem prawej komory;
5) częściej niż w chorobie reumatoidalnej i SLE płyn w opłucnej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Objawy torbieli prostych nerki w badaniu TK to:
1) ostre odgraniczenie od miąższu nerki;
2) współczynnik osłabienia promieniowania zbliżony do wody (od -10 j.H. do +l0 j.H.);
3) niewidoczna ściana;
4) brak wzmocnienia kontrastowego;
5) obecność grubych nieregularnych zwapnień.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Aspergilloma w płucach:
1) najczęściej bezobjawowy, czasem powoduje krwioplucie;
2) w TK widoczna okrągła jednolita masa w obrębie jamy w górnym płacie płuca;
3) widoczny objaw „rąbka powietrza";
4) może przemieszczać się w zależności od ułożenia pacjenta;
5) występuje postępujące pogrubienie opłucnej w szczycie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Badanie TK głowy ma niską czułość w diagnostyce objawów DAI (rozlane uszkodzenie aksonalne), ponieważ jedynie 20% zmian ma krwotok na tyle duży aby był widoczny w badaniu TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Rakowiak krezki w obrazach TK:
1) nigdy nie występuje w postaci mnogiej;
2) najczęściej lokalizuje się w jelicie czczym;
3) w większości zawiera nieregularne zwapnienia;
4) towarzyszy mu wzrost tkanki łącznej włóknistej i reakcja desmoplastyczna wokół guza;
5) w większości przerzutuje do wątroby.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Wyspiaki w trzustce w obrazach TK:
1) w badaniu bez podania dożylnie środka cieniującego są hyperdensyjne;
2) nie ulegają wzmocnieniu po podaniu dożylnie środka cieniującego;
3) większość jest bogato unaczyniona;
4) guzy nieczynne hormonalnie są większych rozmiarów i mogą zawierać obszary martwicy;
5) nigdy nie naciekają przylegających struktur i nie dają przerzutów.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Rak jelita cienkiego w obrazach TK:
1) najczęściej występuje w jelicie krętym;
2) najczęściej występuje w jelicie czczym, rzadziej w XII-cy;
3) bardzo często ulega rozpadowi z tworzeniem połączeń ze światłem jelita;
4) często daje objawy niedrożności;
5) nie zajmuje nigdy głowy trzustki.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Zatory septyczne w płucach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Ogniskowe stłuszczenie wątroby:
1) powstaje głównie z przyczyn naczyniowych;
2) może obejmować wybiórczo segmenty;
3) zmiany występują znacznie częściej podtorebkowo i podprzeponowo;
4) typowa lokalizacja to segment IV.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Do informacji istotnych dla stomatologa przy planowaniu zabiegu implantacji na podstawie badania TK lub CBCT wykonanego u pacjenta z licznymi brakami zębowymi w szczęce i żuchwie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Laryngocele:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Pacjent lat 39 zgłosił się do lekarza z powodu niedrożności przewodów nosowych i krwawienia z nosa, którym towarzyszyła gorączka, osłabienie, nadmierna potliwość, utrata masy ciała i bóle stawowe. W badaniu stomatologicznym stwierdzono owrzodzenia i ogniska martwicy błony śluzowej jamy ustnej. W badaniach obrazowych (rtg i TK części twarzowej czaszki) wykazano destrukcję kostną wyrostka zębodołowego szczęki w odcinku przednim z połączeniem z jamą nosową. Obraz kliniczny i radiologiczny wskazują na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Na zdjęciu pantomograficznym stwierdzono poziome obniżenie szczytów przegród międzyzębowych sięgające połowy długości korzeni oraz obecność kieszonek kostnych przy niektórych zębach. Obraz radiologiczny odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Przejaśnieniem na zdjęciu rentgenowskim są wszystkie poniższe, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Które z poniższych należą do zdjęć wewnątrzustnych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Mammografię techniką wg Eklunda stosuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Analizę zdjęć odrzuconych w pracowni mammograficznej powinno się przeprowadzać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Guz liściasty (tumor phyllodes) występuje w postaci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. W przypadku stwierdzenia niejasnych zmian w mammografii, za bezpieczny okres obserwacji, pozwalający uznać zmianę za łagodną uważa się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Tłuszczak (lipoma) można rozpoznać na zdjęciu mammograficznym stwierdzając:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Wskaż zdanie prawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy