Otaguj pytania - wiosna 2009

1. Podaj nieprawdziwe stwierdzenia dla ogniskowego przerostu guzkowego wątroby:
1) to najczęstszy łagodny guz wątroby;
2) częściej występuje jako zmiana mnoga;
3) charakteryzuje go intensywne wzmocnienie w fazie tętniczej TK;
4) w TK patognomoniczna jest hipodensyjna blizna centralna;
5) niecharakterystyczne jest szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego w badaniu TK.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. W przypadku torbieli rozwojowych wątroby prawdziwe są stwierdzenia:
1) występują częściej u młodych mężczyzn;
2) mogą być pojedyncze lub mnogie, częściej wielokomorowe;
3) cechą charakterystyczną w badaniu TK jest brak wzmocnienia kontrastowego;
4) często współistnieją z torbielami trzustki i nerek;
5) mogą zawierać drobne zwapnienia w ścianie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. W badaniu TK dodatkowe śledziony:
1) położone są zwykle w bliskim sąsiedztwie śledziony;
2) nigdy nie występują w obrębie miednicy mniejszej;
3) bez dożylnego podania środka cieniującego mogą imitować nieprawidłowe węzły chłonne;
4) mają okrągły kształt, gładkie brzegi, wzmocnienie charakterystyczne dla śledziony;
5) nie przekraczają średnicy 1 cm.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. W przypadku zatorowości płucnej prawdziwe jest stwierdzenie:
1) angio-TK jest podstawowym badaniem diagnostycznym;
2) bezpośrednim objawem zatorowości w obrazie TK są ubytki lub całkowity brak wypełnienia kontrastem światła tętnicy płucnej;
3) zatorowość jest najczęściej powikłaniem zakrzepicy obwodowych żył głębokich;
4) nigdy nie występuje płyn w jamie opłucnowej;
5) zawały płuca jako następstwa zatorowości występują dopiero po kilku dniach.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Objaw „pączkującego drzewa” w badaniach TK klatki piersiowej występuje w przebiegu:
1) rozsianych przerzutów nowotworowych;   4) chłoniaka;
2) zatoru septycznego;       5) zapalenia oskrzelików.
3) hemosyderozie;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. W przypadku ziarniniakowatości Wegenera prawdziwe jest stwierdzenie:
1) to choroba uogólniona w przebiegu, której dochodzi do martwiczego zapalenia tętnic i żył wielu narządów;
2) zmiany występują najczęściej w obrębie stawów, rzadziej w nerkach i płucach;
3) w obrębie płuc w badaniu TK zmiany mają charakter mnogich guzków lub zacienień ogniskowych;
4) nigdy nie występuje płyn w jamie opłucnowej;
5) zmiany ogniskowe najczęściej zlokalizowane są w płatach górnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. W przypadku oponiaków prawdziwe jest stwierdzenie:
1) w TK daje obraz hiperdensyjnego ogniska spowodowanego częściowym lub całkowitym zwapnieniem;
2) nigdy nie występuje jako zmiana izodensyjna;
3) ulega wyraźnemu wzmocnieniu kontrastowemu wykazując łączność z oponami;
4) nigdy nie występuje wewnątrzkomorowo;
5) występują w przebiegu nerwiakowłókniowatości typ 2.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości:
1) jest wskazana do oceny rozsianych chorób płuc;
2) wykonywana jest standartowo na szczycie wdechu;
3) badanie w wydechu jest wskazane dla wykrycia i różnicowania pułapki powietrznej, jak również do oceny podatności płuc;
4) dla celów skriningowych liczba przekrojów może być zredukowana w celu obniżenia narażenia radiacyjnego;
5) jest badaniem niskodawkowym.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. W przypadku krwotoku śródmózgowego nieprawdziwe jest stwierdzenie:
1) najczęściej występuje w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wad naczyniowych, skaz krwotocznych, nigdy w przebiegu przerzutów nowotworowych;
2) w badaniu TK efekt masy nie zależy od objętości krwiaka, ale tylko od jego lokalizacji;
3) w procesie organizacji krwiaka powstaje jama pokrwotoczna;
4) świeży krwiak w badaniu TK jest zawsze hipodensyjny;
5) w przypadku podejrzenia krwotoku śródmózgowego zalecane jest badanie TK.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. W jakim schorzeniu, w kościach długich, jako najwcześniejszy objaw radiologiczny występuje ubytek osteolityczny na kształt „płomienia” lub źdźbła trawy”?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Która z cech charakteryzujących szpiczaka mnogiego kości jest niepoprawna?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Uszkodzenie Hilla-Sachsa ramienia polega na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Którą z niżej wymienionych chorób nie zalicza się do martwic aseptycznych kości?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Która z niżej wymienionych na ogół podobnych zmian w obrazie RTG: młodzieńczego RZS, jak i łuszczycowego zapalenia stawów, jednak występuje wyłącznie w jednym z tych schorzeń?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Zmiany niszczące w kościach zdarzają się w sarkoidozie rzadko. Jeśli występują, to umiejscawiają się najczęściej w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Co warunkuje pojawienie się bardzo wcześnie dużych bezodczynowych zniszczeń chrząstki stawowej w przebiegu ropnego rzeżączkowego zapalenia, najczęściej stawu kolanowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. „Człowiek skamieniały” występuje w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Pacjentka lat 30 aktywna seksualnie, w wywiadzie bóle dołem brzucha i podwyższona temperatura ciała zgłosiła się na badanie TK. W badaniu TK miednicy mniejszej w fazie bez kontrastu stwierdzono wieloogniskowe torbielowate masy płynowe o nieostrych obrysach w jajnikach, jajowodach, obrzęk tkanek okołojajnikowych. Krezka jajnika przemieszczona a przyległe obrysy macicy zatarte. Pogrubienie okolicznych więzadeł i powięzi. Po podaniu środka kontrastującego torebka torbielowatych mas uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Obraz TK zmian w miednicy mniejszej odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Pacjentka w 10-tym dniu po porodzie z silnym bólem w dole brzucha i podwyższonej temperaturą ciała zgłosiła się do Pracowni TK na badanie miednicy mniejszej. Obraz TK wielorzędowej stwierdzono w fazie bez podania środka kontrastującego powiększoną macicę o niejednorodnej gęstości z zatarciem granic jamy macicy. Po podaniu środka kontrastującego część endometrium uległa niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu (obszary hipodensyjne) w obrębie gąbczastej powiększonej macicy. Obraz TK macicy to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Pacjent lat 55 z migotaniem przedsionków z cukrzycą i zaburzeniami gospodarki tłuszczowej z nagłym bólem w okolicy lędźwiowej i krwiomoczem zgłosił się do Pracowni TK na badanie jamy brzusznej. W badaniu TK wielorzędowym stwierdzono w nerce w fazie miąższowej trójkątne obszary hipodensyjne, podstawą zwrócone do torebki (zakontrastowaniu uległ jedynie rąbek miąższu nerki
położony podtorebkowo). Obraz TK wielorzędowej ze środkiem kontrastującym to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Mężczyzna lat 55 w wywiadzie ból w okolicy lędźwiowej i krwiomocz. W badaniu TK wielorzędowym jamy brzusznej stwierdzono w nerce guz izodensyjny ze zwapnieniami o średnicy 80mm, powodujący zniekształcenie zarysów nerki. Po podaniu środka kontrastującego w fazie tętniczej wykazuje intensywne wzmocnienie, w fazie miąższowej guz ma niższy współczynnik osłabienia w stosunku do miąższu nerki. Granica pomiędzy guzem a nerką zatarta. Mięsień lędźwiowy graniczący z guzem pogrubiały ma zmienioną gęstość. Powiększone okoliczne węzły chłonne. Obraz TK guza nerki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Młoda kobieta ze stwierdzoną limfangioleiomiomatozą płuc (LAM) w badaniu TK wielorzędowym jamy brzusznej stwierdzono w nerce guz o średnicy 10cm, rosnący rozprężająco szerzący się w kierunku zatoki, uciskający na układ kielichowo-miedniczkowy. W fazie bez środka kontrastującego stwierdzono drobne obszary o współczynniku osłabienia mniejszym niż (minus 20 j.H.) bez zwapnień. Po podaniu środka kontrastującego w fazie miąższowej ulega niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Wątroba powiększona ze zmianami ogniskowymi w wątrobie i śledzionie, powiększone okoliczne węzły chłonne. Obraz TK guza nerki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Pacjent lat 45 w wywiadzie brak ostrego urazu, brak przewlekłej choroby nerek. W badaniu tomografii komputerowej wielorzędowej w fazie wydzielniczej stwierdzono; hyperdensyjne ognisko w moczowodzie o gęstości powyżej 120 j.H., poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego, wodniak moczowodu, płyn w przestrzeni okołonerkowej, jednostronne pogrubienie kory nerki i jednostronne obniżenie wzmocnienia kory nerki. Obraz TK nerki i moczowodu odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Pacjent lat 65. W badaniu tomografii komputerowej wielorzędowej; w fazie bez podania środka kontrastującego stwierdzono guz izodensyny o średnicy 7cm, w fazie miąższowej ulega słabo wzmocnieniu kontrastowemu z hipodensyjną blizną centralą „szprychowate wzmocnienie”. Obraz TK guza nerki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Pacjent dializowany. W badaniu TK wielorzędowym nerek z podaniem środka kontrastującego stwierdzono w obu nerkach w warstwie korowej pojedyncze lite guzy o średnicy 20 i 25mm izodensyjne. Po podaniu środka kontrastującego ulegają słabo wzmocnieniu kontrastowemu ,najlepiej widoczne w fazie miąższowej, dobrze otorebkowane. Nie stwierdza się przerzutów. Obraz TK guzów nerek odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. W badaniu TK stwierdzono guz nerki o średnicy 30cm z licznymi torbielami o średnicy do 10cm, wyraźnie odgraniczonymi od otaczających struktur; w fazie bez podania środka kontrastującego izodensyjny ze zwapnieniami, po podaniu środka kontrastującego ulegają jedynie wzmocnieniu przegrody i torebka guza które są cienkie, gładkie, wewnątrz torbieli nie stwierdza się tkanki litej. Obraz TK guza nerki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Pacjent lat 55, w wywiadzie infekcja dróg moczowych. W badaniu nerek metodą tomografii komputerowej wielorzędowej w fazie miąższowej stwierdzono w nerce; hipodensyjne ognisko o średnicy 50mm;
- faza bez podania środka kontrastującego o gęstości 30 j.H z pęcherzykami gazu, o pogrubiałej ścianie i pogrubiałymi przegrodami
- faza miąższowa gęstość ogniska nie uległa zmianie, torebka i przegrody uległy jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu
- faza późna po 15 minutach, gęstość ogniska nie legła zmianie
Obraz TK zmiany ogniskowej w nerce odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Prawdziwe są następujące zdania:
1) zmiany o długim czasie relaksacji T1 są hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
2) zmiany o długim czasie relaksacji T1 są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych;
3) zmiany o długim czasie relaksacji T2 są hipointensywne w obrazach T2-zależnych;
4) zmiany o długim czasie relaksacji T2 są hiperintensywne w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Najwcześniej zmiany niedokrwienne w mózgu widoczne są w badaniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. W badaniu MR hiperintensywność w obrazach T1-zależnych jest najbardziej typowa dla:
1) tkanki tłuszczowej;
2) udaru niedokrwiennego mózgu;
3) czerniaka;
4) płynu mózgowo-rdzeniowego;
5) przerzutów do wątroby.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. U chorych z rozwarstwieniem aorty, badanych za pomocą angiografii MR, najlepsze obrazy aorty uzyskuje się przy pomocy następującej techniki:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Krwiak śródmózgowy w fazie podostrej późnej (6-21 dni) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Następujące stwierdzenia dotyczące stosowania paramagnetycznych środków kontrastowych w badaniu MR są prawdziwe:
1) skracają czas relaksacji podłużnej (T1) tkanek, do których docierają;
2) wydłużają czas relaksacji podłużnej (T1) tkanek, do których docierają;
3) powodują podwyższenie sygnału tkanek, do których docierają, w obrazach T1-zależnych;
4) powodują obniżenie sygnału tkanek, do których docierają, w obrazach T1-zależnych;
5) do obrazowania (ocena wzmocnienia kontrastowego) stosujemy sekwencje T1-zależne typu echa spinowego (SE) i/lub echa gradientowego (GRE).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Spośród wymienionych guzów wątroby, ubogie unaczynienie jest najbardziej typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące gruczolaków kory nadnerczy:
1) w TK jednofazowym cechują się niską gęstością (< +10 HU);
2) w TK jednofazowym cechują się wysoka gęstością (> +10 HU);
3) w TK stwierdza się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego wykazują obniżenie intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metoda przesunięcia chemicznego nie wykazują obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące techniki mielografii MR:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Wybierz zdania prawdziwe dotyczące badania MR wątroby:
1) cechuje się lepszym kontrastem tkankowym w porównaniu z TK;
2) cechuje się lepszą rozdzielczością przestrzenną w porównaniu z TK;
3) pozwala na ocenę dynamiki wzmocnienia kontrastowego guzów, podobnie jak TK;
4) pozwala na dokładną ocenę naciekania dróg żółciowych;
5) pozwala na wyodrębnienie zmian o niskim współczynniku osłabienia promieniowania X.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Pacjent lat 41 zgłosił się do lekarza z powodu bólów kostnych w obrębie szkieletu twarzy oraz powoli narastającego zniekształcenia i uwypuklenia obrysów twarzy w bolesnej okolicy. Na wykonanym zdjęciu rentgenowskim czaszki stwierdzono obecność nieostro obrysowanych ognisk osteosklerotycznych o charakterze „kłaczków waty”. Na zdjęciu pantomograficznym zauważono ponadto resorpcję korzeni i hipercementozę. Obraz kliniczny i radiologiczny przemawiają za rozpoznaniem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące próchnicy zębów:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Duże przejaśnienie w linii pośrodkowej szczęki, często o kształcie sercowatym na zdjęciu zgryzowym to najprawdopodobniej torbiel:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Obraz radiologiczny zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego (zmian okołowierzchołkowych) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Wybierz fałszywe zdanie dotyczące planowania zabiegu wszczepienia implantów stomatologicznych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Prawidłowo wykonane badanie mammograficzne przesiewowe powinno zawierać projekcje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Kratka rozproszeniowa, używana u mammografii ma na celu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. W ramach kontroli jakości pracowni mammograficznej codziennie należy wykonać testy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Guzek spikularny w piersi, stwierdzony w MMG, zakwalifikowany jako BI-RADS 4 wymaga:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Związek przyczynowo-skutkowy między napromienieniem a dysfunkcją tkanki żywej uwzględnia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Podczas badania tomografii komputerowej największą dawkę otrzymują narządy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Asymetria utkania piersi w mammografii może być wynikiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Rozdzielczość przestrzenna (wysokokontrastowa) obrazu rentgenowskiego w radiografii (zdjęciu) zależy od:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Dawka, jaką otrzymuje pacjent podczas ekspozycji fluoroskopowej na promieniowanie rentgenowskie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Poniższy rysunek przedstawia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Czas relaksacji podłużnej T1 jest dłuższy od czasu relaksacji poprzecznej T2, gdyż1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Termin przeprowadzenia pierwszego audytu klinicznego wewnętrznego, powtarzanego nie rzadziej, niż raz w roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku określony został na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Kontrast obrazu radiologicznego, odpowiedni do składu tkankowego badanego obszaru, najsilniej zależy od:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Szkolenie w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta, każda osoba mająca prawo wykonywania procedur medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, jest zobowiązane przejść po raz pierwszy do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. U pacjentów w wieku 20-40 lat, bezobjawowa, przypadkowo wykryta zmiana osteosklerotyczna, najprawdopodobniej nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Symetria zmian stawowych w radiogramach jest charakterystyczna dla:
1) reumatoidalnego zapalania stawów;  4) ZZSK;
2) łuszczycowego zapalenia stawów;   5) reaktywnego zapalenia stawów.
3) dny moczanowej;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Grupa objawów stwierdzanych na zdjęciach rtg obejmujących okołostawowy zanik kostny, stopniowe w czasie zwężanie szpary stawowej, brzeżne nadżerki kostne, to triada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Najczęstszym miejscem lokalizacji zmian w chorobie Pageta są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. U 38-letniego mężczyzny zgłaszającego okresowe bóle w okolicy prawego kolana, w wykonanym badaniu rtg wykazano obecność zmiany osteolitycznej bez otoczki sklerotycznej w obrębie przynasady kości udowej, przechodzącej na nasadę i sięgającej do końca stawowego kości udowej. Zmiany które należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej to:
1) włókniak histiocytarny;       3) guz olbrzymiokomórkowy;
2) torbiel tętniakowata;       4) guz brunatny.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące stawu kolanowego:
1) więzadło krzyżowe przednie (ACL) ma niski sygnał w obrazach T1- i T2-zależnych;
2) więzadło krzyżowe tylne (PCL) przyczepia się do wewnętrznej powierzchni kłykcia przyśrodkowego kości udowej natomiast końcowy przyczep znajduje się w polu międzykłykciowym tylnym kości piszczelowej;
3) łąkotka przyśrodkowa jest większa i mniej ruchoma od łąkotki bocznej, dlatego jest w mniejszym stopniu niż łąkotka boczna narażona na uszkodzenia przeciążeniowe;
4) łąkotka dyskoidalna rzadziej ulega uszkodzeniu niż łąkotka o typowej budowie;
5) więzadła łąkotkowo-udowe (MFL) przednie i tylne przyczepiają się do tylnego rogu łąkotki bocznej;
6) w przypadku izolowanego zerwania PCL, więzadła łąkotkowo-udowego mogą być mylnie zinterpretowane jako wolne ciała śródstawowe w badaniu MR.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Mężczyzna 48-letni z wywiadem okresowo pojawiających się napadowych bólów w obrębie stawu kolanowego, stawów stopy prawej oraz w mniejszym stopniu w obrębie rąk. Na wykonanych radiogramach wykazano obecność asymetrycznego zajęcia stawów w postaci nadżerek, z częściowym zachowaniem szpary stawowej, brak osteoporozy, obrzęk okołostawowy. Najbardziej prawdopodobne jest rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Następujące stwierdzenia dotyczące nadostrego zawału niedokrwiennego są prawdziwe, z wyjątkiem:
1) ma podwyższony sygnał w obrazowaniu dyfuzyjnym;
2) ma podwyższony sygnał na mapie ADC;
3) ma obniżony sygnał w obrazowaniu dyfuzyjnym;
4) wielkość strefy zmiany sygnału w obrazowaniu perfuzyjnym MR jest na ogół większa niż w obrazowaniu dyfuzyjnym (perfusion/diffusion mismatch);
5) w obrazach T2-zależnych zawał nadostry jest na ogół niewidoczny.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Do niestabilnych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego nie należą:
1) złamanie Jeffersona;
2) złamanie typu wisielca;
3) zgięciowe lub wyprostne zwichnięcie połączenia szczytowo-potylicznego;
4) złamanie zęba obrotnika typu III wg klasyfikacji Andersona i D’Alonzo;
5) złamanie kompresyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Nowotworem wieku dziecięcego, w przebiegu którego najczęściej występują przerzuty do układu kostnego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Złamanie "wybuchowe" niekompletne obejmuje następujące kolumny kręgosłupa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Do guzów wewnątrzkanałowych położonych wewnątrzoponowo zewnątrzrdzeniowo należą następujące guzy:
1) nerwiak;          4) wyściółczak;
2) oponiak;          5) naczyniak płodowy.
3) nerwiakowłókniak;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Przerzuty drogą płynu mózgowo-rdzeniowego występują w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. W badaniu MR w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa występują następujące objawy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Następujące stwierdzenia dotyczące nerwiakowłókniakowatości są prawdziwe:
1) w typie 1 występują zmiany barwnikowe (plamy kawowo-mleczne) na skórze;
2) w typie 1 występują obustronnie nerwiaki nerwów słuchowych;
3) w typie 1 występują w mózgowiu ogniska dysplastyczne (hamartomata);
4) w typie 2 występują glejaki nerwu wzrokowego;
5) w typie 2 występują mnogie oponiaki wewnątrzczaszkowe i wewnątrzkanałowe.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Następujące stwierdzenia dotyczące obrazu MR glejaków złośliwych są fałszywe:
1) ulegają silnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
2) towarzyszy im rozległy obrzęk okołoguzowy;
3) w spektroskopii MR stosunek choliny do kreatyny jest prawidłowy;
4) mają niejednorodny sygnał w obrazach T2-zależnych;
5) nigdy nie przechodzą na drugą półkulę mózgu.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat oponiaków wewnątrzczaszkowych są nieprawdziwe?
1) są nieostro odgraniczone od tkanki mózgowia;
2) ulegają silnemu wzmocnieniu kontrastowemu;
3) często zawierają zwapnienia;
4) mają znacznie podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych;
5) mogą im towarzyszyć zmiany przylegającej tkanki kostnej (hiperostoza).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. W malformacji Chiariego typu 2 występują następujące zmiany:
1) wpuklanie się dolnej części móżdżku do kanału kręgowego;
2) stożkowate (dziobiaste) ustawienie nakrywki śródmózgowia (tectum);
3) poszerzenie spoidła międzywzgórzowego (massa intermedia);
4) czaszka listwowa (craniolacunia);
5) przepuklina oponowo-rdzeniowa.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Typowe lokalizacje zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym to:
1) istota biała okołokomorowa;     4) nerw wzrokowy;
2) ciało modzelowate;       5) nerw trójdzielny.
3) jądra soczewkowate;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. W jakich przypadkach uzasadnione jest wykonanie dodatkowej fazy skaningu TK klatki piersiowej w fazie wydechu?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. W chorobie Bourneville’a-Pringle’a mogą występować zmiany w obrębie miąższu płuc. Proszę wybrać najbardziej charakterystyczny obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Torbiele oskrzelopochodne wewnątrzpłucne najczęściej występują:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Najbardziej charakterystycznym objawem ostrej eozynofilii płucnej w badaniu TK jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Który objaw nie jest typowy dla obrazu radiologicznego azbestozy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Obustronne, wieloogniskowe nacieki miąższu płuc ze skłonnością do rozpadu, powstawania bulli rozedmowych i odmy opłucnowej - charakteryzują:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Spośród twierdzeń dotyczących postaci prosówkowej gruźlicy płuc proszę wybrać zdanie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Mnogie drobne zwapnienia rozsiane w miąższu płuc nigdy nie występują jako późny objaw:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Spośród niżej wymienionych proszę wybrać przyczynę , która może powodować jednostronnie niskie położenie przepony:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Wlew doodbytniczy wykonany kontrastem hiperosmotycznym jest zalecany u noworodka w przypadku:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Które z objawów TKWR płuc są najbardziej prawdopodobne w przypadku mukowiscydozy u dziecka w wieku szkolnym?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Jakie badanie obrazowe jako pierwsze i wystarczające do rozpoznania należy wykonać u niemowlęcia płci męskiej, w wieku 5-ciu tygodni, z narastającymi wymiotami, przy braku innych objawów klinicznych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Nawarstwienia okostnowe u dzieci są najmniej prawdopodobne w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. W USG przezciemiączkowym najtrudniej jest wiarygodnie ocenić:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Nerczak płodowy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. W malformacji Dandy-Walkera jest najmniej prawdopodobne, że występuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. W osteogenesis imperfecta zwykle nie występuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. W chorobie Leśniowskiego-Crohna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Kiedy jest najbardziej prawdopodobne występowanie zwapnień w OUN w postaci pojedynczego ogniska?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Proszę wskazać zdanie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Zwapnienia są często obserwowane w obrębie zmian ogniskowych w tarczycy. Jaki charakter zmian przemawia za rozrostem złośliwym?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Podstawą rozpoznania w badaniu USG owrzodzenia w blaszce miażdżycowej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Rozpoznanie torbieli bąblowcowej jest przeciwwskazaniem do biopsji, albowiem uwalniany z torbieli płyn może być przyczyną wstrząsu anafilaktycznego. Proszę wymienić cechy obrazu USG które pozwalają na wykluczenie bąblowca i bezpieczne przeprowadzenie biopsji:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Najczęściej stwierdzanym objawem raka pęcherzyka żółciowego w obrazie USG jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Ultrasonograficzna próba uciskowa (ucisk głowicą na tkanki) nie jest stosowana w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. W obrazie ultrasonograficznym nefrokalcynoza rdzeniowa występująca w nadczynności przytarczyc jest widoczna jako:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. U kobiety w wieku 30 lat, wyczynowo uprawiającej sport, w trakcie ćwiczeń fizycznych nastąpiły zaburzenia rytmu serca powodujące nagłe zatrzymanie krążenia. Po skutecznej resuscytacji, w trakcie hospitalizacji wykonano badanie MR serca, które ujawniło poważne zwiększenie objętości prawej komory, obszary dyskinezy w drodze odpływu prawej komory w trakcie rozkurczu oraz podnasierdziowe obszary o zwiększonej intensywności sygnału, w obrazach opóźnionych po podaniu Gadoliny w sekwencji inwersji i powrotu, w mięśniu prawej komory. Diagnoza to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. U mężczyzny w wieku 65 lat, po przebytym zawale mięśnia sercowego, w lewej komorze serca, w obszarze o zmniejszonej kurczliwości, w badaniu UKG uwidoczniono masę przylegającą szeroką podstawą do ściany serca, hipodensyjną w TK, o obniżonej intensywności sygnału w obrazach T1-zależnych, nie ulegającą wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego w TK i MR. Najbardziej prawdopodobna diagnoza to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Wczesne wzmocnienie aorty, równocześnie lub tuż przed wzmocnieniem tętnic płucnych, widoczne u osoby dorosłej po dożylnym podaniu środka kontrastowego w angiografii TK tętnic płucnych, nasuwa podejrzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Obecnie za wskazanie do TK serca uważa się:
1) typowy ból wieńcowy, zmiany w EKG świadczące o niedokrwieniu mięśnia sercowego i podwyższenie poziomu enzymów;
2) nietypowy ból w klatce piersiowej u chorych z pośrednim ryzykiem choroby wieńcowej;
3) oznaczenie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych jako badanie przesiewowe u osób po 45 roku życia;
4) uwidocznienie anatomii ujść żył płucnych przed przezskórną ablacją ogniska arytmogennego;
5) ocenę stentów wieńcowych założonych w dystalnych odcinkach tętnic wieńcowych;
6) ocenę drożności pomostów wieńcowych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Które stwierdzenia dotyczące obrazowania ostrej fazy zawału mięśnia sercowego są prawdziwe?
1) obszar wysokiej intensywności sygnału w obrazach T2-zależnych
w miokardium pozwala na różnicowanie między ostrym zawałem a zapaleniem mięśnia sercowego;
2) obszar zawału to strefa o zwiększonej intensywności sygnału w badaniu metodą pierwszego przejścia środka kontrastowego w obrazach T1-zależnych;
3) obszar zawału to strefa o zmniejszonej intensywności sygnału w badaniu metodą pierwszego przejścia środka kontrastowego w obrazach T1-zależnych;
4) strefa reperfuzji w obszarze ostrego zawału ulega wzmocnieniu na obrazach T1-zależnych opóźnionych 10-15 min po podaniu środka kontrastowego;
5) strefa ostrego zawału cechuje się zwiększoną kurczliwością w technice filmowej (cine);
6) strefa ostrego zawału cechuje się zmniejszoną kurczliwością w technice filmowej (cine).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Przemieszczenie płatka przegrodowego i tylnego zastawki trójdzielnej w dół, niedomykalność zastawki trójdzielnej, hipoplazja prawej komory, powiększenie żył głównej górnej i dolnej oraz prawego przedsionka to cechy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Która jama serca charakteryzuje się następującymi cechami morfologicznymi: nasilone beleczkowanie, obecność beleczki przegrodowo-brzeżnej i lejka między zastawką półksiężycowatą a zastawką przedsionkowo-komorową?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Dolna część przegrody międzykomorowej i tylna część ściany dolnej lewej komory serca u około 80% populacji są zaopatrywane przez gałąź:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Leukoaraioza (leucoaraiosis) jest terminem oznaczającym:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Czy jest możliwe w oparciu o badanie MR mózgu różnicowanie wznowy nowotworu i zmian powstałych w wyniku neurotoksyczności zastosowanej terapii?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące wewnątrzczaszkowego krwiaka nadtwardówkowego:
1) najczęściej powstaje bez złamania kości czaszki;
2) dość często nie towarzyszą mu inne obrażenia mózgowia;
3) badaniem obrazowym z wyboru jest TK;
4) w TK mózgu daje obraz hiperdensyjnej soczewkowatej pozaosiowej masy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Powodem wykonania badania MR u 45-letniej były niespecyficzne bóle głowy oraz cechy uszkodzenia V i VII nerwu czaszkowego po stronie prawej. W badaniu MR stwierdzono w okolicy zbiornika prawego kąta mostowo-móżdżkowego dość dużą torbielowatą zmianę mającą w obu czasach T1 i T2 nieco tylko wyższy sygnał od płynu mózgowo-rdzeniowego. Zmiany sygnału nie były widoczne w obrazach silnie T2 zależnych. Opisano cechy modelowania przylegających struktur OUN, jednak bez przylegającego wokół obrzęku. Nie stwierdzono cech wzmocnienia pokontrastowego. Analizowana zmiana nie uległa supresji we FLAIR. W obrazowaniu dyfuzji wykazała cechy jej ograniczenia (wysoki sygnał). Rozpoznanie MR brzmiało:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Wewnątrzkomorowa torbiel koloidowa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. W TK śródczaszkowe krwiaki podtwardówkowe mogą sprawiać trudności diagnostyczne w okresie, gdy ich gęstość nie różni się od gęstości tkanek, zwłaszcza wtedy gdy są obustronne (tzw. faza izodensyjności w okresie od kilkunastu dni do kilku miesięcy po urazie). Można wówczas zalecić:
1) dokładną analizę obrazu TK (zmiana okna, ocena objawów pośrednich);
2) podanie i.v. środka cieniującego w drugiej fazie badania;
3) wykonanie badania MR, bez podania środka kontrastowego;
4) wykonanie badania MR po podaniu środka kontrastowego;
5) odstąpienie od diagnostyki obrazowej i ocenę kliniczną stanu chorego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. U 52-letniego dotychczas zdrowego chorego, obecnie z objawami ciśnienia śródczaszkowego i zaburzeniami świadomości wykonano badanie TK, a następnie MR. Stwierdzono rozległy guz w lewej półkuli mózgu ze znacznym efektem masy, wgłobieniem pod sierp mózgu i zaciśnięciem lewej komory bocznej. W obu badaniach sugerowano iż na guz składa się gruba, tkanka nerwowa otaczająca martwiczy rdzeń. Stwierdzono obrzęk okołoguzowy, a także silne wzmocnienie pokontrastowe litej, brzeżnej części guza. Obrazy MR T1-zależne cechował zróżnicowany sygnał, a badanie spektroskopowe znaczne obniżenie wskaźników NAA/Cr, nieznaczne obniżenie Cho/Cr, ekspresja pasm mleczanów i lipidów. Nie wykazano piku bursztynianów i aminokwasów. Obrazowanie DWI wykazało dość niski sygnał w części płynowej (niski sygnał DWI). W ocenie perfuzji stwierdzono duży regionalny przepływ mózgowy. Ostateczne rozpoznanie winno brzmieć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące ostrego poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Częstość występowania tłuszczaka wewnątrzczaszkowego wynosi 0,1%. Zazwyczaj jest wykrywany przypadkowo; częściej w MR, rzadziej w TK. Położeniu w szczelinie międzypółkulowej często towarzyszy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. U pacjentki z rozpoznaniem zespołu von Hipel-Lindaua z powodu narastających zaburzeń chodu wykonano badane MR mózgu i rdzenia szyjnego. Stwierdzono obecność jamy o wysokiej intensywności sygnału w obrazach T2- zależnych i niskiej w obrazach T1 rozciągającej od rdzenia przedłużonego do poziomu C2. Po podaniu środka kontrastowego stwierdzono wzmacniający się guzek na tylnej ścianie jamy. Uwidoczniono również wtórne pogrubienie rdzenia kręgowego. Prawidłowym jest rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Proszę wskazać zdanie fałszywe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy