Otaguj pytania - jesień 2008

1. W której z wymienionych chorób układu moczowego u noworodka najbardziej prawdopodobne jest powiększenie zarysu tylko jednej nerki:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

2. Zwężenie szpary stawowej na zdjęciu rtg jest najbardziej prawdopodobne w:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

3. W której jednostce chorobowej u dzieci najmniej prawdopodobne jest występowanie osteoporozy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

4. Zwapnienia wewnątrzczaszkowe u dzieci:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

5. W diagnostyce różnicowej torbielowatości gruczolakowej płuc obraz kliniczny i radiologiczny tej wady jest najmniej podobny do:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

6. Dysplazja oskrzelowo-płucna:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

7. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

8. W zespole dziecka maltretowanego najbardziej swoiste radiologiczne zmiany kostne to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

9. Wynik badania ultrasonograficznego u dziecka jest najmniej wiarygodny jeśli dotyczy oceny:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

10. Przerostowe zwężenie odźwiernika:
1) jest schorzeniem o niejasnej etiologii, dotyczy wcześniaków;
2) badanie usg wprowadzone do diagnostyki przerostowego zwężenia odźwiernika w 1977 roku było pierwszym badaniem usg przewodu pokarmowego;
3) usg nie jest obecnie badaniem z wyboru w przypadku klinicznego podejrzenia pylorostenozy;
4) istotą rozpoznania radiologicznego jest pomiar warstwy mięśniowej i kanału odźwiernika;
5) w badaniu usg warstwa mięśniowa jest zawsze hipoechoenna.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

11. Guz Willmsa:
1) to najczęściej występujący nowotwór złośliwy nerki u dzieci ok. 3 roku życia;
2) nie ma żadnego związku pomiędzy nephroblastomą, a nefroblastomatozą;
3) echogeniczność guza związana jest z heterogenicznością jego budowy histologicznej;
4) guz Willmsa zlokalizowany pozaotrzewnowo, przemieszczający duże naczynia, zawierający zwapnienia - wymaga różnicowania ze zwojakiem zarodkowym;
5) badanie usg nie jest z wyboru badaniem wstępnym.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

12. Splenosis:
1) ogniska splenosis najczęściej są wrodzone, związane z innymi zespołami wad układu naczyniowego jamy brzusznej;
2) splenosis może występować tylko w obrębie jamy brzusznej, nigdy klatki piersiowej;
3) w badaniu TK bez podania środka cieniującego dożylnie może imitować patologiczne węzły chłonne;
4) tworzą mnogie, okrągłe lub owalne guzki o jednorodnym wzmocnieniu po podaniu środka cieniującego o nasileniu zależnym od zaopatrzenia w krew;
5) nigdy nie występuje u pacjentów po splenektomii z powodu urazu.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

13. Ogniskowy przerost guzkowy wątroby:
1) może występować jako zmiana mnoga i jest drugim co do częstości łagodnym guzem wątroby;
2) częściej występuje u kobiet w 2-5 dekadzie życia;
3) posiada torebkę;
4) hipotensyjna blizna centralna nie jest patognomoniczna - może występować w zakrzepicy środkowej naczyniaka jamnistego;
5) posiada silne unaczynienie tętnicze;
6) cechą charakterystyczną jest szybkie wypłukiwanie środka cieniującego.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

14. Naczyniaki wątroby to:
1) najczęstsze guzy łagodne wątroby;
2) występują częściej u mężczyzn;
3) nie mają elementów tkankowych pozanaczyniowych;
4) lokalizacja typowa to okolica wnęki;
5) zwapnienia występują w 10%przypadków ze zmianami zakrzepowymi;
6) całkowite wzmocnienie naczyniaka może trwać od kilku sekund do 30 minut.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

15. Rak nerkowokomórkowy:
1) częściej występuje u kobiet po 50 roku życia;
2) ryzyko zachorowania wzrasta m.in. w zespole Hippela-Lindaua, gdzie guzy mogą być obustronne i wieloogniskowe;
3) większość to guzy słabounaczynione i torbielowate;
4) współczynnik osłabienia w obrębie raka nerkowokomórkowego w fazie miąższowej (nefrograficznej) jest zawsze niższy od współczynnika osłabienia w miąższu nerki bez względu na unaczynienie;
5) trudno jest odróżnić naciekanie nowotworowe od zmian zapalnych w obrębie okołonerkowej tkanki tłuszczowej.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

16. Mikrozwapnienia w skupisku w skali BIRADS 4 należy zweryfikować przy jak najmniejszym obciążeniu pacjentki:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

17. Wrzód żołądka:
1) najrzadziej występuje w okolicy sklepistości;
2) metoda jednokontrastowa pozwala na rozpoznanie w 96%;
3) w rozpoznaniu i ocenie niszy wrzodowej obowiązuje uwidocznienie w dwóch płaszczyznach: przednio-tylnej i bocznej;
4) na zdjęciach wykonywanych z uciskiem lub badaniem metodą dwukontrastową naciek zapalny przedstawia się jako pierścieniowate przejaśnienie otaczające niszę wrzodową;
5) w rzucie bocznym towarzyszący niszy wrzodowej naciek zapalny ma wygląd wypukłego naddatku cienia po obu stronach.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

18. Objaw „wolego oka”
1) to jeden z objawów radiologicznych chorób żołądka;
2) często występuje w chłoniaku, przerzutach nowotworowych, ziarniniaku kwasochłonnym, mięśniaku gładkokomórkowym (leiomyomie);
3) rzadko występuje w mięsaku Kaposiego, rakowiaku, naczyniaku, gruczolakoraku;
4) widoczny jest jako guzkowate zmiany wypukłe z większymi polipowatymi tworami z owrzodzeniami na ich szczycie (np. w chłoniaku żołądka).
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

19. Pacjentka l. 58 zgłosiła się pierwszy raz do badania przesiewowego, bez dolegliwości. W trakcie poprzednich badań palpacyjnych stwierdzano od wielu lat zgrubienia w obu piersiach określane jako „mastopatia”. Wywiad rodzinny - liczne nowotwory w rodzinie (Familial Breast CancerAggregation). Wykonano zdjęcia w rzutach typowych. Dalsze zalecenia powinny obejmować:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

20. Wewnętrzny audit kliniczny może być wykonywany przez:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

21. Zgodę na realizację programu badań przesiewowych wydaje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

22. Nośnikiem informacji w tomografii rezonansu magnetycznego jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

23. Bez skierowania podpisanego przez lekarza można wykonywać badania:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

24. Wprowadzenie do ustroju związku zawierającego paramagnetyk (np. gadolinium) powoduje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

25. Nośnikiem informacji w tomografii komputerowej (transmisyjnej) jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

26. Przy badaniach małych dzieci (zalecenia mówią o wieku do 5 lat) można rezygnować z użycia kratki przeciwrozproszeniowej, gdyż:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

27. Fluoroskopia (prześwietlenie, radioskopia) w porównaniu z radiografią (zdjęciem) na ogół obarcza pacjenta dawką promieniowania:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

28. Energia (długość fal) promieniowania charakterystycznego, wychodzącego z lampy rentgenowskiej, zależy od:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

29. Rozdzielczość geometryczna (ostrość) (spatial resolution) uzyskiwanego w radiografii obrazu rejestrowanego metodą błona - folia nie zależy od:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

30. Proszę wskazać zdanie nieprawdziwe z niżej podanych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

31. W ostrym zapaleniu trzustki TK jamy brzusznej wykonujemy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

32. Eliminacja promieniowania rentgenowskiego o długich falach (miękkiego) z wiązki docierającej do pacjenta następuje na drodze:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

33. Wskazaniem do badania dwukontrastowego górnego odcinka przewodu pokarmowego nie jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

34. Proszę wskazać prawdziwe zdanie z poniżej wymienionych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

35. Prawidłowy obraz jelita cienkiego w dwukontrastowym wlewie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

36. Bogato unaczynione przerzuty w wątrobie powstają w przebiegu:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

37. Zmiana ogniskowa w wątrobie ulegająca silnemu wzmocnieniu w fazie tętniczej, izointensywna w T1 i T2, zawierająca przewodziki żółciowe, w scyntygrafii prezentująca się jako guzek gorący, to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

38. Kostniaki czaszki i żuchwy występują w 80% w przebiegu:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

39. W badaniu wielofazowym TK 36 letniej kobiety wykonywanej w celu diagnostyki zmiany ogniskowej w wątrobie wykryto krótkoodcinkowe eliptyczne zwężenie proksymalnego odcinka pnia trzewnego w miejscu jego odejścia od aorty. Odcinek przewężony przebiegał prosto ku dołowi. Przyczyna tego zwężenia to najprawdopodobniej:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

40. Typ drugi przecieku okołoprotezowego po implantacji stentgraftu do tętniaka aorty brzusznej może powstać z napływu od:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

41. Wskaż stwierdzenia prawdziwe dotyczące skurczu naczyniowego tętnic mózgowych:
1) może być powikłaniem pęknięcia tętniaka;
2) może prowadzić do zawału mózgu o charakterze niedokrwiennym;
3) ułatwia uwidocznienie tętniaka w badaniach angiograficznych;
4) jest mechanizmem obronnym organizmu w przypadku pęknięcia tętniaka;
5) w badaniu przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej podstawowym kryterium rozpoznania skurczu tętnic podstawy mózgu jest spadek średniej prędkości powyżej 50% w stosunku do prędkości wyjściowej.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

42. U 28-letniej kobiety w wykonanym ze względu na nawracające bóle głowy badaniu angio-TK w obrębie lewej półkuli mózgu uwidoczniono promieniście układające się skupiska poszerzonych naczyń drenowanych przez pojedyncze duże naczynie biegnące śródmózgowo do układu żył powierzchownych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

43. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących diagnostyki obrazowej zwężenia tętnic szyjnych są prawdziwe?
1) przed kwalifikacją do leczenia zwężenia tętnic szyjnych wymagane jest potwierdzenie zwężenia w dwóch metodach diagnostycznych, przy czym najlepszym połączeniem jest badanie ultrasonograficzne z angio-MR lub angio-TK;
2) angio TK dzięki wyższej rozdzielczości przestrzennej przewyższa angio-MR w ocenie zwężeń tętnic szyjnych;
3) rozdzielczość przestrzenna wielorzędowej TK jest wyższa niż w MR i niższa od rozdzielczości przestrzennej w badaniu cyfrowej angiografii subtrakcyjnej;
4) technika angio-MR - 2D TOF (time od flight) nie pozwala ocenić ściany naczynia i budowy blaszki miażdżycowej;
5) badanie dopplerowskie usg jest jedyną metodą pozwalającą ocenić prędkości i kierunek przepływu krwi w zwężeniu tętnic szyjnych.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

44. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku. W badaniach obrazowych stwierdza się u tych chorych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

45. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących oceny kompleksu intima - media w obrębie tętnic szyjnych są prawdziwe?
1) szerokość prawidłowego kompleksu intima-media waha się w zakresie 0,6-1 mm;
2) w obrębie kompleksu intima-media można wyróżnić strefy różniące się echogenicznością, co w dobrej klasy aparatach usg umożliwia rozgraniczenie pomiędzy błoną wewnętrzną i środkową;
3) ocenę kompleksu infima media łatwiej dokonać w obrębie ściany bliższej tętnicy szyjnej wspólnej;
4) grubość kompleksu intima-media zwiększa się z wiekiem, u osób palących i w nadciśnieniu tętniczym;
5) owrzodzenie blaszki rozpoznaje się, gdy ubytek w obrębie blaszki przekracza 2 mm.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

46. W jakim przypadku podczas badania MR kręgosłupa, u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową, stosuje się paramagnetyczne środki kontrastowe:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

47. Podstawowym badaniem obrazowym, które najlepiej pozwala zdiagnozować morfologiczne podłoże napadów u chorych z padaczką jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

48. Sinus pericranii (zatoka Strohmeyera) to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

49. Złośliwe guzy mózgu w badaniu metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego cechuje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

50. Plaki demielinizacyjne występujące w stwardnieniu rozsianym mają postać owalnych lub okrągłych hyperintensywnych w obrazach T2-zależnych i izo/hypointensywnych w obrazach T1-zależnych zmian, które ulegają w fazie ostrej obrączkowatemu wzmocnieniu kontrastowemu. Podobny obraz w badaniu MR może dawać:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

51. 70-90% mikrogruczolaków przysadki wykrywanych jest podczas badania MR w sekwencjach T1, T2-zależnych i T1 zależnych po podaniu środka kontrastowego. Aby zdiagnozować pozostałe 10-30% przypadków zaleca się wykonanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

52. Proszę wybrać zdanie prawdziwe dotyczące raka drobnokomórkowego płuc:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

53. Obraz torbieli naskórkowej (epidermoidu) w badaniu metodą tomografii komputerowej jest trudny do zróżnicowania z torbielą pajęczynówki. Które sekwencje rezonansu magnetycznego pozwalają najlepiej odróżnić torbiel pajęczynówki od torbieli naskórkowej?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

54. U 48-letniego pacjenta został stwierdzony guz obwodowy wielkości 5cm wywodzący się z oskrzela do segmentu 8 płuca prawego.
W KT uwidoczniono także dwa nieuwapnione guzki satelitarne wielkości 1,5 i 2cm w segmencie 10 i 6 po tej stronie. Nie stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych, ani innych zmian patologicznych wskazujących na związek z nowotworem w wykonanych badaniach KT i usg. Wynik histopatologiczny uzyskany z bronchoskopii: rak płaskonabłonkowy. Proszę wybrać właściwą klasyfikację w systemie TNM (UICC):historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

55. W pierwszym okresie ARDS (do 24 godzin) w badaniu KT płuc charakterystyczne są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

56. U 55-letniego mężczyzny z astmą oskrzelową wystąpiły obustronne nacieki podopłucnowe ze strefami zmleczenia miąższu, krwioplucie, a w morfologii krwi stwierdzono podwyższony poziom granulocytow kwasochłonnych. Przedstawiony obraz kliniczny budzi podejrzenie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

57. Które z podanych niżej objawów, stwierdzanych w KT, są typowe dla przewlekłego odrzucania przeszczepu płuc oraz występującego w hematoonkologii zespołu „przeszczep przeciw gospodarzowi” (graft-versus-host disease)?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

58. Proszę wybrać opis cech guzka w badaniu KT płuc najbardziej typowych dla hamartoma:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

59. Charakterystyczny obraz KT tzw. zatorów zakażonych w miąższu płuc może wystąpić w przypadku typowych powikłań u chorych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

60. W których z niżej wymienionych jednostek chorobowych mogą wystąpić w badaniu KT powiększone węzły chłonne śródpiersia, dobrze wzmacniające się po podaniu środka cieniującego?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

61. Jakie objawy w badaniu EKG-KT serca są charakterystyczne dla choroby Kawasaki?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

62. W jakiej lokalizacji występuje przepuklina przez otwór Bochdaleka?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

63. Która z gałęzi tętnic wieńcowych zaopatruje zwykle ścianę przednią lewej komory serca?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

64. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych zwykle współistnieje z inną wadą wrodzoną serca. Proszę wybrać spośród poniżej wymienionych typ wady spotykany najczęściej:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

65. Proszę wybrać zdanie nieprawdziwe charakteryzujące zmiany nowotworowe osierdzia:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

66. Zaciskające zapalenie osierdzia charakteryzuje się:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

67. Proszę wybrać jednostkę chorobową, dla której charakterystyczny jest obraz tracheobronchomegalii?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

68. Dla obrazu radiologicznego postaci płucnej sarkoidozy nie jest typowe występowanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

69. Najczęstszą przyczyną zatorowości płucnej jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

70. Ostry obrzęk pęcherzykowy płuc nigdy nie występuje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

71. Pacjent lat 26 zgłosił się do lekarza stomatologa z powodu powoli narastającego stwardnienia w okolicy przedusznej, żuchwy i dna jamy ustnej. W badaniu klinicznym stwierdzono, iż z przetok w dnie jamy ustnej wydobywają się żółtawe ziarna. W badaniu rentgenowskim stwierdzono obecność nieostro odgraniczonych ognisk osteolizy z masywnymi nawarstwieniami okostnowymi w żuchwie. Obraz kliniczny i radiologiczny przemawiają za rozpoznaniem:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

72. Najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w wieku postmenopauzalnym jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

73. Zmiany destrukcyjne w obrębie przyzębia brzeżnego uchwytne na zdjęciach rentgenowskich mogą pojawić się we wszystkich poniżej wymienionych stanach, z wyjątkiem:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

74. U 60-letniej pacjentki w badaniu TK stwierdzono w nerce prawej wielokomorową, dobrze ograniczoną masę torbielowatą o śr. 30 cm, wpuklającą się do wnęki nerkowej. Po dożylnym podaniu kontrastu wzmocnieniu uległy jedynie przegrody i torebka guza. Obraz TK może odpowiadać:
1) torbielowatemu guzowi Wilmsa;
2) dysplazji wielotorbielowatej nerki;
3) torbielowatemu rakowi nerkowokomórkowemu;
4) nerczakowi torbielowatemu wielokomorowemu.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

75. 15-letni chłopiec został przywieziony na SOR z ostrym bólem moszny. W badaniu USG stwierdzono powiększenie jądra prawego, o niejednorodnej echogeniczności i z obecnością wodniaka. Badanie dopplerowskie wykazało znacznie zmniejszony przepływ krwi w obrębie jądra. Obraz USG jest charakterystyczny dla:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

76. Cechami charakterystycznymi dla AML (angiomiolipoma) są:
1) hiperechogeniczność;
2) hipoechogeniczność;
3) obszary hipodensyjne o cieniowaniu do -100j.H;
4) hipointensywność w sekwencji T1-zależnej;
5) hiperintensywność w sekwencji T1-zależnej.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

77. U 50-letniego pacjenta w badaniu TK stwierdzono w dolnym biegunie nerki prawej zmianę lito-torbielowatą o śr. 30mm. Wg kategorii Bośniaka jest to zmiana:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

78. Prawdą jest, że:
1) guzy chromochłonne nadnerczy najczęściej są zlokalizowane w przestrzeni zaotrzewnowej w okolicach nerek, rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej i w śródpiersiu;
2) guzy dziedziczone autosomalnie dominująco związane są m.in. z zespołem NF-1, zepołem Sturga-Webera;
3) w badaniach radioizotopowych wykrywane są za pomocą scyntygrafii z MIBG -123J;
4) w obrazach T1-zależnych po dożylnym podaniu kontrastu mają charakterystyczny obraz „pieprzu i soli“.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

79. Cechami charakterystycznymi dla ostrego zapalenie gruczołu krokowego w badaniu USG są:
1) jest bezobjawowe;
2) gruczoł krokowy jest powiększony;
3) gruczoł krokowy ma obniżoną echogeniczność;
4) powiększeniu ulegają pęcherzyki nasienne;
5) gruczoł krokowy ma podwyższoną echogeniczność.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

80. Tętniak pourazowy aorty piersiowej umiejscowiony jest najczęściej:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

81. Cechami charakterystycznymi dla raka gruczołu krokowego w badaniu USG nie są:
1) umiejscowenie pośrodkowe guza;
2) asymetryczne powiększenie gruczołu krokowego;
3) słabe ograniczenie zmiany od otoczenia;
4) wczesny ucisk na cewkę moczową.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

82. Cechami charakterystycznymi dla niedodmy okrągłej w badaniu TK klp są:
1) bronchogram powietrzny;    4) płyn w jamie opłucnej;
2) objaw „ogona komety”;     5) brak wzmocnień po dożylnym podaniu kontrastu.
3) pogrubiała opłucna;     
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

83. Do oceny zatorowości płucnej w scyntygrafii perfuzyjnej służy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

84. Chorobami związanymi z LIP (limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc) są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

85. U 30-letniej pacjentki w badaniu HRCT stwierdzono małe, cienkościenne torbielki o śr.5-10mm, rozmieszczone równomiernie w obu polach płucnych, płyn w jamie opłucnej i powiększone węzły chłonne śródpiersia. Obraz TK jest typowy dla:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

86. Ostrą gruźlicę prosówkową nie należy różnicować z:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

87. U 45-letniego pacjenta w badaniu TK klp w płacie górnym płuca prawego stwierdzono guzek o śr.2cm, o policyklicznych obrysach zawierający zwapnienia i tkankę tłuszczową, położony w odległości ok. 10mm od opłucnej. Obraz TK odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

88. Kręg z „kości słoniowej” nie występuje w:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

89. Podaj stwierdzenie prawdziwe dotyczące węzłów chłonnych i ich cech charakterystycznych związanych z jednostkami chorobowymi:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

90. Wskaż fałszywą odpowiedź -torbiel śluzowa (mucocele):historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

91. Które z poniższych zmian nie mogą zajmować mięśni w oczodole?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

92. Podaj stwierdzenie prawdziwe dotyczące glejaka nerwu wzrokowego:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

93. Które z poniższych jednostek chorobowych mogą powodować trudności w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego na poziomie otworu Monro?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

94. Najbardziej charakterystycznymi cechami wodogłowia normotensyjnego - triada Hakima są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

95. Podaj stwierdzenie prawdziwe dotyczące naczyniakowłókniaka młodzieńczego:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

96. Zmian otępiennych nie powoduje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

97. Które z powyższych parametrów nie są oceniane w perfuzji MR?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

98. Które stwierdzenie dotyczące ADEM jest fałszywe?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

99. Częstą przyczyną wysokiego sygnału w sekwencji T2-zależnej w obrazowaniu pnia mózgu jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

100. Do zaburzeń rozwoju bruzd i migracji neuronalnej nie należy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

101. Chorobą nie związaną z chorobą von Hippel-Lindau to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

102. Rak gruczołu krokowego naciekający na pęcherzyki nasienne i pęcherz moczowy w badaniu TK ze środkiem kontrastującym charakteryzuje się:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

103. Pacjent lat 35 chory na cukrzyce z upośledzoną odpornością, z objawami klinicznymi: gorączka, problemy z oddawaniem moczu i ból zgłosił się na badanie TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym. W badaniu TK stwierdzono niewielkiego stopnia symetryczne powiększenie gruczołu krokowego z obwodowymi i brzeżnymi wzmocnieniami środka kontrastującego nieregularnymi obszarami hipodensyjnymi. Obszary hipodensyjne ulegające brzeżnemu wzmocnieniu kontrastowemu wychodzą poza gruczoł krokowy, przekraczają przeponę miednicy, dochodzą do postawy prącia. Obrazy: kliniczny i TK odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

104. Pacjent lat 23 z powiększonym niebolesnym jądrem zgłosił się do Pracowni TK ze skierowaniem na badania miednicy mniejszej jamy brzusznej i klatki piersiowej. W badaniach TK ze środkiem kontrastującym stwierdzono: powiększone węzły chłonne miedniczne, okołoaortalne. Ogniska meta do wątroby i miąższu płuc. Podwyższone markery LDH, AFP, beta hCG. Obraz TK miednicy mniejszej, jamy brzusznej i klatki piersiowej odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

105. Pacjentka lat 30 z objawami klinicznymi: podwyższona temperatura, ból dołem brzucha. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzam wieloogniskowe torbielowate masy o nieostrych obrysach. Okoliczne więzadła i powięzie pogrubiałe. Po podaniu środka kontrastującego ściany mas torbielowatych ulegają wzmocnieniu. Obraz TK miednicy mniejszej odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

106. Pacjentka lat 48 zgłosiła się na badania TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym. W skierowaniu objawy kliniczne; bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhea), bolesność w czasie stosunku (dyspareunia),niepłodność. W badaniu TK stwierdzono w jajniku lewym torbiel o średnicy 120mm o niejednorodnej densyjności (obszary hiperdensyjne i o densyjności wody). Torebka torbieli grubości do 3mm bez wtrętów i zgrubień wewnętrznych. Marker Ca 125 w normie. Wyżej opisany przypadek odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

107. Pacjentka lat 30 zgłosiła się na badanie TK wielofazowe miednicy mniejszej, jamy brzusznej i klatki piersiowej. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzono w znacznie powiększoną macicę z nieregularnymi, hipodensyjnymi ognikami w obrębie endometrium i myometrium. W fazie tętniczej widoczne są liczne naczynia kosmkowate. Poza tym poszerzone są znacznie tętnice maciczne. Jajniki bez zmian. Marker beta-hCG w surowicy znacznie podwyższony. W badaniu TK jamy brzusznej i klatki piersiowej stwierdzono bogato unaczynione okrągłe zmiany ogniskowe w wątrobie, miąższu płuc i mózgu. Wyżej opisany przypadek odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

108. Pacjentka lat 65 otyła z cukrzycą zgłosiła się do Pracowni Tomografii Komputerowej ze skierowaniem na badanie jamy brzusznej i miednicy mniejszej z objawami krwawień z narządu rodnego - postmenopauzalych, oraz dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu.
W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzono powiększoną macicę o zatartych zewnętrznych obrysach, brakiem przestrzeni tłuszczowych pomiędzy sąsiednimi narządami (odbytnica i pęcherz moczowy). Zatarcie zarysów mięśni zasłonowych i gruszkowatych. Powiększone węzły chłonne miedniczne. W badaniu TK jamy brzusznej stwierdzono powiększone węzły chłonne w przestrzeni zaotrzewnowej o średnicy 20-50 mm, wodonercze oraz poszerzenie obu moczowodów na całej długości. Obraz TK miednicy mniejszej i jamy brzusznej odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

109. Pacjentka lat 45. W badaniu wielofazowym TK miednicy mniejszej i jamy brzusznej stwierdzam nacieczenia siateczkowato-guzkowe krezki i sieci większej ze zwapnieniami, ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W jamie brzusznej i jamie Douglasa duża ilość płynu. Powiększone węzły chłonne biodrowe wewnętrzne, zewnętrzne, wspólne oraz przyaortalne, mają kształt okrągły i ulegają wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiany ogniskowe słabo unaczynione występują trzustce, śledzionie, nadnerczach, nerkach, kościach. Obraz TK miednicy mniejszej i jamy brzusznej odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

110. Pacjentka lat 45. W badaniu TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym stwierdzono powiększenie wielotorbielowate obu jajników o średnicy 60mm i 70mm.W obrębie torbieli obu jajników znajdowały się ogniska hiperdensyjne o współczynniku pochłaniania od ujemnych wartości w skali j. H. do gęstości kości układające się warstwowo. Marker Ca 125 w normie. Obraz TK torbieli jajników odpowiada:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

111. Do powstania tętniaka rozwarstwiającego aorty usposabia:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

112. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zwężenia tętnic nerkowych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

113. Objawem bezpośrednim ostrego zakrzepowego zapalenia żył kończyn dolnych jest/są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

114. Implantacja filtru przeciwzatorowego do żyły głównej dolnej jest metodą radiologii zabiegowej stosowaną w zapobieganiu zatorowości płucnej. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących implantacji filtru przeciwzatorowego jest nieprawdziwe?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

115. Pacjent został przyjęty do szpitala z powodu bólów i zawrotów głowy z okresowo występującymi zaburzeniami równowagi. W badaniu fizykalnym stwierdzono osłabienie siły mięśniowej i zaburzenia czucia powierzchownego lewej kończyny górnej. Różnica ciśnień skurczowych pomiędzy prawą i lewą kończyną górną wynosiła 25 mmHg. Wykonane badanie arteriograficzne wykazało wsteczny przepływ krwi w lewej tętnicy kręgowej. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u tego pacjenta jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

116. Przy podejrzeniu przerzutów z raka płaskonabłonkowego dna jamy ustnej do węzłów chłonnych szyi najbardziej pomocne będzie stwierdzenie następujących cech węzła w badaniach obrazowych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

117. Naciekanie chrząstek krtani przez rak płaskonabłonkowy jest czasami trudne do rozstrzygnięcia. Do objawów w badaniu TK, świadczących o bardzo wysokim prawdopodobieństwie nacieku, należą następujące:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

118. W przypadku podejrzenia nerwiaka nerwu VIII standardowym postępowaniem diagnostycznym jest wykonanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

119. Chłopiec, lat 5, ze średniego stopnia niedosłuchem zmysłowo-nerwowym, który pojawił się nagle, został skierowany przez laryngologa na badanie MRI uszu. Chłopiec 4 miesiące wcześniej przebył zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W badaniu w czasie T2-zależnym widoczna była ogniskowa utrata wysokiego sygnału z błędnika błoniastego, z cechami optycznego powiększenia modiolusa. Na podstawie tych danych można postawić rozpoznanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

120. Kobieta lat 46, zgłosiła się na izbę przyjęć z silnymi zawrotami głowy, cechami obwodowego porażenia prawego nerwu VII oraz wyciekiem z prawego ucha. U chorej wykonano niezwłocznie badanie TK głowy z kontrastem, które wykazało utratę powietrzności komórek wyrostka sutkowatego po prawej stronie oraz fragmenty kosteczek słuchowych w bezpowietrznej jamie bębenkowej. Na jednym ze skanów widoczna była destrukcja ściany kostnej kanału pólkolistego bocznego. W badaniu po kontraście nie stwierdzono ognisk patologicznego wzmocnienia. W oparciu o objawy kliniczne i wyniki badania TK można postawić następujące rozpoznanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg