Otaguj pytania - wiosna 2008

1. U 17-letniego chłopca po operacji kręgosłupa lędźwiowego przed laty (brak danych co do rodzaju operacji) pojawiły się bóle, sztywność, osłabienie i nieprawidłowe odruchy kończyn dolnych. Wykonano badanie MR kręgosłupa lędźwiowego. Stwierdzono przebytą wielopoziomową laminektomię oraz przygrzbietowo położoną dolną część rdzenia którego stożek sięga dolnego zarysu L4, a także wewnątrzoponową pooperacyjną tkankę bliznowatą. W opisie badania zasugerowano zespół zakotwiczonego rdzenia. Czy zgadzasz się z tym rozpoznaniem?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Obraz MR pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego cechuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Względne wrodzone zwężenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym powodowane przez krótkie nasady łuków jest definiowane gdy średnica kanału wynosi mniej niż:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Torbiel naskórkowa kąta mostowo-móżdżkowego:
1) to nienowotorowa torbiel wtrętowa;
2) najlepiej rozpoznawana jest badaniem MR;
3) cechuje ją intensywność sygnału zbliżona do sygnału płynu mózgowo-rdzeniowego;
4) w jej rozpoznaniu konieczne jest obrazowanie DWI;
5) nie ulega pełnej supresji we FLAIR.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. W badaniu TK mózgu wykonanym w trybie pilnym z powodu urazu komunikacyjnego u chorego z naczyniakiem twarzy stwierdzono zanik prawej półkuli mózgu, masywne zwapnienia korowo-podkorowe w kształcie zakrętów i pogrubienie kości pokrywy po tej stronie oraz nadmiernie rozbudowane zatoki przynosowe. Jakie postawił(a) byś rozpoznanie wstępne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Teleangiektazje naczyń włosowatych:
1) są zazwyczaj nieme kliniczne;
2) to nieduże słabo wyodrębnione zmiany;
3) nie powodują dużych krwotoków;
4) w 50% przypadków są hiperintensywne w obrazach T2-zal i FLAIR;
5) nie cechuje ich poszerzenie żyły zbierającej (objaw różnicujący z malformacją żylną).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. W przebiegu ostrego zatrucia metanolem może dojść do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM):
1) towarzyszy chorobom zakaźnym, występuje po ich przebyciu, może mieć charakter poszczepienny;
2) dotyczy wyłącznie dzieci młodszych;
3) może naśladować guzy nowotworowe;
4) zmiany w badaniach obrazowych mogą wyprzedzać objawy kliniczne;
5) może przybrać formę krwotoczną.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Ogniskowe, o głębokości > 2mm i powierzchni > 1,3 cm uszkodzenie chrząstki stawowej rzepki wykazane w MR osiową sekwencją FS PD FSE u młodej kobiety może odpowiadać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Wągrzycę (cystycerkozę) ośrodkowego układu nerwowego w badaniach TK i/lub MR charakteryzuje:
1) obraz mogący naśladować guz mózgu;
2) zmienność obrazu zależna od stadium choroby;
3) konieczność różnicowania z gruźlicą, nowotworem i innymi zmianami pasożytniczymi;
4) najczęstsza lokalizacja w przestrzeniach podpajęczych sklepistości mózgu;
5) występowanie w najczęstszej formie- postaci rozsianej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Bardzo typowym dla ropnia Brodiego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Najważniejszym parametrem rekonstrukcji obrazu w TK jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące przerzutów nowotworowych do układu kostnego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. 23-letni mężczyzna został skierowany na badanie rentgenowskie stawu łokciowego z powodu bólu i okresowego blokowania się stawu. Wykonane zdjęcia wykazały jedynie mnogie, zwapniałe ciała kostno-chrzęstne w stawie łokciowym o regularnych kształtach i podobnym wymiarze. Jest to charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Do najczęstszych miejsc występowania złamań powolnych nie należy kość:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. W zniekształceniu Madelunga dolnego odcinka kości promieniowej i nadgarstka najczęściej możemy napotkać i rozpoznać:
1) skrócenie kości promieniowej;
2) grzbietowe podwichnięcie kości łokciowej;
3) trójkątny kształt nadgarstka;
4) zmniejszenie kąta nadgarstka;
5) wyrośl kostną w części dolnej brzegu przyśrodkowego kości promieniowej;
6) ogniska przejaśnienia struktury kostnej wzdłuż przyśrodkowego brzegu kości promieniowej;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Elementem wyróżniającym zajęcie kości w przebiegu rodzinnej hiperfosfatazji idiopatycznej od choroby Pageta jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Linia łącząca tylno-górny brzeg podniebienia twardego z najniżej położoną częścią kości potylicznej to linia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Następstwem wielostawowego młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów może być:
1) opóźnienie wzrostu;
2) niedorozwój żuchwy;
3) skrócenie kości śródręcza i śródstopia;
4) przerost nasad kolan, bioder i stawów ramiennych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Złamanie zęba obrotnika typu I należy różnicować z:
1) wtórnym jądrem kostnienia (ossiculum terminale Bergmani);
2) kością zębową (os odontoideum);
3) złamaniem typu łzy;
4) wyciskiem naczyniowym tętniaka workowatego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące obustronnego podwichnięcia stawów międzykręgowych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Zdjęcie rentgenowskie boczne wykonane u obywatela Ukrainy po urazie szyi w wyniku rzekomo przebytego wypadku samochodowego wykazało złamanie wyrostka kolczystego C7 typu przerzucacza gliny. Ze względu na charakter rozpoznanego złamania należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Badanie MR wykrywa II fazę uszkodzenia pierścienia rotatorów stawu ramiennego z dokładnością:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. U 2-letniego dziecka w czasie zabiegów pielęgnacyjnych rodzice zauważyli guz brzucha. W trybie pilnym przyjęto dziecko do szpitala i wykonano badanie USG, które pozwoliło rozpoznać guz w przestrzeni zaotrzewnowej, nad nerką lewą, zawierający zwapnienia - najprawdopodobniej zwojak zarodkowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń jest nieprawidłowe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. U 2-letniego dziecka wystąpiła wysoka gorączka (> 38 st. C.), objawy dysuryczne, bóle przy oddawaniu moczu, a wykonane badania laboratoryjne pozwoliły na ustalenie rozpoznania: zakażenie układu moczowego. Które z niżej wymienionych twierdzeń, dotyczących algorytmu diagnostycznego u tych chorych jest nieprawidłowe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Badanie prenatalne wykonane w ostatnich tygodniach ciąży u płodu płci męskiej wykazało miernego stopnia „poszerzenie” jednej z miedniczek nerkowych (przednio - tylny wymiar miedniczki nerkowej < 10 mm). Które z niżej wymienionych twierdzeń jest nieprawidłowe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Jedną z najczęstszych anomalii stwierdzanych u dzieci z zakażeniem układu moczowego jest wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Chłopiec 6-letni doznał niewielkiego urazu klatki piersiowej w czasie gry w piłkę na boisku (zderzenie z kolegą i upadek). Po kilku godzinach zaczął skarżyć się na ból w klatce piersiowej po stronie lewej. Wykonano przeglądowe zdjęcie rtg klatki piersiowej i stwierdzono liczne, torbielowato podobne twory w okolicy nadprzeponowej lewej. Które z niżej wymienionych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Dziecko 4-tygodniowe przyjęte zostało do szpitala z powodu narastających objawów niewydolności krążeniowo-oddechowej. Wykonano badanie rtg klatki piersiowej stwierdzając m.in. kardiomegalię z cechami zastoju w krążeniu płucnym. Które z niżej wymienionych rozpoznań można przyjąć za najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Chłopiec 3-letni z przewlekłym kaszlem, utrzymującym się od kilku lat. W pierwszych dniach życia dziecko leczone było z powodu ostrej niewydolności oddechowej noworodków. Jako powikłanie tego leczenia rozwinęła się dysplazja oskrzelowo-płucna. Które z poniższych twierdzeń, wskazujących na czynniki ryzyka w tej jednostce chorobowej jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Noworodek czterotygodniowy, przyniesiony przez rodziców do izby przyjęć z powodu rozległego krwiaka w częściach miękkich czaszki w okolicy ciemieniowej. Wg informacji uzyskanej od rodziców dziecko spadło z tapczanu w czasie zabiegów pielęgnacyjnych. Wykonano zdj. rtg czaszki i stwierdzono rozległe wieloszczelinowe złamanie kości ciemieniowej lewej. Wobec niespójności danych z wywiadu i wyniku badania rtg czaszki podejrzewano uraz nieprzypadkowy, będący następstwem działania osób trzecich. Które z niżej wymienionych twierdzeń dotyczących diagnostyki i leczenia następstw tych urazów u dzieci jest niewłaściwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. U 12-letniego chłopca wykonano zdjęcie przeglądowe stawów kolanowych po przebytym urazie sportowym. Badanie nie wykazało zmian pourazowych, stwierdzono natomiast mnogie wyrośla chrzęstno kostne w kościach tworzących stawy kolanowe. Które z poniższych twierdzeń, dotyczących tej wady jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. U dziecka 5-letniego wykonano zdjęcie rtg klatki piersiowej z powodu podejrzenia zapalenia płuc. Nie stwierdzono zmian zapalnych w miąższu płuc, znaleziono natomiast pojedynczą torbiel umiejscowioną przywnękowo. Które z niżej wymienionych umiejscowień torbieli „płucnych” są najczęstsze?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Dziecko 9-letnie doznało urazu w czasie jazdy na nartach. Badanie rentgenowskie układu kostnego wykazało złamanie patologiczne w przynasadzie bliższej kości ramiennej. Okazało się, że złamanie nastąpiło w miejscu pojedynczej torbieli kostnej. Które z poniższych twierdzeń jest niecharakterystyczne dla opisywanej zmiany?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Stwierdzenie bogato unaczynionego guza jajnika, któremu towarzyszą podwyższone stężenie estrogenów, podwyższone stężenie inhibiny i nieprawidłowe krwawienia z macicy nasuwa podejrzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. W raku jajnika przerzuty do węzłów chłonnych najczęściej występują w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Dziecko urodzone przedwcześnie, z masą ciała 1500 g, z objawami ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. W pierwszych dniach życia stwierdzono w badaniu przezciemiączkowym nasilone krwawienie śródkomorowe. Kontrolne badania usg wykazały ponadto pojawienie się hiperechogenicznych obszarów wokół komór bocznych z towarzyszącymi im jamkami.
Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Najbardziej użytecznym badaniem w kontroli po leczeniu z powodu ciążowej choroby trofoblastycznej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Prawdziwe twierdzenia to:
1) gruźlica jajowodu występuje zwykle jednostronnie;
2) w badaniu HSG w przypadku gruźlicy jajowodu stwierdza się nieregularny zarys błony śluzowej jajowodu, sztywne odcinki, ubytki wewnątrzścienne;
3) w przypadku gruźlicy jajowodu występują często krwawienia z dróg rodnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Prawdziwe twierdzenia to:
1) wśród nowotworów przerzutowych jajnika najczęściej stwierdza się guzy z przewodu pokarmowego, narządu rodnego oraz raka piersi;
2) guzy jajników o charakterze przerzutowym występują w większości jednostronnie;
3) guzy przerzutowe jajnika występują najczęściej w postaci zmian litych;
4) guzy przerzutowe jajnika najczęściej osiągają znaczne rozmiary.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Prawdziwe twierdzenia to:
1) w raku szyjki macicy badanie MR stanowi podstawę rozpoznania.
2) badanie MR w raku szyjki macicy pozwala ocenić wielkość guza oraz naciekanie przymacicz.
3) w zaawansowanym raku szyjki macicy badanie MR jest najlepszą metodą służącą wyborowi metody leczenia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Zaznacz poprawne odpowiedzi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Zaznacz prawidłową odpowiedź:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Włókniakogruczolak (fibroadenoma) sutka jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Perlak wrodzony (zwany również prawdziwym), piramidy kości skroniowej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Obrazowaniu perfuzji mózgu metodą rezonansu magnetycznego służą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Wodnisty wyciek z brodawki sutkowej może być objawem klinicznym:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Prawidłowe odpowiedzi dotyczące włókniaka młodzieńczego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Kryteria złośliwości guzów w ultrasonografii sutka obejmują:
1) niewyraźne, pozaciągane brzegi;
2) jednorodny wzorzec ech wewnętrznych;
3) izoechogeniczność;
4) zniekształcenie podczas ucisku;
5) silny cień akustyczny za zmianą;
6) echogeniczność równą tkance tłuszczowej;
7) bardziej jednorodny rozkład ech wewnętrznych podczas ucisku.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Cechy morfologiczne sugerujące złośliwy charakter mikrozwapnień w obrazie mammograficznym to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Badanie MR sutków z podaniem środków kontrastowych u chorych po leczeniu raka sutka powinno być wykonywane:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Najważniejszą cechą różnicującą zmiany złośliwe od łagodnych w obrazie MR sutków jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Uchyłki z pociągania w obrębie przełyku występują najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. U 35-letniego mężczyzny bez wywiadu alkoholowego stwierdzono w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego liczne owrzodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, pogrubienie i przekrwienie fałdów błony śluzowej. W badaniach dodatkowych stwierdzono podwyższony poziom gastryny. Spośród wymienionych badań obrazowych najbardziej pomocne w ustaleniu rozpoznania będzie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. W badaniu radiologicznym górnego odcinka przewodu pokarmowego stwierdzono uogólnione pogrubienie fałdów błony śluzowej żołądka, najbardziej nasilone od strony krzywizny większej. Obraz taki może być wynikiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. W przypadku stwierdzenia w badaniu radiologicznym górnego odcinka przewodu pokarmowego owrzodzenia błony śluzowej żołądka, za tzw. „niszą złośliwą”, przemawiają następujące objawy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Zmiany w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna w obrębie jelita grubego wykaże najwcześniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Źródłem licznych zmian przerzutowych do żołądka o obrazie guzów podśluzówkowych z małymi, centralnymi owrzodzeniami (tzw. obraz „wolego oka”) jest najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Najwcześniejszych objawów zajęcia układu kielichowo-miedniczkowego przez zmiany gruźlicze szukać należy w obrębie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Niedrożność żółciowa na zdjęciu przeglądowym najczęściej objawia się obecnością gazu w drogach żółciowych oraz widocznym cieniem kamienia żółciowego powodującego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. U 22-letniej kobiety z wykrytym w badaniu ultrasonograficznym poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego po stronie prawej wykonano urografię. Stwierdzono poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego po stronie prawej oraz prawego moczowodu do poziomu wyrostka poprzecznego L3, gdzie zagina się on łukowato w kierunku kręgosłupa. Opisana wada to1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. U 18-letniego mężczyzny z wykrytym w badaniu ultrasonograficznym poszerzeniem górnej grupy kielichów nerki prawej wykonano badanie urograficzne stwierdzając po prawej stronie dwa moczowody niezależnie uchodzące do pęcherza moczowego. Opisana wada to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Do objawów zespołu Aperta należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. U pacjenta lat 18 na zdjęciu pantomograficznym wykonanym w kilka tygodni po ekstrakcji zęba mądrości stwierdzono obecność sąsiadujących ze sobą obszarów rozrzedzeń i zagęszczeń struktury kostnej żuchwy z towarzyszącymi nawarstwieniami okostnej. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące nowotworów szczęk:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Do oceny elementów kostnych stawu skroniowo-żuchwowego służą zdjęcia w poniższych projekcjach, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Ząb zatrzymany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Próchnica zębów powoduje powstanie ubytków w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Tak zwane przejaśnienie przyszyjkowe („cervical burn-out”) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Statusem zębowym nazywamy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Wybierz prawidłowe informacje odnoszące się do stawu skroniowo-żuchwowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Dobrze odgraniczone od otoczenia przejaśnienie widoczne przy wierzchołku korzenia, z wyraźną osteosklerotyczną obwódką, to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Zastosowanie kratki przeciwrozproszeniowej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Zastosowanie filtracji dodatkowej (z aluminium lub miedzi):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Za ochronę radiologiczną w jednostce wykonującej procedury z wykorzystaniem promieniowania jonizującego odpowiada:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Zwiększenie różnicy potencjałów (kV) między katodą i anodą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Procedury robocze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego zawierają:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Procedury z zakresu radiologii zabiegowej mogą wykonywać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Najmniejsza przydatność ultrasonografii duplex Doppler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Która z wymienionych czynności nie ma wpływu na wynik badania dopplerowskiego naczyń?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Punkcja prostej torbieli nerki, poza jej opróżnieniem, pozwala na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego widoczne w badaniu USG nie występuje w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Obraz USG naczyń krwionośnych w guzku złośliwym tarczycy przedstawia się jako:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Tak zwany „Power Doppler” umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Podstawą prawidłowego rozpoznania w badaniu ultrasonograficznym przewlekłego zapalenia trzustki jest uwidocznienie takich objawów jak:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. W ocenie ultrasonograficznej tętniaka aorty brzusznej najtrudniejsza jest ocena:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Co w ocenie dopplerowskiej nie jest cechą prawidłowego przepływu krwi w tętnicach nerkowych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Stałym elementem każdego obrazu ultrasonograficznego prawidłowej nerki jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Złotym standardem w określaniu zaawansowania procesu rozrostowego nerki jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Największe znaczenie endosonografii przezodbytniczej w diagnostyce raka odbytnicy dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Stwierdzenie w badaniu USG torbieli wątroby o średnicy 30mm w lewym płacie wymaga:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Poszerzenie żył wątrobowych, dające „objaw rogów jelenia” występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Grubość miąższu nerek mniejsza niż 10 mm oceniana w badaniu USG u osoby powyżej 70 roku życia, jest najczęściej związana z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. W ostrym zapaleniu najądrza - w badaniu USG można stwierdzić:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. W badaniu USG po urazie jamy brzusznej nie można:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. W przypadku podejrzenia raka stercza w badaniu klinicznym w pierwszej kolejności należy wykonać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Gruczolistość (adenomiomatoza) pęcherzyka żółciowego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. W pseudoginekomastii sutka męskiego obserwuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Zjawisko „aliasingu” występuje przy pomiarach przepływu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Największą częstotliwość dopplerowską zmierzymy, jeśli kąt między wiązką ultradźwiękową i kierunkiem przepływu krwi wynosi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. W przypadkach raka jądra - oprócz badania USG jąder należy wykonać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Pojedynczy naczyniak wątroby średnicy 20mm różni się od pojedynczego hiperechogenicznego przerzutu nowotworowego o tej samej średnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. U 37-letniej kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną wykryto zmianę ogniskową w wątrobie. W przypadku wykonania tomografii komputerowej, stwierdzenie których z niżej wymienionych objawów przemawiałoby bardziej za rozpoznaniem gruczolaka wątroby niż FNH?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. U 42-letniej otyłej kobiety wykonano badanie MR miednicy małej celem oceny zaawansowania raka endometrium. Stwierdzono guz ograniczony do macicy i powiększone jajniki ze zwiększoną ilością zrębu i drobnymi torbielami na obwodzie. Opisane objawy odpowiadają zespołowi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. U chorych z marskością wątroby w tomografii komputerowej stwierdzić można wszystkie niżej wymienione objawy, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. W obrazie radiologicznym trzustki podzielonej (pancreas divisum) stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Najczęstszym guzem pierwotnym wątroby u dzieci jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Spośród stwierdzeń doyczących nowotworów jelita cienkiego nieprawdziwe jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. W przebiegu marskości wątroby stwierdzić można:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Wybierz prawidłową charakterystykę struniaka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. U 43-letniej kobiety z przewlekłym zapaleniem gruczołu tarczowego wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej z powodu bólów brzucha o kilkumiesięcznym okresie trwania. Badanie wykazało rozlane podwyższenie gęstości tkanki tłuszczowej w obrębie krezki jelita cienkiego z oszczędzeniem szypuły naczyniowej, rozsunięcie pętli jelitowych przez pogrubiałą krezkę oraz pojedyncze powiększone węzły chłonne krezkowe. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. U 52-letniego mężczyzny z bólami brzucha i objawami otrzewnowymi lokalizującymi się w prawym śródbrzuszu wykonano tomografię komputerową uwidaczniając związany z wstępnicą owalny twór o gęstości tkanki tłuszczowej otoczony hyperdensyjną obwódką. Opisane objawy odpowiadają:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. U 65-letniego mężczyzny z dolegliwościami bólowymi w nadbrzuszu i utratą masy ciała stwierdzono lito-torbielowaty guz w dolnej części głowy trzustki. W badaniu metodą rezonansu magnetycznego guz okazał się być skupiskiem licznych bardzo drobnych torbieli komunikujących się z głównym przewodem trzustkowym. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. U 71-letniej kobiety wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej w celu określenia charakteru zmiany wykrytej w rutynowym badaniu ultrasonograficznym. W trzonie trzustki stwierdzono dwukomorowy torbielowaty guz o średnicy 8 cm o nieregularnej grubości z pojedynczymi drobnymi zwapnieniami w ścianie. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. U 33-letniego mężczyzny z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej z powodu dolegliwości bólowych w nadbrzuszu. Stwierdzona w badaniu rozlana przebudowa tłuszczowa trzustki jest objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Obniżenie sygnału narządów miąższowych w obrazach T2-zależnych może wynikać z obecności depozytów związków żelaza w przebiegu hemochromatozy. Zmiany sygnału w którym z wymienionych narządów sugerują pierwotną postać tej choroby?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Trzustka niemal w całości położona jest zaotrzewnowo. Jedyną częścią trzustki wykazującą połączenie z jamą otrzewnej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Najczęściej występującą wadą rozwojową trzustki, stwierdzaną często u pacjentów z nawrotowym idiopatycznym zapaleniem trzustki jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Zaznacz poprawne odpowiedzi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy