Otaguj pytania - jesień 2007

1. Pacjent lat 25 z bólem głowy o ostrym początku, objawami oponowymi i sennością skierowany do pracowni TK z Izby Przyjęć.
W badaniu TK bez podania środka kontrastowego widoczne zwiększenie współczynnika osłabienia j.H. płynu mózgowo-rdzeniowego jednostronnie w prawej szczelinie Sylwiusza i na sklepistości mózgu po tej stronie. Wybierz najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

2. Następujące cechy widma: 1. dodatni skurczowy załamek, szybko narastający 2. nieznacznie ujemny załamek tuż po załamku dodatnim 3. nieznacznie dodatni w fazie rozkurczu, cechują przepływ:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

3. Na zdjęciu przeglądowym czaszki widoczne są wewnątrzczaszkowe zwapnienia, mające postać podwójnie konturowanych girland. Wybierz najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

4. Tętniaki workowate tętnic wewnątrzczaszkowych najczęściej umiejscowione są na tętnicy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

5. Szczytowa prędkość skurczowa w miejscu zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej wynosi około 315 cm/s, świadczy to o:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

6. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące uchyłka Zenkera:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

7. W jakiej wadzie serca występują: powiększenie lewej komory, lewego przedsionka, pnia płucnego oraz aorty:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

8. Najczęstszą przyczyną zespołu żyły głównej górnej jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

9. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania angiografii jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

10. Podaj przybliżoną liczbę węzłów chłonnych umiejscowionych w obrębie szyi:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

11. Wybierz objawy wchodzące w skład zespołu poembolizacyjnego:
1) wzrost temperatury ciała;    4) powiększenie śledziony;
2) thrombophlebitis migrans;    5) wzrost leukocytozy we krwi;
3) ból w embolizowanej okolicy;   6) podwyższenie ciśnienia tętniczego.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

12. Do materiałów embolizacyjnych nie należy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

13. Zabiegu embolizacji nie wykorzystuje się do leczenia:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

14. Sutura mendosa to dodatkowy:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

15. Dla zespołu dziecka maltretowanego typowe są mnogie złamania w „różnym wieku”. Za specyficzne dla tego zespołu uznaje się złamania:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

16. Chory zgłosił się do Izby Przyjęć z powodu silnego bólu w klatce piersiowej oraz nudności. Konsultującemu lekarzowi nie udało się założyć sondy przełykowo-żołądkowej. Na przeglądowym zdjęciu klatki piersiowej widoczny podwójny poziom płynu - nad oraz pod przeponą. Całość obrazu przemawia za:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

17. Główne tętnice boczne krążenia trzewnego to:
1) łuk Riolana;         3) tętnica brzeżna Drummonda;
2) łuk Buhlera;         4) łuk Barkowa.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

18. Objaw podwójnego pierścienia (double ring) w torebce kostnej ślimaka w badaniu HRCT jest charakterystyczny dla:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

19. Zwapnienia w trzustce mogą być spowodowane:
1) przewlekłym zapaleniem;
2) pseudotorbielami;
3) rakiem trzustki;
4) nadczynnością przytarczyc;
5) gruczolakiem lub gruczolakorakiem torbielowatym.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

20. Obecność płynu w jamie opłucnowej może być spowodowana:
1) międzybłoniakiem opłucnej;
2) ropniem podprzeponowym, ostrym zapaleniem trzustki, zapaleniem wątroby;
3) zastoinową niewydolnością krążenia;
4) zabiegiem chirurgicznym w obrębie klatki piersiowej.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

21. Spikularny guzek sutka jest typowy dla:
1) radial scar;  2) martwicy tłuszczowej;  3) raka;  4) krwiaka.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

22. Cechy charakterystyczne dla naczyniaka wątroby to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

23. Które stwierdzenie na temat angiografii MR naczyń wewnątrzczaszkowych jest nieprawdziwe?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

24. Rak pęcherzyka żółciowego można odróżnić od błotka żółciowego:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

25. Ropnie amebowe charakteryzują się:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

26. Stłuszczenie wątroby charakteryzuje się w TK:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

27. Pierwotny guz kanału kręgowego zlokalizowany wewnątrzrdzeniowo to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

28. Ogniska w torebce wewnętrznej, hiperintensywne w obrazach T2 i PD-zależnych i hipointensywne w obrazach T1-zależnych występują przede wszystkim w przebiegu:
1) stwardnienia zanikowego bocznego (SLA);  3) otępienia wielozawałowego;
2) trzeciego okresu zwyrodnienia Wallera;     4) zawałów lakunarnych.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

29. Wybierz stwierdzenie nieprawidłowe:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

30. Najwcześniejszymi objawami udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK są:
1) wodogłowie;
2) zwężenie bruzd mózgu;
3) zatarcie granic między korą a strukturami podkorowymi;
4) obniżenie współczynnika osłabienia promieniowania.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

31. Najwyższą czułość w wykrywaniu świeżego krwawienia podpajęczynówkowego w badaniu neuroradiologicznym wykazuje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

32. Guz Klatskina to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

33. Pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego jest ważnym problemem diagnostycznym w różnicowaniu pomiędzy rakiem pęcherzyka żółciowego, a innymi zmianami chorobowymi. Jaki z objawów w badaniach obrazowych zdecydowanie przemawia przeciwko chorobie nowotworowej?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

34. Przyczyną obturacyjnego poszerzenia dróg żółciowych może być:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

35. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego może być rozpoznawane przy pomocy usg i/lub TK. Która z odpowiedzi jest nieprawdziwa?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

36. W obrazie usg ostrego zapalenia trzustki rozpoznanego klinicznie i biochemicznie najczęściej spotykanym objawem ostrego zapalenia trzustki jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

37. Przerzuty do otrzewnej najlepiej obrazowane są przy pomocy TK. Prawdziwe jest następujące stwierdzenie. Są one:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

38. Jaka wartość w jednostka Hounsfielda (jH) jest odcinającą do rozpoznania gruczolaków kory nadnerczy w badaniu bez podawania kontrastu dożylnie?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

39. Rozpoznanie stłuszczenia wątroby w badaniu TK jest stawiane na podstawie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

40. Zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej może przedstawiać szereg objawów występujących w urazowych uszkodzeniu aorty piersiowej najczęściej znajdującego się w cieśni aorty. Który z wymienionych objawów nie jest typowy dla urazu cieśni aorty?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

41. Stopniowanie zaawansowania raka gruczołowatego trzustki jest oparte na określeniu % nacieku tkanki tłuszczowej wokół naczyń krezkowych górnych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

42. Ocena zmian urazowych narządów okolicy krocza to przede wszystkim domena badania:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

43. Wykrycie czynnego krwawienia w jamie brzusznej po tępym urazie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

44. Rozpoznanie zatorowości płucnej przy pomocy TK opiera się na:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

45. Obecnie uważa się że, dwoma metodami dającymi najlepsze wyniki w rozpoznawaniu niewielkich nawet raków gruczołowych trzustki są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

46. Najczęściej występującymi objawami w autoimmunologicznym zapaleniu trzustki są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

47. W pęknięciu łąkotki 3 stopnia w obrazie MR stwierdza się:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

48. W złamaniu Chance'a uszkodzeniu ulegają następujące kolumny kręgosłupa:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

49. Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa są nieprawdziwe?
1) zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych typu 1 wg Modica mają obniżony sygnał w obrazach T1-zależnych i podwyższony w obrazach T2-zależnych;
2) zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych typu 2 wg Modica mają podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych i obniżony w obrazach T2-zależnych;
3) w badaniu RTG i TK można uwidocznić jedynie zmiany typu 2;
4) zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych typu 3 wg Modica mają obniżony sygnał w obrazach T1-zależnych i T2-zależnych;
5) w badaniu RTG i TK można uwidocznić jedynie zmiany typu 3.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

50. Następujące stwierdzenia dotyczące kostno-chrzęstnej martwicy oddzielającej (osteochondritis dissecans) są prawdziwe:
1) najczęstszą lokalizacją jest kłykieć boczny kości piszczelowej;
2) we wczesnej fazie obraz RTG jest zwykle prawidłowy;
3) w późniejszej fazie w obrazie RTG martwiczy fragment oddzielony jest od prawidlowej kości pasmem sklerotyzacji;
4) w obrazie MR martwiczy fragment zarówno w obrazach T1, jak T2-zależnych oddzielony jest od prawidlowej kości pasmem niskiego sygnału;
5) przerwanie chrząstki stawowej jest najlepiej widoczne w obrazach T2-zależnych lub T2*-zależnych badania MR.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

51. Które z następujących stwierdzeń dotyczących złamania przeciążeniowego są prawdziwe?
1) we wczesnej fazie obraz RTG może być prawidłowy;
2) we wczesnej fazie obraz T1-zależny badania MR jest prawidłowy;
3) we wczesnej fazie stwierdza się podwyższenie sygnału w obrazach T2-zależnych badania MR w obszarze złamania przeciążeniowego;
4) we wczesnej fazie w scyntygrafii stwierdza się wzmożony wychwyt w obszarze złamania przeciążeniowego;
5) szczelina złamania nie jest widoczna w żadnej metodzie obrazowej.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

52. Do objawów rozerwania pierścienia rotatorów w badaniu MR należą następujące zmiany, z wyjątkiem:
1) przerwania ciągłości ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego;
2) obniżenia sygnału ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w okolicy rozerwania;
3) obniżenia sygnału guzka większego kości ramiennej w obrazach T1-zależnych;
4) obecności płynu w kompleksie kaletki podbarkowej-podnaramiennej;
5) skrócenia ścięgna mięsnia nadgrzebieniowego.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

53. Testy wewnętrzne wyposażenia radiologicznego w zakresie testów podstawowych wykonuje:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

54. Warunkiem lokalizacji pracowni radiologicznej jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

55. Zestawy rentgenowskie stosowane do prześwietleń muszą być wyposażone w:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

56. U kilkudniowego noworodka stwierdzono powiększenie obu nerek, który to stan wyryto w czasie badania prenatalnego. Które z n/w rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

57. Bez skierowania podpisanego przez lekarza można wykonywać badania:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

58. Jedną z najczęstszych anomalii stwierdzanych u dzieci z zakażeniem układu moczowego jest wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń jest fałszywe?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

59. 4-tygodniowe niemowlę przyjęte z powodu przedłużającej się żółtaczki. Podejrzewając wrodzone zarośnięcie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych zlecisz najpewniej wykonanie kilku z n/w badań. Które z nich odznacza się największą czułością w rozpoznawaniu tej wady?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

60. U noworodka 1-dniowego urodzonego w 28 tyg. ciąży rozpoznano zespół samoistnej niewydolności oddechowej noworodków. Badanie przezciemiączkowe wykazało: poszerzenie obu komór bocznych, w komorze bocznej lewej znacznie poszerzony splot naczyniówkowy o niejednorodnej echogeniczności. Podaj najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

61. Chłopiec 10-letni z przewlekłym kaszlem i odpluwaniem, utrzymującym się od kilku lat. Wykonane zdjęcie klatki piersiowej wykazało: liczne zagęszczenia okołooskrzelowe i cechy rozstrzeni oskrzeli, niedodmę lewego płata dolnego, rozdęcie pozostałego miąższu płucnego. Ponadto występowało prawostronne położenie serca, zaś bańka żołądka widoczna była pod prawą kopuła przepony. Rozpoznano mukowiscydozę. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

62. Niemowlę 15-miesięczne przyjęte z powodu wyczuwalnego guza w jamie brzusznej i gorączki. Badania USG i TK potwierdziły obecność tworu guzowatego rozwijającego się w przestrzeni zaotrzewnowej po stronie lewej. Wykazano ponadto zwapnienia w obrębie guza oraz cechy osteolizy w trzonie kości biodrowej lewej. Które z w/w rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

63. U dziecka dwuletniego wykonano cystouretrografię mikcyjną z powodu zakażenie układu moczowego. Badanie wykazało obustronny odpływ pęcherzowo-moczowodowy z jednoczesnym wyraźnym poszerzeniem i wydłużeniem moczowodów oraz poszerzeniem i zniekształceniem kielichów nerkowych. Stanowi temu towarzyszyły cechy odpływu donerkowego w górnych biegunach obu nerek. Który stopień odpływu (wg klasyfikacji międzynarodowej) rozpoznajesz?historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

64. Niemowlę kilkunastomiesięczne, uprzednio dwukrotnie hospitalizowane. Ostatnie badanie rtg układu kostnego wykazało: cechy przebytych, wyleczonych złamań w trzonach kości ramiennej lewej i piszczelowej prawej, a także świeże złamania w tylnych odcinkach żeber. Badanie kliniczne wykazało cechy krwawienia do siatkówek obu gałek ocznych. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

65. Noworodek niedonoszony (1200 g), urodzony z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową. Wykonano zdj. rtg klatki piersiowej z powodu narastającej duszności stwierdzając: znacznego stopnia zmniejszenie objętości i przejrzystości obu płuc, zatarcie granic serca i śródpiersia oraz nasilony bronchogram powietrzny. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

66. U dwutygodniowego noworodka (matka przebyła cukrzycę ciężarnych) stwierdzono badaniem klinicznym objaw „zachodzącego słońca”. Wykonano badanie przezciemiączkowe o.u.n., stwierdzając niewielką torbiel (5 x 7 x 10 mm) w splocie naczyniówkowym komory bocznej lewej. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

67. Struktura spikularna może być objawem:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

68. Galaktografię wykonuje się z użyciem następującego środka kontrastowego:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

69. Pogrubienie skóry piersi może być objawem:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

70. Pneumocystografia to badanie:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

71. Zwapnienia w mammografii, które nie wymagające dalszej diagnostyki to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

72. Wystąpienie nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) wykazuje niekiedy związek z:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

73. W zespole Marfana w układzie kostno-stawowym najczęściej możemy napotkać i rozpoznać:
1) arachnodaktylię;         4) chorobę Otto-Chrobaka;
2) skoliozę;           5) zwichnięcie rzepki.
3) klatkę piersiową lejkowatą;
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

74. Asymetryczne (oszczędzające część stawu) okołostawowe, nadżerki to typowy obraz rentgenograficzny:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

75. Symptomatologia radiologiczna zapalenia kości Garre’a jest zupełnie różna od:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

76. W złamaniu-zwichnięciu Lisfranca w stawie stępowo-śródstopnym należy poszukać towarzyszących złamań:
1) u podstawy kości śródstopia;     4) w kości skokowej;
2) w kościach klinowatych;      5) paliczków.
3) w kości sześciennej;
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

77. Podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym kręgosłupa szyjnego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów dorosłych na rentgenowskim zdjęciu bocznym cechuje zwiększenie odległości między przednim łukiem kręgu szczytowego, a zębem obrotnika powyżej:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

78. W warunkach prawidłowych na radiogramie wykonanym w pozycji stojącej ze swobodnie opuszczonymi ramionami górny i dolny kąt łopatki znajdują się na wysokości trzonu:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

79. Kłaczkowaty odczyn okostnej oraz nieregularne osteofity na szerokiej podstawie położone na podeszwowej powierzchni kości piętowej w miejscu przyczepu rozcięgna podeszwowego mogą wystąpić w przebiegu:
1) łuszczycowego zapalenia stawów;
2) reumatoidalnego zapalenia stawów;
3) zespołu Reitera;
4) choroby zwyrodnieniowej stawów;
5) zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

80. Do radiologicznych kryteriów rozpoznawania jałowej martwicy głowy kości udowej należą:
1) zapadnięcie głowy kości udowej;
2) złamanie podchrzęstne;
3) obraz scyntygraficzny obszaru o niskim wychwycie otoczonego obszarem wzmożonego wychwytu;
4) w sekwencji T2 zależnej MR obraz podwójnej linii.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

81. W ocenie aktywności gojenia się jałowej martwicy chrzęstno-kostnej stawu kolanowego zalecane są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

82. Najlepszym sposobem radiologicznej oceny umiejscowienia ognisk dysplazji włóknistej są:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

83. Do lekarza zgłosiła się pacjentka lat 18 z guzem okolicy policzka, bez dolegliwości bólowych, który pojawił się jej w okresie dojrzewania. W badaniu TK duży guz dobrze odgraniczony w przestrzeni mięśnia żwacza o niejednorodnej densyjności z masami torbielowatymi, flebolitami ulega szybkiemu intensywnemu krótkotrwałemu niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisany guz to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

84. Chłopiec lat 18. W badaniu TK i MR guz o wymiarach 45 x 65mm w jamie nosowej przemieszcza boczną i przyśrodkową jej ścianę, powoduje destrukcję struktur kostnych bez widocznej pseudotorebki, ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu (w badaniu MR w sekwencji T1 w obrębie guza linijne pasma bez sygnału). Opisany wyżej guz to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

85. W obrębie rąk łuszczycowe zmiany zapalne dotyczą najczęściej stawów:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

86. Pacjent lat 65 zgłosił się do lekarza z guzem szyi po stronie lewej wolno rosnącym bez dolegliwości klinicznych. W badaniu TK wielowarstwowym w opcji angio-TK, guz sąsiedztwie opuszki tętnicy szyjnej dobrze odgraniczony od otoczenia, powoduje przemieszczenie pobliskich naczyń. Po podaniu środka kontrastującego wykazuje intensywne, jednorodne wzmocnienie kontrastowe, które trwa krótko. Brak powiększonych węzłów chłonnych szyi. Wyżej opisana zmiana to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

87. Pacjent lat 60 muzyk instrumentów dętych zgłosił się do lekarza z chrypką, dusznością i zaburzeniem połykania. W badaniu klinicznym guz na poziomie krtani po stronie prawej, przemieszcza i zwęża światło krtaniowej części gardła. W badaniu TK guz o niejednorodnej, niskiej densyjności z powietrzem, dobrze odgraniczony od otoczenia, położony w przestrzeni okołokrtaniowej. Po podaniu środka cieniującego nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisane zmiany to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

88. Pacjentka lat 50. W badaniu TK wielorzędowym miednicy mniejszej stwierdzam w rzucie prawych przydatków torbiel z przegrodami o średnicy 70mm o niejednorodnej densyjności, o współczynniku pochłaniania promieniowania od ujemnych aż do gęstości kości. Wyżej opisane zmiany w jajniku to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

89. Mężczyzna lat 65, zgłosił się do lekarza z bólem gardła, ucha, chrypką i miał trudności w połykaniu. W wywiadzie nadużywał alkoholu, palił dużą ilość mocnych papierosów. W badaniu endoskopowym widoczna jest asymetria zachyłków gruszkowatych. W badaniu TK guz uciska i przemieszcza struktury sąsiednie nacieka na chrząstki; tarczowatą i nalewkowatą. Po podaniu środka cieniującego ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Powiększone węzły chłonne szyi grupy II i III. Wyżej opisane zmiany to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

90. Pacjentka lat 45 bez dolegliwości bólowych w ciągu 10 lat nie była u ginekologa ani nie poddawała się badaniom cytologicznym i bakteriologicznym. W badaniu TK wielorzędowym miednicy ze środkiem kontrastującym stwierdzam guz szyjki macicy z szerzeniem się masy guza na przymacicze, zatarcie tkanki tłuszczowej okolicy mięśnia zasłonowego wewnętrznego i gruszkowatego, naciekania odbytnicy i pęcherza moczowego, odcinkowe pogrubienie pochwy, powiększone regionalne węzły chłonne. Wyżej opisany guz wg klasyfikacji FIGO odpowiada rakowi szyki macicy w stopniu:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

91. Pacjentka lat 30 zgłosiła się do lekarza z triadą objawów: bolesnym miesiączkowaniem bolesnością w czasie stosunku i bezpłodnością. W badaniu TK miednicy mniejszej guz w więzadle szerokim o średnicy 12cm o niejednorodnej densyjności 0-30 j.H. o równomiernie pogrubiałej torebce, ulegającej wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisany guz to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

92. W badaniu TK wielorzędowym jamy brzusznej i miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym guz jajnika o średnicy 60mm o policyklicznych nieostro odgraniczonych brzegach o lito-płynowej strukturze, nieregularnie pogrubiałych przegrodach grubości
4-5mm,ulega niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Płyn w jamie Douglasa, powiększone węzły chłonne biodrowe.
W badaniu TK jamy brzusznej guzkowate pogrubienie otrzewnej, wodobrzusze, ogniska meta do wątroby. Wyżej opisane zmiany to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

93. U pacjentki lat 65, otyłej z cukrzycą wystąpiły krwawienia postmenopauzalne. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzam powiększoną znacznie macicę (powiększona w zakresie trzonu i szyjki) o niejednorodnej densyjności z zatarciem jej obrysów, mięśni zasłonowych i gruszkowatych bez cech naciekania na narządy sąsiednie, ulega niejednorodnemu kontrastowemu. W badaniu TK jamy brzusznej powiększone węzły chłonne zaotrzewnowe. W badaniu TK kl. piersiowej ogniska meta do płuc.historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

94. Prawdziwe są następujące zdania:
1) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
2) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych;
3) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hipointensywne w obrazach T2-zależnych;
4) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hiperintensywne w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

95. Wybierz zdanie nieprawdziwe dotyczące torbielowatości nerek typu dorosłych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

96. Wybierz nieprawidłowe zdanie dotyczące zwłóknienia zaotrzewnowego:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

97. Do typowych przyczyn niewydolności kory nadnerczy zalicza się:
1) obustronne gruczolaki kory nadnerczy;
2) obustronny krwotok do nadnerczy;
3) gruźlica nadnerczy (zmiany obustronne);
4) obustronne guzy chromochłonne.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

98. Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące techniki urografii MR:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

99. Guz chromochłonny nadnerczy cechuje się:
1) w USG: hipoechoenicznością;
2) w USG: hiperechogenicznością;
3) w TK: niską gęstością (< +10HU);
4) w TK: wysoką gęstością (> +10HU);
5) w MR: obniżonym sygnałem w obrazach T2-zależnych;
6) w MR: podwyższonym sygnałem w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

100. Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące przerzutów do nadnerczy:
1) w TK jednofazowym cechują się niską gęstością (< +10 HU);
2) w TK jednofazowym cechują się wysoka gęstością (> +10 HU);
3) w TK stwierdza się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego wykazują obniżenie intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metoda przesunięcia chemicznego nie wykazują obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

101. Następujące stwierdzenia dotyczące raka przejściowokomórkowego nerki są prawdziwe:
1) stanowi mniej niż 10% nowotworów nerki;
2) w około 30% guz wrasta do żyły nerkowej;
3) nierzadko obserwuje się postać wieloogniskową z towarzyszącymi ogniskami w moczowodzie lub pęcherzu moczowym;
4) w około 2/3 przypadków w guzie występują zwapnienia;
5) urografia i ureteropielografia są podstawowymi metodami stosowanymi do wykrywania tego guza.
Prawidłowa odpowiedź to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

102. Tkanka tłuszczowa obecna w naczyniakomięśniakotłuszczaku nerki (angiomyolipoma) cechuje się:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

103. Cechą torbieli powikłanej nerki nie jest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

104. Cechy dominujące ostrego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplazma pneumoniae to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

105. W zwykłym śródmiąższowym zapaleniu płuc (UIP) umiarkowane powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

106. Zmiany w miąższu płuc związane z narażeniem na azbest:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

107. Gruźliczak w obrazie TK najczęściej:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

108. Okrągła niedodma w badaniu TK:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

109. Rozstrzenie oskrzelików w badaniu TKWR:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

110. Zaczopowanie oskrzeli śluzem (mucoid impaction) jest szczególnie częste:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

111. Ocena rozstrzeni oskrzeli w badaniu TKWR jest optymalna:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

112. W obrazie TK atrezji oskrzela najczęściej stwierdza się:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

113. Torbiel oskrzelopochodna nie zakażona w badaniu TK:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

114. W obrazie radiologicznym zwapnienia jąder podstawnych czaszki, hipoplazja szkliwa, resorpcja zewnętrzna korzeni i opóźnione wyrzynanie zębów są obserwowane w przebiegu:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

115. Brachycefalia, opóźnione zamykanie ciemiączek, niedorozwój szczęk i zatok obocznych nosa, brak obojczyków i przetrwałe zęby mleczne składają się na obraz:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

116. Do oceny zatok obocznych nosa stosuje się zdjęcia rentgenowskie we wszystkich poniższych projekcjach, z wyjątkiem:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

117. Widoczny na zdjęciu pantomograficznym obraz dobrze uwapnionego guza, otoczonego pasmem przejaśnienia i z wyraźnie sklerotyczną otoczką wokół zmiany przemawia za rozpoznaniem:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

118. Wybierz prawdziwą odpowiedź dotyczącą zdjęć pantomograficznych:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

119. Komórka Hallera to:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg

120. Do zdjęć wewnątrzustnych zalicza się wszystkie poniższe, z wyjątkiem zdjęć:historia radiologiiklatka piersiowamedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgneuroradiologia: rdzeń kręgowyobjawy, nazwiskaonkologia -ogólnepediatriapiersipodstawy fizyczneradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład mieśniowo-szkielowyukład moczowo-płciowyukład naczyniowyukład pokarmowyurazyusg