Otaguj pytania - jesień 2007

1. Pacjent lat 25 z bólem głowy o ostrym początku, objawami oponowymi i sennością skierowany do pracowni TK z Izby Przyjęć.
W badaniu TK bez podania środka kontrastowego widoczne zwiększenie współczynnika osłabienia j.H. płynu mózgowo-rdzeniowego jednostronnie w prawej szczelinie Sylwiusza i na sklepistości mózgu po tej stronie. Wybierz najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Następujące cechy widma: 1. dodatni skurczowy załamek, szybko narastający 2. nieznacznie ujemny załamek tuż po załamku dodatnim 3. nieznacznie dodatni w fazie rozkurczu, cechują przepływ:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Na zdjęciu przeglądowym czaszki widoczne są wewnątrzczaszkowe zwapnienia, mające postać podwójnie konturowanych girland. Wybierz najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Tętniaki workowate tętnic wewnątrzczaszkowych najczęściej umiejscowione są na tętnicy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Szczytowa prędkość skurczowa w miejscu zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej wynosi około 315 cm/s, świadczy to o:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące uchyłka Zenkera:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. W jakiej wadzie serca występują: powiększenie lewej komory, lewego przedsionka, pnia płucnego oraz aorty:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Najczęstszą przyczyną zespołu żyły głównej górnej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania angiografii jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Podaj przybliżoną liczbę węzłów chłonnych umiejscowionych w obrębie szyi:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Wybierz objawy wchodzące w skład zespołu poembolizacyjnego:
1) wzrost temperatury ciała;    4) powiększenie śledziony;
2) thrombophlebitis migrans;    5) wzrost leukocytozy we krwi;
3) ból w embolizowanej okolicy;   6) podwyższenie ciśnienia tętniczego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Do materiałów embolizacyjnych nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Zabiegu embolizacji nie wykorzystuje się do leczenia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Sutura mendosa to dodatkowy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Dla zespołu dziecka maltretowanego typowe są mnogie złamania w „różnym wieku”. Za specyficzne dla tego zespołu uznaje się złamania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Chory zgłosił się do Izby Przyjęć z powodu silnego bólu w klatce piersiowej oraz nudności. Konsultującemu lekarzowi nie udało się założyć sondy przełykowo-żołądkowej. Na przeglądowym zdjęciu klatki piersiowej widoczny podwójny poziom płynu - nad oraz pod przeponą. Całość obrazu przemawia za:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Główne tętnice boczne krążenia trzewnego to:
1) łuk Riolana;         3) tętnica brzeżna Drummonda;
2) łuk Buhlera;         4) łuk Barkowa.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Objaw podwójnego pierścienia (double ring) w torebce kostnej ślimaka w badaniu HRCT jest charakterystyczny dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Zwapnienia w trzustce mogą być spowodowane:
1) przewlekłym zapaleniem;
2) pseudotorbielami;
3) rakiem trzustki;
4) nadczynnością przytarczyc;
5) gruczolakiem lub gruczolakorakiem torbielowatym.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Obecność płynu w jamie opłucnowej może być spowodowana:
1) międzybłoniakiem opłucnej;
2) ropniem podprzeponowym, ostrym zapaleniem trzustki, zapaleniem wątroby;
3) zastoinową niewydolnością krążenia;
4) zabiegiem chirurgicznym w obrębie klatki piersiowej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Spikularny guzek sutka jest typowy dla:
1) radial scar;  2) martwicy tłuszczowej;  3) raka;  4) krwiaka.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Cechy charakterystyczne dla naczyniaka wątroby to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Które stwierdzenie na temat angiografii MR naczyń wewnątrzczaszkowych jest nieprawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Rak pęcherzyka żółciowego można odróżnić od błotka żółciowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. Ropnie amebowe charakteryzują się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Stłuszczenie wątroby charakteryzuje się w TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Pierwotny guz kanału kręgowego zlokalizowany wewnątrzrdzeniowo to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Ogniska w torebce wewnętrznej, hiperintensywne w obrazach T2 i PD-zależnych i hipointensywne w obrazach T1-zależnych występują przede wszystkim w przebiegu:
1) stwardnienia zanikowego bocznego (SLA);  3) otępienia wielozawałowego;
2) trzeciego okresu zwyrodnienia Wallera;     4) zawałów lakunarnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Wybierz stwierdzenie nieprawidłowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Najwcześniejszymi objawami udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK są:
1) wodogłowie;
2) zwężenie bruzd mózgu;
3) zatarcie granic między korą a strukturami podkorowymi;
4) obniżenie współczynnika osłabienia promieniowania.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Najwyższą czułość w wykrywaniu świeżego krwawienia podpajęczynówkowego w badaniu neuroradiologicznym wykazuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Guz Klatskina to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego jest ważnym problemem diagnostycznym w różnicowaniu pomiędzy rakiem pęcherzyka żółciowego, a innymi zmianami chorobowymi. Jaki z objawów w badaniach obrazowych zdecydowanie przemawia przeciwko chorobie nowotworowej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Przyczyną obturacyjnego poszerzenia dróg żółciowych może być:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego może być rozpoznawane przy pomocy usg i/lub TK. Która z odpowiedzi jest nieprawdziwa?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. W obrazie usg ostrego zapalenia trzustki rozpoznanego klinicznie i biochemicznie najczęściej spotykanym objawem ostrego zapalenia trzustki jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Przerzuty do otrzewnej najlepiej obrazowane są przy pomocy TK. Prawdziwe jest następujące stwierdzenie. Są one:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Jaka wartość w jednostka Hounsfielda (jH) jest odcinającą do rozpoznania gruczolaków kory nadnerczy w badaniu bez podawania kontrastu dożylnie?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Rozpoznanie stłuszczenia wątroby w badaniu TK jest stawiane na podstawie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej może przedstawiać szereg objawów występujących w urazowych uszkodzeniu aorty piersiowej najczęściej znajdującego się w cieśni aorty. Który z wymienionych objawów nie jest typowy dla urazu cieśni aorty?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Stopniowanie zaawansowania raka gruczołowatego trzustki jest oparte na określeniu % nacieku tkanki tłuszczowej wokół naczyń krezkowych górnych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Ocena zmian urazowych narządów okolicy krocza to przede wszystkim domena badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Wykrycie czynnego krwawienia w jamie brzusznej po tępym urazie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Rozpoznanie zatorowości płucnej przy pomocy TK opiera się na:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Obecnie uważa się że, dwoma metodami dającymi najlepsze wyniki w rozpoznawaniu niewielkich nawet raków gruczołowych trzustki są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Najczęściej występującymi objawami w autoimmunologicznym zapaleniu trzustki są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. W pęknięciu łąkotki 3 stopnia w obrazie MR stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. W złamaniu Chance'a uszkodzeniu ulegają następujące kolumny kręgosłupa:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa są nieprawdziwe?
1) zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych typu 1 wg Modica mają obniżony sygnał w obrazach T1-zależnych i podwyższony w obrazach T2-zależnych;
2) zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych typu 2 wg Modica mają podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych i obniżony w obrazach T2-zależnych;
3) w badaniu RTG i TK można uwidocznić jedynie zmiany typu 2;
4) zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych typu 3 wg Modica mają obniżony sygnał w obrazach T1-zależnych i T2-zależnych;
5) w badaniu RTG i TK można uwidocznić jedynie zmiany typu 3.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Następujące stwierdzenia dotyczące kostno-chrzęstnej martwicy oddzielającej (osteochondritis dissecans) są prawdziwe:
1) najczęstszą lokalizacją jest kłykieć boczny kości piszczelowej;
2) we wczesnej fazie obraz RTG jest zwykle prawidłowy;
3) w późniejszej fazie w obrazie RTG martwiczy fragment oddzielony jest od prawidlowej kości pasmem sklerotyzacji;
4) w obrazie MR martwiczy fragment zarówno w obrazach T1, jak T2-zależnych oddzielony jest od prawidlowej kości pasmem niskiego sygnału;
5) przerwanie chrząstki stawowej jest najlepiej widoczne w obrazach T2-zależnych lub T2*-zależnych badania MR.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. Które z następujących stwierdzeń dotyczących złamania przeciążeniowego są prawdziwe?
1) we wczesnej fazie obraz RTG może być prawidłowy;
2) we wczesnej fazie obraz T1-zależny badania MR jest prawidłowy;
3) we wczesnej fazie stwierdza się podwyższenie sygnału w obrazach T2-zależnych badania MR w obszarze złamania przeciążeniowego;
4) we wczesnej fazie w scyntygrafii stwierdza się wzmożony wychwyt w obszarze złamania przeciążeniowego;
5) szczelina złamania nie jest widoczna w żadnej metodzie obrazowej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Do objawów rozerwania pierścienia rotatorów w badaniu MR należą następujące zmiany, z wyjątkiem:
1) przerwania ciągłości ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego;
2) obniżenia sygnału ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w okolicy rozerwania;
3) obniżenia sygnału guzka większego kości ramiennej w obrazach T1-zależnych;
4) obecności płynu w kompleksie kaletki podbarkowej-podnaramiennej;
5) skrócenia ścięgna mięsnia nadgrzebieniowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Testy wewnętrzne wyposażenia radiologicznego w zakresie testów podstawowych wykonuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Warunkiem lokalizacji pracowni radiologicznej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Zestawy rentgenowskie stosowane do prześwietleń muszą być wyposażone w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. U kilkudniowego noworodka stwierdzono powiększenie obu nerek, który to stan wyryto w czasie badania prenatalnego. Które z n/w rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Bez skierowania podpisanego przez lekarza można wykonywać badania:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Jedną z najczęstszych anomalii stwierdzanych u dzieci z zakażeniem układu moczowego jest wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. 4-tygodniowe niemowlę przyjęte z powodu przedłużającej się żółtaczki. Podejrzewając wrodzone zarośnięcie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych zlecisz najpewniej wykonanie kilku z n/w badań. Które z nich odznacza się największą czułością w rozpoznawaniu tej wady?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. U noworodka 1-dniowego urodzonego w 28 tyg. ciąży rozpoznano zespół samoistnej niewydolności oddechowej noworodków. Badanie przezciemiączkowe wykazało: poszerzenie obu komór bocznych, w komorze bocznej lewej znacznie poszerzony splot naczyniówkowy o niejednorodnej echogeniczności. Podaj najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Chłopiec 10-letni z przewlekłym kaszlem i odpluwaniem, utrzymującym się od kilku lat. Wykonane zdjęcie klatki piersiowej wykazało: liczne zagęszczenia okołooskrzelowe i cechy rozstrzeni oskrzeli, niedodmę lewego płata dolnego, rozdęcie pozostałego miąższu płucnego. Ponadto występowało prawostronne położenie serca, zaś bańka żołądka widoczna była pod prawą kopuła przepony. Rozpoznano mukowiscydozę. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Niemowlę 15-miesięczne przyjęte z powodu wyczuwalnego guza w jamie brzusznej i gorączki. Badania USG i TK potwierdziły obecność tworu guzowatego rozwijającego się w przestrzeni zaotrzewnowej po stronie lewej. Wykazano ponadto zwapnienia w obrębie guza oraz cechy osteolizy w trzonie kości biodrowej lewej. Które z w/w rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. U dziecka dwuletniego wykonano cystouretrografię mikcyjną z powodu zakażenie układu moczowego. Badanie wykazało obustronny odpływ pęcherzowo-moczowodowy z jednoczesnym wyraźnym poszerzeniem i wydłużeniem moczowodów oraz poszerzeniem i zniekształceniem kielichów nerkowych. Stanowi temu towarzyszyły cechy odpływu donerkowego w górnych biegunach obu nerek. Który stopień odpływu (wg klasyfikacji międzynarodowej) rozpoznajesz?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Niemowlę kilkunastomiesięczne, uprzednio dwukrotnie hospitalizowane. Ostatnie badanie rtg układu kostnego wykazało: cechy przebytych, wyleczonych złamań w trzonach kości ramiennej lewej i piszczelowej prawej, a także świeże złamania w tylnych odcinkach żeber. Badanie kliniczne wykazało cechy krwawienia do siatkówek obu gałek ocznych. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Noworodek niedonoszony (1200 g), urodzony z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową. Wykonano zdj. rtg klatki piersiowej z powodu narastającej duszności stwierdzając: znacznego stopnia zmniejszenie objętości i przejrzystości obu płuc, zatarcie granic serca i śródpiersia oraz nasilony bronchogram powietrzny. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. U dwutygodniowego noworodka (matka przebyła cukrzycę ciężarnych) stwierdzono badaniem klinicznym objaw „zachodzącego słońca”. Wykonano badanie przezciemiączkowe o.u.n., stwierdzając niewielką torbiel (5 x 7 x 10 mm) w splocie naczyniówkowym komory bocznej lewej. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Struktura spikularna może być objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Galaktografię wykonuje się z użyciem następującego środka kontrastowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Pogrubienie skóry piersi może być objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Pneumocystografia to badanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Zwapnienia w mammografii, które nie wymagające dalszej diagnostyki to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Wystąpienie nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) wykazuje niekiedy związek z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. W zespole Marfana w układzie kostno-stawowym najczęściej możemy napotkać i rozpoznać:
1) arachnodaktylię;         4) chorobę Otto-Chrobaka;
2) skoliozę;           5) zwichnięcie rzepki.
3) klatkę piersiową lejkowatą;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Asymetryczne (oszczędzające część stawu) okołostawowe, nadżerki to typowy obraz rentgenograficzny:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Symptomatologia radiologiczna zapalenia kości Garre’a jest zupełnie różna od:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. W złamaniu-zwichnięciu Lisfranca w stawie stępowo-śródstopnym należy poszukać towarzyszących złamań:
1) u podstawy kości śródstopia;     4) w kości skokowej;
2) w kościach klinowatych;      5) paliczków.
3) w kości sześciennej;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym kręgosłupa szyjnego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów dorosłych na rentgenowskim zdjęciu bocznym cechuje zwiększenie odległości między przednim łukiem kręgu szczytowego, a zębem obrotnika powyżej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. W warunkach prawidłowych na radiogramie wykonanym w pozycji stojącej ze swobodnie opuszczonymi ramionami górny i dolny kąt łopatki znajdują się na wysokości trzonu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Kłaczkowaty odczyn okostnej oraz nieregularne osteofity na szerokiej podstawie położone na podeszwowej powierzchni kości piętowej w miejscu przyczepu rozcięgna podeszwowego mogą wystąpić w przebiegu:
1) łuszczycowego zapalenia stawów;
2) reumatoidalnego zapalenia stawów;
3) zespołu Reitera;
4) choroby zwyrodnieniowej stawów;
5) zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Do radiologicznych kryteriów rozpoznawania jałowej martwicy głowy kości udowej należą:
1) zapadnięcie głowy kości udowej;
2) złamanie podchrzęstne;
3) obraz scyntygraficzny obszaru o niskim wychwycie otoczonego obszarem wzmożonego wychwytu;
4) w sekwencji T2 zależnej MR obraz podwójnej linii.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. W ocenie aktywności gojenia się jałowej martwicy chrzęstno-kostnej stawu kolanowego zalecane są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Najlepszym sposobem radiologicznej oceny umiejscowienia ognisk dysplazji włóknistej są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Do lekarza zgłosiła się pacjentka lat 18 z guzem okolicy policzka, bez dolegliwości bólowych, który pojawił się jej w okresie dojrzewania. W badaniu TK duży guz dobrze odgraniczony w przestrzeni mięśnia żwacza o niejednorodnej densyjności z masami torbielowatymi, flebolitami ulega szybkiemu intensywnemu krótkotrwałemu niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisany guz to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Chłopiec lat 18. W badaniu TK i MR guz o wymiarach 45 x 65mm w jamie nosowej przemieszcza boczną i przyśrodkową jej ścianę, powoduje destrukcję struktur kostnych bez widocznej pseudotorebki, ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu (w badaniu MR w sekwencji T1 w obrębie guza linijne pasma bez sygnału). Opisany wyżej guz to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. W obrębie rąk łuszczycowe zmiany zapalne dotyczą najczęściej stawów:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Pacjent lat 65 zgłosił się do lekarza z guzem szyi po stronie lewej wolno rosnącym bez dolegliwości klinicznych. W badaniu TK wielowarstwowym w opcji angio-TK, guz sąsiedztwie opuszki tętnicy szyjnej dobrze odgraniczony od otoczenia, powoduje przemieszczenie pobliskich naczyń. Po podaniu środka kontrastującego wykazuje intensywne, jednorodne wzmocnienie kontrastowe, które trwa krótko. Brak powiększonych węzłów chłonnych szyi. Wyżej opisana zmiana to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Pacjent lat 60 muzyk instrumentów dętych zgłosił się do lekarza z chrypką, dusznością i zaburzeniem połykania. W badaniu klinicznym guz na poziomie krtani po stronie prawej, przemieszcza i zwęża światło krtaniowej części gardła. W badaniu TK guz o niejednorodnej, niskiej densyjności z powietrzem, dobrze odgraniczony od otoczenia, położony w przestrzeni okołokrtaniowej. Po podaniu środka cieniującego nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisane zmiany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Pacjentka lat 50. W badaniu TK wielorzędowym miednicy mniejszej stwierdzam w rzucie prawych przydatków torbiel z przegrodami o średnicy 70mm o niejednorodnej densyjności, o współczynniku pochłaniania promieniowania od ujemnych aż do gęstości kości. Wyżej opisane zmiany w jajniku to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Mężczyzna lat 65, zgłosił się do lekarza z bólem gardła, ucha, chrypką i miał trudności w połykaniu. W wywiadzie nadużywał alkoholu, palił dużą ilość mocnych papierosów. W badaniu endoskopowym widoczna jest asymetria zachyłków gruszkowatych. W badaniu TK guz uciska i przemieszcza struktury sąsiednie nacieka na chrząstki; tarczowatą i nalewkowatą. Po podaniu środka cieniującego ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Powiększone węzły chłonne szyi grupy II i III. Wyżej opisane zmiany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Pacjentka lat 45 bez dolegliwości bólowych w ciągu 10 lat nie była u ginekologa ani nie poddawała się badaniom cytologicznym i bakteriologicznym. W badaniu TK wielorzędowym miednicy ze środkiem kontrastującym stwierdzam guz szyjki macicy z szerzeniem się masy guza na przymacicze, zatarcie tkanki tłuszczowej okolicy mięśnia zasłonowego wewnętrznego i gruszkowatego, naciekania odbytnicy i pęcherza moczowego, odcinkowe pogrubienie pochwy, powiększone regionalne węzły chłonne. Wyżej opisany guz wg klasyfikacji FIGO odpowiada rakowi szyki macicy w stopniu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Pacjentka lat 30 zgłosiła się do lekarza z triadą objawów: bolesnym miesiączkowaniem bolesnością w czasie stosunku i bezpłodnością. W badaniu TK miednicy mniejszej guz w więzadle szerokim o średnicy 12cm o niejednorodnej densyjności 0-30 j.H. o równomiernie pogrubiałej torebce, ulegającej wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisany guz to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. W badaniu TK wielorzędowym jamy brzusznej i miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym guz jajnika o średnicy 60mm o policyklicznych nieostro odgraniczonych brzegach o lito-płynowej strukturze, nieregularnie pogrubiałych przegrodach grubości
4-5mm,ulega niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Płyn w jamie Douglasa, powiększone węzły chłonne biodrowe.
W badaniu TK jamy brzusznej guzkowate pogrubienie otrzewnej, wodobrzusze, ogniska meta do wątroby. Wyżej opisane zmiany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. U pacjentki lat 65, otyłej z cukrzycą wystąpiły krwawienia postmenopauzalne. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzam powiększoną znacznie macicę (powiększona w zakresie trzonu i szyjki) o niejednorodnej densyjności z zatarciem jej obrysów, mięśni zasłonowych i gruszkowatych bez cech naciekania na narządy sąsiednie, ulega niejednorodnemu kontrastowemu. W badaniu TK jamy brzusznej powiększone węzły chłonne zaotrzewnowe. W badaniu TK kl. piersiowej ogniska meta do płuc.1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Prawdziwe są następujące zdania:
1) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hipointensywne w obrazach T1-zależnych;
2) zmiany o krótkim czasie relaksacji T1 są hiperintensywne w obrazach T1-zależnych;
3) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hipointensywne w obrazach T2-zależnych;
4) zmiany o krótkim czasie relaksacji T2 są hiperintensywne w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Wybierz zdanie nieprawdziwe dotyczące torbielowatości nerek typu dorosłych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Wybierz nieprawidłowe zdanie dotyczące zwłóknienia zaotrzewnowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Do typowych przyczyn niewydolności kory nadnerczy zalicza się:
1) obustronne gruczolaki kory nadnerczy;
2) obustronny krwotok do nadnerczy;
3) gruźlica nadnerczy (zmiany obustronne);
4) obustronne guzy chromochłonne.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące techniki urografii MR:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Guz chromochłonny nadnerczy cechuje się:
1) w USG: hipoechoenicznością;
2) w USG: hiperechogenicznością;
3) w TK: niską gęstością (< +10HU);
4) w TK: wysoką gęstością (> +10HU);
5) w MR: obniżonym sygnałem w obrazach T2-zależnych;
6) w MR: podwyższonym sygnałem w obrazach T2-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące przerzutów do nadnerczy:
1) w TK jednofazowym cechują się niską gęstością (< +10 HU);
2) w TK jednofazowym cechują się wysoka gęstością (> +10 HU);
3) w TK stwierdza się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego wykazują obniżenie intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metoda przesunięcia chemicznego nie wykazują obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Następujące stwierdzenia dotyczące raka przejściowokomórkowego nerki są prawdziwe:
1) stanowi mniej niż 10% nowotworów nerki;
2) w około 30% guz wrasta do żyły nerkowej;
3) nierzadko obserwuje się postać wieloogniskową z towarzyszącymi ogniskami w moczowodzie lub pęcherzu moczowym;
4) w około 2/3 przypadków w guzie występują zwapnienia;
5) urografia i ureteropielografia są podstawowymi metodami stosowanymi do wykrywania tego guza.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Tkanka tłuszczowa obecna w naczyniakomięśniakotłuszczaku nerki (angiomyolipoma) cechuje się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Cechą torbieli powikłanej nerki nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Cechy dominujące ostrego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplazma pneumoniae to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. W zwykłym śródmiąższowym zapaleniu płuc (UIP) umiarkowane powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Zmiany w miąższu płuc związane z narażeniem na azbest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Gruźliczak w obrazie TK najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Okrągła niedodma w badaniu TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Rozstrzenie oskrzelików w badaniu TKWR:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Zaczopowanie oskrzeli śluzem (mucoid impaction) jest szczególnie częste:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Ocena rozstrzeni oskrzeli w badaniu TKWR jest optymalna:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. W obrazie TK atrezji oskrzela najczęściej stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Torbiel oskrzelopochodna nie zakażona w badaniu TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. W obrazie radiologicznym zwapnienia jąder podstawnych czaszki, hipoplazja szkliwa, resorpcja zewnętrzna korzeni i opóźnione wyrzynanie zębów są obserwowane w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Brachycefalia, opóźnione zamykanie ciemiączek, niedorozwój szczęk i zatok obocznych nosa, brak obojczyków i przetrwałe zęby mleczne składają się na obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Do oceny zatok obocznych nosa stosuje się zdjęcia rentgenowskie we wszystkich poniższych projekcjach, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Widoczny na zdjęciu pantomograficznym obraz dobrze uwapnionego guza, otoczonego pasmem przejaśnienia i z wyraźnie sklerotyczną otoczką wokół zmiany przemawia za rozpoznaniem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Wybierz prawdziwą odpowiedź dotyczącą zdjęć pantomograficznych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Komórka Hallera to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Do zdjęć wewnątrzustnych zalicza się wszystkie poniższe, z wyjątkiem zdjęć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy