Otaguj pytania - wiosna 2007

1. Prawdziwymi stwierdzeniami na temat barwnikowego kosmkowo-guzkowego zapalenia błony maziowej (pigmented villonodular synovitis- PVNS) są:
1) najczęściej zajmuje staw kolanowy;
2) w obrazie rtg widoczne są liczne zwapnienia w lokalizacji jamy stawowej;
3) w MR ogniska PVNS mają wysoki sygnał w obrazach T2-zależnych;
4) w MR ogniska PVNS mają niski sygnał w obrazach T2-zależnych;
5) guzki błony śluzowej zawierają złogi methemoglobiny.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Guzki Boucharda występują w stawach:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Prawdziwymi stwierdzeniami na temat szpiczaka mnogiego są:
1) najczęstsza lokalizacja to kręgosłup, czaszka i żebra;
2) w kręgach szpiczak zajmuje zarówno trzony, jak łuki kręgowe;
3) towarzyszy mu uogólniony zanik kostny;
4) w czaszce szpiczak ma obraz nieostro ograniczonych „geograficznych” ubytków osteolitycznych;
5) w MR ogniska szpiczaka mają podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Na zdjęciach Rtg w chorobie zwyrodnieniowej stawów mogą wystąpić wymienione poniżej zmiany, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Prawdziwymi stwierdzeniami dotyczącymi mięsaka Ewinga są:
1) najczęstszą lokalizacją są przynasady kości długich;
2) najczęstszą lokalizacją są trzony kości długich;
3) nigdy nie lokalizuje się w trzonach kręgów;
4) najczęściej dotyczy dzieci i młodych dorosłych;
5) obraz Rtg może przypominać zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. Objawami uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w badaniu MR mogą być następujące zmiany:
1) pionowy przebieg więzadła krzyżowego przedniego w przekroju strzałkowym;
2) poziomy przebieg więzadła krzyżowego przedniego w przekroju strzałkowym;
3) podwyższenie sygnału więzadła w uszkodzonym odcinku;
4) obniżenie sygnału więzadła w uszkodzonym odcinku;
5) kątowe zagięcie więzadła krzyżowego tylnego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Pojawienie się płynu w jamie opłucnowej może być spowodowane różnymi przyczynami:
1) wysięk często towarzyszy występowaniu ropni podprzeponowych, ostremu zapaleniu trzustki i zapaleniu wątroby;
2) najczęstszą przyczynę gromadzenia się przesięku w jamie opłucnowej stanowi zastoinowa niewydolność krążenia;
3) wysięk może być spowodowany urazem, lub zabiegiem chirurgicznym w obrębie klatki piersiowej;
4) wysięk jest częstym, wczesnym objawem pierwotnej gruźlicy płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Które stwierdzenie na temat angiografii MR jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Owalne ognisko w półkuli mózgu hiperintensywne w obrazach T1, T2-zależnych i FLAIR otoczone niewielkim obszarem bezsygnałowym lub o niskiej intensywności sygnału jest najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące struniaka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Guz kanału kręgowego zlokalizowany wewnątrzoponowo to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. Najwcześniejszymi objawami udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK są:
1) obniżenie współczynnika osłabienia promieniowania;
2) zwężenie bruzd mózgu;
3) zatarcie granic między korą a strukturami podkorowymi;
4) retrakcja układu komorowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. Zdanie prawdziwe o chłoniaku wątroby to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. Gruczolak wątroby jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. Najwyższą czułość w wykrywaniu świeżego krwawienia podpajęczynówkowego w badaniu metodą MR wykazuje następująca sekwencja:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Cechy charakterystyczne dla naczyniaka wątroby to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. Stłuszczenie wątroby charakteryzuje się w TK:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. Gęstość żółci w TK wynosząca 0-20 jH sugeruje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Guz Klatskina to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. Nadciśnienie wrotne hiperkinetyczne:
1) jest rzadką postacią nadciśnienia wrotnego, spowodowaną nadmiernym napływem krwi do układu żyły wrotnej;
2) jest częstą przyczyną nadciśnienia wrotnego;
3) może być spowodowane prawokomorową niewydolnością serca;
4) jego najczęstszą przyczyną jest przetoka miedzy układem tętnic trzewnych, a układem żyły wrotnej.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Wybierz zdanie nieprawdziwe dotyczące raka nerkowokomórkowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące raka kory nadnerczy:
1) w TK jednofazowym cechuje się niską gęstością;
2) w TK jednofazowym cechuje się wysoka gęstością;
3) w TK obserwuje się szybkie wypłukiwanie środka kontrastowego;
4) w TK obserwuje się powolne wypłukiwanie środka kontrastowego;
5) w MR w badaniu metodą przesunięcia chemicznego cechuje się obniżeniem intensywności sygnału w przeciwfazie;
6) w MR w badaniu metoda przesunięcia chemicznego nie wykazuje obniżenia intensywności sygnału w przeciwfazie.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Które ze stwierdzeń dotyczących ogniskowego rozrostu guzkowego (FNH - Focal nodular hyperplasia) są prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. W obrazie radiologicznym wielokomorowe, obustronne, symetryczne przejaśnienia w okolicach kątów żuchwy u małych dzieci, przemieszczające zęby boczne ku przodowi, są najbardziej typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Do klasycznych objawów radiologicznych niedrożności jelitowej żółciowej na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej zalicza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Do zdjęć zewnątrzustnych zalicza się wszystkie poniższe, z wyjątkiem zdjęć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Komórka Onodiego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Intensywnie wysycone zacienienie w zatoce szczękowej może odpowiadać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. Którego z poniższych badań obrazowych nie stosuje się w planowaniu leczenia z zastosowaniem implantów stomatologicznych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. Który z poniższych objawów charakteryzuje przewlekłe zapalenia przyzębia (paradontopatie)?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Najwyższą czułość w wykrywaniu zmian śródściennych w żołądku i okołożołądkowych w przebiegu procesów nowotworowych i schorzeń układowych wykazuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Gruźlica jelita najczęściej dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Wielofazowe badanie KT ze wzmocnieniem kontrastowym po urazie brzucha, w pewnych okolicznościach pozwala bardziej scharakteryzować rodzaj wolnego płynu w jamie otrzewnowej, iż jest to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Dzięki badaniu dwukontrastowemu, można rozpoznać 90-95% raków jelita. Najczęściej bywają przeoczone polipy i raki umiejscowione w jakim odcinku jelita grubego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. Wapnica rdzeniowa nerek może towarzyszyć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Złamanie Chance’a obejmuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. W uszkodzeniu „pierścienia rotatorów” badaniem z wyboru jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Kłębczak szyjno-bębenkowy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. W zespole Polanda występuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Guz rzekomy oczodołu w badaniu MR jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Preferowaną metodą angioplastyki t. szyjnej wewnętrznej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. Celem endowaskularnego leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego przy użyciu spiral odczepialnych jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Wskazaniami do wewnątrzwątrobowych zespoleń wrotno-układowych- TIPSS są poniższe, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Przerost warstwy korowej kości u niemowląt - choroba Caffey’a najczęściej dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Badanie rentgenowskie w przypadku podejrzenia wrodzonego zarośnięcia odbytu należy wykonywać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Najczęstszym umiejscowieniem przetoki tętniczo-żylnej opony twardej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. O perforacji w przebiegu martwiczego zapalenia błony śluzowej jelit świadczy następujący objaw:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Do wad dysraficznych zamkniętych zaliczamy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Najczęstsze objawy mikobakteriozy płuc w obrazie radiologicznym to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. W obrazie TKWR (HRCT) zarostowego zapalenia oskrzelików można stwierdzić:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Zmiany w płucach w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. Guzowate rozległe pogrubienie opłucnej płucnej i ściennej jest typowe dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. W obrazie radiologicznym ziarniniakowatości Wegenera z zajęciem płuc często stwierdza się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Algodystrofia (zespół Sudecka) zespół klinicznie charakteryzujący się silnym bólem dystalnej części kończyny:
1) rozwija się między innymi u chorych po udarze mózgu;
2) w 1/3 przypadków nie ma określonej przyczyny;
3) w obrazie radiologicznym dominuje osteoporoza, często o charakterze plamistym;
4) w późnym okresie choroby w wyniku włóknienia aparatu ścięgnisto-więzadłowego mogą pojawi się przykurcze.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Zmiany radiologiczne w przewlekłym kwasochłonnym zapaleniu płuc:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. W każdym przypadku podejrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów należy wykonać następujące zdjęcia rentgenowskie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Pojedynczy ubytek osteolityczny widoczny na zdjęciu rentgenowskim czaszki nie może być objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. W obrazie tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (TKWR,HRCT) u chorych na podostrą postać alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP) najczęściej stwierdza się zmiany typu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. Nadczynności przytarczyc nie towarzyszy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Złamanie podstawy piątej kości śródstopia (Jonesa):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. U pacjenta z rozpoznanym w MR uszkodzeniem łąkotki bocznej I stopnia w badaniu artroskopowym nie stwierdzono zmian patologicznych (wynik prawidłowy). Zaniepokojony pacjent zażądał wytłumaczenia tej rozbieżności. Prawidłowym postępowaniem jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Typowym w obrazie radiograficznym (zdjęcie rtg) kości miednicy w przebiegu choroby Pageta nie jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. Jakie są wskazania do badania MR piersi?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Zmiany w przebiegu „zamkniętej” chondromalacji rzepki w badaniu MR:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Jaka jest prawidłowa kolejność postępowania diagnostycznego w przypadku stwierdzenia zmiany ogniskowej w mammografii?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Włóknisty ubytek korowy kości jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka jelita grubego to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Metodą z wyboru dla oceny rozległości choroby nowotworowej u chorego z rozpoznanym rakiem odbytnicy jest :1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Objawem raka płuca na zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej może być:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. Mnogie guzki w obu płucach mogą występować w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Najczęstszą (około 50%) lokalizacją naczyniaków kości jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. Metodą z wyboru do wykrywania i oceny rozległości mięsaków tkanek miękkich kończyn jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Akroosteoliza paliczków dłoni i stóp występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. Drugą, po kościach długich, lokalizacją torbieli aneuryzmatycznej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Rak wątrobowo-komórkowy (hepato-cellular carcinoma) najczęściej w badaniu TK jest widoczny jako:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Przerzuty do wątroby jakiego nowotworu najczęściej nie wzmacniają się mocniej od pozostałego miąższu wątroby w fazie tętniczej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Badanie wątroby wymaga oceny narządu w fazie przed podaniem kontrastu, w fazie tętniczej i w fazie wrotno-miąższowej. Jakie stwierdzenie jest/są prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Podczas badania tomografii komputerowej największą dawkę otrzymują narządy położone:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. Badanie TK pacjenta z urazem jamy brzusznej (klinicznie nadbrzusza) zalecane jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. Szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta, zakończone egzaminem i potwierdzone certyfikatem obowiązani są raz na pięć lat odbyć:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Podczas badania tomografii komputerowej na wielkość dawki otrzymywanej przez pacjenta nie ma wpływu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Dawka, jaką otrzymuje pacjent podczas badania tomografii komputerowej klatki piersiowej w stosunku do zdjęcia klatki piersiowej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Wielkością fizyczną mówiącą o efekcie biologicznym działania promieniowania jonizującego na tkankę żywą jest dawka:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Bez skierowania podpisanego przez lekarza, zgodnie z obwiązującymi przepisami, można wykonać ekspozycje medyczne:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Najwyższej rangi aktem prawnym, regulującym w Polsce zagadnienia związane z medycznym stosowaniem promieniowania jonizującego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Tętnice oskrzelowe:
1) stanowią odgałęzienia aorty;
2) biegną na bocznych powierzchniach oskrzeli głównych;
3) odgrywają rolę w krążeniu obocznym w przebiegu przewlekłej zatorowości płucnej;
4) prowadzą krew odtlenowaną;
5) często są nieobecne.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Zwapnienia w obrębie węzłów chłonnych śródpiersia mogą powstawać w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Guz przedniej części szczytu piramidy, powoduje poszerzenie przewodu słuchowego wewnętrznego, szeroką podstawą przylega do niej. W badaniu TK izodensyjny z efektem masy bez strefy obrzęku, po podaniu środka ulega silnemu jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. W badaniu MR w czasie T1-zależnym izotensywny w stosunku do tkanki mózgowej, ulega jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisany guz to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. Obraz radiologiczny będący skutkiem pogrubienia przestrzeni śródmiąższowych o typie siateczkowatych zacienień, szczególnie w polach dolnych, jest objawem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Do przyczyn obrzęku płuc należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Pacjent lat 40 z dużym guzem tkanek miękkich w obrębie blaszek sitowia, nacieka na zatoki szczękowe i klinową, guz wzrasta w kierunku przedniego dołu czaszki, ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Guz w badaniu MR w czasach T1 i T2 izointensywny, ulega niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Wyżej opisany guz to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Chłopiec lat 20. W badaniu TK guz hipodensyjny w obrębie jamy nosowej, zatoki szczękowej i klinowej oraz w dole podskroniowym powoduje ucisk i przemieszczenie struktur kostnych bez cech ich naciekania. Po podaniu środka kontrastującego ulega natychmiast intensywnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Badanie MR w obrazach T1-zależnych guz o niskim sygnale, w T2 o PD-zależnym o podwyższonym sygnale, gładko odgraniczony ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. W badaniu angiograficznym bardzo bogate unaczynienie w obrębie jamy guzowatej. Wyżej opisane zmiany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. Pacjentka lat 40, badanie kliniczne - znacznie powiększona macica, ból dołem brzucha. W badaniu ultrasonograficznym głowicą wewnątrzpochwową stwierdzam w obrębie trzonu dwa obszary o obniżonej, niejednorodnej echostrukturze ze zwapnieniami dobrze odgraniczone od otoczenia, powodują ucisk i przemieszczenie jamy macicy przez modelowanie. Wyżej opisane zmiany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Pacjent lat 45 ze sztucznym bólem ucha po jednej stronie, uporczywym wyciekiem z ucha i utratą słuchu typu przewodzącego, objawy wystąpiły pierwszy raz w życiu. W badaniu TK wysokiej rozdzielczości guz w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego o średnicy 15 mm, o niskiej densyjności nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu powoduje w sąsiedztwie nadżerki kości. Wyżej opisane zmiany to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Pacjentka lat 68, guz jajnika w badaniu ultrasonograficznym głowicą wewnątrzpochwową nieregularnie odgraniczony od otoczenia, ściana nieregularnie pogrubiała z pogrubiałymi przegrodami (3 mm) o niehomogennej i nierównomiernej echogeniczności o średnicy
5 cm. Wyżej opisany guz to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. W badaniu MR obraz o następujących cechach:
- guz śród- i nadsiodlowy,
- z penetracją do zatoki klinowej, często jamistej;
- po podaniu CM intensywnie, ale niejednorodnie wzmacnia się;
- ma kształt „bałwanka”;
nasuwa podejrzenie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Moczówka prosta:
1) objawy to wielomocz i zwiększone pragnienie;
2) objawy to skąpomocz i zmniejszone pragnienie;
3) w badaniu TK powiększony tylny płat przysadki;
4) w badaniu MR niewidoczny sygnał tylnego płata przysadki;
5) występuje u 25% dzieci z histiocytozą Langerhansa.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Wybierz błędną odpowiedź dotyczącą guza chromochłonnego nadnerczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. W metodzie przesunięcia chemicznego w ramach badania MRI gruczolak nadnerczy wykazuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Gruczolak kwasochłonny przysadki jest przyczyną:
1) zwiększonego wydzielania prolaktyny;
2) zwiększonego wydzielania hormonu wzrostu;
3) objawów akromegalii;
4) wysokiego wzrostu - powyżej 2 m;
5) mlekotoku.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Cechy charakterystyczne nowotworów wewnątrzwydzielniczych trzustki to:
1) są bogato unaczynione;
2) wywodzą się z wysp trzustkowych;
3) do metod o największej skuteczności w ich wykrywaniu należy ultrasonografia śródoperacyjna;
4) w USG są najczęściej hiperechogenne;
5) w badaniu TK po podaniu CM są hipodensyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Podwójne widzenie nie występuje w następujących jednostkach chorobowych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. W zespołach nadczynności kory nadnerczy:
1) występuje powiększenie nadnerczy powyżej normy: dł 10mm i szer.5 mm;
2) występuje powiększenie nadnerczy powyżej normy: dł 40mm i szer.5 mm;
3) występuje przerost gruczolakowaty;
4) przyczyna- przerzut do nadnerczy;
5) przyczyna- incidentoma.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Które stwierdzenie o układzie komorowym jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Do diagnostycznych kryteriów w rozpoznaniu nerwiakowłókniakowatości typu II nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Wskaż fałszywe stwierdzenie odnośnie stwardnienia zanikowego bocznego (SLA):1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Wysoki sygnał w sekwencji T1-zależnej w badaniu MRI generuje:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Jedną z najczęstszych anomalii stwierdzanych u dzieci z zakażeniem układu moczowego jest wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy. Które z niżej wymienionych twierdzeń jest fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Spośród poniższych rodzajów patologii trzustki, występujących w wieku dziecięcym, wybierz najczęściej spotykaną:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Niemowlę 15-miesięczne (dziewczynka) przyjęte z powodu wyczuwalnego guza w jamie brzusznej, gorączki. Badania USG i TK potwierdziły obecność tworu torbielowatego guzowatego rozwijającego się w miednicy małej. Wykazano ponadto zwapnienia w ścianie guza. Które z n/w rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Chłopiec 8-letni z przewlekłym kaszlem i odpluwaniem, utrzymującym się od kilku lat. Wykonane zdjęcie klatki piersiowej wykazało: liczne zagęszczenia okołooskrzelowe i cechy rozstrzeni oskrzeli wraz z obszarami niedodmy i rozdęciem pozostałego miąższu płucnego. Ponadto prawostronne położenie serca, zaś bańka żołądka widoczna była pod prawą kopuła przepony.
Które z poniższych twierdzeń są fałszywe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. U dziecka 2-u letniego wykonano badanie USG jamy brzusznej i stwierdzono nieznaczne poszerzenie obu miedniczek nerkowych (wymiary przednio tylne miedniczek ok. 8-9 mm). Która z nw. propozycji jest najbardziej racjonalna?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. U niemowlęcia kilkunastomiesięcznego stwierdzono złamanie trzonu kości udowej (wg rodziców dziecko wypadło z wózka). Stwierdzono również złamanie tylnego odcinka IV żebra lewego. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Zmiana położona wewnątrzgałkowo, charakteryzująca się w badaniu MR wysokim sygnałem w obrazach T1 zależnych i niskim w obrazach T2 zależnych odpowiada najprawdopodobniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Guz bogato unaczyniony, powodujący porażenie nerwów czaszkowych IX, X, XI, mający właściwości niszczenia otaczającej tkanki kostnej to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. U kobiety w wieku pomenopauzalnym grubość 10mm endometrium stwierdzona w badaniu ultrasonograficznym, jest wskazaniem do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Metodą z wyboru przy ocenie zmian zapalnych zatok na tle grzybiczym jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Guz mieszany jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Przy silnym urazie okolicy potylicznej u pacjenta wystąpiły następujące objawy: całkowita głuchota ucha, natychmiastowy niedowład nerwu VII, oczopląs i wymioty. Można podejrzewać, że doszło do:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy