Otaguj pytania - jesień 2006

1. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia guzka złośliwego tarczycy dotyczy zmian:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

2. Najczęstszą przyczyną zespołu Cuschinga jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

3. Podaj fałszywe twierdzenie dotyczące guza chromochłonnego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

4. Choroba Gravesa- Basedowa charakteryzuje się:
1) powiększeniem tarczycy w wymiarze strzałkowym;
2) jednorodną strukturą hyperechogeniczną;
3) zmianą struktury w remisji;
4) niezmiennością struktury miąższu do końca życia.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

5. Najlepsze wyniki w rozpoznawaniu wyspiaków trzustki uzyskuje się w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

6. W różnicowaniu guzów nadnerczy względnym obniżeniem intensywności sygnału w przeciwfazie cechują się:
1) gruczolak;         3) eyelolipoma;
2) przerost kory nadnerczy;     4) nieczynny hormonalnie gruczolak.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

7. Cechy kwalifikujące guzki do BACC w wolu wieloguzkowym:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

8. Metodą z wyboru w obserwacji incydentaloma jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

9. Najczęstszy guz nadnerczy to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

10. Grasica jest narządem często widocznym na wykonanych zdjęciach klatki piersiowej u noworodków i niemowląt. Co proponujesz, aby potwierdzić to rozpoznanie w przypadkach wątpliwych?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

11. Obszar hyperechogeniczny w nadnerczu może odpowiadać:
1) krwiakowi;  2) myelolipoma;  3) gruczolakowi;  4) rakowi kory nadnerczy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

12. Rozpoznanie urazów nieprzypadkowych u dzieci opiera się m.in. na poszukiwaniu szczególnie charakterystycznych dla tego zespołu zmian. Które z poniższych twierdzeń jest najmniej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

13. U kilkunasto miesięcznego niemowlęcia, przyjętego z powodu bólów brzucha i świeżej, krwistej wydzieliny w stolcu, podejrzewano ostre wgłobienie jelita. Która z poniższych propozycji diagnostycznych będzie najbardziej wskazana w tym przypadku?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

14. U 2-dniowego noworodka wykonano zdjęcie klatki piersiowej z powodu narastającej niewydolności krążeniowo-oddechowej i stwierdzono ogromnego stopnia powiększenie serca. Serce powiększone było w takim stopniu, że ocena łożyska płucnego była niemożliwa. Która spośród wad serca, występujących w okresie noworodkowym, jest najmniej prawdopodobna w tym przypadku?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

15. U 5-letniego dziecka wykonano zdjęcie klatki piersiowej z powodu narastającej duszności. Stwierdzono rozległy guz w lewej połowie klatki piersiowej ze zwapnieniami. TK klatki piersiowej potwierdziła te zmiany i ostatecznie oba te badania pozwoliły na rozpoznanie zwojaka zarodkowego. Które z poniższych twierdzeń jest charakterystyczne dla tego guza?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

16. 14-miesięczne dziecko przyjęte zostało z powodu stwierdzonego guza jamy brzusznej i znacznego wytrzeszczu. Wobec zarośniętego już ciemiączka rozpoczęto diagnostykę od tomografii komputerowej głowy. Badanie wykazało obecność kilku okrągłych mas, położonych przyoponowo, w środkowym i tylnym dole czaszki, a także w obrębie oczodołów. Zmiany te nie zawierały zwapnień, wzmacniały się po podaniu środka kontrastowego. Stwierdzono także nowotworzenie tkanki kostnej w kościach oczodołu i podstawy czaszki. Które z niżej podanych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

17. Dziecko 8-letnie obserwowane i leczone z powodu przewlekłych, nawracających zakażeń układu oddechowego. U dziecka tego rozpoznano mukowiscydozę. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

18. U dziecka 7-letniego wykonano zdjęcie klatki piersiowej z powodu niewielkiej gorączki i kaszlu. Na wykonanym zdjęciu klatki piersiowej stwierdzono jedynie obecność litej, okrągłej masy (ok. 4 cm średnicy), bez zwapnień, położonej przykręgosłupowo. Które z poniższych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

19. U dziewczynki 7-letniej, przyjętej z powodu powiększenia obwodowych węzłów chłonnych, wykonano badanie USG jamy brzusznej. Badanie wykazało obecność guzowatego litego tworu, położonego w śródbrzuszu i nie związanego z narządami miąższowymi. Które z poniższych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

20. Noworodek urodzony o czasie, przyjęty do kliniki z powodu zaburzeń oddychania. Wykonano zdjęcie RTG klatki piersiowej i stwierdzono przemieszczenie śródpiersia na stronę prawą, a także liczne przestrzenie powietrzne w lewej części klatki piersiowej. Rozpoznano przepuklinę przeponową lewostronną. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

21. U noworodka, natychmiast po urodzeniu, wykonano próbę drożności przełyku. Dren wprowadzony do przełyku nie przechodził do żołądka. Wykonano zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i jamy brzusznej, stwierdzając zagięty dren na poziomie trzonu kręgu D3. Którą z poniższych propozycji diagnostycznych należałoby rozważyć w przypadku istotnych wątpliwości diagnostycznych co do rozpoznania?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

22. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy należący do gruczolakoraków w badaniach CT występuje w postaci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

23. Mozaikowa gęstość miąższu płuc:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

24. Zacienienia pęcherzykowe w miąższu płuc o wyglądzie szkła mlecznego /ground glass/ widoczne w badaniu HRCT:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

25. W pylicy krzemowej występują:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

26. Zespół MacLeoda /Swyer-Jamesa/ na zdjęciach przeglądowych klp daje obraz:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

27. Przy obecności przerzutów do płuc drogą naczyń limfatycznych w obrazie CT i HRCT spodziewamy się obecności:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

28. Pogrubienie tkanki śródmiąższowej płuc na zdjęciu przeglądowym klp może występować w postaci:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

29. Ogniska przerzutowe, krwiopochodne w obrębie płuc:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

30. W obrazie HRCT histiocytozy komórek Langerhansa mogą występować:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

31. W ocenie stadium zaawansowania raka płuca, powiększone węzły chłonne podostrogowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

32. Do wad układu sercowo-naczyniowego powodujących zwykle przeciek lewo-prawy nie należy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

33. Jedną z metod oceny miażdżycy tętnic wieńcowych w wielorzędowej tomografii z bramkowaniem EKG jest określenie wskaźnika kalcyfikacji Agatstona. Proszę wybrać odpowiedź nieprawdziwą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

34. Która z wymienionych metod diagnostycznych nie pozwala na ocenę frakcji wyrzutowej lewej komory?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

35. Jaki jest najczęstszy objaw w KT ostrego ropnego zapalenia śródpiersia?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

36. U chorych z rozpoznaną w KT ostrą zatorowością płucną może występować szereg objawów radiologicznych wskazujący na nadciśnienie płucne. O bardzo wysokim ciśnieniu świadczy na pewno:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

37. Najlepszą i najbardziej specyficzną metodą do wykrywania objawów ostrej zatorowości płucnej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

38. Zmiany popromienne w miąższu płuc w fazie wczesnej należy różnicować z występującymi często w tej grupie pacjentów zapaleniami oraz progresją choroby rozrostowej. Najbardziej charakterystycznym dla zmian popromiennych objawem różnicującym stwierdzanym w TK jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

39. Zmiany polekowe w miąższu płuc i opłucnej są zwykle bardzo trudne do jednoznacznego rozpoznania w badaniach radiologicznych. Jednym z nielicznych wyjątków, jest dość charakterystyczny obraz zmian występujących przy przewlekłym stosowaniu amiodaronu (Cordarone), leku antyarytmicznego używanego np. w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków. Proszę wybrać zdanie nieprawdziwe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

40. Najczęstszą przyczyną zatorowości płucnej jest zakrzepica żył:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

41. Pierwsze radiologiczne zmiany w miąższu płuc o typie zapalenia popromiennego, po zastosowanej dawce ok. 40Gy, występują najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

42. Najczęściej występujące naczyniaki w kościach (ponad 50%) dotyczą:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

43. W przebiegu gruźlicy kostno-stawowej, który z objawów w obrazie rentgenowskim występuje stosunkowo najrzadziej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

44. Jakie jądra kostnienia możliwe do uwidocznienia badaniem RTG ma po urodzeniu dojrzały płód?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

45. Najczęściej do ciasnoty kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym i ucisku na jego wrażliwe struktury dochodzi w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

46. Sarkoidoza kości wyjątkowo rzadko występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

47. Jakie przypadki wśród chrzęstniaków i chrzęstniakowatości budzą największe obawy zezłośliwienia i zastosowania odpowiedniego leczenia onkologicznego?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

48. Identyczny obraz radiologiczny w okresie mało i średnio zaawansowanych zmian, jak w przebiegu ZZSK występuje w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

49. Jakie badanie kontrolne w późniejszej obserwacji endoprotezy stawu biodrowego rzadziej stosowane, jest przydatne i może wcześnie zwrócić uwagę na powikłania w sensie: przemieszczenia się panewki, obluzowania się części sztucznego stawu, zmiany zapalne wokół protezy jako, że wszystkim towarzyszy osteolityczny odczyn wokół metalowych części endoprotezy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

50. Najskuteczniejszą obrazową metodą rozpoznania żylaków żołądka jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

51. We wrodzonej łamliwości kości, postaci późnej zwanej chorobą Lobsteina; miękkie kości długie ulegają wielokierunkowym wygięciom i złamaniom, które goją się z obfitą kostniną zewnętrzną, w kręgosłupie widoczne są kręgi rybie. Tendencja do złamań zanika zwykle:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

52. Wygląd końców przynasad jak „kamienie oszlifowane przez wodę” występują w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

53. W tępych urazach wątroby najskuteczniejszą metodą badania obrazowego jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

54. Metodą z wyboru w ocenie przewlekłej niedrożności jelit jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

55. Badaniem z wyboru u chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

56. Najskuteczniejszą metodą obrazową rozpoznania wczesnej ciąży ektopowej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

57. Powietrze w świetle pęcherza moczowego może być albo jatrogenne albo wywołane powstaniem przetoki. Które z powyższych schorzeń nie jest przyczyną powstawania przetoki pęcherza?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

58. Zajęcie nowotworowe węzłów chłonnych krezki jest niezwykle rzadkie w:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

59. Najskuteczniejszą metodą badania obrazowego w gruczolistości wewnętrznej macicy (adenomyosis) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

60. GIST (gastroinestinal stromal tumor) to guzy pochodzące z interstitium, najczęstsze nienabłonkowe guzy przewodu pokarmowego, najskuteczniejszą metodą badania obrazowego tych zmian jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

61. Przeciwwskazaniem do wykonania HSG (histerosalpingografia) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

62. Którą/które kolumnę/kolumny kręgosłupa obejmuje złamanie wybuchowe niekompletne?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

63. Niski sygnał w obrazach T2-zależnych badania MR powoduje:
1) hemosyderyna;       4) tkanka tłuszczowa;
2) methemoglobina;       5) sklerotyczna tkanka kostna.
3) deoksyhemoglobina;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

64. W okolicy siodła tureckiego mogą lokalizować się następujące zmiany, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

65. Obraz „soli i pieprzu” jest charakterystyczny dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

66. Do typowych guzów wewnątrzrdzeniowych kanału kręgowego należą:
1) skąpodrzewiak;       4) naczyniak płodowy;
2) wyściółczak;       5) rdzeniak płodowy.
3) gwiaździak;
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

67. Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat rozlanych urazów aksonalnych (DAI) są nieprawdziwe?
1) zmiany lokalizują się na pograniczu istoty białej i szarej;
2) w TK zmiany ujawniają się jako drobne ogniska krwotoczne na pograniczu istoty białej i szarej;
3) stan kliniczny chorego jest zwykle dobry;
4) stan kliniczny chorego jest zwykle ciężki;
5) zmianom zwykle towarzyszy krwiak podtwardówkowy lub wewnątrzkomorowy.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

68. Pachygyria należy do następującej grupy wad ośrodkowego układu nerwowego:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

69. Zwyrodnienie Wallera to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

70. Złamanie Jeffersona dotyczy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

71. W badaniu TM mózgu wykonanym u chorego z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami czucia i czynności ruchowych wykazało obecność ogniska krwotocznego w obrębie skorupy. Jaki następny krok diagnostyczny zalecisz?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

72. Następujące spośród poniższych stwierdzeń dotyczących choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa są nieprawdziwe:
1) zmiany zwyrodnieniowe trzonów typu 1 wg Modica mają obniżony sygnał w obrazach T1-zależnych i podwyższony w obrazach T2-zależnych;
2) zmiany zwyrodnieniowe trzonów typu 2 wg Modica odpowiadają sklerotyzacji;
3) osteofity należą do 3 typu wg Modica;
4) zwyrodnienie stawów międzykręgowych może przyczyniać się do zwężenia kanału kręgowego i otworów międzykręgowych;
5) zwyrodnienie więzadeł żółtych objawia się ich pogrubieniem.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

73. U chorego z naczyniakiem płaskim twarzy wykonana TK bez podania środka cieniującego i.v. wykazała zwapnienia w obrębie zakrętów i podkorowo z towarzyszącym miejscowym zanikiem mózgu oraz powiększeniem splotu naczyniówkowego pozwala na wstępne rozpoznanie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

74. Stwierdzona w badaniu TK mózgu osoby w średnim wieku częściowo zwapniała wewnątrzmózgowa zmiana oparta podstawą na korze mózgu z cechami bardzo miernego wzmocnienia pokontrastowego to najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

75. W obrazach MR mózgu chorych ze stwardnieniem rozsianym nie spotyka się:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

76. Zmniejszeniu narażenia na promieniowanie rentgenowskie pacjentów poddawanych procedurom radiologii interwencyjnej nie służy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

77. Dawka graniczna promieniowania jonizującego:
1) to wartość dawki skutecznej, która nie może być przekroczona w czasie kontrolowanej działalności zawodowej;
2) to wartość dawki równoważnej, która nie może być przekroczona w czasie kontrolowanej działalności zawodowej;
3) ma zalecane limity roczne większe dla ogółu społeczeństwa niż dla osób narażonych zawodowo;
4) zazwyczaj wyrażana jest w siwertach (Sv).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

78. Obrazowa diagnostyka różnicowa skąpodrzewiaka mózgu obejmuje następujące jednostki chorobowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

79. Współcześnie wykonywane czynnościowe obrazowanie MR mózgu:
1) obrazuje aktywność ośrodków korowych;
2) uwarunkowania sprzętowe powodują iż jest nadal metodą doświadczalną;
3) wymaga podania substancji promieniotwórczych;
4) określa zmianę poziomu tlenu w stosunku do aktywności neuronalnej;
5) opiera się na podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

80. W nerwiakowłókniakowatości typu 2 (NF-2) niecharakterystyczne są następujące zmiany chorobowe:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

81. W obrazie TK torbieli koloidowej mózgu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

82. Najlepszą metodą monitorowania leczenia raka kosmówki jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

83. Zespół Meigsa to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

84. Do diagnozowania drożności jajowodów służy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

85. Bogato unaczyniony guz przestrzeni zaotrzewnowej rozpoznany u kobiety 10 lat po leczeniu choroby nowotworowej może odpowiadać wznowie:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

86. Pakiet węzłów chłonnych przy ujściu żyły nerkowej lewej oznacza najczęściej przerzutową zmianę z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

87. Prawdziwe jest/są:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

88. Jeżeli u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym stwierdzono: wyciek krwisty z ucha, upośledzenie przewodzenia słuchu oraz niedowład nerwu twarzowego to podejrzewamy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

89. Najczęstsze przerzuty do ucha i kości skroniowej pochodzą z:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

90. W przypadku porażenia lub niedowładu nerwu krtaniowego dolnego należy wykonać:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

91. Podczas urazu krtani może dojść do uszkodzenia szkieletu chrzęstnego krtani wraz z przemieszczeniem fragmentów chrzęstnych. Najbardziej niebezpieczne są urazy:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

92. Sialografia to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

93. Stwierdzane na zdjęciu kości czaszki u 60-letniego mężczyzny pochodzenia anglosaskiego wzmożenie gęstości i poszerzenie kości pokrywy czaszki z obrazem „kłaczków waty” najprawdopodobniej odpowiada zmianom w przebiegu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

94. W obrazie radiologicznym wielokomorowe przejaśnienie w kości żuchwy z wyraźnymi przegrodami, czasem o charakterze baniek mydlanych lub plastra miodu jest najbardziej charakterystyczne dla:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

95. Obecnie najlepszą metodą obrazowania nieprawidłowości dotyczących tkanek miękkich w stawie skroniowo-żuchwowym jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

96. Mnogie kostniaki w obrębie szczęki i żuchwy oraz niewyrżnięte zęby stałe i nadliczbowe towarzyszące polipowatości jelita cienkiego i grubego spotykane są w zespole:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

97. Przejaśnieniem na zdjęciu rentgenowskim są wszystkie poniższe zmiany, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

98. Wybierz fałszywe stwierdzenie dotyczące zdjęć pantomograficznych:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

99. Do guzów torbielowatych trzustki zalicza się:
1) gruczolak surowiczy (serous cystadenoma);
2) gruczolakorak surowiczy (serous cystadenocarcinoma);
3) gruczolak śluzowy (mucinous cystadeoma);
4) gruczolakorak śluzowy (mucinous cystadenocarcinoma);
5) IPMT (intraductal papillary mucinous tumour).
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

100. W którym z poniższych badań obrazowych, u chorych z ostrym zapaleniem kości (osteomyelitis), odchylenia od stanu prawidłowego pojawiają się zazwyczaj najpóźniej?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

101. Obecność nidusa jest typowa dla następującej zmiany:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

102. Która z poniższych metod cechuje się najniższą swoistością w ocenie charakteru guzów nadnerczy?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

103. Powiększenie tylnego dołu czaszki, któremu towarzyszy torbiel łącząca się z komorą IV to cechy typowe dla zespołu:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

104. Krwiak śródmózgowy w fazie podostrej wczesnej (3-7 doba) jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

105. Miejscem rozwoju raka gruczołu krokowego jest najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

106. Badanie MR jest niezastąpione w diagnostyce:
1) pourazowych zmian kostnych kręgosłupa;
2) stopnia ucisku worka oponowego;
3) krwiaka nadtwardówkowego;
4) uszkodzeń krążka międzykręgowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

107. Wskazaniem do badania MR klatki piersiowej jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

108. Przy złamaniu przechodzącym przez talię lub biegun bliższy kości łódeczkowatej martwicy ulega najczęściej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

109. Kręgi wklęsłe od przodu występują w:
1) gruźlicy;     3) zwiększonym ciśnieniu wewnątrzkanałowym;
2) akromegalii;     4) limfadenopatii.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

110. Po uwidocznieniu w mammografii owalnego/okrągłego zacienienia o gładkich zarysach właściwym postępowaniem w pierwszej kolejności jest:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

111. Guzek spikularny sutka jest charakterystyczny dla:
1) radial scar;  2) martwicy tłuszczowej;  3) raka;  4) krwiaka.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

112. Bezwzględnym wskazaniem do galaktografii jest:
1) wyciek z wielu przewodów mlekowych w jednym lub obu sutkach;
2) wyciek klarowny z jednego sutka;
3) guz wyczuwalny palpacyjnie bez wycieku;
4) wyciek krwisty z jednego sutka.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

113. Które stwierdzenie na temat angiografii MR jest prawdziwe?1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

114. Owalne ognisko w półkuli mózgu hiperintensywne w obrazach T1, T2-zależnych i FLAIR otoczone niewielkim obszarem bezsygnałowym lub o niskiej intensywności sygnału jest najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

115. Śródmózgowe ognisko hiperintensywne w obrazach T1-zależnych oraz hipointensywne w obrazach T2-zależnych i FLAIR odpowiada najpewniej:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

116. Następujące guzy kanału kręgowego zlokalizowane są zewnątrzoponowo, z wyjątkiem:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

117. Badanie metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) umożliwia:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

118. Hiperintensywne obszary w torebce wewnętrznej w obrazach T2 i PD-zależnych i hipointensywne w obrazach T1-zależnych mogą występować w przebiegu:
1) stwardnienia zanikowego bocznego (SLA);
2) trzeciego okresu zwyrodnienia Wallera;
3) centralnej mielinolizy mostu;
4) zapalenia naczyń.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

119. Pierwszymi objawami udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK są:
1) obniżenie współczynnika osłabienia promieniowania;
2) zwężenie bruzd mózgu;
3) zatarcie granic między korą, a strukturami podkorowymi;
4) retrakcja układu komorowego.
Prawidłowa odpowiedź to:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy

120. Największą czułość w wykrywaniu świeżego krwawienia podpajęczynówkowego w badaniu metodą MR wykazuje następująca sekwencja:1eeanalmedycyna nuklearnametody obrazowania - ogólnieneuroradiologia: mózgobjawy, nazwiskapediatriapiersiradiologia interwencyjnaserceśrodki kontrastoweukład naczyniowyukład pokarmowyurazy