Zacienienia pęcherzykowe w miąższu płuc o wyglądzie szkła mlecznego /ground glass/ widoczne w badaniu HRCT: