U noworodka, natychmiast po urodzeniu, wykonano próbę drożności przełyku. Dren wprowadzony do przełyku nie przechodził do żołądka. Wykonano zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i jamy brzusznej, stwierdzając zagięty dren na poziomie trzonu kręgu D3. Którą z poniższych propozycji diagnostycznych należałoby rozważyć w przypadku istotnych wątpliwości diagnostycznych co do rozpoznania?