Noworodek urodzony o czasie, przyjęty do kliniki z powodu zaburzeń oddychania. Wykonano zdjęcie RTG klatki piersiowej i stwierdzono przemieszczenie śródpiersia na stronę prawą, a także liczne przestrzenie powietrzne w lewej części klatki piersiowej. Rozpoznano przepuklinę przeponową lewostronną. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe?