U dziewczynki 7-letniej, przyjętej z powodu powiększenia obwodowych węzłów chłonnych, wykonano badanie USG jamy brzusznej. Badanie wykazało obecność guzowatego litego tworu, położonego w śródbrzuszu i nie związanego z narządami miąższowymi. Które z poniższych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?