Dziecko 8-letnie obserwowane i leczone z powodu przewlekłych, nawracających zakażeń układu oddechowego. U dziecka tego rozpoznano mukowiscydozę. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe?