14-miesięczne dziecko przyjęte zostało z powodu stwierdzonego guza jamy brzusznej i znacznego wytrzeszczu. Wobec zarośniętego już ciemiączka rozpoczęto diagnostykę od tomografii komputerowej głowy. Badanie wykazało obecność kilku okrągłych mas, położonych przyoponowo, w środkowym i tylnym dole czaszki, a także w obrębie oczodołów. Zmiany te nie zawierały zwapnień, wzmacniały się po podaniu środka kontrastowego. Stwierdzono także nowotworzenie tkanki kostnej w kościach oczodołu i podstawy czaszki. Które z niżej podanych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?