U 2-dniowego noworodka wykonano zdjęcie klatki piersiowej z powodu narastającej niewydolności krążeniowo-oddechowej i stwierdzono ogromnego stopnia powiększenie serca. Serce powiększone było w takim stopniu, że ocena łożyska płucnego była niemożliwa. Która spośród wad serca, występujących w okresie noworodkowym, jest najmniej prawdopodobna w tym przypadku?