Cechy kwalifikujące guzki do BACC w wolu wieloguzkowym: