Najlepsze wyniki w rozpoznawaniu wyspiaków trzustki uzyskuje się w: