Najwyższą skuteczność w udrożnieniu niedrożnej tętnicy mózgowej w udarze niedokrwiennym wykazuje: