Typowym wskazaniem do implantacji stentu szyjnego jest: