Naczyniaki wątroby, zbudowane z sieci drobnych naczyń krwionośnych, w badaniu USG charakteryzują się: