Typ III rozwarstwienia aorty wg DeBakeya stwierdza się, gdy rozwarstwienie obejmuje: