Z wtórnych jąder kostnienia dalszego odcinka kości ramiennej najpóźniej pojawia się jądro: