U 41-letniej pacjentki na zdjęciu rentgenowskim wykonanym z powodu utrzymujących się dolegliwości bólowych stwierdzono podchrzęstną, linijną strefę przejaśnienia (tzw. objaw półksiężyca) w głowie kości udowej z niewielkim spłaszczeniem jej powierzchni stawowej. Obraz ten wskazuje na: