Uszkodzeniem wskazującym na przebyte zwichnięcie przednie stawu ramiennego jest: