U 48-letniej kobiety wykonano badanie MR barku z powodu dolegliwości bólowych i osłabienia siły mięśniowej, szczególnie w zakresie odwodzenia kończyny. Badanie uwidoczniło uszkodzenie typu SLAP z towarzyszącą dużą torbielą okołoobrąbkową wpuklającą się w obręb wcięcia łopatki oraz zanik mięśni nad- i podgrzebieniowego. Obraz odpowiada zespołowi: