Zwichnięciu głowy kości promieniowej najczęściej towarzyszy: