W przypadku kręgozmyku prawdziwego:
1) obecna jest spondyloliza;
2) nie stwierdza się spondylolizy;
3) uskok na linii wyrostków kolczystych widoczny jest powyżej przemieszczonego kręgu;
4) uskok na linii wyrostków kolczystych widoczny jest poniżej przemieszczonego kręgu;
5) zawsze obecny jest ześlizg przynajmniej III stopnia.
Prawidłowa odpowiedź to: