W obrębie kości długich mięsak Ewinga zajmuje najczęściej: