Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do wyspiaka trzustki: