Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do gruczolakoraka trzustki: