Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do choroby Crohna: