Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do typowych relacji anatomicznych wielkich naczyń i struktur serca w badaniu TK w przekroju poprzecznym na poziomie początkowego odcinka aorty wstępującej: