Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do nabytego perlaka części wiotkiej błony bębenkowej: