W diagnostyce różnicowej płynu w osierdziu w badaniu TK wykorzystuje się pomiar gęstości w skali Hounsfielda, wyrażany w jednostkach Hounsfielda (HU). Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie: