Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie w odniesieniu do śluzaka serca: