Objaw Riglera obserwowany w badaniu rtg j. brzusznej jest charakterystyczny dla: