Wklinowanie haka hipokampa, w którym przyśrodkowa część płata skroniowego przesuwa się przyśrodkowo ponad wolną krawędź namiotu móżdżku najczęściej wiąże się z niedokrwieniem w zakresie tętnicy: